Doelstelling van onze vereniging:


We willen een ontmoetingsplaats zijn voor mensen met een bepaalde actieve belangstelling voor de natuur, waar, op een positieve en kameraadschappelijke wijze, en in een open manier van denken en doen, ontspanningsmogelijkheden in de natuur aangeboden worden om zo van deze natuur, in haar breedste betekenis, ten volle te genieten.

De vereniging heeft geen enkele politieke of filosofische strekking of binding.

De vereniging functioneert en positioneert zich volkomen neutraal en onafhankelijk.


Ontstaan van Natuurgroep De Gemzen vzw


Ontstaan:

• januari 1979;

• Oprichting van “DE GEMZEN”: 22 november 1979;

• Oprichting: “NATUURGROEP DE GEMZEN vzw”: op 18 november 1983;

• Eerste publicatie in het Staatsblad: 28 december 1984;

• Publicatie van de aangepaste statuten: 16 juni 2004


Lokaal:

Sinds september 1988 in de Kerkevijverstraat 91 – 9340 Lede.


Lidmaatschap:

Natuurgroep De Gemzen vzw is lid van:

• Natuurpunt vzw;

• Gemeentelijke Culturele Raad;

• Landschap vzw;
• Pasar vzw;

• Grote Routepaden vzw.


Leden:

Op datum van 15/3/2018: 81.


Financiering:

• Lidgeld per jaar:

   lid: 23 euro;

   sponsor: 50 euro