Inleiding - voorwoord


Anoniem en censuurloos.

Anoniem samen met censuurloos "vrije meningen" weergeven heeft zijn problemen. Sommigen begrijpen onder "vrije mening" alles. Tot de gemeenste praat toe. 

Er zijn agressieve en arrogante inzenders die, hoewel ze soms voor de rest snugger overkomen, denken dat schelden, schimpen, minachting, smaad en verdachtmaking tegenover inzenders er bij horen. Op het anonieme internet beheersen ze zich niet, maar in fysisch bijzijn van de persoon zouden ze zulke grove taal niet wagen. Laten ze op internet hun ware gelaat zien? 

Schelden is gemeen en een vorm van agressiviteit. Nooit te verwarren met een gelijk welke fatsoenlijk weergegeven "vrije mening". Wie echt hoogstaand is verlaagt zich niet door schimpen of schelden op personen. Onfatsoenlijke inzenders goedpraten met zeggen dat anderen dat ook doen is totaal ongerijmd. 

Er zijn inzenders die gewild of ongewild onwaarheden of "leugens" vertellen. Volstaat de feiten te weerleggen. Uitschelden voor "leugenaar" hoeft niet. Eindeloos bekvechten met welweters of inzenders die provoceren is zinloos! Identiteitsdiscussies over inzenders is wegens het anonieme internet even onzinnig. 

Politici moeten niet bij naam aangevallen worden. Voldoende een oordeel te geven over wat zij doen of niet doen. Schimpen op een verzonnen "gezindheid" of op een mening is een povere ontwijking omdat de inhoud niet kan weerlegd worden. 

Fatsoenlijk inzenders reageren niet op wie gemene, zinloze, inhoudsloze of platvloerse taal gebruikt. Is een uitdaging om tegenreactie uit te lokken. Negeren of doodzwijgen van scheldtaal-inzendingen en niet reageren is de verstandigste oplossing. Of kort wijzen dat men wel wil reageren op inzendingen die fatsoenlijk opgesteld zijn.

Onbehoorlijk is het verwijzen naar taal-of-stijlfouten, onbeholpen schrijven, verschillend geestelijk peil. Bij wet verboden teksten mogen niet. De inzenders zijn voor hun inzendingen verantwoordelijk. Schreeuw of roep niet door véél in hoofdletters te schrijven.

Enkel op die wijze kan men op één forum bezoekers van verschillend peil en mening ontmoeten. Iedereen heeft het recht zich in te delen bij een soort. Elke bezoeker is vrij zelf een mening te vormen over de inzenders volgens eigen normen. Inzenders met grof taalgebruik vormen een minderheid en zijn keer op keer dezelfde. De overgrote meerderheid zijn fatsoenlijke bezoekers.

De voertaal is Nederlands. 

Géén andere talen uitgezonderd Zuid-Afrikaans als taalverwant.

De inzender is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn teksten. Hiervoor noteren wij steeds het ip adres van de afzender.

 

redactie

Willy Degheldere * Leemputstraat 2 - 8000 BRUGGE. 
Telefoon 050-338858 * FAX 050-333200 * GSM 0486571878
E-MAIL: echopol.be@schweiz.ch
PUM nummer (Fax-Voice) 09-2756513
ICQ nummer 83643551
Web-Page-Adress: http://wwp.icq.com/83643551#pager

icq-status