DE KEMPEN VANUIT DE LUCHT
met uitbreiding Vlaanderen en Nederland

Hoogstraats Balloon Team
Tel: 0495 25 35 45
Achtelsestraat 98, B 2320 Hoogstraten
Internet:
www.balloninfo.be
E-mail:
Lowie-Ballon@online.be

Fotografie
Ludo Verhoeven / REVOM bvba - Tel: 0475 62 98 52
Professor Devochtstraat 72, B 2300 Turnhout
Internet:
www.ludoverhoeven.be
E-mail
Contact


Luchtfoto's van bijna 100 steden en gemeenten uit de
Kempen, Noord Brabant (NL) en enkele uit WalloniŽ

Foto's zijn te koop als fotobestand of als print in verschillende formaten.
Hoge kwaliteitsafdrukken in het formaat van uw keuze worden gemaakt door Xpozer NL.

Xpozer NL

Verder naar de foto's ...


Alle beeldmateriaal & WebSite ©2008-2014 Ludo Verhoeven

www.ballonvarenbovendekempen.be
www.dekempenvanuitdelucht.be

: fotoreportages van ballonvaarten boven de Kempen
: foto's gesorteerd per gemeente/stad uit de Kempen