Nieuws uit de parochie

 

Gezinsbond Schelderode en Melsen

Wekelijkse fietstocht                                                                                                                                   

Naar jaarlijkse traditie  nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan de  wekelijkse fietstocht van de gezinsbond. 

Telkens op dinsdagavond vanaf 19 u, tijdens de maanden juni, juli en augustus 2015. We fietsen aan een gezinsvriendelijk tempo langs rustige wegen in onze streek. Ook kinderen en oudere fietsers kunnen gerust mee rijden.                                    Om een deel van onze grootste kosten, zoals de verzekering en de begeleidingswagens, een beetje te drukken, 

vragen we net zoals vorig jaar 1 euro per fietstocht en per deelnemer.  Betaling ervan gebeurt bij aftekening van de rittenkaart en houdt in dat men verzekerd is.

Opgelet:

De startplaats is aan Café Casino, bij Piens en dit omwille van de wegenwerken.

Hou nu reeds woensdag 22 juli 2015 vrij in uw agenda, want dan is er een daguitstap met de fiets en is er op 

dinsdag 21 juli 2015 geen fietstocht ’s avonds.                                                                                                             

Tot dan!!!

Het bestuur

Misvieringen in vroegere Latijnse ritus in onze parochie?

Parochies kunnen, ingevolge een door de vorige paus gegeven toestemming,                         

de H.Eucharistie ook vieren en opdragen in de vroegere Latijnse ritus. De mis zoals ze

gebeden en opgedragen werd tot kort na het laatste concilie.

We zouden dus ook in onze parochie op deze wijze de H.mis kunnen vieren, niet op zondag, 

maar bijvoorbeeld eenmaal in de maand op een vaste dag en uur.

Daarom vraag ik : “Als er onder jullie, mensen zijn die graag de mis op deze wijze

willen bijwonen, laat mij dit a.u.b. weten, hetzij mondeling of schriftelijk (brievenbus van de pastorie), 

dan weet ik of er belangstellenden zijn en kunnen er verdere afspraken gemaakt worden.”

A.Dhooghe, pastoor