Nieuws uit de parochie

 

ERFGOEDDAG MELSEN

Hulde en herinneringen aan twee missionarissen uit Melsen

Huys De Cocker organiseert, in samenwerking met de werkgroep erfgoed Melsen, ter gelegenheid van de erfgoeddag, een tentoonstelling over het leven van twee Congo-missionarissen, Michel en Palmyra De Cocker.

Zij verlieten hun geboortedorp Melsen om zich tijdens de jaren 1930 ten dienste te gaan stellen van de bevolking in Noord-West Congo. De brieven die ze nalieten vormen een rijke bron aan informatie over de rituelen van de lokale bevolking, de inrichting van de missieposten en het koloniale leven van toen. Hun lange staat van dienst maakt hen tot bevoorrechte getuigen van het koloniale verleden.

Missiepater Marcel Henricx, die ook aan het woord kwam in de televisiereeks “Nonkel Pater”, zal komen vertellen over zijn herinneringen aan Michel De Cocker en aan het Ngbaka-gebied.

Locatie: Huys De Cocker, Gaversesteenweg 716 te 9820 Melsen.

Wanneer: op zondag 27 april van 10.00 tot 18.00 u. doorlopend tentoonstelling en om 15.00 u. de vertelling door pater Henricx.

Gelieve u voor deze lezing gratis in te schrijven tot 20 april via decocker@telenet.be of telefonisch op het nummer 0479 35 98 29.

Misvieringen in vroegere Latijnse ritus in onze parochie?

Parochies kunnen, ingevolge een door de vorige paus gegeven toestemming,                         

de H.Eucharistie ook vieren en opdragen in de vroegere Latijnse ritus. De mis zoals ze

gebeden en opgedragen werd tot kort na het laatste concilie.

We zouden dus ook in onze parochie op deze wijze de H.mis kunnen vieren, niet op zondag, 

maar bijvoorbeeld eenmaal in de maand op een vaste dag en uur.

Daarom vraag ik : “Als er onder jullie, mensen zijn die graag de mis op deze wijze

willen bijwonen, laat mij dit a.u.b. weten, hetzij mondeling of schriftelijk (brievenbus van de pastorie), 

dan weet ik of er belangstellenden zijn en kunnen er verdere afspraken gemaakt worden.”

A.Dhooghe, pastoor