Nieuws uit de parochie

 

Gezinsbond

Wandeling met gids te Gent

Zaterdag 19 september 2015

Gezinsbond Schelderode- Melsen organiseert een begeleide wandeling met gids te Gent en dit op zaterdagmiddag 19 september 2015.

Ontdek de prachtige Lieve, kanaal door de Gentenaars zelf gegraven…. “ Het Lievekanaal werd gegraven tussen 1251 en 1269. Het was de start van de nimmer aflatende zoektocht naar verbindingen tussen Gent en de zee. Het kanaal verbond Gent met Damme en Sluis, die van de 12e tot de 16e Eeuw zeehavens waren aan het Zwin. De sluizen op de Lieve konden schuiten aan van maximaal 4,5 meter lang, 2,4 meter breed en 90 cm diep. De Lieve heeft als verbinding met zee minder dan 200 jaar dienst gedaan, daarna verzandde het Zwin teveel.”

Onze gediplomeerde gids is een Schelderodenaar : Alex De Bruycker.

Hij zal ons de mooiste hoekjes van de omgeving van de Lieve laten zien. De wandeling duurt anderhalf uur.

De wandeling vertrekt van op het Sint-Michielsplein te Gent om 14u15 stipt.  Het einde zal aan het Rabot zijn. We komen samen om 13u15 op het Schelderodeplein.

We voorzien in vervoer vanuit Schelderode met eigen wagens.  Er wordt gezorgd voor parkeermogelijkheid in de omgeving van het Sint-Michielsplein.

De kostprijs voor deelname is 5 euro per persoon. Leden van onze afdeling betalen slechts 2 euro per persoon.

 

Indien je er graag bij wilt zijn, schrijf je in bij de bestuursleden vòòr 13 september :

Luc Van den Berghe, Molenstraat 99, Schelderode, tel. 09/362.94.85

Noël De Bruycker, Gaversesteenweg 643, Schelderode, tel. 09/362.71.63

Jean-Marie Van Lancker, Molenstraat 46, Schelderode, tel. 09/324.36.55

Freddy Helleputte, Langeweide 1, Melsen  tel. 09/362.67.16

Willy Gavart, Gaversesteenweg 484, Schelderode tel. 09/ 362.90.53

       

 of op

 gezinsbond.schelderode@telenet.be  

 

Kan je nog één of meerdere personen vervoeren met eigen wagen, meld het ons dan a.u.b.. Wij trachten de deelnemers zonder wagen dan ook vervoer aan te bieden.

 

Misvieringen in vroegere Latijnse ritus in onze parochie?

Parochies kunnen, ingevolge een door de vorige paus gegeven toestemming,                         

de H.Eucharistie ook vieren en opdragen in de vroegere Latijnse ritus. De mis zoals ze

gebeden en opgedragen werd tot kort na het laatste concilie.

We zouden dus ook in onze parochie op deze wijze de H.mis kunnen vieren, niet op zondag, 

maar bijvoorbeeld eenmaal in de maand op een vaste dag en uur.

Daarom vraag ik : “Als er onder jullie, mensen zijn die graag de mis op deze wijze

willen bijwonen, laat mij dit a.u.b. weten, hetzij mondeling of schriftelijk (brievenbus van de pastorie), 

dan weet ik of er belangstellenden zijn en kunnen er verdere afspraken gemaakt worden.”

A.Dhooghe, pastoor

 

GEZINSBOND – Schelderode/Melsen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Gezinsbond bij het einde van de zomervakantie haar WARME BEENHESPENFESTIJN. U wordt hierop vriendelijk uitgenodigd.

Dit gaat door op zondagmiddag 30 augustus 2015 vanaf 12 uur in het Parochiaal Centrum, Gaversesteenweg 518 te Schelderode.

Wij serveren de warme beenhesp met kroketten en warme groenten. De prijs is slechts 15 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 7 jaar eten gratis.

Gelieve in te schrijven door aankoop van een deelnemerskaart en dit vòòr 23 augustus bij één van de bestuursleden:

Luc Van den Berghe, Molenstraat 99, Schelderode, tel. 09/362.94.85

Noël De Bruycker, Gaversesteenweg 643, Schelderode, tel. 09/362.71.63

Jean-Marie Van Lancker, Molenstraat 46, Schelderode, tel. 09/324.36.55

Freddy Helleputte, Langeweide 1, Melsen tel. 09/362.67.16

Willy Gavart, Gaversesteenweg 484, Schelderode tel. 09/ 362.90.53

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!

Het bestuur.

 

 WERKGROEP ERFGOED MELSEN

SEPTEMBERKERMIS MELSEN 2015

 

Door de onbeschikbaarheid van de Sint-Stefanuskerk ingevolge restauratiewerken en de heraanleg van de Gaversesteenweg planden we oorspronkelijk een sabbatjaar in te lassen.

 

Maar daar we stilaan een traditie willen opbouwen om op de zaterdag van Melsenkermis  een activiteit te organiseren, zijn we op onze beslissing teruggekomen om de continuïteit niet in het gedrang te brengen.

 

Dit jaar nodigen we Wim Claeys uit. Hij trad meermaals op tijdens de Gentse Feesten en mocht er de eerste Walter De Buck-prijs in ontvangst nemen voor zijn gewaardeerd Gents repertoire.

Hij zal in Melsen een spetterend caféconcert brengen met deugddoende en ondeugende Gentse liedjes en hierbij voorzien we nog een verrassingsoptreden.

 

Wees er vlug bij, want de plaatsen zijn beperkt!

 

WANNEER:  zaterdag 19 september 2015 - 20u

WIE:  Wim Claeys

WAAR:  Herberg ’t Oud Melsen, Gaversestwg. 857

 

KAARTEN:  vvk 6€ in Herberg ’t Oud Melsen

tel. 09 384 26 06 of 0497 45 28 77

en bij Luc en Annemie, Stenen Molen 7

Roland, Haerlinckstraat 12

Anne, Kerkwegel 16

 

Aan de kassa: 8€

 

VOORTGANG WERKEN

Aan de kerk van Sint-Stefanus

De restauratie aan de kerk van Melsen gaat goed vooruit. De stellingen rond de torenspits van de kerk Sint-Stefanus in Melsen werden deze week verwijderd.

Het houtwerk van de torenspits werd voor de vakantie grondig aangepakt en de torenspits kreeg een nieuwe leien dakbedekking. Ook de bliksemafleider op de toren werd vernieuwd. Het torenkruis werd ontroest en geschilderd en bovenop de toren prijkt een nieuwe blinkende haan.