Nieuws uit de parochie

 

SCHELDERODE / MELSEN

Eerste communicanten op zondag 26 april.

Deze kinderen bereiden zich voor op hun eerste communie die zij in onze parochiale eenheid zullen vieren in de parochiekerk van Schelderode op zondag 26 april om 9 u.

Gauthier Bourgonjon

Lionel Caluwe

Lizzie De Langhe

Thimo De Maerteleire

Simon Devroe

Thomas De Vuysdere

Arend Dobbelaere

Fien Eeckman

Laurence Heeman

Rémi Moens

Dylan Peters

Alexine Rasschaert

Tim Reybroeck

Malou Roseeuw

Arnaud Stevens

Nelle Sticker

Basil Storme

Kasper Vanacker

Amélie Van De Vijver

Margot Van den Eynde

Maité Van Meirhaeghe

Estée Vannieuwenhuyse

Misvieringen in vroegere Latijnse ritus in onze parochie?

Parochies kunnen, ingevolge een door de vorige paus gegeven toestemming,                         

de H.Eucharistie ook vieren en opdragen in de vroegere Latijnse ritus. De mis zoals ze

gebeden en opgedragen werd tot kort na het laatste concilie.

We zouden dus ook in onze parochie op deze wijze de H.mis kunnen vieren, niet op zondag, 

maar bijvoorbeeld eenmaal in de maand op een vaste dag en uur.

Daarom vraag ik : “Als er onder jullie, mensen zijn die graag de mis op deze wijze

willen bijwonen, laat mij dit a.u.b. weten, hetzij mondeling of schriftelijk (brievenbus van de pastorie), 

dan weet ik of er belangstellenden zijn en kunnen er verdere afspraken gemaakt worden.”

A.Dhooghe, pastoor