Nieuws uit de parochie

 

Werkgroep Erfgoed Melsen

 

Het officieel inwandelen van het brugje over de beek op de site Van der Gracht (grens Melsen / Vurste) wordt uitgesteld.

 

Er loopt namelijk een project van de Plattelandsontwikkeling Leie – Schelde (POLS), waar Gavere ook deel van uitmaakt, om een aantal trage wegen van o.a. Gavere een naam te geven met de bedoeling hun gebruik aan te moedigen en hun behoud te verzekeren.

De wandelweg met het betreffende brugje behoort tot dit project. De officiële administratieve procedure voor dit project is echter nog niet afgerond. Daarom wacht de Werkgroep Erfgoed Melsen tot alle fases van de realisatie van het project zijn afgewerkt om dan samen met de werkgroep van Gavere het wandelpad in te huldigen.

Bijgevolg wordt de wandeling, die voorzien was op 19 oktober 2014 (Dag van de Trage Weg), uitgesteld naar een latere datum, die we u tijdig zullen melden.

Misvieringen in vroegere Latijnse ritus in onze parochie?

Parochies kunnen, ingevolge een door de vorige paus gegeven toestemming,                         

de H.Eucharistie ook vieren en opdragen in de vroegere Latijnse ritus. De mis zoals ze

gebeden en opgedragen werd tot kort na het laatste concilie.

We zouden dus ook in onze parochie op deze wijze de H.mis kunnen vieren, niet op zondag, 

maar bijvoorbeeld eenmaal in de maand op een vaste dag en uur.

Daarom vraag ik : “Als er onder jullie, mensen zijn die graag de mis op deze wijze

willen bijwonen, laat mij dit a.u.b. weten, hetzij mondeling of schriftelijk (brievenbus van de pastorie), 

dan weet ik of er belangstellenden zijn en kunnen er verdere afspraken gemaakt worden.”

A.Dhooghe, pastoor