Start Parochie Sint-Pietersbanden Bevere  
Parochiekerk Sint-Pietersbanden Bevere Patroonheilige
Sint-Pietersbanden Sint-Petrus
Hier vind je meer informatie over Sint-Petrusbanden
Aantal inwoners
Bevere telt 3.340 inwoners Wapenschild Bevere
Korte historiek
  • De oudste ons bekende kerk van Bevere stond vermoedelijk op het stuk land aan het uiteinde van het vroegere Kerkstraatje. Wellicht een klein Romaans kerkje omringd door een kerkhof dat met het koor naar het oosten gericht stond. Deze kerk werd afgebroken tijdens de godsdienstberoerten in 1579.
  • Een nieuwe kerk werd op dezelfde plaats opgebouwd. Deze werd door de Fransen vernield aan het einde van de 17de eeuw. Op 8 september 1674 werd voor de laatste maal de heilige mis in deze kerk opgedragen.
  • De pastoors van Oudenaarde, in hun hoedanigheid van tiendenheffers, moesten de kerk herbouwen. Om nieuwe afbraakrisico's te vermijden besloot men iets verder van de stadsmuren te blijven. De keuze viel op een stuk grond rechts van de steenweg naar Deinze; het is de plaats van het huidige kerkhof.
    De eerste steen werd op 2 juni 1682. Pas in 1756 werd er een toren bij de kerk gebouwd.
    Omwille van gebrek aan ruimte werd deze kerk vervangen werd door de huidige kerk. De Gentse architect Bureau maakte de plannen voor dit gebouw in neogotische stijl. In mei 1873 begon men te bouwen en de inwijding had plaats op 12 juni 1876.

Het altaar van het hoogkoor, de communiebank en de preekstoel zijn werken van de Brugse beeldhouwer Dumont, net als de zijaltaren die toegewijd zijn aan Onze-Lieve-Vrouw en de heilige Apollonia.
De oorspronkelijke gebrandschilderde vensters uit het koor werden door het bombardement van 1918 vernield; de nieuwe dateren van kort voor de laatste oorlog. De twee biechtstoelen vooraan zijn het werk van Mathias Zens, het doksaal van Jozef Vossaert van Oudenaarde.
In de kerkschat vindt men een merkwaardige monstrans en een ciborie van 1638 vervaardigd door de Oudenaardse kunstsmid Lowijs De Meyere.
Na het zware bombardement van 1918 werd een noodkerkje gebruikt tussen pastorij en kerkhof.
Meer informatie
over de geschiedenis van Bevere vind je hier.

Pastoors in Bevere

Men heeft soms de indruk dat het op de parochies een komen en gaan is van pastoors.

Zo herinner ik mij nog levendig pastoor Roos, klein van gestalte maar altijd goed gezind Met een kwinkslag wist hij elkeen naar zijn hand te zetten. Hij leefde mee met Bevere. Hij was het ook die achter het initiatief stond om uit dankbaarheid voor O.-L.-Vrouw een kapel te bouwen in de Gentstraat, het Fatimakapelleke. Toen stonden er daar omzeggens nog geen huizen en nu is het er vol gebouwen. Pastoor Roos zagen we ook meestal met de fiets onderweg, maar wel met een damesfiets omwille van zijn soutane. Hij was 14 jaar lang onze herder.

Hij werd opgevolgd door pastoor Van Henden een aristocratisch figuur maar zeer innemend en oprecht begaan met het reilen en zeilen van zijn parochie. Na 15 jaar dienst op onze parochie trok hij naar Kruishoutem op rust in het ouderlingengesticht. Hij was het die ervoor zorgde dat er in onze kerktoren twee klokken bij kwamen, zodat er volwaardig kon geluid worden met drie klokken. Hij was het ook die instond, samen met onze kerkfabriek, voor de realisatie van het glazen hoofdportaal en de twee zijportalen, verder ook nog de verwarmingsinstallatie, het herstellen van het torenuurwerk, de aankoop van nieuwe kerkstoelen en het herstellen van kerkgewaden.

Toen kwam pastoor Gistelinck, een rondborstig figuur met het hart op de tong, al kwam het achteraf al eens zuur over. Hij had aandacht voor alles en iedereen. Een homilie moest hij eigenlijk niet voorbereiden en als het al eens gebeurde dat hij een homilie had voorbereid, dan vertelde hij toch wat anders. Soms kon het bemerken van iemand hem tot een heel andere homilie aanzetten, niet altijd zonder pijnlijke gevolgen. Toch was hij het die ervoor gezorgd heeft dat wij in Bevere een parochiehuis hebben. Plots en totaal onverwachts is hij op onze parochie overleden, na hier acht jaar onze pastoor te zijn geweest.

In 83 werd hij opgevolgd door pastoor Vanderstuyft. Hij had een niet al te beste gezondheid, had veel rugklachten en kon daardoor ook moeilijk autorijden, vooral het achteruit rijden bezorgde hem veel last. Hij hield zich heel strikt aan de kerkelijke voorschriften wat hem al eens kwalijk werd genomen. Na zeven jaar had hij een auto-ongeval aan onze kerk en aan de gevolgen hiervan is hij overleden.

Op 28 oktober 1990 werd pastoor Dreelinck aangesteld. Hij was bezorgd om het reilen en zeilen van de verenigingen op de parochie. Hij omringde zich met een schare vrijwilligers uit alle bevolkingslagen waardoor hij heel wat kon verwezenlijken op onze parochie. Hij liet de barokke beelden van Sint-Petrus en Paulus herstellen en plaatste ze naast het altaar in een totaal vernieuwde opstelling binnen onze kerk. Het was een sterk renoverend idee, maar waar de meesten heel gelukkig mee waren. Hij zorgde eveneens voor onze winterkapel. Het was ook dank zij zijn inzet en vriendelijkheid dat wij een O.-L.-Vrouwbeeld in Carara-marmer ten geschenke kregen van Adirbi Romulo in 1994.
Onze parochianen blijven zich nog heel levendig pastoor Pol voorstellen maar evenzeer zijn Annaatje, de bezige bij die instond voor het kraaknet houden van onze kerk, ons parochiehuis en ook al eens de pastorie zelf, nadat al de rest was gedaan. Dank zij hem gebruiken wij nu nog steeds tekstboekjes voor de weekendvieringen. Hiervoor staan nog steeds vrijwilligers in voor het wekelijkse typwerk en het kopiŽren. Na nog geen vijf jaar in Bevere werd hij benoemd tot pastoor-deken in Herzele.

Na ruim zes maand wachten werd E.H. Frank Vervliet tot pastoor benoemd. Waar bij pastoor Dreelinck Annaatje zich inliet met het onderhoud was het bij pastoor Frank Anne-Marie die zich vooral inzette voor de liturgie en alles wat ermee samengaat.
Van hem herinneren wij ons dat hij heel veel last had van migraine waardoor hij al eens buiten dienst was.
Samen met hem konden wij in Bevere verder goed samenwerken met alle vrijwilligers, destijds verzameld rond het kerkgebeuren. Na amper vijf jaar was het eveneens zijn beurt om te vertrekken en voor hem werd het een aanstelling tot deken in Kruishoutem.

Opnieuw duurde het ongeveer zeven maanden vooraleer pastoor Maarten Pijnacker naar Bevere kwam wonen om er als parochiaal beheerder te fungeren. Maarten was een vroegere Benedictijn, vandaar wellicht zijn beminnelijke omgang met zijn parochianen, zijn rustige uitstraling, zijn gedrevenheid en ook zijn grote interesse voor onze jongeren. Hij zal ons bijblijven als de fietsende pastoor. Van oorsprong Nederlander gebruikt hij de fiets om zich te verplaatsen naar de vier parochies waar hij ingeschakeld is voor de parochiale zorg. Dat fietsen geeft hem natuurlijk de kans te zien en gezien te worden. Of hij die fiets op zijn nieuwe parochies ook zal kunnen gebruiken zal wat anders zijn wellicht. Er zullen zeker bijkomende versnellingen nodig zijn.
Dank zij de goede verstandhouding met pastoor Maarten konden wij in Bevere onze vrijwilligers geanimeerd houden en veelvuldig inzetten ten voordele van onze parochie. Tevens zal hij in de herinnering blijven als de pastoor die het initiatief nam om in onze kerk een vernieuwde opstelling door te voeren, zoadat het altaar ter hoogte van de eerste kolommen kwam te staan, in het midden van een in oppervlakte verdubbeld podium.
Hoewel wij allen de beste herinneringen aan hem zullen overhouden willen wij hem in zijn nieuwe zending het beste toewensen.

Hij werd opgevolgd door pater Luc Coppejans die in juni 2008 de parochie verliet.

Op 4 augustus 2008 werd E.H. Erik VERSPORTEN benoemd als pastoor voor de vier centrumparochies van Oudenaarde; pastoor Erik nam zijn intrek in de pastorie van Bevere.

Klik hier voor een presentatie (PowerPoint) over de Sint-Pietersbandenkerk vna Bevere.

Contactadressen

Pastoraal help(st)ers
Toon Cnudde, Gentstraat 125 Oudenaarde tel. 055 31 21 90
Christiane De Meulenaere, Doorn. Heerweg 109 Oudenaarde tel. 055 31 91 84
Organist:
Gert Amerlinck, 0498 16 06 66
Lectoren
Trees Maebe, Windmolenstraat 23, tel. 055 31 52 65 mail
Misdienaars
Vanaf 8 jaar mag iedereen zich aanmelden om de H. Mis te dienen.
Sint-Gregoriuskoor
Marc De Baeremaeker, Doornikse Heerweg 157 Oudenaarde tel. 055 31 29 59
Kerkraad
Voorzitter: Marc De Baeremaeker, Doornikse heerweg 157, Oudenaarde, tel. 055 31 29 59
Schatbewaarder: Marc Eykerman, Nieuwstraat 5, Oudenaarde, tel. 055 31 48 16
Secretaris: Brigitte Dewilde-Coppitters, Wortegemstraat 128, Oudenaarde, tel. 055 30 09 76
Leden: Luc Vandevenne Kerkkouter 58, Oudenaarde tel. 055 31 89 34
Didier Van de Velde, Kortrijkstraat 68, Oudenaarde, tel. 055 31 28 77
Priester: Pastoor Erik VersportenDeinzestraat 53 tel. 055 31 10 89 mail
Parochieploeg
Carine Eggermont, Windmolenstraat 34 Oudenaarde tel. 055 31 01 85
Liliane De Greve, Biesvijverstraat 11 Oudenaarde tel. 055 31 68 26
Daniël Van den Abeele, Windmolenstraat 23 Oudenaarde tel. 055 31 52 65
Willem De Cock, Deinzestraat 8 Ooike
samen met de parochiepriesters

Werkgroep Parochieblad
Frank Lamon, Doornikse Heerweg 93 Oudenaarde tel.055 31 86 36
Olga Libbrecht, Doornikse Heerweg 138 - Oudenaarde tel. 055 31 36 09
Toon Cnudde, Gentstraat 125 Oudenaarde tel. 055 31 21 90
Elk jaar, gedurende de maarden oktober en november, kunnen abonnementen op dit blad vernieuwd worden. Teksten kunnen bezorgd worden, uiterlijk op maandagavond 19uur

Parochiehuis
Alle parochiale bewegingen kunnen gebruik maken van het parochiehuis in de Deinzestraat, als ontmoetings- of werkruimte. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Daniel Van Den Abeele, Windmolenstraat 23 Oudenaarde tel. 055 31 52 65
Sacramenten en vieringen

Begrafenisliturgie
Bij het sterven worden wij in gezin, familie en parochie plots geschokt. Woorden van troost, een gebaar van meeleven, sterkte en kracht uit Gods woorden kunnen helpen verdriet en pijn te overbruggen. Ons leven als christenen gaat door in een gelukkig samen zijn met God. Hij is een God van levenden.
Tot Hem bidden wij: - op aanvraag op de vooravond van de uitvaartdienst in gebedswake; -voor de liturgie van de uitvaart is het goed dat de familie met de priester contact opneemt.

Biecht en Verzoening
In de Advent en in de Vastentijd wordt in de parochie een biechtviering gepland.
Opnieuw een aanbod om Gods vergeving te ontvangen in een overdenken van Gods woord. Onder handoplegging, Gods beschermende en genezende hand zelf, worden wij vrijgesproken van schuld om zo nieuw te leven met God en onze medemens.
Vergeving krijgen, is die ook doorgeven in de kracht van Gods barmhartige liefde.

Doopsel
De parochie sluit zich aan bij het dekenaal initiatief rond dooppastoraal.

Eerste Communie

Eerste Communie
In het 1ste leerjaar worden de kinderen op school voorbereid om samen hun eerste communie te doen. Een mooie kans om in het gezin met de kinderen samen de Eucharistie te vieren en er weer elke zondag bij te zijn.
De eerste communie heeft plaats op Onze-Lieve-Heerhemelvaart om 9.00 u.

Eucharistie
Tijdens het weekend op zondag om 9.00 u.
Hier vormen wij echt gemeenschap: wij komen samen om Gods woord te beluisteren, en het leven van Jezus, zijn woorden en daden te aanhoren. Meer nog: samen zoeken wij hoe zijn boodschap in ons leven vertaald kan worden via een bewuste levensstijl en een concreet engagement. Hij is voor ons het gebroken brood, voedsel voor onze levenstocht. Wij willen het tastbaar meemaken: God die zegt: 'ik ben er voor jou, altijd!'.

Huwelijk
Trouwen in de kerk: 'drie trapjes op'.
Om te kunnen trouwen in de kerk moet je toch wel een inspanning leveren. In de aanloop naar een kerkelijk huwelijk horen drie stappen. Eerst is er het onthaal, dan volgt de eigenlijke huwelijksvoorbereiding (vroeger verloofdecursus genoemd), en tenslotte het pastoraal gesprek (of ondertrouw). Om het met een beeld te zeggen: om de kerk binnen te gaan, moet je eerst 'drie traptres op'.
Daarom is er de 'Drie-stappen-kaart' waarop klare afspraken voor de huwelijksvoorbereiding worden vastgelegd. Daarop wordt eerst genoteerd met wie en wanneer het onthaalgesprek heeft plaatsgevonden en ook welke huwelijksvoorbereiding het jonge paar verkiest. De juiste datum ervan wordt alvast genoteerd. Wanneer de verloofden de huwelijksvoorbereiding hebben gevolgd, wordt ook dat weer op de kaart ingeschreven. Dan pas kunnen ze voor de derde stap, het pastoraal gesprek, bij de pastoor terecht. Die heeft al direct een aanknopingspunt om over ťťn en ander te beginnen: de koppels hebben reeds twee stappen achter de rug en daarover kan echt wel wat uitgewisseld worden. Dank zij de 'Drie-stappen-kaart' wordt bij het onthaalgesprek de afspraak vastgelegd voor de huwelijksvoorbereiding waarvoor het jonge paar gemotiveerd werd.

Priesterschap
Jonge mannen die er aan denken zich aan te bieden voor de priesteropleiding in ons bisdom, worden uitgenodigd om, na contact te hebben opgenomen met de pastoor, hun aanvraag te richten aan Monseigneur de Bisschop, Bisdomplein 1 te 9000 Gent.
Voor werkenden, die minimum 22 jaar zijn, bestaat een eigen opleiding.

Sint-Gregoriuskoor

Sint-Gregoriuskoor
Dit koor verzorgt de vieringen op de hoogdagen. Op aanvraag worden ook huwelijksmissen, jubileumvieringen en uitvaartliturgieŽn verzorgd. Repetitie elke donderdag van 19.45 uur tot 21 uur.

Vormelingen

Vormsel
11- en 12 jarigen op de parochie worden gevormd tot jonge christenen na 1 jaar voorbereiding in de catechese en verkenning op de parochie. Catechisten en priester zorgen voor de vorming en de animatie. Kinderen in het 5de leerjaar worden ingeschreven op aanvraag van de ouders. De inschrijving gebeurt in de loop van de maand juni.
Tijdens de week, bij geplande catechese, en elke zondag, worden de kinderen verwacht. Vorming en beleving horen samen. Een gelovige houding van de ouders en een bezielende aanpak van de catechisten dragen bij om het Vormsel enig mooi te maken. De gave van de H. Geest, in verscheidenheid van gaven, is een gelukkige ervaring en kan in de kerk en het gezin uitgroeien tot blij-christen zijn. De vormselviering heeft plaats op zondag voor Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart.

Ziekenzalving
Jezus zelf was ten zeerste begaan met zieken. In navolging nemen ziekenbezoek(st)ers en de priester deze zorg over.
Wie als zieke graag een bezoek ontvangt, of rond de hoogdagen de communie wil ontvangen, kan dit aan de verantwoordelijken vragen.
De H. Communie kan ook door een lid van het gezin, buur, zieken- of bejaardenzorgwerk(st)er aan huis worden gegeven. Het is een teken van verbondenheid met de parochiale gemeenschap.

Kapelletjes
Gentstraat: Fatimakapel
Fatima-kapel te Bevere
Fatima-kapel op de hoek van de Gentstraat en Doornikse Heerweg te Bevere. Doordat de kerk van Bevere nagenoeg ongeschonden uit de eerste oorlogsweken van 1940 kwam, beloofde pastoor Hoorens uit dankbaarheid een kapel te bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Zijn opvolger voerde deze belofte uit na 1946.
Op 5 maart 1950 heeft de kerkfabriek van de Sint-Pietersbandenparochie Bevere deze kapel officieel als gift aangenomen, geschonken door de dames Valerie Gevaert, weduwe Verheyden, Maria Verheyden, echtgenote Borgignon en juffrouw Marguérite Verheyden.

In de meimaand elke woensdagavond, behalve de woensdag voor O. L. Heer Hemelvaart (12 mei) wordt om 18.00 u. aan het kapelleke de Rozenkrans gebeden.
Deinzestraat boven kerkportaal
Beeld
Wortegemstraat aan zijgevelkerk
Kruis


Deel deze pagina