Start Parochie Sint-Eligius te Eine  
Kerk Eine Patroonheilige

Eligius (588-660) was edelsmid en hoveling van koning Clotharius II en Dagobert I en werd later bisschop van Noyon-Doornik. In de kerk van Eine werden in de middeleeuwen drie relieken vereerd: die van Eleutherius, de eerste bisschop van Doornik, die van Eligius, wat vaak voor een naamsverwarring zorgde met zijn voorganger, en die van het H. Kruis.

Aantal inwoners
Met zijn 4.770 parochianen is Eine de grootste parochie van het dekenaat Oudenaarde.
Wapenschild Eine
Ligging

grotere kaart weergeven
Korte historiek

De oorsprong van de kerk is zeer oud. Reeds in de jaren 840 wordt de kerk vermeld. In de 9e eeuw behoorde Eine samen met Pamele tot de grafelijke leen van Petegem. Met de dood van Ingelbrecht II van Petegem (1034) werd het erfgoed in drie verdeeld, waarbij het domein Eine aan Adalard I en later aan diens zoon Cono I toekwam. De eigen kerk van deze heerlijkheid, die van oorsprong zuiver Romaans was, bezat ook een crypte en een kapittel, wat wijst op een praktijk van bedevaarten. In 1078 wordt de Sint-Eleutheriuskapel vernoemd te Eine en in 1171 werd deze omgebouwd tot Sint-Eligiuskerk. In 1181 kwam het domein in handen van Graaf Geraard van Landast uit het adellijk geslacht van Douai. Onder zijn zoon Arnulf I werd de kerk van Eine toevertrouwd aan het patronaat van het bisdom Doornik. Het kapittel groeide door stichtingen uit tot een bemanning van zes bedienaars, later kanunniken genoemd. Het telde verder nog twee vicarissen, een scholaster, twee kosters en drie kapelanen. Onder de Franse Revolutie werd het kapittel opgeheven. In 1387 werd het koor vergroot en werd de kapel van Landast en de sacristie gebouwd. In de achttiende eeuw werd het schip naar het westen toe verlengd en met een rococo-gevel afgesloten. Toen werd hete hele interieur door het aanbrengen van Lodewijk XV stuc gemoderniseerd en werden de vensters verbouwd.

De kerk werd regelmatig hersteld, verbouwd en verfraaid en na de restauratiewerken van 1911 kwam de kerk opnieuw onder vuur te liggen aan het einde van WO I, waarna de kerk zo veel mogelijk in haar Romaanse stijl werd geprofileerd. De bonte mengeling van stijlkenmerken getuigt van haar bewogen verleden.
Hiernaast zien we hoe er gedurende 4 jaar (1918-1922) met man en macht werd gewerkt aan de wederopbouw van de kerk.

Verwoeste kerk in 1918 wordt hersteld

De laatste renovatiewerken dateren van de jaren zestig. Tijdens delfwerken voor de verwarmingsinstallatie in 1970 werd de crypte, waarvan het bestaan niet meer vermoed werd, opnieuw blootgelegd en toegankelijk gemaakt. De hele crypte is decoratief met muurschilderingen bedekt die dateren van omstreeks 1300. Deze mooie fresco's dreigen helaas verloren te gaan omdat ze tot op heden niet gefixeerd werden.

Fresco

Voor verdere informatie verwijzen we naar de brochure van Patrick Devos: 'De Sint-Eligiuskerk te Eine. Een Romaanse kollegiale en haar crypte.

Kazuifels in de kerk van Eine

De Sint-Eligiuskerk … dat ze speciaal is, weten we al lang. Er is haar vroeg Middeleeuwse crypte, er zijn haar mooie schilderijen, er zijn haar unieke en grandioze klokken (zie vroegere artikelen in dit parochieblad), maar er is zoveel meer!

Dit artikel is gewijd aan de eeuwenoude, prachtig geborduurde en unieke kazuifels en koorkappen.
Een kazuifel is het opperkleed dat een priester draagt als hij de mis celebreert. Al naargelang de tijd in de kerkelijke agenda, heeft die kazuifel een andere kleur: wit wordt gedragen op de kerkelijke hoogdagen van Kerstmis en Pasen (voor Pasen kan ook goud) - paars tijdens de vasten en advent - rood bij feesten van de Heilige Geest zoals op Pinksteren - groen, de kleur van de hoop, voor alle andere dagen. In tegenstelling tot een kazuifel, wordt een koorkap niet gedragen tijdens de mis maar eerder tijdens processies, tijdens het lof, de getijden, …

De Sint-Eligiuskerk is van oudsher een kapittelkerk of collegiale kerk. Misschien is het daarom dat ze beschikt over een aantal heel oude, waardevolle en met gouddraad geborduurde kazuifels en koorkappen.

Kazuifel

De leden van de kerkfabriek Sint-Eligius Eine, vonden het zonde die waardevolle kazuifels te laten verkommeren in de kasten van de sacristie: van zoveel schoonheid moet iedereen die de kerk bezoekt, kunnen genieten. Daarom liet de kerkfabriek 2 vitrinekasten maken waarin samen 5 koorkappen en 3 kazuifels worden tentoongesteld. De 2 kazuifels (rood en goud) en 1 koorkap (rood) in de eerste kast, zijn gemaakt in de 16e eeuw; de 2de koorkap (goud) dateert van het einde van de 17e eeuw. Ze zijn gemaakt uit damast, schapenwol en goudbrokaat. Wie ze gemaakt heeft is helaas niet bekend. Er is een uitgebreide iconografie op geborduurd (deze zal worden vermeld bij het desbetreffende object in de kasten): van de geboorte van Jesus tot het passieverhaal. De kazuifel (paars-wit) en 3 koorkappen (2 rode en 1 paarse) in de 2de kast, zijn een beetje jonger en er zijn vooral religieuze symbolen op geborduurd.

De inboedel van onze kerk is gearchiveerd door het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium). Het is een wetenschappelijke instelling die is belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van België. Het zijn de onderzoekers van het KIK die onze kazuifels beoordeelden als ‘uiterst waardevol en uniek voor ons land’.

Elke zaterdag is de Sint-Eligiuskerk open vanaf 17.15 u. Elke misganger kan vóór of na de mis gerust rondwandelen om te genieten van al het mooie dat onze kerk te bieden heeft.
Joke Huysman

Het reliekschrijn van het H. Kruis

De Griekse inscriptie op de relikwie luidt in vertaling:
'Hare koninklijke hoogheid prinses Maria wijdt aan U, glorierijke Maagd, deze tak van Eden, de levensboom, toe.'
Hieruit heeft men de opdrachtgeefster geïdentificeerd als Maria Komnenos, dochter van de Byzantijnse keizer Alexis I Komnenos. Guarinus, afkomstig uit Douai, werd na de verovering van Constantinopel tijdens de Vierde Kruistocht aartsbisschop van Thessalonika en onderhield nauwe relaties met het nieuwe keizerrijk.

Reliekschrijn van het Heilig Kruis
Hij zou bij zijn terugkeer de relikwie van het H. Kruis geschonken hebben aan de graaf van Landast, die de heerlijkheid van Eine bezat, maar wiens familie in Douai woonde.
Rond het feest van de Kruisverheffing op Kermis Eine wordt de relikwie jaarlijks uitgesteld tijdens de eucharistieviering.
Contactadressen
Pastoor: E.H. Joost De Boever, Sint-Jozefsplein 8b, te Oudenaarde tel. 055 30 36 34 gsm 0478 68 31 34
Koster: Martine Ronsse, Gentstraat 206, tel. 055 31 08 76, martine.ronsse@skynet.be
Parochiezaal 'De Kring', Kapittelstraat 3, 9700 Oudenaarde. Gerant: Luc Herreman. Tel: 055 31 73 24
KBO Eine, Nestor De Tièrestraat 102, 9700 Oudenaarde. Tel: 055 31 18 65

Sint- Eligiuskoor: Alain Van Dorpe, Fietelstraat 52 te 9700 Oudenaarde Tel. 055 30 43 55
Parochieraden
De Parochieploeg draagt samen met de parochiepriesters zorg voor een goed beleid en is verantwoordelijk voor het geheel van de pastoraal op onze parochie.
Contactpersoon: Herman Goossens, Fietelstraat 139, 9700 Oudenaarde. Tel. 055 31 52 14 mail

De leden van de Kerkfabriek zijn in naam van de wereldlijke en geestelijke overheid verantwoordelijk voor het financieel beheer van de gronden en de gebouwen die ter beschikking staan van de kerk. Voorzitter: Marc Van Houtte, Herlegem 30, tel. 055 31 84 30 mail

De VZW Parochiale Werken beheert de goederen die uitsluitend eigendom zijn van de parochie zelf. Secretaris: Daniël "Reyntjens, Lijsterbesstraat 2, 9700 Oudenaarde mail

Misintenties

Misintenties kunnen aangevraagd worden en betaald worden door overschrijving op het Dexia reknr. BE 68 7785 9589 8034 van H. Missen Sint-Eligius.

 • Gelezen weekmis: 11 euro
 • Weekendmis: 15 euro
 • Jubileum: 50 euro
 • Huwelijk en uitvaart: 250 euro
Parochieleven

Eine bloeit van het verenigingsleven. Zie ook 'Bewegingen'

 • Voor de jeugd is er een afdeling van de Chiro in de Schoolstraat en van de KSA in de Kapittelstraat.
 • De actieve vrouwen kunnen terecht in de KAV, MARKANT en KVLV.
 • Voor de mannen is er KWB (aansluiting bij St.-Jozef) en Landelijke Gilde.
 • Onze gepensioneerden komen samen in de OKRA of in NEOS.
 • Naast de BGJG hebben we ook nog een aantal culturele verenigingen: Davidsfonds, feestcomité Eine, St.-Eligiuskoor, Koninklijke Harmonie St.-Cecilia, Ruitersmaatschappij St.-Eligius enz.
 • Onder de ACW-koepel vermelden we in het bijzonder de ACV-vakbond en CM-Ziekenzorg.
 • Er zijn ook twee missienaaikringen op onze parochie en enkele buurtwerkingen.
Kapelletjes
Akkerstraat 56
Akkerstraat
Beekstraat n° 2
Kapelletje Beekstraat 2
De Bruwaan: Kapiteinskapelletje
Kapiteinskapelletje: één van de drie mariakapelltejes opgericht als aandenken aan de slag bij Oudenaarde in 1708 gelegen in De Bruwaan
Diepenbeek n° 6 Heilig Hart
Kapelletje Diepenbeek 6
Diepenbeek n° 6
Kapelletje Diepenbeek
Doorn
Kapelletje Doorn
Doorn n° 6
Kapelletje Doorn 6
Grimbergen hoek Graaf van Landaststraat
Kapelletje Grimbergen
Molenstraat hoek Fietelstraat
Kapelletje Molenstraat
Serpentstraat, hoek Fietelstraat
Kapelletje Serpentstraat
 
Nestor De Tierestraat
Eineplein naast de kerk
Kapelletje Eineplein
Deel deze pagina