Start Parochie Sint-Laurentius Ename  
Kerk Ename Patroonheilige
Laurentuis is één van de zeven diakens van Rome die zich als martelaar volledig gegeven heeft voor de armen. Laurentius zou geboren zijn in Spanje en reeds op jonge leeftijd in Italië terechtgekomen zijn. Hij was de aartsdiaken van paus Sixtus II in Rome. Tijdens de vervolging door keizer Valerianus werden Laurentius en de andere diakens met de heilige vader gevangengenomen. Sint-Laurentius
Terwijl de anderen standrechtelijk om het leven werden gebracht, nam men Laurentius mee voor verhoring en foltering. Hij werd gegeseld en geroosterd en stierf op 10 augustus 258. Paus Sixtus was voor Laurentius niet alleen zijn meerdere maar ook zijn vaderlijke vriend en vooral een voorbeeld. Veel is van Laurentius niet bekend het meeste over hem steunt op legendes. Zijn graf bevindt zich in de catacombe van Cyriaca bij de Via Tiburtina op de Ager Veranus, waar Constatijn de Grote een basiliek oprichtte. Reeds in de vierde eeuw was zijn verering in de gehele kerk verbreid. Laurentius wordt vereerd als patroon van de armen en ook de bibliothecarissen, omdat hem als diaken de zorg voor de boeken was opgedragen.
Ligging

grotere kaart weergeven
Aantal inwoners
Ename telt 3.029 inwoners Wapenschild Ename
Korte historiek
De Sint-Laurentiuskerk
De Sint-Laurentiuskerk werd opgericht door Herman van Verdun gedurende zijn ambtsperiode (998-1024) als markgraaf van Ename onder de laatste Ottoonse vorst van het Duitse keizerrijk. Gelegen op de grens tussen het Franse koninkrijk en het Ottoonse keizerrijk, nam Ename op dat ogenblik een bijzonder strategische positie in. Met de bouw van de Sint-Laurentiuskerk wilde Herman zijn trouw aan de keizer duidelijk tonen vandaar dat de constructie verwijst naar de grote Duitse rijkskerken.
Na de inlijving van Ename in 1047 bij het graafschap Vlaanderen is de Sint-Laurentiuskerk geëvolueerd tot dorpskerk en tot op heden parochiekerk gebleven. Het is één van de best bewaarde vroeg-Romaanse kerken van ons land, gebouwd naar Ottoonse traditie.
In 1778 werd een classicistische ingangspoort in de oorspronkelijk gesloten torenvoet gestoken. Langs de binnenkant werd de nieuwe toegang overkoepeld met een zware bakstenen rondboog waarop een doksaal werd gebouwd. Hierdoor begon de toren scheuren te vertonen waarvoor in 1992 restauratiewerken aangevat werden.
Hierbij werd het orgelfront weggenomen en daarachter kwamen oude bepleisteringslagen met Romaanse muurschilderingen te voorschijn: een prachtige Christus Majesteit in Byzantijnse stijl. Romaanse muurschildering
Verhuis naar Sint-Laurentiuskerk
Zondag 22 december 2002 werd voor Ename een historische dag. Na drie jaar archeologisch onderzoek en restauratie namen we die dag het kerkgebouw opnieuw in gebruik. We verhuisden van de Kapellekerk naar onze vertrouwde Sint-Laurentiuskerk.

Om 10.30 u trokken we onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia langs de Sint-Salvatorstraat, de Martijn Van Torhoutstraat, de Wallestraat en de Paardenmarktstraat tot aan de ingang van de kerk. Om 11 u werd de prachtig gerestaureerde kerk geopend. Mgr. Arthur Luysterman; deken André Peereboom; priester Amand Durieu en diaken Johan Van Oost gingen ons voor in de eucharistie. Hierbij wert het nieuwe Ottoonse altaar geconsacreerd door onze bisschop.

Gerestaureerde Sint-Laurentiuskerk
Contactadressen

PAROCHIE:
Pastoor E.H. Patrick Derde Mgr. Lambrechtstraat 62 tel: 0477 51 09 22 mail
Kerkfabriek Luc Schelstraete Wallestraat 41 tel: 055 31 40 32 mail
Parochieploeg "De 5 torens" Voor Ename:
Jeanine Soens - tel: 055 31 55 74
Uitvaartliturgie Maria Daenens - tel: 055 31 54 30
Misdienaars Marc Vernemmen - tel: 055 31 46 02
Parochiezaal

  • Werkgroep parochiezaal: Mariette Declercq - tel: 055 31 47 00
  • Voor reservatie / inlichtingen zaal: Bertin De Cock - tel:055 31 36 86

Enaamse Kriebels Marieke De Croo - tel: 055 31 72 96

KOREN:
Jedidjakoor Carl Goeminne website mail
Kana-muziekgroep
Cyriel Mabilde tel: 055 31 71 87

Jedidja
Klik hier voor de website van Jedidja
Klik op het logo voor de webstek van Jedidja
Jedidja
Parochieleven

Zie 'Bewegingen'

Kapelletjes
Martijn Van Torhoutstraat n° 124, kruis

Kapelletje in de Martijn Van Torhoutstraat te Ename

Kruisbeeld in open kapel tussen nr. 124 en 126. Ondiepe kapel met driezijdige sluiting onder afgeronde zinken bedaking, waarschijnlijk gebouwd in XIX c door de gezusters Schautheer, toenmalige eigenaars van het huis nr. 190 in dezelfde straat; gerestaureerd in 1984.
Kapel opgericht op de plaats waar reeds vroeger een Kruis stond, cf. vermelding "calvaire" op Ferrariskaart van 1771-1777.
Vroeger gepolychromeerd houten Christusbeeld aan kruis met koperen herinneringsplaatje op voet met volgende inscriptie: "Deze kalvarieberg werd geschonken aan de par. werken St.-Laurentius - Ename door de H. Louis Bouckaert op 27-10-1983
Het Christusbeeld werd hersteld door de H. Andre Maes en plechtig ingewijd op Goede Vrijdag - 20 april 1984."

Enameplein, kruis voor de kerk
Enameplein
Wallestraat n° 64
Kapelletje Wallestraat
Deel deze pagina