Start Parochie Sint-Martinus Mater  
Sint-Martinuskerk Mater Patroonheilige
Sint-Martinus werd geboren in Sabaria, in het door de Romeinen bezette gebied Pannonië, thans Hongarije, in 316 of 317, als zoon van een Romeins tribuun. In 331 vervoegde hij als 15-jarige het Romeins leger onder keizer Constantius en later onder keizer Julianus. Hij kwam met het Romeins legioen mee naar Gallië. Toen hij nog geloofsleerling was, zou hij aan de stadspoort van Amiens door een bedelaar om een aalmoes gevraagd zijn.
Martinus die niets bij de hand had, zou dan met zijn zwaard zijn officiersmantel middendoor gesneden hebben en de helft ervan aan de arme geschonken hebben.
's Nachts zou hij in een visionaire droom Christus zien verschijnen, bekleed met het geschonken mantelstuk. Martinus begreep dat het evangelisch woord van Jezus 'wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mijzelf gedaan' bewaarheid geworden was. Op 18-jarige leeftijd liet hij zich dopen en nam hij ontslag uit het leger. Hij werd monnik naar de levensregel van de Oosterse kluizenaars en trok zich, na een kort oponthoud in Milaan, als kluizenaar terug op het eiland Gallinaria nabij Genua. Omstreeks 360 keerde hij naar Poitiers terug. In Ligugé (Frankrijk) stichtte hij in 361 zijn eerste klooster in Gallië. Ondanks de tegenwerking van enkele bisschoppen werd hij in 371 ingevolge de volksgunst door de H. Hilarius tot diaken en tot priester gewijd en kort daarop tot bisschop van Tours gezalfd. In de omgeving van Tours stichtte hij in 375 het Klooster van Marmontier, om van daaruit zijn bisdom Tours en ook de uitgestrekte heidense gebieden van Gallië te kerstenen. Hierbij benutte hij zijn gaven van wonderdoener en exorcist. Zijn missietochten brachten hem vooral in het gebied van de Midden-Loire (Chartres, Amboise, Vienne), zelfs tot Parijs en Trier. Hij stierf tijdens een zielzorgreis in Candis, 52 km van Tours, op 8 november 397, op 80-jarige leeftijd.

Sint-Martinus is één der eerste belijders die met een kerkelijke cultus gevierd werd. Vele kerken, in Frankrijk alléén al 3.667, en kloosters werden aan Sint-Martinus toegewijd.
In de kunst werden taferelen uit zijn leven naar voren gebracht, bijzonder het tafereel van de manteldeling. In de kerk van Mater bevindt zich in het koor boven het hoofdaltaar een schilderij over Sint-Martinus als duivelbezweerder.

Ligging

Grotere kaart weergeven
Aantal inwoners Ommegang
Mater telt 2.222 inwoners Wapenschild Mater Meer informatie over de Sint-Amalberga ommegang,
Korte historiek
Materplein
Sint-Amelbergakapel Mater

Sint-Amelbergakapel
De kapelwerd in de 19de eeuw gebouwd op de bidplaats die Sint-Amelberga tijdens haar verblijf te Mater rond 714 zou hebben opgericht, later door de bevolking de Sint-Amelbergakapel genoemd. Dit was lange tijd de enige kerk van Mater. Dit kerkje werd verscheidene malen verwoest door de Noormannen. Het is een eenbeukige kapel, gedeeltelijk opgetrokken in baksteen en gedeeltelijk in natuursteen. In 1915 werd de kapel weer aangekocht door de parochie en heropgebouwd in de trant van de 8ste eeuw.

Sint-Martinuskerk
De huidige driebeukige kerk werd gebouwd van 1780 tot 1783 in neo-classicistische stijl.
Geleidelijk werd de kerk langs binnen verder uitgerust. In 1816 werd een ijzeren communiebank geplaatst. Nadat op 29 november 1836 het dak zwaar beschadigd werd door een storm, werd met giften van de parochianen het houtwerk hersteld. Het orgel zou geplaatst zijn kort na de Franse Revolutie.
E.H. Isidoor Minne, pastoor te Mater, liet in 1845 - '46 het hoofdaltaar restaureren, waarbij een marmeren tombe ingewerkt werd.
Het hoofdaltaar is toegewijd aan Sint-Martinus, bisschop en belijder, en aan Sint-Amelberga, tweede patrones.

Contactadressen

Pastoor:
Patrick Derde, Mgr. Lambrechtstraat 62 te Oudenaarde Tel 0477 51 09 22 mail

Pastorale helpers:

  • Chantal De Groote, Karel Martelstraat 32, 055 45 58 81 of 0474 29 52 64 mail
  • Lieve Van Maelzaeke, Sint - Amelbergastraat 12, 055 45 67 75 mail
  • Christine Vandenabeele, Karel Martelstraat 90, 055 31 36 16 of 0497 86 63 82 mail

Parochiezaal - Kantschool Materplein
Louis Ketelers, Kerkgate 92 tel. 055 45 62 68

'Tabita-koor' (mannen en vrouwen): web

  • Dirigent : Peter Van Damme, Pamelekerkplein 5, 9700 Oudenaarde; tel 055 31 44 47
  • Voorzitster : Annie De Schepper, Mattenbos 16-18, 9700 Oudenaarde; tel 055 49 83 55
  • Secretaresse : Anne Verschoore, Spendelos 23, 9700 Oudenaarde; tel 055 49 80 75; mail
  • Webmaster: Henk De Baene, Houtstraat 2, 9700 Oudenaarde; tel 0498 76 34 09

'Hart op de tong' Kinderkoor:

  • Lieve Van Maelzaeke Sint-Amelbergastraat 12 Tel. 055 45 67 75
  • Christine Vandenabeele, Karel Martelstraat 90, 055 31 36 16 of 0497 86 63 82
Parochieleven
Bewegingen actief op de parochie:
KWB - KAV - KVLV - Landelijke Gilde - KSA - KBG - Davidsfonds - BGJG - Ziekenzorg CM - ACV
Onderwijs:
KBO Mater: Kleuter en lager onderwijs Matersplein Tel. 055 45 56 26
Kapelletjes
Boskant n° 2 Sint-Antonius
Kapelletje Boskant nr 2
Boskant n° 7
Kapelletje Boskant nr 7
Boskant n° 32
Kapelletje Boskant nr 32
Boskant hoek Casterstraat
Kapelletje Boskant
Bronstraat n° 35

Kapelletje Bronstraat 35

O.-L.-Vrouwekapelletje opgericht in straatbocht. Afbrokkelende gewitte bakstenen pijlerkapel afgedekt met gecementeerde ezelsrug. Voorzijde omlijst door uitspringende kopse baksteenrij.

Bruul hoek Bruullos

Kapelletje Bruul

O.-L.-Vrouwekapelletje aan de rand van de tuin in de straatbocht tgov. Bruullos. Gelede, rechth. bak- en hardstenen pijlerkapel midden met steen voorzien van opschrift "Uit dankbaarheid / en / betrouwen / november 1918". Omlijste rechth. nis met beglaasd en decoratief uitgesneden houten raam. Gewit gekroond O.-L.-Vrouwebeeld met Kind.

Bruul hoek Gaverstraat
Kapelletje Gaverstraat
Duisbeke n° 4
Kapelletje Duisbeke nr 4
Hauwaart n° 21

Kapelletje Hauwaert

O.-L.-Vrouwekapelletje onder lindeboom. Eenvoudige, witgeschilderde en gecementeerde rechth. pijlerkapel met schijnvoegen, afgedekt door zadeldakje (leipannen). Hoge korfboognis afgesloten door ijzeren deur waarvan bovenhelft in traliewerk

Heistraat n° 13
Kapelletje Heistraat
Heistraat n° 13
Kapelletje Heistraat nr 13
Materplein op het kerkhof achter de kerk
Kapelletje Materplein
Materplein
Kapelletje Materplein
Oosse, hoek Lage Dumpel
Kapelletje Oosse
Sint-Amalbergastraat 1 - 3
Sint-Amelbergakapel of Fonteinkapel
Kapelletje Sint-Amalbergastraat
Tempelstraat
Kapelletje Tempelstraat
Vogelzang n° 2

Kapelletje Vogelzang

Lage bepleisterde en gewitte rechth. bakstenen pijlerkapel met pannen zadeldakje, waarschijnlijk uit XIX d.
Rondboognis in voorpuntgevel met beglaasd venster. Baksteendecoratie o.m. met rechte muizetandlijst.
Gepolychromeerd O.-L.-Vrouwebeeldje.

Deel deze pagina