Start Sint-Vedastusparochie te Nederename  
Ga hier naar Kerk en Leven, het parochieblad van Nederename!
Kerk Nederename Patroonheilige
Sint-Vedastus, de patroonheilige van de kerk van Nederename werd ongeveer in het jaar 500 tot bisschop van Atrecht gewijd en had de eer om de Frankenkoning Clovis in het christendom te onderwijzen. Immers, door de doop van Clovis maakte de verbreiding van het Christendom een belangrijke stap vooruit. Beeld Sint-Vedastus
Aantal inwoners
Nederename telt 2.507 inwoners Wapenschild Nederename
Ligging

grotere kaart weergeven
Korte historiek

De oudste vermelding van de in oorsprong éénbeukige romaanse kerk dateert van 1063. Het is mogelijk dat de stichting van de kerk teruggaat tot vóór Ename in 973 een belangrijke handelsplaats werd.

De oude gevels van de kerk zijn in Doornikse breuksteen opgetrokken. Tijdens de veertiende of de vijftiende eeuw werd het kerkje voorzien van een westertoren die uit baksteen bestaat. Door de godsdiensttroebelen werd het kerkje in 1580 bijna volledig in puin gelegd. De heropbouw begon pas in 1603. In 1615 werd het koor hersteld en de werken waren voltooid in 1624.

In de achttiende eeuw werden de romaanse vensters vervangen door grote barokke ramen. Er werd eveneens een nieuw plafond in stucwerk aangebracht. De westertoren draagt het jaartal 1837, jaar waarin de toren gerestaureerd werd. In 1911 werden plannen gemaakt door de gebroeders Todt, architecten van Gent, om het bedehuis te vergroten in neogotische stijl. De werken werden echter niet uitgevoerd. In 1937 werden dan nieuwe plannen gemaakt om de kerk uit te breiden met een 3-beukig basilicaal schip door architect H. Valcke, van Gent, ditmaal in neo-romaanse stijl. De uitbreidingswerken werden uitgevoerd in 1939, volgens het jaartal op de westgevel. De kerk werd ten oosten uitgebreid met een driebeukig basilikaal schip en de oorspronkelijk romaanse beuk werd behouden als koor voor de nieuwe kerk.

De geschiedenis van Nederename is altijd nauw verbonden gebleven met de steenbakkerijen. De kleiafzetting van de Schelde leent zich zodanig voor dit ambacht, dat deze nijverheid sinds eeuwen blijft voortbestaan in het dorp. Ook het mandenmaken, oorspronkelijk afkomstig van Zingem, was een veel uitgeoefende ambacht.

Contactadressen

Pastoor: Patrick Derde, Mgr. Lambrechtstraat 62 te Oudenaarde Tel 0477 51 09 22 mail
Pastoraal Helper Eddy De Pandelaere, Ohiostraat 90 te Oud. Tel 055 30 04 91 of 0495 50 12 74 mail
Voorzitter Kerkraad: Dr. Henri Vanderschaeve, Steenputstraat 7 te Oudenaarde mail
Sint-Vedastuskoor: Dirk Roose, Pelikaanstraat 68 te 9700 Oudenaarde Tel. 055 31 77 04

Sint-Vedastuskoor

Kapelletjes

Ohiostraat op kerkhof achter de kerk
Kerkhof
 
Pelikaanstraat n° 58

Kapelletje Pelikaanstraat

Wegkapelletje, staand ter hoogte van een kapel aangegeven op de Poppkaart (midden XIX) op hoek voetweg z.g. Kapelleweg naar de Hemelrijkstraat.
Vierkante bakstenen pijlerkapel afgedekt met ezelsrug en met afbrokkelende cementering. Voorkant bekroond door ijzeren kruisje op tuitstuk. Vierkante nis met plaasteren H. Theresiabeeldje.

Robert De Preesterstraat
Robert De Preesterstraat
In het voorjaar van 2013 werd het initiatief genomen voor een nieuwe kapel op een stuk grond van de Kerkfabriek. De bouw werd gestart op 22 mei 2013. Een sierlijk O.-L.-Vrouwbeeld, vergezeld van 2 engelenbeeldjes, werd gemaakt door een kunstenaar uit Sevilla (Spanje). Op het feest van Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2013, is het beeld in de kerk van Sint Vedastus gewijd en in processie naar de nieuwe kapel gebracht.
Deel deze pagina