Start Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Pamele  
Pamelekerk Patroonheilige
Onze-Lieve-Vrouw Geboorte
Slechts bij twee heiligen wordt de aardse geboortedag gevierd. Bij Johannes de Doper en bij de Maagd Maria. Als Maria ter wereld komt breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte, in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij. Door de H. Joachim en de H. Anna, Maria's ouders, is aan de wereld vreugde gebracht. Op 8 september is in Jeruzalem de kerk ingewijd die gebouwd is op de plaats waar Maria geboren is.
Aantal inwoners
Pamele Oudenaarde telt 1.687 inwoners Wapenschild Oudenaarde
 
Ligging

grotere kaart weergeven
Korte historiek

Langs de rechteroever van de Schelde richtte de Heer van Pamele rond 1100 het middeleeuws stadje Pamele op, dat echter in 1593 opgeslorpt werd door grote buur Oudenaarde. Amper vier eeuwen zelfstandig bestuur lieten echter mooie sporen na, met de O.-L.-Vrouw van Pamelekerk als topper.
De eerste kapel van Pamele werd in de 13de eeuw vervangen door de huidige kerk, die in meer dan één opzicht op kunsthistorisch vlak een grote waarde heeft. Door de relatief korte bouwperiode (1235-1300) vormt het gebouw ook stilistisch een mooi voorbeeld van Scheldegotiek die men van bouwpartij tot bouwpartij kan zien evolueren.

Merkwaardig is dat hier een bouwopschrift bewaard werd, wat eerder zeldzaam is in onze streken. De plaat (verborgen onder bronzen kopie) vermeldt als jaartal 1234 en de naam van meester Arnulf van Binche. Hierdoor is meteen de koorpartij van de kerk gedateerd. Tot een volgende fase (einde dertiende eeuw) behoort het transept, het schip en de achtzijdige vieringstoren. In de veertiende eeuw werd de noorderkruisbeuk hooggotisch verlengd en in 1524 werden aan de zuidzijde twee kapellen bijgebouwd. Het geheel is in Doornikse steen en wijst duidelijk op een luxueuze kerkbouw.

Naar opbouw van de O.-L.-Vrouw van Pamelekerk vallen twee belangrijke kenmerken op:
Een eerste is de dubbele overlangse galerij of doorgang, aangelegd in de dikte van de langsmuren. Oorspronkelijk kon men in elk van deze gangen rond heel het gebouw gaan. Dit systeem van dubbele doorgangen is één van de hoofdkenmerken van de Scheldegotiek en van de Noordfranse gotiek in het algemeen.

Het tweede belangrijk kenmerk van de kerk contrasteert hiermee: waar het gotisch systeem met verticale indelingen werkt, blijven de krachtlijnen in de kerk van Pamele nadrukkelijk horizontaal. Dit kenmerk was reeds vroeger typisch voor de traditioneel gerichte Schelde-architectuur in de Romaanse tijd.

Niet te bezoeken, maar zeker vermeldenswaard is dat deze kerk volledig haar authentiek dakgebinte uit de 13de eeuw bewaard heeft, een enig-machtige constructie, een woud van balken.

Hier vind je meer informatie over het orgel in de Onze-Lieve-Vrouw geboortekerk van Pamele

Sint-Macharius Kinderfeest
De tweede zondag van september viert Pamele het St.-Macharius-Kinderfeest Er wordt processie gehouden met het reliekschrijn en tijdens de eucharistie worden de kinderen gezegend en Machariusbroodjes gewijd. Na de eucharistie volgt de uitdeling van de gewijde broodjes. Nadien volgt een happening op het kerkplein. Alle kinderen vanaf de wieg tot 12 jaar worden er met hun ouders verwacht.
Zwartzustersklooster
In de hoek van het Pamelekerkplein bevindt zich het beschermde Zwartzustersklooster. Het bestaat hoofdzakelijk uit 17e eeuwse gebouwen, opgetrokken na de verwoestende beschieting van 1684. De aankleding van het interieur is deels eigentijds, deels 18e eeuws. Laatbarokke kapel met neogotisch meubilair. De oude refter is over de volledige hoogte met blauwe faiencetegels bezet. In de kapittelkamer, 13 schilderijen (1720) in verband met de nieuwe kloosterstichting na de beschieting van 1684.
Contactadressen

Parochiepriesters:
Pastoor-deken: Luc Van Den Velde, Markt 39 te Oudenaarde tel. 055 31 17 83 mail

Pamelekerk
Kapelletjes
Baarstraat
Kapelletje in de Baarstraat te Pamele
Bourgondiëstraat 8
Kapelletje in de Bourgondiëstraat te Pamele
Deel deze pagina