Start Parochie Sint-Jozef  
Patroonheilige Sint-Jozef
Sint-Jozefskerk Veel is ons van de heilige Jozef niet bekend. Slechts uit de periode dat Jezus kind was komen wij de naam van Jozef tegen. Hij was een toegewijd echtgenoot en een liefdevolle vader.Zijn eerste feestdag viert hij samen met Jezus en Maria (feest van de Heilige Familie). Sint-Jozef
Juist door zijn eenvoud en liefdevolle zorg heeft hij in de loop der tijden veel verering gekregen bij de gelovigen, die in hem een voorbeeld zagen van oprechte naastenliefde.
In de 15e eeuw komt zijn verering op gang. Zijn verering werd vooral door de heilige Birgitta van Zweden en de heilige Bernardinus van Siena bevorderd. Het feest van de H.Jozef werd definitief voor de Kerk op 19 maart voorgeschreven in het jaar 1621. Paus Pius IX (1846 - 1878) heeft hem tot patroon van de Kerk verheven. Sint-Jozef is ook de patroon van een zalige dood (bij zijn sterven waren Jezus en Maria aanwezig). Paus Johannes XXIII (1958 - 1963) heeft zijn naam opgenomen in de Romeinse Canon van de H.Mis.
Ligging

grotere kaart weergeven
Aantal inwoners
De Sint-Jozefsparochie telt ongeveer 2.287 inwoners Wapenschild Oudenaarde
Korte historiek

De Sint-Jozefsparochie is een zeer jonge parochie, gesticht in 1961.

St.-Walburga had sedert de Middeleeuwen een wijk die buiten de stadsmuren lag: de Eindries. Deze zeer uitgestrekte wijk, veel groter dan de ommuurde stad, was in verscheidene delen verdeeld: Binnen-Eindries, Buiten-Eindries, Groene-Eindries (Groenstraat), enz. Deze wijk was niet dicht bevolkt maar had toch enkele honderden inwoners.

In de XVIIe eeuw stond er, ongeveer op de plaats waar nu de St.-Jozefskerk staat, een tamelijk ruime kapel van 'Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Eeckxen'. Daar werd een beeld bewaard van Onze-Lieve-Vrouw dat waarschijnlijk vroeger aan een eikenboom heeft gehangen. In de kapel was er op zondag een eucharistieviering. Om de beurt kwam een priester van Oudenaarde of Eine er de H.Mis opdragen. De kapel werd verwoest gedurende de troebelen van 1684 en werd nooit meer herbouwd.

Zo blijft het tot in de jaren 1900. Begin 1900 dacht Oudenaarde aan uitbreiding en daar dit in zuidelijke richting onmogelijk was, werden de gronden van de Eindries in waarde gebracht. De eerste uitbreiding was de Gevaertswijk. Men bouwde er de Eindriesschool (Dijkstraat) met een zaal en er was zelfs sprake van het oprichten van een wijkkapel op de hoek van de huidige Jacob Lacopsstraat en de Dijkstraat. De uitbreiding naar het noorden ging verder en de Noorderwijk ontstond. De stad maakte toen een urbanisatieplan voor gans de wijk en in 1948 besloot Z.E.H.Deken J. Stockman aldaar een kerk te bouwen als annexe van St. Walburga.

Een voorlopig noodkerkje werd gebouwd in 1954 en in 1958 begon men met de bouw van de definitieve kerk, die door Mgr. Calewaert werd ingewijd op 8 november 1959.St.-Jozef, tot dan toe de annexe van St. Walburga, werd tot parochie opgericht bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1961. Op 28 januari 1961 werd de eerste pastoor E.H. Gustaaf Lissens aangesteld.

St.Jozef is van dan af een volwaardige parochie.

Sinds 2004 maakt St. Jozef deel uit van de parochiefederatie Oudenaarde-Centrum;

Parochieraad

Bij haar ontstaan telde de Sint-Jozefsparochie heel wat jonge gezinnen. Een jonge mentaliteit en nieuwe inzichten, ontstaan in de conciliejaren, gaven weldra een nieuw kerkbeeld te zien. Veel mensen verlangden mee te zoeken en mee te werken. Zo ontstond in 1967 de Parochieraad: een orgaan waarin priesters en leken samen zoeken hoe de parochie een 'dienende-kerk-ter-plaatse' kan zijn.

Dit wil zeggen een gemeenschap die zoekt naar

  • geloofsverdieping (verkondiging en catechese)
  • eigentijdse geloofsbeleving (gebed en viering van de liturgie)
  • bezorgdheid van de medemens (dienstverlening, parochieanimatie)

In 1968 werd ook een jeugdparochieraad opgericht waaruit het jeugdkoor is ontstaan.

Federale parochieploeg

2 leden van onze parochie zijn vertegenwoordigd in de federale parochieploeg:

Hilde Dupont, Fortstraat 4 tel.: 055/31 64 01
Hilde Moerman, Pauwel Vanderscheldenstraat 34 tel.: 055/31.78.12

Parochiale werkgroepen

Een werkgroep zorgt voor een bepaalde doelgroep en draagt elk op een eigen manier bij tot het leven binnen de ganse parochiegemeenschap.

Werkgroep derde leeftijd
Deze werkgroep organiseert voor de 65-plussers gezellige bijeenkomsten.
Verantwoordelijke:
Gerard Hoekman, Groenstraat 35 tel.: 055 31 98 81

Senioren

Werkgroep voor liturgie

Staat in voor alles wat zich binnen het kerkgebouw afspeelt.
Bestaat uit verscheidene werkgroepen:

Bloemschikken
Verantwoordelijke:
Yvette Van Der Beken, Koningin Elisabethlaan 4
tel.: 055 31 29 .75
Technische ploeg
Verantwoordelijke:
Michel Van De Putte, Broekstraat 190
tel.: 055 31 30 31

Liturgie

Werkgroep 'onthaal'
De leden nemen contact op met de nieuwe inwoners van de wijk en overhandigen hen een welkomstbrochure. Regelmatig organiseert de werkgroep een samenkomst waarop alle nieuwkomers van de voorbije periode uitgenodigd worden.
Verantwoordelijke: Dick De Meyer, Broekstraat 107 tel.: 055/30.04.04

Werkgroep uitbating
Deze werkgroep zorgt voor alle praktische aspecten die bij de uitbating van een parochiezaal komen kijken, zoals: alle aankopen van dranken en etenswaren, het technisch onderhoud, het reinigen, de boekhouding, de beurtrol voor het bestellen, enz.
Openingsuren Parochiecentrum 'EECKENHOF'

  • vrijdagnamiddag van 14.00 u. tot 1 8.00 u.: diverse activiteiten voor de derde leeftijd, zoals kaarten, teerlingbak, petanque, …
  • 1ste en 3de zaterdagavond van 19.00 u. tot 23.00 u. : de 1e zaterdag is voorbehouden voor de . kaartersclub, iedereen is welkom, ook degenen die enkel iets willen consumeren aan de bar
  • zondag van 11.15 u. tot 13.00 u ideaal voor een aperitief met familie en vrienden

Het Eeckenhof biedt een goed ingerichte 'bar', een biljartspel, vogelpik, een voetbalspel, een teerlingbak, petanquebanen.
Verantwoordelijke: Danny Van De Putte, Broekstraat 180, tel.: 055 30 .45 22

Werkgroep Solidariteit

Deze groep stimuleert en begeleidt de kerkelijke acties `Welzijnszorg' (Advent) en `Broederlijk Delen' (veertigdagentijd) door informatie, animatie en concrete acties.
Verantwoordelijke:
zuster Godelieve Van Wiele, St.-Jozefsplein 11
tel.: 055 33 58 60
Solidariteit

Werkgroep zieken- en bejaardenzorg

Organiseert jaarlijks enkele gezellige samenkomsten op maat van de oudere en zieke inwoners. Per straat zijn er wijkverantwoordelijken, die aandacht hebben voor mogelijke noden en zorgen van bejaarde en zieke buren.
Verantwoordelijke:
Denise Van Hulle, Terkerkenlaan 11

Zieken

Indien u er iets voor voelt om u in de wijk waar u nu woont in het gemeenschapsleven in te schakelen, aarzel dan niet om één van de verantwoordelijken aan te spreken! Zij zullen u met plezier helpen om nader kennis te maken met de activiteiten van de diverse werkgroepen zodat u eventueel uw keuze kan maken.

Parochiaal centrum 'Eeckenhof'
Toen op 12 september 1967 de Parochieraad werd gesticht, beschikte onze parochie niet over eigen vergaderlokalen. Gelukkig werden wij steeds gastvrij ontvangen door de Zusters Bernardinnen in de gebouwen van de Sint-Jozefsschool. De noodzaak om over eigen lokalen te beschikken, werd met de dag groter. Daarom werd in de schoot van de Parochieraad een werkgroep opgericht: de Bouworde Het Eeckenhof

Een stuk grond achter de kerk werd aangekocht en op 21 januari 1971 viel de beslissing: er zou gebouwd worden. De parochianen zouden zelf in de kortst mogelijke tijd voor lokalen zorgen. Als naam werd 'het Eeckenhof' gekozen, in deze omgeving stond immers in de 16de eeuw de kapel van 'Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Eeckxen'.Op 24 augustus werd de eerste steen gelegd. Voor ruwbouw, bezetwerk, vloerbedekking en dakbedekking zorgden de aannemers. De afwerking was het werk van meer dan zeventig vrijwilligers, samen leverden ze honderden uren werk. Op 27 september 1973 kon Z.E.H. Deken Willems het parochiaal centrum plechtig inwijden. Een gedenkplaat werd aangebracht in de hal: 'Voor en Door de Parochianen'. Sinds die dag gonst het Eeckenhof van bedrijvigheid. Het Eeckenhof is dan ook de vaste stek voor tal van bewegingen.

Wil je deze zaal aan gunstige voorwaarden huren voor allerlei vergaderingen en zelfs feestjes, dan kan je steeds voor meer uitleg en de voorwaarden terecht bij
Etienne Uytterhaegen, Terkerkenlaan, 3 tel.: 055 31 43 09

Kapelletjes
Bulkendreef 14
Bulkendreef
Het kapelletje werd opgehangen tijdens de Tweede Wereldoorlog door de stad Oudenaarde. In de meimaand werd er in groep aan dit kapelletje gebeden. Rond 1950 is het kapelletje hersteld na vandalisme.
Eindrieskaai 8
Eindrieskaai 8
Groenstraat hoek IJzerstraat
Groenstraat
Het kapelletje werd opgehangen aan het hoekhuis Groenstraat 43 - IJzerstraat vermoedelijk in 1941 - 1941 naar aanleiding van de oorlog op initiatief van de vrouwengilde.
Koningin Elisabethlaan 3
Mariakapelletje
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen
Prins Leopoldstraat
Prins Leopoldstraat
 
Deel deze pagina