Start Parochie Sint-Walburga  
Sint-Walburgakerk Patroonheilige
Sint Walburgis, in het Nederlands vertaald tot Walburga. Van haar zijn de volgende gegevens bekend, die gedeeltelijk op waarheid of legende berusten. Zij werd ca 710 geboren in het graafschap Dorset in Zuid-Engeland, als dochter van de Angelsaksische vorst Richard en zijn echtgenote, de heilige Wuna. Haar beide broers, de Benedictijnen Wunnibald en Willibald, trokken in 720 met hun vader op pelgrimstocht naar het Heilig Land. In 738 verbleef Wunnibald in Rome, tegelijk met zijn oom Sint Bonifatius, die er zijn missiewerk in het gebied ten noorden van de Alpen met paus Gregorius III kwam regelen.
Aantal inwoners
Sint-Walburga telt 2.133 inwoners. Wapenschild Oudenaarde
 
Ligging

grotere kaart weergeven
Korte historiek

De Sint-Walburgakerk steekt letterlijk boven de hele stad uit met haar spel van Doornikse en Brabantse gotiek. De collegiale kerk bestaat uit twee aan elkaar gebouwde halve kerken. De naad ligt tussen het koor en het transept, waarbij het koor haast een hallekerk op zich is.

De oudste kerk dateert van de tiende eeuw. De bouwgeschiedenis vermeldt 1150 als datum van het herbouwen van de kerk na de brand van 1126. Deze nieuwe kerk had een groot koor zonder absis en met vieringtoren. Het huidige koor is een overblijfsel van dit vroeggotisch monument. In 1406, wanneer Jan Zonder Vrees in Oudenaarde verbleef, werd de absis voor de hertog bijgebouwd.

Omstreeks 1422-1423 worden meldingen gemaakt van een nieuwbouw maar door financiële moeilijkheden kregen deze grootse plannen slechts voor de helft vorm. Er werd begonnen met de toren; in 1428 lagen de werken stil om pas in 1478 opnieuw aangevat te worden. In 1501 was de torenromp afgewerkt. De statige toren kende pas zijn bekroning toen in 1620 op de gotische romp een barokspits werd geplaatst, ontworpen door Simon de Pape. De spits brandde in 1804 af door blikseminslag.

Het oude schip werd gesloopt en in 1506 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe schip. Vóór 1510 was de zuidelijke zijbeuk klaar, in 1510 de noordelijke en vóór 1512 was de middenbeuk voltooid. Onmiddellijk daarop werd de kerk overwelfd en in 1532 waren de werken voltooid.

Tijdens de godsdiensttroebelen had het gebouw zelf maar weinig te lijden maar het meubilair werd bijna volledig verwoest.

De gebruikte materialen voor de kerk zijn hoofdzakelijk Doornikse steen voor het oudste gedeelte en Balegemse steen voor het laatgotische. Het tapijtweven was in Oudenaarde gedurende drie eeuwen de voornaamste nijverheid en de Sint-Walburgakerk speelde in het leven van de tapijtwevers een belangrijke rol; ze vormde immers het centrum van hun religieus leven.

De portalen in de transeptarmen werden aangelegd in 1825 - 27. Van 1834 tot 1839 werd de sacristie in een zeer vroege neogotiek (troubadourstijl) opgetrokken.

Van 1889 tot 1902 had een eerste restauratie plaats die onder meer nieuw neogotisch meubilair behelsde, van 1907 tot 1914 een tweede campagne waarin onder meer nieuw maaswerk in de vensters kwam. Op 1 november 1918 werd het gebouw zwaar beschoten met zware schade aan de zuid- en oostzijde van de kerk. Omstreeks 1930 waren alle herstellingen voltooid. Vanaf de jaren '60 begon men met een grondige restauratie van de kerk.

De kerk kan bezocht worden van april tot en met oktober.
Voor openingsuren en -dagen zie rubriek kerkonthaal.
Rondleidingen met gids kunnen alleen met erkende stadsgidsen aan te vragen bij de dienst voor toerisme Oudenaarde tel. 055 31 72 51 of via mail: toerisme@oudenaarde.be

Kerkonthaal Sint-Walburga

De Sint-Walburgakerk is open van april tot oktober:

in APRIL - MEI - OKTOBER

 • dinsdag van 14.30 tot 17.00 u.
 • donderdag van 10.00 tot 11.00 u. van 14.30 tot 17.00 u.
 • zaterdag van 14.30 tot 17.00 u.

in JUNI - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER

 • dinsdag van 14.30 tot 17.00 u.
 • woensdag van 14.30 tot 17.00 u.
 • donderdag van 10.00 tot 12.00 u. van 14.30 tot 17.00 u.
 • vrijdag van 14.30 tot 17.00 u.
 • zaterdag van 14.30 tot 17.00 u.
 • zondag van 14.00 tot 17.30 u.

Ingang langs de Kleine Markt.

GEEN rondgang noch toeristisch bezoek tijdens de vieringen!

Voor meer informatie:
Hugo Vanneste, Achterburg 2 / 0201 te 9700 Oudenaarde: tel. 055 60 40 17 vanneste.hugo@telenet.be

Ondanks zeer moeilijke toegankelijkheid toch nog 7000 bezoekers!

Voor het kerkonthaal was het zopas afgesloten werkjaar 2016 - van april tot eind oktober- echt een jaar met obstakels. Sinds augustus was, ingevolge de renovatiewerken aan de Markt, de toegang tot de Sint-Walburgakerk heel moeilijk en soms zelfs onmogelijk.

Dit heeft zich vertaald in één derde tot de helft minder bezoekers per maand in vergelijking met het werkjaar 2015.

Maar ondanks de heel moeilijke toegankelijkheid tot de kerk waren de vrijwillige medewerkers steeds plichtsbewust present om het toezicht en onthaal te verzekeren. Voor deze volgehouden inzet, in soms weinig bemoedigende omstandigheden, een dikke proficiat en een oprechte dank.

Ondanks de heel moeilijke bereikbaarheid van de kerk werden er toch 7004 bezoekers geteld. Weliswaar quasi een derde minder dan in het werkjaar 2015 maar gezien de omstandigheden toch een benijdenswaardig hoog cijfer.
Naast de vele bezoekers uit eigen land, onze buurlanden en andere landen van de Europese Unie, waren er ook dit jaar notities in het gastenboek uit alle werelddelen o.a.uit De Verenigde Staten, Bolivië, Brazilië, Rusland, Thailand, Guadeloupe en Australië.

Zoals de renovatiewerken aan de Kleine Markt en rond de Sint-Walburgakerk nu vorderen laat alles vermoeden dat deze in de komende weken zullen voltooid zijn. Volgend werkjaar- met start in april- zal de toegang tot de kerk weer via de Kleine Markt zijn !

De Sint-Walburgakerk in de bloemen

Sint-Walburgakerk

Sint-Walburgakerk

Hier vind je meer informatie over de Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw van Halle

Hier vind je meer informatie over het orgel in de Sint-Walburgakerk

Zangkoren

De Gregoriusgilde Oudenaarde

Gregoriusgilde

Sinds het ontstaan in 1947 had de Gregoriusgilde een blijvende faam binnen het Oudenaards cultuurleven. Het koor luisterde in deze periode met een 60-tal mannenstemmen en koorknapen religieuze plechtigheden op in de Sint-Walburgakerk.
Vanaf 1952 werd het koor stilaan aangevuld met vrouwenstemmen. Toen stond het koor onder de deskundige leiding van E.H. Jules De Bruyne.
In deze periode ontstonden 'het comité ter bevordering van het concertleven in Oudenaarde' en het mannenkoor 'de Oudenaardse Zangvereniging' uit de Gregoriusgilde.

Pas vanaf 1972 werd het koor, onder leiding van dhr. Andre Verwulgen volledig gemengd.
Tussen 1989 en 1998 nam dhr. Johan Jourquin de dirigeerstok over en in 1998 werd voor een korte periode een beroep gedaan op dhr. Antoine Tronquo.
In april 1999 nam mevr. Marianne Verwulgen het koor over en zorgde zij, mede dankzij de steun van vader André en zoon Koenraad Verstichel, voor een volledig nieuw repertorium.
Sindsdien verjongde het koor ook.
In de 54 jaren van het bestaan zongen een 300-tal mannen en vrouwen een uitgebreid repertorium bijeen, gaande van Gregoriaans over de oude polyfonisten, de grote klassieken, de romantiek naar meer eigentijdse componisten.
Hierbij vermelden wij graag enkele componisten van eigen bodem, o.a. Caspar Van Weerbeecke, Octaaf De Hovre, Alfons Schynkel; Robert Herberigs, Gentil Antheunis, Norbert Rosseau en André Verwulgen.

Contact: Filip Van den Bulcke, Doorn 19 te 9700 Oudenaarde Tel.055 30 27 88

Het Quilisma ensemble

Quilisma ensemble

Het Quilisma Ensemble, dat aanvankelijk van start ging als gregoriaans mannenkoor heeft zijn thuisbasis in de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde. Het ensemble gaf er zijn eerste optreden op 21 december 2008 met gezangen voor de Advent en Kerst. De basisopstelling telde toen een achttal ervaren zangers die eveneens actief waren in diverse andere meerstemmige koren.

Quilisma verwijst naar het gekartelde nootje in het gregoriaanse notenschrift dat aangeeft dat de noot die eraan voorafgaat verlengd dient te worden.

Al snel werd het koor af en toe - in functie van de uit te voeren muziek - aangevuld met vrouwenstemmen. En zo begaf het Quilisma Ensemble zich steeds vaker op de weg van de meerstemmigheid en werd het stemmenmateriaal definitief uitgebreid tot een zestiental dames en heren.

Inmiddels heeft het Quilisma Ensemble, naast het geregeld opluisteren van misvieringen, reeds meer dan tien concerten en een bijzonder breed repertoire - gaande van gregoriaans tot de eenentwintigste eeuw - bijeengezongen. Het koor geeft elk jaar een concert in eigen beheer en voor 'eigen publiek': Triduum Sacrum (2011), Un incontro musicale (2012), O magnum Mysterium (2013) en In hora mortis (2014).

Meer op www.quilisma.be

Beiaard
De Sint-Walburgakerk heeft een beiaard. Tijdens de zomermaanden speelt de beiaard. Hij is volgens sommigen de oudste van tiet land, bestaat uit 49 klokken en is in de toren van de Sint-Walburgakerk ondergebracht. Het hele jaar door zijn er op zondag beiaardconcerten van 11.45 u. tot 12.45u. en in juli en augustus ook op donderdagavond van 20.30u. tot 21.30u.
Begijnhof
Opvallend is het kleurrijke barokpoortje met de beeltenis van de Heilige Rochus, een pestheilige. De kleine witte woningen dateren uit de 17e eeuw en later. De 16e eeuwse kapel werd door de beeldenstormers vernield maar later herbouwd' Het laatste begijntje stierf in 1960.
Achterburg n° 1 Begijnhof
Kapel Begijnhof Oudenaarde
Walburgacentrum

Het dekenaat beschikt over een prachtig gerenoveerde zaal met moderne accommodatie en professionele keuken en volwaardige bar.

 • Het Walburgacentrum is centraal gelegen aan de Kleine Markt maar baadt toch in de rustige omgeving van het aloude "Zakske".
 • Gezellig nieuw interieur voor 80 tot 120 personen.
 • geschikt voor kleine en grote vergaderingen, recepties, feestjes en maaltijden.
 • traiteur vrij te kiezen.

Info en reservaties voor het gebruik van de zaal en de keuken op nr. 0499 15 87 32.

Contactadressen

Parochiepriesters:
Pastoor-deken: Luc Van Den Velde, Markt 39 te Oudenaarde tel. 055 31 17 83 mail

Aquarel Sint-Walburgakerk
Kapelletjes
Begijnhof: Sint-Jozef op de gevel van de kapel
Kapelletje in het Begijnhof
Begijnhof
Mariakapelletje aan lindeboom
Mariakapelletje aan lindeboom
Begijnhof n° 1
Kapelletje in het Begijnhof
Begijnhof: Kruis op de gevel van de kapel
Kruis in het Begijnhof
Begijnhof: inkomportaal
Inkom Begijnhof
Begijnhof n° 3
Kapelletje in het Begijnhof
Begijnhof
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van zeven smarten (19de eeuw)
Kapel O.L.Vrouw van zeven smarten
Oudenaarde Einestraat 40
Kastkapel Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt
Einestraat
Jezuietenplein
Kapelletje op het Jezuïetenplein
 
Kattestraat 52
Kapelletje Kattestraat 52

In de Kattestraat 52 hangt een kapel uit hout met een donkerblauwe buitenkant en een witte binnenkant.

De Mariafiguur, voorstellend O.-L.-Vrouw van Vlaanderen, draagt een metalen kroon, een sluier uit velours en een kleed van zijde. Het gekleurde, wassen beeld is met een glas volledig afgeschermd van de openlucht.

Het kapelletje werd kort na de tweede wereldoorlog opgehangen. Dit gebeurde op initiatief van Juffrouw De Vos, haar broer en onderpastoor Van Den Hende. Het ontwerp van het beeld kwam van Edmond Van De Vijver. Het werd geplaatst als dank aan Maria omdat het aantal doden tijdens de oorlog op die plaats beperkt zou geweest zijn. Tussen 1977 en 1979 werden de mantel en de sluier van het Mariabeeld vernieuwd.
Vroeger werd er elke eerste vrijdag van de maand een Paternoster bij het kapelletje gebeden. Daarbij werd er ook bij ziekte gebeden. De bewoners van de buurt geloven dat deze gebeden verscheidene genezingen geholpen hebben
.

Markt 22 - Hoek Broodstraat

Broodstraat

Het stenen, ingewerkt kapelletje heeft een hoogte van 70 cm en is grijs. Voor het Mariabeeldje hing vroeger een lantaarn. Oorspronkelijk stond er in een nis een plank met daarop een Onze-Lieve-Vrouwbeeld geschilderd. De figuur werd geschilderd door de heer Vanhaeghenbeke en dit vóór 1940. Deze plank werd beschadigd en in 1951-1952 maakte René Messiaen een Mariabeeld in cement. Verder werd er een lantaarn met een kaars bij het kapelletje geplaatst.

Nederstraat 58 Onze-Lieve-Vrouwkapelletje
Nederstraat
Sint-Walburgastraat 11: Mariakapelletje
Sint-Walburgastraat 11

Zakske: Walburgacentrum
Kapelletje aan het Walburgacentrum in het Zakske
Deel deze pagina