Start Parochie Sint-Martinus te Volkegem  
Kerk Volkegem Patroonheilige
Zoals bij veel kerken in onze omgeving is Sint-Martinus de patroonheilige. Zo hebben o.a. Mater, Welden, Edelare en Melden ook hun Sint-Martinuskerken. Dit zou verband houden met de Christianisering in de tijd van de Merovingers in onze streken, waarbij de Sint-Martinusverering sterk werd aangemoedigd. Het is dus wel te begrijpen dat deze kerk beschikt over een groot schilderij uit 1673 dat Sint-Martinus afbeeldt, die zijn mantel deelt met een oude bedelaar. Dit schilderij in de zijbeuk is een werk van Simon De Paepe, een schilder uit een Oudenaardse kunstenaarsdynastie met faam.
Aantal inwoners
Volkegem heeft 1.255 inwoners. Wapenschild Volkegem
Ligging

grotere kaart weergeven
Korte historiek
De geschiedenis van de Volkegemse Sint-Martinuskerk is gehuld in de nevelen van een zeer oud verleden. De historicus Berings is er van overtuigd dat hier al een kerk bestond in de zevende eeuw, dus zowat rond het jaar 600. Het was toen de moederkerk in een grote parochie waartoe ook de kapellen van Pamel, Edelare en Leupegem behoorden.
Rond het jaar 1110 was de toestand grondig veranderd: Volkegem was toen op kerkelijk gebied een bezit van de abdij van Ename.
Als men het stemmige gebouw binnenstapt merkt men nog duidelijk dat het aanvankelijk een eenbeukige Romaanse kerk uit 1110 was die later van 1480 tot 1510 met een zijbeuk werd uitgebreid. Een merkwaardigheid in deze kerk is het hoofdaltaar dat bestaat uit een 15de eeuwse stenen grafplaat voor Pastoor Rogier van Brakel. Deze Rogier van Brakel kreeg een straatnaam toebedeeld. De straat begint aan het De La Kethulleplein en loopt in de richting van Mater. De klokketoren dateert van het einde van de zeventiende of het begin van de achttiende eeuw.
De zoldering van het kerkje werd in de 18de eeuw sterk verfraaid door een zeer fijne stucdecoratie waarin het jaartal 1725 werd verwerkt. Zeven jaar later kreeg de Volkegemse kerk een mooie eiken preekstoel.
Het orgel dateert uit 1821 en werd vervaardigd door de familie Hubeau uit Nukerke. Na de tweede wereldoorlog onderging de kerk een grondige restauratie. Hierbij werd de oude doopkapel afgebroken en vervangen door een nieuwe. Rond 1982 - 1984 werden orgel en kerk grondig gerestaureerd. Een tweede restauratiefase begon in 1989.
Wie dit kerkje op zijn mooist wil zien, moet het bekijken van in de Bagettestrraat in Volkegem, aan de kromming naar het De la Kethulleplein. Heel wat kunstschilders en fotografen hebben het afgebeeld, recentelijk nog onder impuls van VASA, het Vlaamse Ardennen Schilders Atelier.
Contactadressen
Parochiepriester Volkegem: Patrick Derde Mgr. Lambrechtstraat 62 te Welden tel. 0477 51 09 22 mail
Parochieleven
Volgende verenigingen zijn actief:
  • Gulden Leeftijd (Vie Montante) contactadres: Angela Dalschaert Bagettestraat 16 tel 055 31 89 20
  • KVLV Contactpersoon Mevr. Myriam Boullard - Ghyselinck - Rogier Van Brakelstraat 2 - 055 31 82 10. website
  • Landelijke Gilde contactpersoon Etienne De Vos Rekkemstraat 67 tel 055 31 35 84
  • KBG contactpersoon Hugo Rau Volkegemberg 58 tel 055 31 27 03
  • KBO Volkegem - Kleuter en lager onderwijs - Volkegemberg 58 te 9700 Oudenaarde
    tel. 055 31 44 74 fax 055
    31 44 74  mail website: http://volkegem.kbo-oudenaarde.be/
Kapelletjes
Boembeekstraat, hoek Volkegemberg
Heilig Hart
Kapelletje Boembeekstraat
 
Rekkemstraat n° 81

Rekkemstraat 81
Kleine rechthoekige wegkapel onder pannen zadeldak. Gecementeerde en roodgeschilderde voorpuntgevel met schijnvoegen; lichtgrijsgeschilderde plint, horizontale platte banden en kruismotief boven de rondboogdeur. Houten kruis opgehangen tussen twee geschilderde houten consoles links met gepolychromeerde buste van H. Hart, rechts met dito buste van H. Theresia en buste van O.-L.-Vrouw met Kind.

Rekkemstraat n° 111

Kapelletje Rekkemstraat
Lage, vierkante, gewitte bakstenen pijler met gebogen afdekking. Buste van H. Hartbeeld in rondboognis achter getralied houten deurtje.

Deel deze pagina