Start Parochie Sint-Martinus Welden  
Sint-Martinuskerk te Welden Patroonheilige
Sint-Martinus:
Geboren in 316 te Sabria in Hongarije, in de landstreek Pannonie, liet Martinus zich als jongen van 10 jaar in de kerk opnemen als catechumeen (doopleerling). Vijf jaar later trad hij in het leger en diende onder keizer Constantius en keizer Julianus. Op 18 jarige leeftijd werd hij gedoopt en bleef nog twee jaar in dienst.Bij de stadspoorten ontmoette hij eens een naakte bedelaar, die hem om Christus' wil een aalmoes vroeg.
Omdat hij niets dan zijn wapen had, gaf hij hem een stuk van zijn soldatenmantel.
In die tijd behoorde een helft van de kleding aan de keizer en de andere helft was persoonlijk bezit.
In een droom verscheen hem de avond daarop Christus met de helft van zijn mantel om zich heen geslagen. "Wat je voor de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan".

Zijn besluit stonf toen vast. Hij begaf zich naar de H.Hilarius, bisschop van Poitiers. Deze werd de leraar en voorbeeld van Martinus. Onder zijn leiding leefde hij als monnik en werd hij gewijd tot exorcist.
Hij werd in 372 door het volk en de clerus gekozen tot bisschop van Tours, waar hij een klooster bouwde en daar met tachtig monniken een buitengewoon heilig leven leidde. Hij wilde niet in het bisschopshuis wonen, maar verkoos liever de armoede. Zijn vriend en levensbeschrijver Sulpicius Severus was vaak ooggetuige van zijn wonderdaden.
Vol overgave verkondigde St.Maarten overal het H.Evangelie en bestreed het heersende heidendom. Hij was geliefd bij de gehele bevolking vanwege zijn gerechtigheid en voorbeeldig leven.
Sint-Martinusbeeld uit Welden
Ligging

grotere kaart weergeven
Aantal inwoners
Welden telt 1.232 inwoners. Wapenschild Welden
Korte historiek
De Sint-Salvatorabdij van Ename verkreeg het patronaatschap over het altaar van Welden. De oudste vermelding hiervan dateert uit 1110.
Het Romaanse kerkje kwam waarschijnlijk in de twaalfde eeuw tot stand. Het bestond uit een driebeukige basilicale aanleg van vier traveeën. Vermoedelijk was een transept aanwezig. De viering was bekroond met een houten torenconstructie, een vlak afgesloten koortje vervolledigde het geheel. In een latere periode werden beide dwarsbeuken opnieuw opgetrokken in een aan de tijd aangepaste architectuur. De zuidelijke transeptarm dateert uit de 16-17de eeuw en heeft een tweeledig laatgotisch raam.
Het noordelijke transept, volledig uit baksteen opgetrokken, is van een latere datum namelijk 17-18de eeuw. In nog latere tijden werden de drie beuken onder één dak gebracht.
Tijdens een restauratie uitgevoerd door Architect Van Assche, werd de kerk opnieuw in haar basilicale toestand van voorheen gebracht en werd ook de benedenkerk met één travee langer gemaakt. Op deze wijze ging een deel van de oorspronkelijke bouwverhoudingen teloor.
De oostelijke sluitmuur van het koor werd dan ook nog weggebroken en ditzelfde koor werd dan serieus uitgebreid. Uiteindelijk zijn dus van het koor enkel de zijmuren overgebleven elk met een origineel Romaans venstertje. Bij de noordelijke muur is dit raam nog goed te zien aan de buitenzijde.
De vieringtoren is een houten klokkenkamer met leien bedekt. Tijdens de restauratie werden vier afdekkapjes voorzien boven de uurwijzerplaten om deze te beschermen. Zij verhogen aldus de herkenbaarheid van de toren en geven deze dan ook een eigen cachet.
Het interieur van de kerk

Wanneer we binnenkomen zien we een glasraam uit de 20ste eeuw dat Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Martinus voorstelt. Dit glasraam werd geschonken door de familie De Bock (voormalige burgemeestersfamilie van Welden).
De middenbeuk komt zeer gedrongen en donker over. Het voorkomen van een driebeukige landelijke kerk is uniek voor onze streek. In het koor zien we een glasraam dat H. Philomena, H. Maria en H. Celina voorstelt. Het dateert uit het einde van vorige eeuw en werd geschonken door de familie Lambrecht.
Op de oude communiebank, die nu opzij geschoven is, kan je in halfverheven beeldhouwwerk volgende scènes zien die allemaal iets te maken hebben met de eucharistieviering: de Emmaüsgangers, het Manna, het laatste Avondmaal, de Engel bij de profeet Elias en het offer van Abraham en Melchisedec.
De doopvont werd in 1724-1725 aangekocht bij Joos Marijns. De ijzeren voet bestaat uit vier onderdelen versierd met krullen. Onderaan zie je ook vier leliebloemen. Het deksel wordt bekroond door een dikke bol met daarop een kruis.
Als we de kerk verlaten mogen we niet nalaten een blik te werpen op het stemmige kerkhof. Bemerk het grafmonument van Mgr. Lambrecht, XXIIIe bisschop van Gent, geboren te Welden.

Hier vind je meer informatie over Mgr. Lambrecht

Terugplaatsen haan op de kerk
" Nu wij de vergulde haan weer op onze kerktoren gaan plaatsen, waar hij zal schitteren in de zon en de windrichting zal tonen aan allen die het willen zien. Wij willen even in dankbaarheid bidden dat wij in Welden onze eigen kerk hebben, de plaats waar wij ons door Gods Heilige Geest laten inspireren om overal te tonen aan heel veel mensen dat wij vanuit Jezus ' liefde proberen te leven en te handelen en zo iedereen blijven uitnodigen om onder deze kerktoren blijvend samen te komen om hier te bidden "
Amen.

Kerkhaan Welden
Contactadressen

Pastoor Patrick Derde, Mgr. Lambrechtstraat 62 te Oudenaarde Tel 0477 51 09 22 mail

Huis Ruhuna

Ruhuna

Aan de voet van de Vlaamse Ardennen, op een boogscheut van het natuurreservaat de Reytmeersen staat de oude pastorie van Welden. Een sfeervol gebouw met een prachtige tuin.
Ideaal voor uw ... vergaderingen, seminaries, bezinningen, recepties en feesten.

www.ruhuna.be

Huis Ruhuna
Kapelletjes
Corpusstraat hoek Oorlogstraat
Kapelletje in de Corpusstraat te Welden
Mgr. Lambrechtstraat n° 30
Kapelletje in de Mgr. Lambrechtstraat te Welden
Kouterstraat: Sint-Maartenshuis
Kapelletje aan het Sint-Maartenhuis te Welden
Mgr. Lambrechtstraat n° 25

Kapelletje Mgr Lambrechtstraat naast nr 25

Kruiskapel, aan straatbocht tegen puntgevel van bijgebouw naast woning nr. 25. Ondiepe open wegkapel uit XVIII onder zadeldakvormig afdak (golfplaten) met ijzeren topkruis. Geschilderde en bepleisterde wanden.

Mandenmakersstraat hoek Kouterstraat Kouterkapelleke Sint-Martinus
Kapelletje hoek Kouterstraat - Mandenmakersstraat
Mgr. Lambrechtstraat Sint-Martinus boven Kerkportaal
Sint-Martinus
Mgr. Lambrechtstraat grafkapel
Grafkapel
 
Deel deze pagina