naar topOverzicht der zones

Bachtenwalle Hof ter Walle Muur oude weverij Van Malestraat Speeltuin Sanderswal Mirabellostraat Centrum Prinsenhof Gewad Zilverhof Zilverhofplein Sint-Antoniuskaai Kinderrechtenplein Lievekaai Lievebrug Jeugdherbergplein Braderijstraat Augustijnenkaai
zones
kenletters
opmerkingen
Hof ter Walle HOFB HOFG HOFK bomen, gras, kasseien
Muur oude weverij MUUR      
Van Malestraat VM VMG   huizen, gras
Speeltuin SPELZ SPELK   zandbak, klimrek
Sanderswal SW      
Mirabellostraat MI      
Centrum PHC PHM PHP huizen in het centrum, plaatsen in het midden van de straat en op het plein
Prinsenhof PH     huizen van Gewad tot Mirabellostraat
Gewad GW GWP   huizen, paaltjes
Zilverhof ZH     huizen
Zilverhofplein ZHP     plein
Sint-Antoniuskaai SAK    
Kinderrechtenplein KRB KRL   bomen, lantaarns
Lievekaai LK LKL   huizen, lantaarns
Lievebrug LBR LBG   langs de kant van het Rabot of het Gravensteen
Jeugdherbergplein JH      
Braderijstraat BR      

Opgelet, het eigenlijke Prinsenhof is in twee gedeeld: het brede gedeelte is geklasseerd bij het "Centrum", het smalle gedeelte is apart behandeld als "Prinsenhof". De standplaatsen voor de huizen hebben als referentienummer: PH-... in het smalle gedeelte van het Prinsenhof, en PHC-... in het brede gedeelte of het centrum van het Prinsenhof.

naar topKleuren op de basispagina's

kolom 1
2
3
4
5
6
 
vaste
gegevens
foto
blok
meter
prijs
stand-
nummer
legende & opmerkingen:
nr 97 10,30m
10m norm
€ 25
PH-97
      
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
...m smal
 
 
 
= smalle standplaats op een trottoir, minder dan 1,5m diep
 
 
...m norm
 
 
 
= normale standplaats van 1,5 tot 4,5m diepte
 
 
 
gratis
 
 
= standplaats voor kinderen, 1 à 2m breed
  • De huisgevels (kolom 2) en de blokjes (kolom 3) zijn normaliter altijd zichtbaar.

naar topNummers van de standplaatsen

De standplaatsen dragen een referentienummer, gekoppeld aan "vaste, onveranderlijke kenmerken van het straat- of pleinbeeld", zoals huisnummers, bomen, lantaarnpalen, gilberkes, brievenbussen, parkeerautomaten, verkeersborden, enz.

De bedoeling is de mensen een plek toe te wijzen zonder het wegdek voor lange tijd te ontsieren door verfstrepen en namen. Voor de aankomst van een tourrit op de Mont Ventoux is dit onvermijdelijk maar voor een rommelmarkt kan het ook zonder schilderwerk.

Het referentienummer bestaat uit twee delen, gescheiden door een koppelteken:

Eerste deel

Het eerste deel bestaat uit een aantal letters, bv: BR-... PHP-... MUUR-... ...

Tweede deel

Het tweede deel verwijst naar het huisnummer ...-95 of twee vaste punten ...-2/4 (bv. tussen gilberke 2 en 4)

Die plaatsen kunnen eventueel verder verdeeld worden door toevoeging van een kleine letter: ...-95b ...-2/4b