Ga terug naar
de basispagina
Lievebrug: extra foto's en details

Lievebrug gezien vanaf de Lievestraat (huis van Jacques). De Gilberkens worden genummerd vanaf de Lievestraat.

Afstanden tussen de paaltjes (m)
Zuidkant
Gravensteen

 

 

Noordkant
Rabot
1/2
2/3
3/4
4/5
5/6
6/7
7/8
8/9
9/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/hoek
2
2
2
2
2
2
1.8
2
2
2
2
1.8
2
2.2
3.9
    1/2*
2/3*
3/4
4/5
5/6
6/7
7/8
8/9
9/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
16/17
1.8
1.7
1.9
2
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9
2
---
---
?
?
?
?

*De hoek aan de noordkant (Rabot) is afgerond. De afstand tussen de paaltjes 1 tot 3 wordt gelijkgesteld aan 3m.

 

Doorgang naar het Kinderrechtenplein.

De weg tussen Gilberkes 11 en 13 moet vrijgehouden worden.

 

De Lievestraat is absoluut verboden zone.

In afwachting vrije plaats (standhouders die niet opdagen) kan gewacht worden in de groene zone aan de Augustijnenkaai.

 

Dit jaar wordt een deel van het Kinderrechtenplein ingenomen door een bouwwerf, voor de renovatiewerken aan de jeugdherberg.

De gilberkes 12 t.e.m. 16 werden voorlopig verwijderd.

De ruimte van aan de doorgang tot aan de lantaarn op de hoek (nr2) wordt beschouwd als één standplaats van ...m breed.

De doorgang naar het Kinderrechtenplein wordt belemmerd door het hekken van de bouwwerf. Tijdens de rommelmarkt zullen het hekken en de oranje vuilniscontainer waarschijnlijk iets opgeschoven worden zodat de weg onder de bomen vrij is.