MULTATULI-BIBLIOGRAFIO


Nederlanda Titolo
Esperanta Titolo1
Verkita
Publikigita
Reaperigita
Brief aan A.C. Kruseman.
Letero al A.C. Kruseman 24/02/1851 - 06/05/1851 19962  
Geloofsbelijdenis Kredkonfeso 13/10/1859 11/1859  
Max Havelaar Max Havelaar 09/1859 - 13/10/1859 05/1860  
Brief aan Ds. W. Francken Azn   08/1860 09/1860  
Brief aan den Gouverneur-Generaal in Ruste   Somero 1860 - 01/1861 10/1860  
Aan de Stemgerechtigden in het Kiesdistrikt Tiel   10/1860 10/1860  
Max Havelaar aan Multatuli Max Havelaar al Multatuli Aŭtuno 1860 11/1860 Idee 527
Het Gebed van den Onwetende La Preĝo de l' Nescianto3 26/02/1861 03/1861  
Wijs My de Plaats waar Ik Gezaaid Heb   04/1861 05/1861  
Minnebrieven Amleteroj 08/06/1861 - 04/08/1861 08/1861  
Over Vrije Arbeid in Nederlands-IndiŽ Pri Libera Laboro en Nederlanda Hindio 12/1861 - 01/1862 20/01/1862 - 02/1862  
Brief aan Quintillianus   03/02/1862 01/1862  
IdeŽn, Eerste Bundel Ideoj, Unua Kolekto 02/1862 - 10/1862 03/1862 - 11/1862  
Japanse Gesprekken Japanaj Konversacioj 06/1862 23/06/1862 - 30/06/1862  
De School des Levens   05/02/1863 06/02/1863  
IdeŽn, Tweede Bundel Ideoj, Dua Kolekto 10/1863 - 12/1864 09/1864 - 03/1865  
De Bruid Daarboven   1843 - 09/1859 12/1864  
Franse Rijmen   11/1864 Printempo 1865 Idee 693
De Zegen Gods door Waterloo   06/1865 06/1865  
Een en Ander over Pruisen en Nederland   01/1867 02/1867  
CauseriŽn   04/1869 - 12/1869 25/05/1869 - 15/02/1870  
De Maatschappij tot Nut van den Javaan   05/10/1869 10/10/1869  
IdeŽn, Derde Bundel Ideoj, Tria Kolekto 10/1868 - 07/1871 08/1870 - 09/1871  
MillioenenstudiŽn   04/1870 - 09/1871 05/05/1870 - 10/1873  
DivagatiŽn over Zeker Soort van Liberalismus   Somero 1870 07/1870 - 09/1870  
Nog Eens: Over Vrije Arbeid in Nederlands-IndiŽ   12/1867 - 11/1870 12/1870  
Duizend-en-Enige Hoofdstukken over Specialiteiten Mil kaj Kelkaj Ĉapitroj pri Specialistoj Printempo 1871 05/1871  
Vorstenschool   09/1867 - 06/04/1872 20/09/1872 Idee 930
Brief aan den Koning   09/1872 10/1872 Idee 982
IdeŽn, Vierde Bundel Ideoj, Kvara Kolekto 04/1872 - 12/1872 20/09/1872 - 30/12/1872  
IdeŽn, Vijfde Bundel Ideoj, Kvina Kolekto 01/1873 - 04/1873 03/1873 - 07/1873  
IdeŽn, Zesde Bundel Ideoj, Sesa Kolekto 06/1873 - 11/1873 10/1873 - 12/1873  
IdeŽn, Zevende Bundel Ideoj, Sepa Kolekto 04/1874 - 05/1877 06/1874 - 06/1877  
Aleid   10/1872 - 12/1876 1891  
Onafgewerkte Blaadjes   Aŭtuno 1886 04/1887  

1 Mi uzas esperantajn titolojn nur post kiam ili estas 'oficialigitaj' per (parta) tradukado de la verko. (Laŭ mi ne havas multe da senco referenci per esperanta titolo al io kio eĉ ne parte ekzistas.)
2 Nur en 1996 aperis la (longa) letero kiel aparta libro kun titolo "Ik Ben Zwanger van Denkbeelden". Ĝi ne estas vera parto de la verkaro, sed tamen grava ĉar ĝi estas frua provo de la verkisteco de Multatuli.
3 Por ĉi tiu titolo mi referencas al Dreves Uitterdijk kiu unuafoje tradukis la poemon (1902?), poste ĝi estas ankoraŭ almenaŭ du fojoj tradukita, inter alie de Wouter F. Pilger (1987). (Sur miaj paĝoj vi vane serĉas ĝin, mi mem - ankoraŭ - ne tradukis.)