Nieuwsflash

Maandag 27 september

Lokale verlofdag, de kleuters hebben een vrije dag

Dinsdag 28 september

Infoavond om 20u00 voor ouders van kleuters die instappen op 8 november en 10 januari

Woensdag 13 oktober

Pedagogische studiedag, de kleuters hebben een vrije dag

Dinsdag 21 oktober

Kijkmoment van 10u30 tot 11u30 voor ouders en kleuters die instappen op 8 november

Kleuterschool de Kleurdoos

 

In het basisonderwijs geldt code oranje (Covid-19). Hierdoor mag er geen infoavond of kijkmoment plaatsvinden in de school.

Vanaf dit schooljaar verloopt de communicatie via Questi, gelieve dan ook regelmatig je berichten in Questi te raadplegen.

Via deze link kan je een kijkje nemen in de instapklas.