Nieuwsflash

Vrijdag 28 juni

Einde schooljaar, 11.55 uur start van de zomervakantie

Vrijdag 30 augustus

Kijkdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Kleuterschool de Kleurdoos

 

Op het blad met de verlofdagen van volgend schooljaar staat een foutje. De pedagogische studiedag in december gaat door op woensdag 11 december.