Ruim 100 pagina's Antwerps nieuw

Bent u actief in het socio-culturele of sportieve leven van uw wijk
en wenst u graag (vrijwillig!) mee te werken aan de pagina over uw wijk?
Dat kan!
Kijk dan even op deze pagina,
of mail naar de redactie.

Werkt een link hiernaast niet?
Zit dan niet te sakkeren, maar
klik even hier!

• Beste paginaweergave in Google Chrome •
Op deze pagina
 Nutswerkzaamheden Operaplein | De Coninckplein Swingt | Kievit II | Briljant in ontwikkeling | Ba(b)beltoren | Camerabewaking Diamantwijk | Alcoholverbod |  Kievitwijk wordt groener | Visie stationsomgeving |  Operaplein


Districtshuis Antwerpen 
Lange Gasthuisstraat 21, 
2000 Antwerpen 
@: e-mail 
W: district.antwerpen.be 

Elders in

Officieel stratenplan

Uw district
Uw wijk
Cultuur in Antwerpen
Waarheen in Antwerpen
Toerisme in Antwerpen
Sport in Antwerpen
Openingsuren Antwerpse zwembaden
Openingsuren Antwerpse bibliotheken
Openbaar vervoer in Antwerpen
Officieel stratenplan Antwerpen
    Nutswerkzaamheden Operaplein

Werkzaamheden ventweg Frankrijklei
kant binnenstad

De werkzaamheden aan de ventweg van de Frankrijklei, aan de kant van de binnenstad, startten op woensdag 24 september. Door de ervaringen bij de werkzaamheden aan de ventweg aan de overzijde wordt het verkeer anders geregeld dan aangekondigd in de nieuwsbrief die in de buurt werd gebust. De geplande werkzaamheden verlopen in drie fases.
• Fase 2: van woensdag 6 tot 8 oktober
De Van Cuyckstraat is weer open richting de ventweg. De ventweg blijft volledig onderbroken voor alle auto- en vrachtverkeer.
Bekijk het omleidingsplan op www.noorderlijn.be/waarwerkenwenu.
• Fase 3: van woensdag 8 tot 15 oktober
Voor het laatste deel van de werkzaamheden graven we een sleuf van aan de tramhalte tot aan de Teniersplaats. De ventweg is terug open voor het verkeer. Ter hoogte van de werkzaamheden moet het auto- en vrachtverkeer de rijweg delen met de tram.
Bekijk het omleidingsplan op www.noorderlijn.be/waarwerkenwenu.
Waar werkt men in oktober
• Nutswerkzaamheden starten in Van Ertbornstraat

Na Waterlink starten de overige nutsmaatschappijen in de Van Ertbornstraat. Eerst worden de leidingen aan de kant van de UGC getrokken, daarna de leidingen aan de kant van de Opera. Het auto-, bus- en vrachtverkeer blijft enkelrichting van de F. Rooseveltplaats naar de Quellinstraat. De voetgangers en de fietsers krijgen een doorgang via de busbaan in het midden van de Van Ertbornstraat. Deze werkzaamheden starten in de week van 29 september en lopen tot 7 november.
Bekijk het omleidingsplan op www.noorderlijn.be/waarwerkenwenu.
• Jezusstraat en oversteek Meir
Vanaf 15 oktober graaft de aannemer een brede sleuf van aan de Otto Veniusstraat naar de Jezusstraat. Een week later graaft hij verder over de volledige lengte van de Jezusstraat. Tijdens de oversteek van de Meir zal de aannemer opnieuw houten bruggen voorzien om de voetgangers en fietsers zo min mogelijk te hinderen.
Bekijk het omleidingsplan op www.noorderlijn.be/waarwerkenwenu.
• Ondergrondse doorsteek F. Rooseveltplaats
Vanaf 27 oktober (start Herfstvakantie) en 14 november trekt de aannemer de nutsleidingen over de F. Rooseveltplaats van de Van Ertbornstraat naar de Osystraat. Om de hinder voor het auto-, bus- en tramverkeer zo veel mogelijk te beperken, worden de leidingen onder de straat doorgetrokken. Hiervoor boort de aannemer een aantal pijpen onder de straat door. Parallel steken de nutsleidingen tijdens de herfstvakantie de Van Stralenstraat over. Deze werkzaamheden gebeuren in twee delen zodat er steeds een doorgang is voor het verkeer in beide richtingen.
Bekijk het omleidingsplan op www.noorderlijn.be/waarwerkenwenu.
>>> Officieel stratenplan Antwerpen

KC/pm 6.10.14

Maandag 16 juni start de volgende fase in voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het Operaplein. In opdracht van de nutsmaatschappijen worden de nutsleidingen ter hoogte van de Van Cuyckstraat dwars over de Frankrijklei doorgetrokken. Deze oversteek gebeurt in twee stappen. Van 16 juni tot 14 juli is de westkant van de Frankrijklei aan de beurt. Na de bouwvakantie, van 11 tot 29 augustus is de oostkant aan de beurt.
Oplossingen voor verkeer
— Op de Frankrijklei wordt er steeds een doorgang voorzien voor voetgangers.
— Fietsers kunnen via een fietsbrug het fietspad op de Leien blijven gebruiken.
— Het bus- en tramverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. De tram blijft rijden op de ventweg. De bussen rijden na de halte Teniers de middenrijbaan op en vervolgen zo hun weg naar de halte Stadspark.
— Het doorgaand verkeer op de Frankrijklei blijft mogelijk met twee rijvakken in beide richtingen. De rijweg wordt verschoven en hiervoor worden ook de parkeerstroken ingenomen. Parkeren is hier tijdelijk niet mogelijk.
— De ventweg van de Frankrijklei, tussen de Teniersplaats en de Van Cuyckstraat, wordt volledig onderbroken en is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer en hulpdiensten. Deze ventweg krijgt tijdelijk tweerichtingsverkeer met een keerplek vlak voor de Van Cuyckstraat. Het in- en uitrijden gaat langs de verbrede doorgang tussen de ventweg en de middenrijbaan. De trambaan wordt tijdelijk afgezet om de veiligheid van het tegenliggende autoverkeer te garanderen. Door deze ingrepen kan er tijdelijk niet worden geparkeerd in de westelijke ventweg. Voor de handelszaken in deze omgeving worden laad- en losplaatsen voorzien ter hoogte van de Teniersplaats.
— De parkings in de theaterbuurt blijven bereikbaar via de Stoopstraat en de Meistraat.
>>> Bekijk het omleidingsplan op www.noorderlijn.be/waarwerkenwenu.
>>> Officieel stratenplan Antwerpen

KC/pm 13.6.14

Noord - Statiekwartier - WerkzaamhedenDe Coninckplein Swingt.
(foto mt)

    De Coninckplein Swingt
Dansen op jazz, soul of pop
Dansen op popmuziek en de tonen van het Cuban Ensemble klinkt logisch. Maar dansen op jazz of blues is misschien al minder evident. Wie dat graag eens wil uitproberen, is zaterdag 27 september welkom op De Coninckplein Swingt.
Zaterdag 27 september verandert het De Coninckplein vanaf 15 uur in een grote dansvloer. De docenten van Jazz Studio en van Popsoulstudio brengen er het beste van zichzelf en laten dansliefhebbers volop genieten van hun optredens. In de Kubus van Permeke zorgt het koor van de jazz- en popstudio samen met Oljana Weyler dan weer voor muzikale begeleiding.
Alle optredens zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Het volledige programma vindt u op www.permeke.org.
Ook in de cafés rond het plein kan er gedanst worden. Bezoekers kunnen binnenstappen in een Tibetaans of Afrikaans café en zo kennismaken met een andere cultuur.

KC/pm 22.9.14Simulatiebeeld van de Kievitwijk.
(foto © BUUR-Hosper)

    Kievit II
Eerste fase ontwerp openbaar domein goedgekeurd
Vrijdag 31 januari keurde het college het voorontwerp goed voor het openbaar domein aan het Centraalstation aan de zijde van het Kievitplein. In het plan is de eerste fase uitgewerkt, dat is het zuidelijke deel aan de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot en met de Baron Joostensstraat. De realisatie is voorzien voor begin 2015.
Kievit in het groen
Het plan 'Kievit in het Groen' geeft de buurtbewoners groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Daarnaast zorgt het ontwerpvoorstel voor een internationale uitstraling aan de stationsbuurt en houdt het rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen.
De ontwerpers maken van het gebied een groene long, onder meer door heel wat bomen aan te planten en verschillende groene eilandjes aan te leggen doorheen het hele gebied. Die eilandjes liggen hoger dan de straat zodat buurtbewoners of passanten op de randen kunnen zitten of spelen. De opvallende rode zitbanken komen terug doorheen het hele plan en bieden verschillende spelaanleidingen.
In de toekomst wordt de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei toegankelijk. Het stukje boven op de geklasseerde spoorwegbrug, parallel aan de spoorweg, krijgt een nieuwe invulling. De ontwerpers maken er een stadsbalkon van, met een tribune en een sportveldje.
Accenten en aanpassingen
Bij de opmaak van het schetsontwerp tot een voorontwerp heeft het ontwerpteam rekening gehouden met de mening, opmerkingen en suggesties van buurtbewoners en het district Antwerpen. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:
— vanuit de Baron Joostensstraat bereik je het stadsbalkon via een toegangshelling. In het nieuwe ontwerp ga je als voetganger via een zigzag naar boven. Dat verhoogt de veiligheid en toegankelijkheid van de toegangshelling voor alle gebruikers doordat de helling minder steil aangelegd wordt. Deze weg wordt ook gebruikt als dienstweg voor onderhoud aan het spoor;
— de tribune aan de 'multicourt' op het stadsbalkon is uitgewerkt in beton en hout. Zo kan je er skaten, zitten of spelen;
— de zitkussens zijn de rode draad doorheen het hele plan. In deze groene eilanden kan je zithoekjes met zitbanken, tafeltjes en spelelementen vinden voor jong en oud. Elk zithoekje heeft zijn eigen inrichting en verlichting;
— het nieuwe sorteerstraatje in de Van Immerseelstraat heeft een plek gekregen in het eerste groenkussen aan de kant van de Plantin en Moretuslei. Er is ruimte voor vijf afvalfracties (restafval, PDM, groenafval, papier en glas);
— het groenplan, welke bomen, struiken en planten waar komen, is klaar. Er wordt vooral groen uit eigen streek aangeplant en waar mogelijk wordt het bestaande groen gehouden. Op de groene zitkussens komen twee soorten krentenboompjes. Op de kruispunten komen telkens twee hoogstammige essen. Op de toegangshelling komen naast de huidige acacia's en esdoorns onder andere linde, vlier, zoete kers en tamme kastanje.
Timing
De volgende stap is het technisch uitwerken van het voorontwerp tot een definitief plan dat vergund en aanbesteed kan worden. Dat wordt verwacht tegen het najaar 2014.
De aanleg van het openbaar domein zal starten zodra het eerste gebouw op de site, de nieuwe kantoren van Electrabel en de woonontwikkeling binnen het gebouw klaar zijn. Deze bouwwerkzaamheden zijn volop bezig.
Ontwerpers
De jury koos eind 2012 voor het ontwerpteam BUUR (Bureau voor Urbanisme, België), Hosper (Landschapsarchitectuur en stedenbouw, Nederland), in samenwerking met ARA (Atelier Ruimtelijk Advies, België).
>>> Meer informatie over de opzet van hun ontwerp staat op www.antwerpen.be/kievitwijk.
>>> Officieel stratenplan Antwerpen

KC/pm 18.2.14

Stadsontwikkeling - StatiekwartierEen grondplan van de deelgebieden in de stationsomgeving.
(foto © AG Stadsplanning Antwerpen)

    Stationsomgeving briljant in ontwikkeling
De stationsomgeving is een van de belangrijkste toegangen tot de stad. Om die toegang volledig tot zijn recht te laten komen, startte de stad in het voorjaar 2013 met de opmaak van een visie voor het gebied. Ze deed dat niet alleen, maar samen met partners en passanten in de stationsomgeving. Vandaag is de visie 'een briljant in ontwikkeling' klaar.
Op basis van consultatierondes met de verschillende partners en passanten in de omgeving, is er een driedelige ontwikkelingsrichting ontstaan. Een eerste deelgebied is gericht op een mix van handel, horeca, publieke functies en werken. Een tweede deelgebied is dan weer gericht op een mix tussen wonen en werken. Daartussen komt er een schakel ter hoogte van de Pelikaansite en de stationshal Kievit. Die zone heeft het potentieel om uit te groeien tot een mix van openbare ruimte, wonen, werken en voorzieningen tussen de twee deelgebieden.
Vanuit deze ontwikkelingsrichting zijn er mogelijke invullingen en transformaties bedacht voor de strategische plekken en verbindingen in de stationsomgeving. Samen vormen ze de basis voor de visie 'een briljant in ontwikkeling': een met de partners opgestelde visie en een leidraad voor toekomstige projecten waardoor de stationsomgeving meer wordt dan de bonte verzameling die ze vandaag is.
Vervolgtraject
De gepresenteerde visie is een eerste, belangrijke stap in het bepalen van de ontwikkelingsrichting van de stationsomgeving van Antwerpen. De visie wordt nog verder geconcretiseerd. Deze vervolgstap zal in samenwerking met de stakeholders plaatsvinden. De visie is geen blauwdruk, maar een begin van een proces. Bij veranderende condities zal steeds gekeken moeten worden of de gepresenteerde visie nog valide is.
Partners
De stakeholders zijn ontwikkelaars, werkgevers, openbaar vervoer en belangenbehartigers. Gezien de 'span of control' is in deze fase gekozen voor een tiental stakeholders. In het vervolg is het, afhankelijk van de deelopgaven, gewenst dat ook andere stakeholders worden betrokken.
Concreet hebben de volgende partijen meegewerkt aan het opstellen van de visie voor de stationsomgeving van Antwerpen: VDAB, Alcatel-Lucent, SCMS Ceusters, Kairos, Eurostation, NMBS, De Lijn, KMDA, AWDC en de Provincie Antwerpen.

KC/pm 18.2.14

    Ba(b)beltoren
Samen spraakverwarring voorbij
Van 20 december tot 19 januari 2014 palmt 'de Ba(b)beltoren' het De Coninckplein in. Deze unieke installatie combineert licht en geluid. Iedereen kan het zelf beleven: licht dat tot in de hemel lijkt te schijnen, gesprekken van buurtbewoners en passanten die over het plein zoemen…
De Bab(b)eltoren is een hedendaagse versie van de Toren van Babel. Deze toren werd nooit afgewerkt omdat de mensen elkaar niet begrepen. De Ba(b)beltoren op het De Coninckplein zal wel afgewerkt worden. Zo symboliseert hij de hoop om verschillen te overbruggen en goed te kunnen samenwerken en samenleven. Deze symboliek is erg toepasbaar op de wijk 2060 en in het bijzonder het De Coninckplein. Vele talen en culturen leven er immers samen en dat gaat met vallen en opstaan.
Het licht van de Ba(b)beltoren staat symbool voor de hoop om samen een nieuwe toren te kunnen bouwen en om de spraakverwarring en interculturele verschillen te overstijgen. De toren is 10 meter hoog en bestaat uit 12.800 blauwe en fuchsia LED-Neonlichtjes en vier krachtige spots die tot in de hemel lijken te schijnen.
Wanneer je onder de lichtconstructie staat, hoor je een wirwar van stemmen, waar soms uit het 'gebabbel' een helder verhaal opdoemt. Het zijn de stemmen van de buurtbewoners van de wijk 2060 die vertellen over momenten waar taal en cultuur in de buurt werden overbrugd en er dus een echt contact was. Kunstenares Els Aerts maakte de soundscape voor de toren. Ze interviewde hiervoor buurtbewoners, maar ook o.a. schrijfster Anne Provoost en politica Yasmine Kherbache.
Feestelijke inhuldiging
Vrijdag 20 december van 19 tot 21 uur wordt de Ba(b)beltoren feestelijk ingehuldigd. Iedereen is daarbij welkom. De lichtjes worden aangestoken en er wordt lekkers geserveerd op een intercontinentaal Finger Food Festival, met hapjes tegen schappelijke prijzen. Livemuziek zorgt voor extra sfeer.
Over het project
De babbeltoren is een activiteit in opdracht van de stad Antwerpen en wordt ondersteund door het DNA-project (Deprived Neighbourhood Approach), een Europees project dat in Antwerpen buurtinitiatieven stimuleert op het De Coninckplein. Meer informatie over dit project vindt u hier: www.antwerpen.be.
De Ba(b)beltoren werd gerealiseerd door Salto Humano vzw, Els Renate Aerts en Sunshine Concerts. De lichtinstallatie werd gebouwd door Salto Humano vzw. De audio-soundscape werd opgenomen en gemonteerd door Els Renate Aerts. Het openingsfeest en het Finger Food Festival worden verzorgd door Sunshine Concerts en Food For Foodies.
Praktisch
Ba(b)beltoren, De Coninckplein. Openingsfeest vrijdag 20 december van 19 tot 21 uur. De installatie staat op het plein tot 19 januari 2014. De geluidsmontage zal elke dag klinken van 12 tot 14 uur en van 16 tot 21 uur. De toren wordt opgebouwd vanaf maandag 16 december tot de opening vrijdagavond.
• Meer info
>>> www.permeke.org/babbeltoren
>>> www.saltohumano.be
>>> www.renate-els-aerts.be
>>> www.sunshineconcerts.be
>>> www.foodforfoodies.be

KC/pm 13.12.13Het cameratoezicht in de Diamantwijk wordt uitgebreid.
(foto © KC - Den Brabo)

    Uitbreiding camerabewaking Diamantwijk
Vrijdag 22 november keurde het college een nieuw project camerabewaking goed dat zal worden uitgevoerd in de Antwerpse diamantwijk. Door het uitrollen van dit nieuwe netwerk — in totaal 43nieuwe camera's — zal de veiligheid in de diamantwijk en van de joodse instellingen in Antwerpen verder verhoogd worden.
43 extra camera's
Vandaag zijn er in de diamantbuurt een vijftigtal analoge camera's aanwezig, voornamelijk geconcentreerd in de Schupstraat, Hoveniersstraat en Rijfstraat. Die zijn via het Antwerp World Diamond Centernetwerk (AWDC) verbonden met het camerabewakingssysteem van de Lokale Politie Antwerpen. Dat systeem staat niet meer in verhouding met de omvang van het gebied.
In totaal zullen daarom in de diamantwijk en de wijde omgeving ervan, op 43 sites bijkomende camera's worden geplaatst (Automatic number plate recognition 'ANPR' + toezichtcamera's). Voor de plaatsbepaling werd gestreefd naar een maximale dekking en naar synergie met andere domeinen (bv. politionele interventies, overlast-, mobiliteit- en veiligheidsdoelstellingen) zodat de camerabeelden, wanneer nodig, ook hiervoor kunnen worden aangewend.
Drie camerazones
Het nieuwe cameranetwerk bestaat uit drie delen:
1. Installatie van extra camera's aansluitend bij de huidige kernsector van de diamantwijk (Schupstraat-Hoveniersstraat-Rijfstraat)
Om de bestaande blinde vlekken in de omliggende straten rond de diamantwijk weg te werken worden extra camera's geplaatst. De beelden worden rechtstreeks doorgestuurd naar de politiepost in het AWDC en het netwerk van de Antwerpse politie. De cameraoperatoren van de politie volgen deze beelden de klok rond op en kunnen onmiddellijk collega's op het terrein aansturen bij incidenten of verdachte situaties.
2. Installatie van toezichtcamera's aan de joodse instellingen
Door discrete monitoring van deze beelden door de politie, kunnen patrouilles gericht worden aangestuurd. Hierdoor kunnen de kortst mogelijke responstijden van de politieploegen worden gegarandeerd bij incidenten in de diamantsector of aan joodse instellingen. 3. Installatie van ANPR-camera's aan de invalswegen van de vermelde sectoren.
De direct omliggende straten van de diamantwijk worden uitgerust met camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Zo zal elk voertuig dat de diamantsector in- of uitrijdt automatisch virtueel worden gecontroleerd waardoor de voorbereiding van criminele of terroristische activiteiten in een vroeg stadium kan worden vastgesteld. Bij criminele feiten in de diamantsector kunnen de geregistreerde nummerplaatgegevens ook een meerwaarde betekenen voor het daaropvolgende rechercheonderzoek.
Het bestaande en het nieuwe camerasysteem zullen op korte termijn ook uitgerust worden met software die zelf de cameraoperator verwittigt van bepaalde verdachte gedragingen. Zo kunnen de beelden nog efficiënter worden gebruikt en kan de politie nog proactiever optreden.
Achtergrond
De uitvoering van het cameraplan kadert in het veiligheidsoverleg diamant. De Lokale Politie Antwerpen, de stad Antwerpen en de sector stemmen de inspanningen inzake veiligheid immers op elkaar af en ondernemen samen concrete acties. Door de krachten te bundelen verhogen de stad en de sector samen de veiligheid ten aanzien van alle doelgroepen, nl. de bewoners, de handelaars en de bezoekers van de diamantwijk.
Met dit cameraproject wordt ook uitvoering gegeven aan punt 273 van het bestuursakkoord van de stad Antwerpen (onder het programma Diamant bij Lokale Politie Antwerpen) waarmee de stad de positie van Antwerpen als wereldspeler in de diamant wil veilig stellen door een veilige handelsomgeving te garanderen.
De Antwerpse Diamantsector situeert zich volledig binnen de politieafdeling Centrum van Lokale Politie Antwerpen. Binnen die afdeling zijn er ook een zeventigtal Joodse instellingen gevestigd.
>>> Officieel stratenplan Antwerpen

KC/pm 22.11.13
    Alcoholverbod
Op en rond De Coninckplein
Het college besliste vrijdag 22 november om de verlenging en uitbreiding van het alcoholverbod op en rond het De Coninckplein ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Het verbod blijkt een positieve invloed te hebben op de buurt. Daarom wil het college de maatregel met 1 jaar verlengen en uitbreiden met enkele straten.
Eind 2010 besliste het stadsbestuur om een alcoholverbod op de openbare weg op te leggen in een afgebakende zone op en rond het De Coninckplein en het Koningin Astridplein. Het alcoholverbod was een van de maatregelen die het stadsbestuur nam om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.
Op en rond de twee pleinen hingen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat dronken personen rond. Ze kochten alcohol in winkels in de buurt en veroorzaakten overlast zoals lawaai, vechtpartijen en zwerfvuil. Ze vielen ook winkeliers, hun klanten en voorbijgangers lastig.
Het alcoholverbod heeft een duidelijke positieve invloed op de buurt. Het is daarom aangewezen om het alcoholverbod te verlengen met 1 jaar (van 1 januari tot 31 december 2014).
Daarnaast wil het college het gebied van het alcoholverbod uitbreiden. Zo kan het een verplaatsingseffect naar de Gemeentestraat en het pleintje tussen de Osystraat en Van Maerlantstraat tegengaan. Aan het Centraalstation wil het stadsbestuur het verbod ook uitbreiden. Nu geldt er bij het verlaten van het station langs de kant van het Koningin Astridplein een alcoholverbod, langs de kant van de De Keyserlei niet. Dit zorgt voor verwarring. Bovendien wil het college zo een verplaatsingseffect vermijden.
Met deze maatregelen wil het stadsbestuur de positieve invloed van het verbod behouden en vermijden dat de overlast door alcoholmisbruik terugkomt.
Het college wil het alcoholverbod uitbreiden met volgende straten:
— Osystraat, van Pijlstraat (inclusief) tot aan Goudbloemstraat (exclusief)
— Van Maerlantstraat, van Pijlstraat (inclusief) tot aan Goudbloemstraat (exclusief)
— Gemeentestraat, van Franklin Rooseveltplaats (exclusief) tot aan Van Wesenbekestraat (inclusief)
— De Keyserlei, van Breydelstraat (exclusief) tot aan Pelikaanstraat (inclusief)
— Pelikaanstraat, van De Keyserlei (inclusief) tot aan Vestingstraat (exclusief)
>>> Officieel stratenplan Antwerpen

KC/pm 22.11.13

Samenleving - StatiekwartierEen multicourt in de nieuwe Kievitwijk.
(foto © BUUR - Hosper)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enkele toekomstimpressies Kievit in het groen.
(foto's © BUUR - Hosper)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De eerste boompjes in de Kievitwijk zijn eigenlijk struiken: krentenboompjes. De bessen zijn eetbaar.
(foto mt)

    Kievitwijk wordt groener

Schetsontwerp openbaar domein
Vrijdag 7 juni keurde het college het schetsontwerp goed voor het openbaar domein als belangrijk onderlegger voor de herontwikkeling van Kievit II, de zone achter het Centraalstation en de Zoo. Dit schetsontwerp is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de stad, Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Infrabel, de ontwerpers en de buurt. De volgende stap is het voort uitwerken van de eerste fase, dat is het zuidelijke deel van aan de Baron Joostensstraat tot aan de Somersstraat. Dat moet tegen eind 2013 rond zijn, daarna wordt het plan opnieuw voorgesteld aan de buurt.
Voor de opmaak van het schetsontwerp Kievit II hebben de ontwerpers rekening gehouden met de mening, opmerkingen en suggesties vanuit de buurt. Zo is er meer variatie gebracht in de planten en bomen dan in het vorige voorstel. Het speeltuintje voor de allerkleinsten, ter hoogte van de Van Sprangenstraat, heeft nu aan drie zijden hagen en er komen meer banken rond zodat het terrein duidelijk afgebakend is. Het hele gebied kent een gemengd gebruik. Dat wil zeggen dat zowel de voetgangers als de fietsers dezelfde ruimte gebruiken.
Het ontwerp voor het stadsbalkon en de zogenaamde multicourt, een afgebakend multifunctioneel sportveld met luifel, is meer in harmonie gebracht met de beschermde spoorwegberm en de geklasseerde spoorwegbrug.
In de Van Immerseelstraat komen meer graszones en bomen. Zo wordt de straat een volwaardig onderdeel van het park. Ook de Baron Joostensstraat wordt een integraal deel van het ontwerp.
Timing
De volgende stap is het voort in detail uitwerken van de eerste fase van het ontwerp, het deel van aan de Somersstraat tot en met de Baron Joostenstraat. Het ontwerp wordt eind 2013 opnieuw voorgesteld aan de buurt.
De aanleg van het openbaar domein hangt af van de realisatie van het eerste gebouw op de site, de nieuwe kantoren van Electrabel en de woonontwikkeling binnen het gebouw. De bouwwerkzaamheden starten in de loop van deze zomer.
Kievit in het groen
Het plan 'Kievit in het Groen' geeft de buurtbewoners groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Daarnaast zorgt het ontwerpvoorstel voor een internationale uitstraling aan de stationsbuurt en houdt het rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen.
De ontwerpers maken van het gebied een groene long, onder meer door heel wat bomen aan te planten en verschillende groene eilandjes aan te leggen doorheen het hele gebied. Die eilandjes liggen hoger dan de straat zodat men op de randen kan zitten en spelen. De opvallende rode zitbanken komen doorheen het hele plan en bieden verschillende spelaanleidingen.
In de toekomst wordt de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei toegankelijk. Het stukje boven op de beschermde spoorwegbrug, parallel aan de spoorweg, krijgt een nieuwe invulling. De ontwerpers maken er een stadsbalkon van met een tribune en een sportveldje om te sporten, spelen of gewoon even uit te rusten op de tribune.
Ontwerpers
Onder leiding van de stadsbouwmeester koos de jury eind 2012 voor het ontwerpteam BUUR (Bureau voor Urbanisme, België), Hosper (Landschapsarchitectuur en stedenbouw, Nederland), in samenwerking met ARA (Atelier Ruimtelijk Advies, België).
>>> Meer informatie over de opzet van hun ontwerp staat op www.antwerpen.be/kievitwijk.
>>> Officieel stratenplan Antwerpen

KC/pm 10.6.13

Bewoners planten eerste boompjes
Woensdag 17 april namen de bewoners en gebruikers van de Kievitwijk de volgende stap naar een definitief ontwerp voor het openbaar domein binnen Kievit II. Tijdens dit derde inspraakmoment konden ze het aangepast plan beoordelen en in afwachting van de definitieve heraanleg de eerste krentenboompjes in de wijk planten.
Kievit in het groen
Het plan 'Kievit in het Groen' geeft de buurtbewoners groen, rustplekken en verschillende spelmogelijkheden. Daarnaast zorgt het ontwerpvoorstel voor een internationale uitstraling aan de stationsbuurt en houdt het rekening met de historisch beschermde spoorwegberm en -bruggen.
De ontwerpers maken van het gebied een groene long, door het aanplanten van heel wat bomen, door een groene gevel en het aanleggen van verschillende groene eilandjes doorheen het hele gebied. De eilandjes in het midden van de Van Immerseelstraat liggen hoger dan de straat zodat men op de randen kan zitten en spelen. De opvallende rode zitbanken komen terug doorheen het hele plan en bieden verschillende spelaanleidingen: zoals een glijbaan, een dambord of een trap.
In de toekomst wordt de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei toegankelijk. Het stukje boven op de geklasseerde spoorwegbrug, parallel aan de spoorweg, krijgt een nieuwe invulling. De ontwerpers maken er een stadsbalkon van, met een tribune en een sportveldje om te sporten, spelen of gewoon even uit te rusten op de tribune.
Woensdag 17 april hebben de ontwerpers de mening, opmerkingen en suggesties vanuit de buurt verwerkt in een aangepast plan. Ze stelden hun oplossingen opnieuw voor aan de buurt. Daarna werken ze het eerste deel van het plan voort in detail uit. Dit is het deel van aan de Baron Joostensstraat tot aan de Somersstraat.
Eerste boompjes voor Kievitwijk
In afwachting van de realisatie van het nieuwe publiek domein legt de stad en het district samen met de buurt reeds twee boompjesbanken aan. Hier kunnen de krentenboompjes rustig groeien in afwachting van hun definitieve plaats in het ontwerp. De volgende stap is het aanleggen van een proef-groenkussen. Zo kan de buurt de zitbanken reeds uittesten.
Ontwerpers
Onder leiding van de stadsbouwmeester koos de jury eind 2012 voor het ontwerpteam BUUR (Bureau voor Urbanisme, België), Hosper (Landschapsarchitectuur en stedenbouw, Nederland), in samenwerking met ARA (Atelier Ruimtelijk Advies, België).
>>> Meer informatie over de opzet van hun ontwerp is te vinden op de stedelijke webstek www.antwerpen.be/kievitwijk.
>>> Officieel stratenplan Antwerpen

KC/pm 24.4.13

Woensdag 17 april nemen de bewoners en gebruikers van de Kievitwijk de volgende stap naar een definitief ontwerp voor het openbaar domein binnen Kievit II. Tijdens dit derde inspraakmoment kunnen ze het aangepast plan beoordelen en in afwachting van de definitieve heraanleg de eerste krentenboompjes in de wijk planten.
Een en ander vindt plaats vanaf 16 uur op de infobeurs in de cascoruimte onder de spoorwegbrug en op de boompjesplantactie in de Van Immerseelstraat.
Programma
• 16 uur

— Start aanplanten boompjes met schepen Nabilla Ait Daoud
— Start infobeurs aangepast ontwerp
— Doorlopend zijn er kinderactiviteiten tot 18 uur
• 19 uur
— Toelichting door schepen Rob Van de Velde en schepen Ludo Van Campenhout
— Aansluitend wordt een hapje en een drankje aangeboden
• 20 uur
— Einde infobeurs en aanplanten boompjes

KC/pm 15.4.13De stationsomgeving is van oudsher een gebied van komen en gaan, maar ook van grandeur en vermaak.
(foto © KC - Den Brabo)

    Start opmaak visie stationsomgeving
De stationsomgeving is van oudsher een gebied van komen en gaan, maar ook van grandeur en vermaak. Het is een van de belangrijkste toegangen tot de stad. Om deze toegang volledig tot zijn recht te laten komen, start de stad met de opmaak van een visie voor dit gebied. Dat doet de stad niet alleen maar samen met partners in de stationsomgeving en na bevraging van passanten.
Er beweegt wat in de stationsomgeving, dat is duidelijk. De Carnotstraat en de De Keyserlei zijn heraangelegd, de plannen voor het openbaar domein binnen Kievit 2 zijn volop in opmaak en de aanleg van het Operaplein is gepland. Toch blijft de stationsomgeving een bonte verzameling van verschillende plekken zonder een op het eerste gezicht duidelijke samenhang.
Uit eerdere onderzoeken en analyses blijkt dat er nood is aan een duidelijke en gedragen visie. Die kan uitgewerkt worden door samen met de partners de belangrijkste sleutelkwesties vast te leggen en hiervoor oplossingen te zoeken.
Met deze visie wil de stad tegen najaar 2013 tot een basis komen die de richting van toekomstige projecten bepaalt.

KC/pm 26.4.13Op de schrijfmuur mag iedereen zijn gedacht over de heraanleg van het Operaplein vrijuit kwijt. Killroy was here…
(foto © Stad Antwerpen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het chaotische Operaplein vandaag…
(foto © KC - Den Brabo)


…en hoe het er in 2018 zou moeten uitzien.
(foto © Manuel De Solà-Morales)


Minister Hilde Crevits, schepen Ludo Van Campenhout en burgemeester Patrick Janssens keuren de maquette.
(foto © KC - Den Brabo)


De maquette is te bezichtigen in het Felixpakhuis.
(foto © KC - Den Brabo)

    Plannen Operaplein voorgesteld

Archeologisch vooronderzoek
Woensdag 1 augustus start het archeologisch vooronderzoek voor de aanleg van het Operaplein. Voor het onderzoek worden negen kleine sleuven en putten gegraven op de Leien ter hoogte van de Opera en het kruispunt met de Gemeentestraat. De aanleg van het Operaplein start pas in 2014.
De bedoeling van dit vooronderzoek is om archeologisch waardevolle overblijfselen van vb. de oude stadsmuur, Kipdorpbrug en stadspoorten te lokaliseren, op te meten en te bekijken in welke toestand ze zich bevinden. Tijdens een vooronderzoek worden geen restauratiewerken uitgevoerd.
Hinder voor verkeer
Het archeologisch vooronderzoek is kleinschalig en duurt een maand. Daardoor blijft ook de verkeershinder beperkt.
— Voetgangers zullen geen hinder ondervinden van het onderzoek.
— Fietsers zullen gebruik kunnen maken van een tijdelijke, veilige omleiding.
— Openbaar vervoer: trams zullen altijd door kunnen rijden. De bushalte 'Theaterbuilding' tegenover de Franklin Rooseveltplaats zal gedurende een week vervangen worden door een tijdelijke halte.
— Voor het wegverkeer blijft, zowel op de middenberm van de Leien als op de ventwegen minstens een rijstrook open in beide richtingen.
— Handelszaken en parkings blijven altijd bereikbaar.
Informatie en vragen
Het archeologisch vooronderzoek start woensdag 1 augustus en eindigt vrijdag 31 augustus. Meer informatie vindt u via de dienst Archeologie van de stad Antwerpen via e-mail.
Bekijk maquette voor Operaplein
Sinds 13 juli kunt u de maquette van het Operaplein bekijken in de maquettezaal van het Felixpakhuis.
Deze vindt u op het gelijkvloers van het FelixArchief, Oudeleeuwenrui 29, Antwerpen.
De info- en exporuimte is permanent toegankelijk tijdens de openingsuren van het FelixArchief, van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. De info- en exporuimte is vrij te bezoeken en de toegang is gratis.
Antwerpenaren geven hun gedacht op straat
Tijdens de maand juli streek de schrijfmuur over de werkzaamheden aan het nieuwe Operaplein neer op de Franklin Rooseveltplaats, De Keyserlei en in bibliotheek Permeke. Op een groot scherm volgden verschillende Antwerpenaars en voorbijgangers het filmpje over de plannen en de verschillende scenario's om de werf te organiseren. Nadien lieten ze hun gedacht achter op de schrijfmuur.
U vindt alle reacties terug op www.operaplein.be.
De schrijfmuur duikt nog tot het einde van september op verschillende drukke plaatsen in de buurt van het nieuwe Operaplein en in bibliotheek Permeke op.
Schrijf uw reactie op de muur op:
— woensdag 8 augustus en 19 september op de Rooseveltplaats van 12 tot 19 uur
— donderdag 5 augustus en 20 september in bibliotheek Permeke van 17 tot 20 uur
— zaterdag 4 augustus en 22 september, op De Keyserlei van 12 tot 19 uur
>>> www.operaplein.be

KC/pm 30.7.12

Maandag 2 juli stelden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, burgemeester Patrick Janssens en schepen Ludo Van Campenhout , samen met architecten Guust Selhorst en Jorge Perea van het architectenbureau van Manuel De Solà-Morales de plannen voor het nieuwe Operaplein voor in de foyer van de Vlaamse Opera. De bedoeling is om van het Operaplein tegen 2018 weer een echt plein te maken dat fietsers en voetgangers alle ruimte geeft. Grote infrastructuurwerkzaamheden brengen ook hinder met zich mee voor de omwonenden en de bezoekers. Daarom is er een consultatietraject uitgewerkt rond de fasering van de werkzaamheden. Antwerpenaars zullen van begin juli tot eind september hun mening kunnen geven over drie scenario's voor de aanpak van de bouwplaats.
De Vlaamse overheid en de stad Antwerpen hebben de voorbije jaren sterk ingezet op kwaliteitsvolle stadsontwikkeling. Vlaanderen en de stad investeren 401 miljoen euro in een autoluw Operaplein en in 10 km nieuw tramnet. De stad draagt daarvan 24,5 miljoen euro bij. De vernieuwing van het Operaplein (*) is een volgende stap om extra open ruimte te creëren in de stad. Dit past in de globale aanpak Masterplan 2020 om de Antwerpse mobiliteit te verbeteren. Tussen de De Keyserlei en de Gemeentestraat wordt vanaf 2014 een volledig nieuw, autoluw plein aangelegd met veel ruimte voor voetgangers, fietsers, bussen en trams van De Lijn. De Franklin Rooseveltplaats en het busstation worden ook heringericht. De Lijn zorgt er voor dat het een echt knooppunt voor het openbaar vervoer wordt. Onder de grond komen naast een parking en een autotunnel ook een nieuw knooppunt van premetrolijnen en wordt station Opera volledig vernieuwd. Al deze ingrepen moeten het Operaplein zijn vroegere grandeur teruggeven.
Maandag 2 juli werd ook de maquette van het conceptontwerp voorgesteld door de architecten van het architectenbureau Manuel de Solà-Morales. Ze lichtten de visie van Manuel de Solà-Morales op het Operaplein toe vanuit het ontwerpersperspectief. De maquette is vanaf 9 juli te bezichtigen in het Felixpakhuis, Godefriduskaai 30, Antwerpen.
Het voorgestelde ontwerp zal uiteindelijk nog voort verfijnd worden in een voorontwerp dat als basis dient voor de stedenbouwkundige aanvraag en het bestek. Vooraleer het zover is, wil de stad de Antwerpenaars consulteren over de fasering van de werkzaamheden. Bij zulke grote infrastructuurwerkzaamheden is hinder onvermijdelijk, maar de stad hoort graag hoe ze die tot een minimum kan beperken. Hiervoor loopt tot eind september een consultatietraject rond drie scenario's voor de aanpak van het bouwterrein. Elk scenario heeft voor- en nadelen. Via de webstek www.operaplein.be kunnen Antwerpenaars hun mening geven over elk van de drie scenario's. Daarnaast kan iedereen ook tot eind september zijn mening kwijt op de speciale 'schrijfmuren' op straat (Franklin Rooseveltplaats en De Keyserlei) en in bibliotheek Permeke.

Architect Operaplein en De Keyserlei
De Spaanse architect Manuel De Solà-Morales tekende de plannen voor de heraanleg van de De Keyserlei en het Operaplein. Hij overleed echter op 27 februari 2012 op 73-jarige leeftijd. Hij was een pionier op het vlak van stadsontwerp, een mix van architectuur, publieke ruimte en stedenbouw.
Met de vernieuwde De Keyserlei en de heraanleg van het Operaplein en de Rooseveltplaats heeft De Solà-Morales twee projecten die de mobiliteit in het centrum van Antwerpen ingrijpend zullen veranderen. Het ontwarren van stedelijke mobiliteitsknopen was altijd al een van zijn stokpaardjes. Deze twee Antwerpse projecten waren hem dus op het lijf geschreven.
Het overlijden van Manuel De Solà-Morales brengt geen van beide projecten in gedranen met respect voor zijn visie.

(*) Ga niet op zoek naar het Operaplein op het stratenplan. Officieel heet het zo (nog?) niet; het maakt deel uit van de Frankrijklei.
>>> www.operaplein.be

KC/pm 3.7.12

 


Uw wijk
Centrum | Klein-Antwerpen/Statiekwartier | Eilandje | Kiel/Valaar/Zwaantjes | Linkeroever | Luchtbal | Noord | Schipperskwartier | Sint-Andries | Zuid | ZurenborgNaar inhoud


Reageer


Vraagje?
Mail ons!


Help!


Het weer
in Antwerpen


Officieel stratenplan
Groot-Antwerpen


Zoek snel in


Geactiveerd door FreeFind

Zoek snel op het net
Google© 1995 TOT 2014 DEN BRABO: WEBBEHEERDER KOEN BRABO
Anti-Spam
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Free counter and web stats