Link ergens gebroken?
Zit dan niet te sakkeren, maar
klik even hier!


Ruim 100 pagina's Antwerps nieuws • + 3.550.000 lezers


Help!

De antwoorden op uw VGV ofte FAQ (Veel Gestelde Vragen ofte Frequently Asked Questions), m.a.w. als u de werking van onze stek niet goed snapt moet u dit even lezen.

Vormgeving
Den Brabo wordt het best bekeken in Internet Exporer, met een schermresolutie van 800 × 600 of hoger. Chrome, Firefox en Safari geven ook goede resulotaten, maar de paginavormgeving kan een weinig afwijken.
Het gebruikte lettertype (font) in Den Brabo is Trebuchet MS. Indien u een ander lettertype (gewoonlijk Times) te zien krijgt, kunt u Trebuchet gratis installeren door er hier op te klikken (maar Trebuchet MS zit normaal gezien standaard in elke Windowsversie). Times is een uitstekend lettertype voor drukwerk, maar lelijk en bijna onleesbaar op een scherm, en dus ongeschikt voor een internetpagina.
Den Brabo wordt opgemaakt in html onder FrontPage 2003®. Sommige systemen geven een afwijkende of foutieve lay-out of foutieve kleuren weer omdat ze bepaalde onderdelen niet (h)erkennen. Tja, daar weet ik geen trukjes voor… De beste paginaweergave (layout) krijgt u in Explorer, maar in Chrome worden de fonts veel beter en leesbaarder weergegeven dan in de meeste andere browsers.
Indien u de tekst te klein of te groot vindt, klikt u op Beeld, Tekengrootte (in IE, andere browsers hebben iets vergelijkbaars), en vergroot of verkleint naar wens.

Symbolen
Soms staat bij een link ook een symbooltje.
betekent dat er achter het artikel ook een fotoreportage staat.
betekent dat er een verwijzing is naar een online tv-verslag of een video.
betekent dat een bestaand artikel een update kreeg.

Muziek afzetten
Indien u de achtergrondmuziek, dat alleen op de index- en inhoudspagina te horen is, storend vindt, kunt u het geluid van uw computer uitschakelen door op het luidsprekertje (meestal rechts onderaan uw scherm) te klikken en vervolgens dumpen aan te vinken. Of zet uw boxen even af.

Verlopen pagina's of illustraties opvragen
Den Brabo is, net als de gedrukte bladen bij uw krantenboer, een magazine, dat voortdurend wordt aangepast en gewijzigd. Artikels en sommige pagina's blijven dan ook slechts een beperkte tijd op de stek staan (meestal ongeveer een maand). Soms kunt u een oudere pagina nog vinden in de cache van zoekrobots; indien u de pagina kent (onderwerp + verschijningsperiode), kunt u ze ook opvragen bij onze redactie. We bezorgen u de pagina dan in pdf.
Foto's kunt u op dezelfde manier bij onze redactie opvragen: vermeld welke foto, welke pagina, welk artikel en de verschijningsdatum. U krijgt de foto dan in het origineel formaat toegezonden en dat is meestal veel groter. Dat kost u niks dan vijf minuten moeite. En een klein beetje beschaafde beleefdheid alstublief. Hey, ik wil die foto hebben gaat zonder meer naar de prullenmand.

Illustraties en teksten kopiëren
Het internet is geen gratis graaitrommel! Wanneer u een of andere illustratie in Den Brabo (alleen beeldmateriaal met ons copyright!) graag in uw bezit wilt krijgen, lukt dat niet met rechtsklikken. U krijgt dan een venster met een copyright-tekst. Beeldmateriaal dat u graag hebt, kunt u krijgen, als u het aanvraagt bij onze redactie (zie hierboven). In vele gevallen hebben we het in een groter en veel duidelijker formaat. Het gebruik ervan is uitsluitend toegestaan voor privégebruik.
Ook voor het kopiëren van teksten moet u steeds toestemming aan onze redactie vragen, met duidelijke opgave van reden. Na goedkeuring bezorgt u ons een bewijsexemplaar (drukwerk) of de link (online publicatie) waar u de tekst publiceerde. U moet bij publicatie, ook in schoolwerk, de bron steeds correct vermelden.
Wanneer we elders (op het web) ongevraagd uit Den Brabo gekopieerde teksten of afbeeldingen aantreffen zonder bronvermelding, zult u ze op ons eenvoudig verzoek onmiddellijk moeten verwijderen, ten einde gerechtelijke vervolging voor schending van de auteursrechten te voorkomen en een fikse boete te vermijden. Breng de minimale beleefdheid op ons te vragen wat u hebben wilt. Een nee hebt u, een ja kunt u krijgen.
Teksten en/of illustraties uit Den Brabo mogen onder geen enkel beding voor commerciële doeleinden aangewend worden. Er zal ook dan ook geen toestemming worden gegeven. Misbruik wordt te allen tijde vervolgd.

Hyperlinks
Hyperlinks — de meestal blauw onderstreepte (dit is een voorbeeldje, geen echte link!) verwijzingen naar andere sites (externe links) of naar rubriektitels binnen een pagina of site (interne links) — werken heel eenvoudig: ga er op staan met de muisaanwijzer en klik; gewoon een enkel klikje op de linkermuistoets. Nagenoeg onmiddellijk verschijnt de gewenste stek (of de bedoelde pagina van de stek of het e-postvenstertje).
Hyperlinks worden dus meestal blauw onderstreept weergegeven, maar dat hoeft niet per se. Ze kunnen een andere kleur hebben, of zelfs niet onderstreept zijn. Sommige webmasters vinden het waarschijnlijk plezierig het hun lezers moeilijk te maken en dan ontdekt u de hyperlinks alleen maar wanneer u er met uw muis overgaat. Dan verandert de cursor immers in een wijsvingertje.
Hyperlinks in dit magazine kunnen ook vetjes worden worden weergegeven. Dan verwijzen ze naar een pagina (met bv. meer info) binnen dit magazine.
Wij zien onze hyperlinks zo goed mogelijk na, maar wanneer een pagina van het web verdwijnt, of het adres verandert, en wij weten het niet, sorry dan hoor.
Hyperlinks kunt u ook kopiëren. Selecteer de hyperlink, tik Ctrl+C, en kopieer uw link waar u hem hebben wil met Ctrl+V.

404 — Link gebroken?
Het kan al eens gebeuren dat we een foutje maken in onze interne links, waardoor u op een foutief onderwerp terechtkomt of het aangeklikte thema niet vindt of zelfs met een 404-pagina tot gevolg. Meestal controleren we een en ander, maar, door tijdgebrek geplaagd, gebeurt het wel eens dat we dat niet doen en dan slaat de wet van Murphy natuurlijk ongenadig toe. Maak u dan niet dik en begin niet te sakkeren (wij horen het toch niet), maar stuur onze redactie een — bij voorkeur beleefd, vriendelijk — mailtje om te vertellen dat die-of-die link op die-of-die pagina niet werkt. Dan zetten we dat zo spoedig mogelijk recht. Een beleefd, vriendelijk mailtje: dit magazine is gratis en u bent niet verplicht het te lezen. Wie dus meent ons te moeten afblaffen of uitkafferen, mag het zelf komen doen. Of blaft tegen de hond.
Links die verwijzen naar externe pagina's, pagina's van derden dus, kunnen veranderen of verdwijnen, zonder dat we daar weet van hebben. We hebben echt niet de tijd dat voortdurend te controleren. Dan ligt de fout niet bij ons, en moeten die derden het maar weten. Het gaat hem dus uitsluitend om interne links!

De tellers raadplegen
Over het algemeen kunt u de cijfers die bezoekertellers opgeven maar beter met een korreltje zout nemen. Dit magazine gebruikt twee tellers en ze wijken onderling voortdurend af. Het werkelijke bezoekersaantal ligt altijd iets hoger, maar het is onmogelijk te zeggen hoeveel. Daarom ronden wij die cijfers af.
Site Meter kunt u niet raadplegen. Motigo Webstats wel. Maar hou er rekening mee dat deze meter pas op 22 februari 2001 in gebruik werd genomen. Den Brabo had toen reeds heel wat bezoekers op de teller van Site Meter staan. Wij tonen u het (afgeronde) cijfer dat Site Meter opgeeft.

Het gastenboek invullen
Dit is een ruimte voor lezersbrieven en dergelijke. Indien u commentaar hebt op Den Brabo, ideeën om ons magazine nog te verbeteren, zelf een mop (niet al te gortig aub!) wilt vertellen of iets van uw lever wilt halen, vul dan onder de KoekjesNet Gastenboek-knop uw naam en uw e-mailadres in. Dit zijn verplichte velden! Uw homepage is facultatief. Schrijf uw bedenkingen in het tekstvak en wees a.u.b. beknopt. Lees uw literaire ontboezemingen nog eens na op taal- en tikfouten en klik op Verstuur.
Opgelet! Politieke, filosofische of religieuze boodschappen, beledigende, racistische of schunnige teksten en commerciële publiciteit worden onmiddellijk en zonder opgave van redenen verwijderd!

Het gastenboek zelf lezen
Dat kan. Klik op de link onder de verstuurknop en u leest alles wat anderen schreven.

Ik wil ook zo'n gastenboek!
Ook dat kan. Klik op de knop van Koekjes.Net Gastenboek en volg de instructies. Voor beginnelingen: een gastenboek kan je niet op je salontafel leggen. Dat zit ergens op het Internet, in een of andere centrale computer. Zoek het dus niet in uw woonkamer.

Nog vragen?
Mail dan naar de webbaas. Vermeldt uw probleem en vergeet uw mailadres niet!

De webbaas

 Naar inhoud


Reageer


Vraagje?
Mail ons!


Help!


Het weer
in Antwerpen


Officieel stratenplan
Groot-Antwerpen


Zoek snel in


Geactiveerd door FreeFind

Zoek snel op het net
Google© 1995 TOT 2014 DEN BRABO: WEBBEHEERDER KOEN BRABO
Anti-Spam
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Free counter and web stats