Dood van een kindDe vereniging 'Kinderen in de hemel' is een "school van geloof en gebed", die door 'lectio divina' van de Schrift ouders van een overleden kind (en hun familie) wil helpen hun grote verlies te verwerken. De vereniging, die op diocesane basis is georganiseerd in meer dan 100 bisdommen, vooral in Italië, maar ook o.a. in Spanje, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten en meer dan 10.000 gezinnen omvat, werd gesticht door de Italiaanse psychologe en psychotherapeute Andreana Bassanetti (dikwijls - op internet - geschreven als Adriana Bassanetti), die haar 20-jarige dochter Camilla door zelfdoding had verloren en de verlammende droefheid die dit verlies bij haar veroorzaakte, na een ziekbed van zes maanden kon te boven komen door kerkbezoek en lectuur van de psalmen, waarbij haar een mystieke ervaring te beurt viel. Zij schreef hierover het boek Il bene più grande - storia di Camilla gepubliceerd door uitgeverij Paoline. In een interview met het internetmagazine Zenit zegt zij: "De Heer neemt slechts om een veel groter geschenk te geven".Boeken van Andreana Bassanetti:

- Andreana Bassanetti, Il bene più grande. Storia di Camilla, 2 ed., Paoline Editoriale Libri, 2001.

- Andreana Bassanetti, Perché mio figlio? Elaborazione del lutto per una nuova fecondità, Paoline Editoriale Libri, 2005.Website Zenit: www.zenit.org

Interview met A. Bassanetti: ZF 061110Website Figli in cielo (Kinderen in de hemel): www.figlincielo.it