Home Ontstaan Curriculum Vitae Contact

In de 22 jaren, tussen 1994 en 2016, organiseerde v.z.w. Aktief zeer uiteenlopende activiteiten.
Sommige kwamen er op eigen initiatief, andere gebeurden op vraag van ...

Een boek, teambuildings, een fuif, een rommelmarkt, een spelcompetitie; ... :
we waren altijd wel te vinden voor een nieuwe uitdaging.

Eind 2016 beslisten we wel om er een tijdje de riem af te leggen,
want de vrije tijd nodig om deze zaken op poten te zetten
(naast gezin, werk, enz.) werd (wordt) steeds schaarser ...

We zien wel wat de toekomst brengt.