home visie kalender geloofsdoos bezinning liedjes
schattenjacht jeca vormelingen catechisten bijeenkomsten vieringen
engagement bavodag ouders meter & peter brieven contact

 

 

 W & I

 Parochiaal verankerd

 Organisatie

 Inschrijving

 Contactavond

 

 

 

 


 

.: AANMELDEN EN INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL:.

Inschrijven gebeurt in DRIE stappen.

In de eerste stap kunnen ouders hun kind aanmelden voor het vormsel.
Dat kan via het aanmeldingsformulier. Opgelet: aanmelden MOET gebeurd zijn voor 8 oktober 2020 voor het vormsel in 2021. U ontvangt van ons een uitnodiging voor de info-avond. Wie niet aangemeld is op 8 oktober kan nadien niet meer aansluiten bij de voorbereiding op het vormsel.
Voor het vormsel in Wachtebeke Sint-Catharina kunnen gezinnen uit Wachtebeke, Overslag en Sint-Kruis-Winkel aanmelden.

De tweede stap is een contactavond op 14 oktober 2020.
Op die avond gaan wij verder in op het vormsel en de voorbereiding ervan en hoort u hoe de inschrijving verder verloopt. In de eerste plaats zijn de ouders verwacht, maar ook de vormelingen zelf zijn welkom. Na deze contactavond krijgen de gezinnen nog even bedenktijd.

De derde stap is de definitieve inschrijving bij de catechist in de kerk op 18 oktober 2020 voor de jeugdviering.
Op basis van de gegevens die we op de contactavond verzamelen, maken we een indeling van de catechesegroepjes.
De catechist vraagt dan het definitieve antwoord en als dat positief is, gebeurt de inschrijving en overhandigt de catechist de geloofsdoos en een kalender.
Voor deze inschrijving brengt u ook het inschrijvingsgeld (25 euro), het paspoort van een christen (dat je kind kreeg bij de eerste communie) en de doopgegevens (plaats en datum van doopsel van uw kind) mee.