::::    Korte historiek van DESSELINA     ::::

Het accordeonorkest DESSELINA werd opgericht in december 1982. Vanaf de stichting heeft Marc Janssen de muzikale leiding in handen.

De bedoeling van de dirigent was om met dit jeugdig orkest aan te tonen dat het accordeon een geschikt instrument is om ook klassieke muziek ten gehore te brengen. Het accordeon is trouwens opgenomen als concertinstrument en er wordt dan ook officieel accordeononderricht gegeven in de concervatoria.

Het repertoire bestaat uit hedendaagse, moderne en klasieke stukken die bewerkt zijn voor accordeonorkest. Op deze wijze is DESSELINA erin geslaagd bij te dragen tot de culturele erkenning van het accordeon.

De beste stukken uit het repertoire zijn samengebundeld op een CD van Desselina.

Zo heeft het orkest mooie resultaten bereikt in binnen- en buitenland. Als voornaamste hiervan vermelden we:

Even willen we nog Dirigent Marc Janssen in de schijnwerper plaatsen. Als kind reeds toonde hij veel interesse voor muziek. Op 10 jarige leeftijd begon hij met muzieklessen bij een privé leraar en weldra koos hij ook een instrument, nl. "het accordeon". Hij was vast besloten om van de muziek zijn beroep te maken. De harmonika werd een stuk van zijn leven.

Op 16-jarige leeftijd liet hij zich inschrijven in de muziekacademie van Mol.Hij studeerde er notenleer en piano. Een jaar later startte hij zijn studies aan het Koninklijk Vlaams Muziekconcervatorium in Brussel. Zeven jaar verbleef hij er.

Na het concervatorium was hij het accordeon zeker niet vergeten. Hij volgde nog een vervolmakingscursus voor accordeon in het Brabants Concervatorium in Tlburg.

Marc is nu ook muziekleraar aan het Rozenberg Instituut in Mol. Het vervolg van dit korte verhaal vindt u terug in de historiek van zijn Accordeonorkest DESSELINA.