GENT  -  BRUSSEL - ANTWERPEN  -  ST.NIKLAAS  -  DENDERMONDE - BRUGGE  - KORTRIJK  -  KNOKKE  -  DE PANNE - HASSELT

Private Recherche

Privé-detective Ria 't Jampens
Ministerie van Binnenlandse Zaken verg.nr.14.1369.07

  GSM: 24h/24h (+32)(0)479.88.91.50   

e-mail: kronos.et.veritas@telenet.be

 

 

KRONOS ET VERITAS is een bureau in Private Recherche, gevestigd te Gent, wettelijk vergund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (vergunningsnr.14.1369.07), vertegenwoordigd door Ria ’t Jampens zaakvoerder.

KRONOS ET VERITAS is zowel actief op het gebied van bedrijf -als privaatrecherche en wordt bijgestaan door een team van wettelijk vergunde Privé-detectives, 24h/24h.

KRONOS ET VERITAS streeft naar een nauwe samenwerking met de cliënt: Ieder onderzoek wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt en loopt in voortdurend overleg met hem of zijn aangestelde.

KRONOS ET VERITAS hanteert diverse onderzoeksmethoden die het mogelijk maken betrokkenen en getuigen te interviewen; waarbij dit feitenmateriaal kan aangewend worden in een (eventuele) gerechtelijke procedure.

KRONOS ET VERITAS draagt discretie en anonimiteit hoog in het vaandel; ieder dossier wordt met de nodige integriteit en zorgvuldigheid behandeld.

 

 

MENU


PARTICULI
ER

BEDRIJF

       Inderdaad een vrouwelijke privé-detective,  zorgvuldig en correct ingesteld, die initiatief en verantwoordelijkheid neemt.