Kinderdagverblijf De Tijgertjes

Wij zijn een zelfstandig kinderdagverblijf en bijgevolg worden wij niet gesubsidieerd door de overheid. Daarom is het voor ons onmogelijk om onze tarieven aan te passen aan uw belastbaar inkomen.
Wat u betaalt is dankzij onze erkenning van 'Kind en Gezin' fiscaal aftrekbaar met een maximum van 11,20 eur dag/kind beneden de 3 jaar (aanslagjaar 2008).

Deze financiële bijdrage dekt het volgende: groentepap, fruitpap, middagmaal, vieruurtje, cake, gebruik van slabben, handdoeken, washandjes, lakentjes en verzorgingsproducten.

Deze vallen niet onder de financiële bijdrage: dieetvoedingsmiddelen, geneesmiddelen, dokterskosten, flesvoeding, luiers en vochtige doekjes.

Berekening van onze tarieven: bv. in 2010 zijn er 262 beschikbare opvangdagen. Wij nemen slechts 15 effectieve verlofdagen + wettelijke feestdagen waar iedereen recht op heeft. Als wij de gemiddelden bekijken, betekend dit dat er per maand gemiddeld 22 opvangdagen zijn, waarvan wij er effectief 20 geopend zijn. Daarom is ons maandtarief gebaseerd op 20 opvangdagen.
U betaalt dus enkel voor de dagen waarop wij uw kind opvangen, niet voor onze verlofdagen. Het is belangrijk om te weten dat bij ons het maandtarief nooit gewijzigd wordt gedurende een lopende opvangovereenkomst. De maandelijkse bijdrage bij aanvang van de opvangovereenkomst blijft gelijk aan de maandelijkse bijdrage van de maand waarop uw kind de kinderdagverblijf verlaat om naar de kleuterklas te gaan.

Hieronder de prijzen:

  5/5 dagen: 520 eur
  4/5 dagen: 480 eur
  3/5 dagen: 360 eur
  2/5 dagen: 240 EUR
  Vanaf 1 oktober 2016 starten wij met een nieuw project: ALTIJD OPVANG.
  Het project is voor minimum/maximum 3 dagen per week. Het maandbedrag ligt hoger dan normaal, omdat je altijd plaats hebt en mag kiezen wanneer je opvang wenst. Uiteraard ligt dit wel lager dan 4 of 5 dagen per week. De Tijgertjes verwacht de planning maandelijks van de ouders en dit op de laatste dag van elke maand. Voor het project ALTIJD OPVANG is de prijs 400 EUR per maand .
tijgertjes 2011 00256


tijgertjes 2011 00064