Wie heeft dat allemaal geschreven ? ... en waarom ?C.S. Van Audenard (pseudoniem) werd geboren in 1952. Hij studeerde af als licentiaat in de rechten in de KU Leuven in 1976. Hij werkt sinds 1978 in openbare dienst als jurist in de sociale zekerheidssector en vervult daar een leidinggevende functie. Hij is gehuwd en woont in Vlaams-Brabant heeft 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Als student leerde hij "de God van de  Bijbel" kennen en sindsdien werkt hij samen met christenen van alle  gezindte.  Hij filosofeert graag over het leven en heeft ervaren hoe de bijbel de wegwijzer is die de vele levensvragen beantwoordt.

www.deversmaldevraag.be bevat zijn overdenkingen. Bedoeld als wegwijzer, om zoekers te helpen in hun zoektocht. De onderwerpen worden met een open geest benaderd en dat leidt soms tot verrassende inzichten. Allerlei illustraties geven het geheel meer kleur.
De reproducties betreffen meestal werken die ouder zijn dan 100 jaar en die dus niet meer auteursrechterlijk beschermd zijn. Wie deze afbeeldingen wil gebruiken moet bij de bron (www. ...) nagaan of dit gebruik is toegestaan. Wie aantoont rechten te bezitten op één van de recentere werken of op een foto van een ouder werk, kan via email vragen dat deze wordt verwijderd.

Nederlandstalige teksten zijn, voor zover niet anders vermeld, eigendom van C.S. Van Audenard en zijn auteursrechtelijk beschermd. Zij mogen als uittreksel overgenomen worden voor niet-commerciële doeleinden mits bronvermelding. Gelieve voor ander gebruik, contact op de nemen met de auteur
(csvanaudenard@telenet.be).

www.deversmaldevraag.be