Jezus kreeg vaak dilemma's voorgeschoteld.
"Moeten wij aan de keizer belasting betalen ? Moet deze vrouw gestenigd worden ?"
Jezus grijpt deze vragen niet aan voor een algemene uiteenzetting
over "geloof en politiek" of over "een repressief of een tolerant beleid".
Hij versmalt de te ruim gestelde vraag tot het specifieke probleem van de persoon in kwestie
en geeft daarop een verrassend antwoord.
Tegelijk verbreedt Hij het antwoord en geeft zo antwoorden op niet gestelde vragen.

Zo ook met deze wat eigenzinnige website.
Veel vragen blijven onbeantwoord.
Maar misschien gaat de bezoeker zich nieuwe vragen stellen…
en vindt hij hierop het antwoord.

www.deversmaldevraag.be