postzegelkring   DE VOER
BERTEM

       

De voer clubblad activiteiten studies nuttige links

 

 

Maandelijkse veiling

De leden van de postzegelkring "De Voer" komen maandelijks samen in het caf "Sportwereld" Kerkstraat 4 te 3060 Bertem.

Elke 3de donderdag van de maand neemt onze maandelijkse veiling een start om 19u.
Dit wil zeggen dat van 19u. tot 20u. u de aangeboden loten kan inkijken en om 20u. begint de veiling.

De veiling houdt in dat de postzegelloten, door onze leden, aangeboden aan onze leden per opbod verkocht worden, de inzet wordt bepaald door de verkoper, de eindprijs, natuurlijk door de koper.

Aan zo een veiling zijn vanzelfsprekend  kosten verbonden, de verkoper zowel als de koper betalen 5% op het eindbedrag.
De loten kan U zien in rubriek clubblad

Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er geen veilingen.

Wij bieden U tijdens de maand juni een ruildag aan samen met een veiling van een 20 tal speciale loten.

De veilingloten die wij U tijdens onze nieuwjaarsveiling, in de maand januari, aanbieden, zijn van  uitzonderlijke kwaliteit, tijdens de buitengewone veiling bieden wij onze leden niet alleen mooie loten aan, maar krijgen zij tevens een welkomstgeschenk en gedurende de pauze wordt de innerlijke mens niet vergeten.

Meer inlichtingen :  devoer@pandora.be

webmaster: Lydia Geeroms