postzegelkring   DE VOER
BERTEM

       

De voer clubblad activiteiten studies nuttige links

 

 

Historiek

In de loop van het jaar 1992 staken een paar mensen de koppen bij elkaar en planden de geboorte van de postzegelkring "De Voer". Na veel heen en weer gepraat werd een degelijke en bij de gemeente Bertem passende naam voor de filatelieclub gevonden. De nieuwbakken vereniging werd De Voer genoemd naar de dwars door de gemeente lopende beek, met name de voervallei.

Op 8 oktober 1992 werd de postzegelkring "De Voer" ten doopvont gehouden, een eerste tentoonstelling werd in het patronaat te Bertem gehouden en de veilingpremière werd een maand later opgevoerd met dhr. Verbist als veilingmeester die deze taak nog altijd met veel enthousiasme uitoefent.

Het startend bestuur bestond uit:

voorzitter dhr. hubert Deroover
ondervoorzitter dhr. Edward Haine
secretaris en veilingmeester dhr. Piet Verbist
penningmeester dhr. René Stiers
materiaalmeester dhr. Roger Pouillon
commissarissen dhr. Marc Vangindertael
dhr. Willy Bueckenhoudt
dhr. Alfons Decoster

Het jaar 1993 werd een historisch jaar voor "De Voer". Drie (3) dames deden hun intrede in het bestuur.
Met name Charlotte Sevenants, Lydia Geeroms en Patricia Vanhemelrijk, Patricia nam onmiddellijk de taak van hulppenningmeester op zich de twee (2) andere dames hielden een oogje in het zeil als commissarissen.

1994 was een groot jaar voor "De Voer". Op 11 en 12 juni 1994 waren het niet alleen europese verkiezingen, maar vond tevens in de gemeente Bertem de eerste voorverkoop van de club plaats.
De Romaanse kerk van Bertem verscheen namelijk op postzegel in een toeristische reeks.

Tijdens de nieuwjaarsveiling van januari 1995 vonden een paar bestuursverschuivingen plaats.
Mevr. Lydia Geeroms werd voorzitter en dhr. Hubert Deroover werd erevoorzitter.

Het huidig bestuur ziet er als volgt uit:

voorzitter/veilingmeester mevr. Lydia Geeroms
ondervoorzitter/secretaris mevr. Sigrid De Reu
penningmeester mevr. Charlotte Sevenants
hulppenningmeester mevr. Patricia Vanhemelrijk
materiaalmeester dhr. Marc Vangindertael
bibliothecaris dhr. Hugo De Reu
commissarissen dhr. Alfons Decoster
dhr. Rik Van Samang
dhr. Alfons Decoster
mevr. Germaine Van Obberghen
dhr. Edward Desie
dhr. Michel Frooninckx
   

Meer inlichtingen:   devoer@pandora.be