postzegelkring   DE VOER
BERTEM

       

De voer clubblad activiteiten studies nuttige links

 

 

Inhoudsopgave

 

appelvink
barmsijs
blauwborst
boerenzwaluw
boomklever
boomkruiper
bonte vliegenvanger
ekster
fitis
fluiter
gele kwikstaart
goudhaantje
goudvink
graspieper
grauwe klauwier
groenling
groene specht
huismus
ijsvogel
keep
klapekster
kleine bonte specht
koolmees
koperwiek
kramsvogel
kruisbek
kuifmees
matkop
merel
pestvogel
pimpelmees
putter
rietgors
rietzanger
ringmus
roodborstje
roodborsttapuit
sijs
spreeuw
tortelduif
veldleeuwerik
vink
vlaamse gaai
waterspreeuw
wielewaal
winterkoning
witte kwikstaart
zanglijster
zwarte mees
zwarte stern