Werkwijze:

In de omgeving van elk punt (waypoint) moet je trachten te ontdekken wat je ziet uit de lijst “ZIE JE DIT”. Hebt u dit gevonden moet u in de onmiddellijke omgeving van dit gegeven gaan staan. Eerst zoekt u de “katogen informatie” door de katogen op te sporen in de omtrek van 360°. Bij deze katogen hangt informatie die later (of onmiddellijk) nuttig kan zijn. Deze katogen kunnen tot 25 meter van uw plaats hangen, de hoogte varieert van 0,15 meter tot 2 meter.

Keer nadien terug naar dit “ZIE JE DIT” herkenningspunt en doe dan wat er in kolom 2 achter dit punt staat.

 

ZIE JE DIT…

DOE DAN DIT…

 

 

BLAUW KRUISJE

VOLG DE RODE REFLECTOREN TOT HERKENBARE AANWIJZING

BREAKPOINT

31 U 0648(X)46    UTM 56(Y)1028  (x en y invullen)

“ONTPLOFFINGSGEVAAR”

RD / RD / LA / RA / RD / RA 40m.

BRUG MET LEUNING

RijksDriehoek  136( R )59  -  353( R )93 (R invullen)

WEZELPAD

GA 125 METER RICHTING “LOURDES”

EENZAME EIK BIJ KNP 96

IS HET NU   183 – 253  OF   253 – 183 ?

GEEL KRUISJE

VOLG DE WITTE REFLECTOREN TOT HERKENBARE AANWIJZING

DE LIFT NIET GEBRUIKEN AUB

MOLLEPIJP VOLGEN TOT BIJ DE “MOLLEVAL”

STEM

ZOEK GEGEVENS BIJ DE KATOGEN

FLUXUS

VOLG DE PIJP TOT “ONTPLOFFINGSGEVAAR”

DEZE DEN:

 

 

 

 

 

PROJECTIE:  (P)6° graden    420 meter

P = cijfer bij katogen

BRUIN INFORMATIEBORD

51° 10.(Y-4)82’    005° 07.(Z)86’

UITGEBRANDE AUTO

MERK AUTO…A=1; Z=26 /  10. 641’   07.(MERK)1’

BERKENBOMEN BIJ ZANDVLAKTE

GA  87 METER  OP   60° GRADEN

PAALTJE MET GEEL PIJLTJE NAAR DE HEMEL GERICHT

KRUISPUNTEN: Startrichting 110°; na 100m. LA; na 140m. LA; na 50m. RA; na 55m. bocht links; na 70m. R.A; na 125m. = VOLGENDE AANWIJZING

GROENE POORT

KOMPAS OVER PADEN: 220° - 80m / 120° - 29m / 220° - 75m / 285° - 165m / 214° - 12m .

RED CROSS

GEGEVENS BIJ DE KATOGEN

NIET LOZEN AUB

GRACHT VOLGEN TOT EINDE…START IN RICHTING 250° GRADEN

GREESSTRAAT - BREMDOORNSTRAAT

 

N 51° 10.0(X)1’   E 005° 07.(R-X)48’ 

  

 

N

 

1

 

0

 

 

 

 

 

 

E

 

0

 

7