Brouwerij M. D'Hollander BVBA

Sint-Martensommegangstraat 41-43
9220 Moerzeke
Tel 052-47.71.52

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Onze leveringen zijn contant betaalbaar te Moerzeke. Op niet-betaalde rekeningen wordt een intrest aangerekend van 12% per jaar.
Bovendien worden bij achterstal van 30 dagen de verschuldigde bedragen forfatair verhoogd met 15%, met een minimum van € 60 per faktuur.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig zijn betaald zelfs indien ze bewerkt werden.
Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gehad is de koper niet gerechtigd om de goederen in pand te geven
of ze als zekerheid of meerdere zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.
In geval van wanbetaling op de vervaldag is de koper ertoe gehouden bij de eerste sommatie door de verkoper gedaan hem alle goederen terug te zenden.
Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper alle verlies-en vernietigingsrisico’s.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van DENDERMONDE bevoegd.