Teddy Dwerg Rammen
Teddy Dwerg Voedsters
Teddy Widder Rammen
Teddy Widder Voedsters
Teddy Dwerg Baby's
Teddy Widder Baby's
De 10 geboden
Voorwaarden
Fokbeleid
Mijn huisvesting
Dinnekes Teddy's links
Contacteer mij!

Home

Over het fokbeleid dat iemand aanhoudt bestaan veel meningsverschillen.  Ik zal hier proberen mijn fokbeleid toe te lichten.
Mijn voedsters krijgen op 1 jaar (van januari tot december) bekeken maximum 2 nestjes.  Er zitten ook voedsters bij die maar 1 nestje krijgen op een jaar.  Dit om ze niet te veel te belasten.  Het zijn tenslotte geen fokmachines maar levende, lieve wezentjes.  Wanneer deze nestjes komen en wanneer ze elkaar opvolgen, hangt er een beetje van af.  Ik hou rekening met hoe belastend de zwangerschap en het grootbrengen van de baby's is geweest en met het aantal schijnzwangerschappen tussen twee dekken.  Wanneer een konijntje 3 - 4x op rij schijnzwanger is, vind ik wel dat het tijd is om ze te dekken.  De natuur geeft dit ook goed aan.  Mijn teddy dwergjes worden ongeveer rond een leeftijd van 8 maanden voor de eerste keer mama en de widdertjes rond een leeftijd van 10 maanden (soms ook later, in een enkel geval en op aanraden van de veearts soms ook vroeger).  In de winter komen er ook nestjes, maar minder en deze konijntjes bevinden zich dan binnen.  De meeste nestjes komen in het voorjaar of najaar.

Ik kweek teddy dwergjes en teddy widders met het oog op verbetering van het ras en ook natuurlijk op karakter.  Later is het ook mijn bedoeling om eraan te werken om ze in België erkent te krijgen.  Daarvoor is nog een lange weg te gaan maar ik heb het ervoor over.  Vandaar dat ik ook het één en ander uit mijn lijnen aanhoud en zo kan zien hoe zij zich verder ontwikkelen.  Tevens wil ik me ook richten op bepaalde kleuren en bepaalde aftekeningen.

Wanneer er zich een erfelijk probleem in een nestjes bevindt, zal worden nagegaan aan wie dit ligt en zullen 1 of beide ouders meteen uit de fok genomen worden.  Een probleem dat zich kan voordoen zijn bijvoorbeeld olifantentanden.  In dit geval worden, hoe spijtig ook, beide ouders uit de fok genomen en natuurlijk ook alle nabestaanden.  Alleen zo kunnen we dit probleem aanpakken en proberen te verminderen in de toekomst.  Olifantentanden kunnen aangeboren zijn (de juiste stand van tanden kan best gecheckt worden bij afhaling van een konijntje) of kan een later verkregen probleem zijn door bijvoorbeeld aan de tralies te trekken of een valpartij.  In ieder geval is het echt noodzakelijk alle erfelijke dragers uit te sluiten voor de fok!

De konijntjes die mijn stal verlaten zijn allen gezond en beschikken over een mooi stel tanden.  Wanneer ik twijfel zal onmiddelijk de veearts worden ingeschakeld.
Op deze manier probeer ik u een gezond en volledig in orde konijntje mee te geven.  Een goede start voor zijn verder leventje !

Voor de teddy's waar ik door omstandigheden (beharing, karakter, erfelijke fouten, ouderdom,...) niet  of niet meer wens mee te kweken, zoek ik een knuffelhuisje.  De meeste teddy's die nu al mijn stalletje hebben verlaten bevinden zich bij familie, zodat ik ze nog steeds kan zien en ook kan borstelen.  De reden van afstand zal altijd worden meegedeeld.  Meestal worden deze konijntjes gratis weggegeven en zonder stamboom.


FOKBELEID