Header image header image 2  
emokinesiologie - manuele neurotherapie

 
 
Achtergrondinformatie

Dirk Moons is van opleiding kinesitherapeut.
Na enkele jaren geboeid zelfstandig werken bleken er hyaten te ontstaan, situaties waarin de klassieke kinesitherapie naar zijn gevoel te kort schoot.


Zo volgde hij bijscholing in manuele therapie, manuele lymfedrainage, orthopedische geneeskunde (Cyriax) en manuele neurotherapie bij Walter Froneberg.(een methode van voetreflexologie).
De manuele neurotherapie bood de mogelijkheid tot meer diepgang en grondiger resultaten.


Sinds 1990 gaven lektuur, het bijwonen van voordrachten en workshops (o.a. bij “De kleine Bron: A. Van Zelst, R.Van de Peppel, Ph.Van der Vorst ...), en persoonlijke contacten een andere, ruimere blik op gezondheid en leven. De werken van R.Dahlke en T.Dethlefsen (vooral “De Zin van Ziek-zijn”) en vele anderen liggen hier zeker mee aan de basis.


Vervolgens ontdekte hij eerder toevallig (op een nascholingsdag van de manuele neurotherapie) de Touch for Health, die een opening naar de meridianen / organen bleek te bieden.
Uiteindelijk volgde de opleiding in de emokinesiologie als holistische therapie (d.w.z. benadert de mens in zijn totaliteit) die een totaal nieuwe wereld deed openbreken. Hier komen de principes van  de Chinese Geneeskunde ruimschoots aan bod, terwijl ook Westerse technieken gebruikt worden.


Vergeleken met de emokinesiologie blijken alle vorige methoden, hoewel zeer waardevol, toch eerder “symptomatisch” te blijven. Dit neemt niet weg, dat technieken uit die systemen nog altijd zeer nuttig en efficiënt blijken, en ingelast kunnen worden.
Juist die link tussen het fysieke en het psycho-emotionele maakt de emokinesiologie zo bijzonder.
Daarbij komt het enorme voordeel van het kunnen inbrengen van elementen uit andere disciplines, wat een ongekende ruimte aan mogelijkheden biedt.
Recent zijn er ook de contacten bijgekomen met aura-reading, homeopathie, astrologie, reiki, totale biologie, taoïsme, systemische opstellingen (Bert Hellinger), NLP, de I Tjing, zelfintegratie e.a.
De systemische opstellingen (familie- en organisatie-opstellingen) en de aura-readings blijken het kortst bij de emokinesiologie te liggen. Ze werken als het ware op een zelfde “golflengte”, met dit verschil dat opstellingen in groep moeten gebeuren, waardoor de groepsenergie een belangrijke rol toebedeeld krijgt.


Van wezenlijk belang zijn tevens de inzichten geweest van J.Krishnamurti, C.G. Jung, S.De Batselier, A. Vogel, D.Chopra, D.Krämer, L.Abicht, E.Tolle, Bolen, E.Pierrakos, P.De Martelaere, A.Judith, G.Athias, C.Flèche, J.Gray, N.V.Peale, C.Beerlandt, D.Van Kampenhout, O.Kharitidi, A.Frank,  e.a.

Krishnamurti en Hellinger wijzen in het bijzonder op het belang van het kijken naar “wat er is”, niet meer of niet minder, wat ruimte biedt om verandering toe te laten. Ook in de emokinesiologie gaan we in die zin te werk en laten we de persoon in kwestie naar de problematiek “kijken en doorvoelen”. 
Contacten met psychotherapeuten met een brede visie hebben duidelijk gemaakt, dat “fysieke”  en “psychologische” werkmethoden elkaar geleidelijk aan het vinden zijn: mensen die voordien uitsluitend op het fysieke werkten (kinesitherapeuten, osteopaten, manueeltherapeuten, chiropractoren, e.d.), houden nu steeds meer rekening met het psychisch-emotionele, terwijl psychotherapeuten met een brede visie hoe langer hoe meer het lichaam centraal stellen. Deze tendens van bewustwording en toenadering beleven we nu, zij het in een beginstadium. Te verwachten valt, dat we in de nabije toekomst deze “hereniging” mogen beleven.


Een speciale vermelding verdient zeker dr Bach voor zijn diep menselijk inzicht en de ontwikkeling van de bachbloesems, die ons heel goed kunnen helpen om beter te gaan met onze emotionele schommelingen.