Familie
nieuws


Tussenkomsten
in gemeenteraad

Homepagina Familienieuws Ledegem

Terug naar Geert Dessein                         http://ledegem.2link.be

Geert werd verkozen in 1988: 765 voorkeurstemmen, 1994: 998 voorkeurstemmen , 2000: 951 voorkeurstemmen, 2006???

Naast vele schriftelijke vragen, aanwezigheden in het verenigingsleven, talrijke tussenkomsten in debatten kwam Geert Dessein ook tussen voor o.a.

1989

- tussenkomst omtrent het ontbreken van een schepen voor Rollegem-Kapelle
- telefoon in sporthalle van Ledegem en Rollegem-Kapelle
- aanklacht omwille van het niet uitbetalen van de toelagen voor de jeugd
- idem omtrent het verwijderen uit de jeugdraad

1990

- de erbarmelijke huisvesting en toestand van de bibliotheek te Sint-Eloois-Winkel
- pleidooi voor het toepassen van het bibdecreet en het aanvragen van subsidies
- omtrent de nieuwe meubels in gemeentehuis
- omtrent de kostprijs en grootte van het buurthuis te Rollegem-Kapelle
- te lage verzekering gemeentegebouwen

1991

- omtrent het niet volgen van adviezen van de cultuurraad

1992

- inplanting nieuwe bibliotheek
- onwettelijkheid overname vrije bibliotheken
- belangenvermenging in dossier ambachtelijke zone De Vierschaere

1993

- aanvraag voor toelage aan verenigingen voor ophaling oud papier
- omtrent de aankoop klooster te Rollegem-kapelle voor bibliotheek
- slechte staat Ledegemse voetpaden
- omtrent wijzing inrichtingsverkeer te Ledegem

1994

- etentjes schepencollege
- omtrent het niet verkrijgen van een subsidie voor bouwen bibliotheek
- ambachtelijke zone De Vierschaere

1995

- omtrent procedurefout bij verkiezing OCMW-raadsleden
- pleidooi voor polyvalente zaal te Sint-Eloois-Winkel
- motie tegen nucleaire opslagplaats te Slypskapelle
- kleedkamers en douches voor de jeugd van Ol.Ledegem
- huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

 Tussenkomst n.a.v. zilveren jubileum van 3 raadsleden 
 
(Foto Jan Stragier Ledegem)


1996

- omtrent het niet gebruiken van de Belgacommast te Ledegem
- het aanpassen van de toelagereglementering voor gezinnen en personen die bejaarde ouders en grootouders opnemen
- aanvraag eenmalige gemeentelijke toelage voor de IJzertoren te Diksmuide
- gebruiksonvriendelijkheid van de bibliotheek te Rollegem-Kapelle
- aankoop terrein Olympic Ledegem
- onderhoud grasperkjes in Koning Boudewijnlaan
- vervanging en opnieuw hangen straatnaamborden
- verhoging geboortepremies
- trottoirs voor Wulfsdam

1997

- aanvraag tot princiepsbeslissing bouw van een zaal voor de Winkelse
verenigingen
- omtrent de aanleg van een ringweg te Dadizele
- vraag tot herwaardering kermis te Rollegem-Kapelle
- restauratie Ledegemse basisschool
- olielozing aan de Guido Gezellelaan
- chaotische toestand op de interscholencross

1998

- openen discussie rond de aanleg van een ringweg te Dadizele
- buit en dieven verdwenen door ontbreken van huiszoekingsbevel
- nogmaals aandringen voor een zaal te Sint-Eloois-Winkel
- vernieuwen sportvloeren in sporthallen Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel

1999

- doordrukken beslissing voor de bouw van een zaal te SEW
- invoeren belastingsverlaging in de personenbelasting
- mee goedgekeurd van de begroting 2000 met een wisselmeerderheid: CVP-V&D
- aankoop van de Gilde als overbrugging voor de plaatselijke verenigingen om die dan later om te bouwen tot service-flats

2001

- tussenkomst rond speelpleinwerking o.m. aannemen jobstudenten
- vraag rond aankoop oud chiroheem te Sint-Eloois-Winkel
- vraag omtrent het afschaffen van uitleenposten bibibliotheken van ledegem en Sint-Eloois-Winkel
- tussenkomst voor een harder plaatselijk anti-drugbeleid n.a.v. het drugcharter

2002

- tussenkomst rond afschaffen speelpleinwerking Rollegem-Kapelle
- vraag tot wijziging paaltjes aan Samenkomst Ledegem
- vraag rond slecht onderhoud fietspaden
- vraag tot plaatsen lichten aan ingang sporthallen van RK en LED
- vraag om iets te doen aan die houten paaltjes aan het Cultureel Centrum Ledegem
- verlaten van de zitting na het afschaffen van de uitleenposten voor de bieb te Ledegem en Sint-Eloois-Winkel
- reactie tegen het verhogen van de huurgelden van gemeentegebouwen om energiekosten te helpen betalen
- pleiten voor meer controle in sporthallen en andere gemeentegebouwen

2003

          -  het te vroeg aanduiden van jobstudenten terwijl kandidaturen nog konden ingediend worden.
          -  vraag tot aanpassen asfalt op het nieuwe speelplein om kwetsuren te vermijden
          - vraag tot aanpassing brandweerreglement
          - verschillende vragen rond de meerkost voor de politie

2004

         - vraag om eindelijk eens werk te maken van vernieuwing sporthal Ledegem.
         - vraag om radio Albatros te steunen om zendvergunning te behouden.
         - protest voor de glazen afscheiding sporthal daar andere energiebesparende maatregelen niet eerst gebeuren.

2005

        - een stil jaar...

2006

        - een stil jaar..

2007   schepen van sport-jeugd-cultuur-onderwijs-internationale samenwerking-informatica en informatie

          REALISATIES:

       

Wie tips heeft of vragen aangaande het gemeentelijk beleid kan steeds emailen!

:maandag 23 oktober 2006