Visstekken

Op deze pagina kan u diverse info vinden over allerlei visrijke wateren. De bedoeling is van deze pagina regelmatig bij te werken, en daarvoor kunnen wij jullie hulp zeer goed gebruiken. Heeft u nog bijkomende info over de reeds besproken wateren (topstekken op een bepaald water, stroming, scheepvaart, vangsten van het moment, vissoorten, hengeltechnieken, enz...), klik dan hier om dit te melden. Kent u nog visrijke wateren die nog niet op deze pagina vermeld staan, klik dan hier om dit viswater te melden en zoveel mogelijk info hieromtrent te geven.

Kies één van de reeds besproken wateren:

Vissoorten: Alver, Blankvoorn, Brasem, Baars, Paling. Locatie: zie kaart

Het kanaal heeft een lengte van 15,8 km waarvan ongeveer 13 km op grondgebied van de provincie Antwerpen. De diepte bedraagt ongeveer 4 km in de vaargeul. De oevers bestaan vrijwel overal uit beton en liggen vrij hoog boven de waterspiegel. Het troebel water bevat voornamelijk voorn, brasem, baars en snoekbaars. Een bekende stek ligt bij de kruising met het kanaal Bocholt-Herentals.

Vissoorten: Blankvoorn, Brasem, Baars, Snoekbaars, Paling. Locatie: zie kaart

Dit kanaal werd midden 19de eeuw aangelegd voor de irrigatie van de voedselarme zandgronden in de Kempen. Pas later kreeg het belang voor de scheepvaart. Hengelaars die een rustige omgeving op prijs stellen, vinden hier zeker een stek. De visfauna is gevarieerd. Het water is tot ver in het buitenland bekend voor zijn grote karpers. Door de lozing van koelwater blijft het immers heel het jaar "warm".

Vissoorten: Alver, Blankvoorn, Brasem, Karper, Zeelt, Snoekbaars, Paling. Locatie: zie kaart