Aalscholver Petitie

De Aalscholver Petitie is afgesloten. De resultaten en de feedback over deze Petitie, die ontstaan is op www.witvisforum.be, kan u lezen door op onderstaande link te klikken

www.witvisforum.be/petitie.htm