De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II) voorziet dat alle nieuwe en bestaande stookolietanks (mazouttanks) aan een periodieke controle moeten onderworpen worden.

Deze controles zijn niet alleen belangrijk voor het milieu en uw verzekering maar hebben ook praktische gevolgen: een tank die niet gecontroleerd en goedgekeurd werd mag door een brandstofleverancier niet meer gevuld worden!

Het is dus belangijk uw tank tijdig te laten keuren of herkeuren zodat u niet voor verassingen komt te staan bij de eerste koudeprik na de zomer.

In het specifieke luikje rond de Vlarem II reglementering voor stookolietanks leggen we in detail uit welk type tank wanneer dient gekeurd to worden, maar in grote lijnen kunnen we stellen dat elke ondergrondse metalen tank elke 3 jaar dient gekeurd te worden.

D'Hoker Tankkeuringen beschikt over uiterst moderne ultrasone meetapparaten en verzorgt dan ook probleemloos controles op elk type stookolietanks:

Door het gebruik van ons moderne materiaal, onze specialisatie en doorlopen opleidingen garanderen we u bovendien een zeer aantrekkelijke prijs.

Onze jarenlange ervaring en uitstekende dienstverlening verzekeren ons van een zeer tevreden en trouw cliënteel. We hopen u spoedig tot deze groep te mogen rekenen.

Contacteer ons vrijblijvend voor alle inlichtingen of een offerte.

 

Peter