LEEWIEKEN OF KORTWIEKEN

LEEWIEKEN
Onder leewieken wordt verstaan het amputeren van één vleugeldeel van een vogel.
Dit heeft als doel de vogel het wegvliegen te beletten.
Sierwatervogels praktisch alle wilde ,niet gedomesticeerde vogels zullen
wanneer zij over hun volledige vleugelkracht beschikken op een gegeven moment wegvliegen.
Hoe goed men ze ook verzorgd de drang naar de vrijheid blijft bij deze vogels steeds aanwezig.
Veel niet geleewiekte of gekortwiekte vogels van kweekers heeft het leven verloren
door deze natuurlijke drang het veilige terrein te verlaten om na veel omzwerving ten prooi te
vallen aan allerlei roofdieren, of van honger of uitputting om het leven te komen.

Een vleugel bestaat allereerst uit één been bestaande bovenarm zie A.
Die door de knobbel
1 in de holte van het schouderblad kan draaien.
Deze opperarm is door het elleboogsgewricht
2 verbonden met de uit twee beenderen bestaande
benedenarm(ellepijp en spaakbeen)
zie B.
Daarna volgt de hand die weer zodanig is verbonden door de handwortel
3
dat aan de bovenzijde de duim
4 zich naar boven richt , terwijl het ondergedeelte 5 de handvlakte
met de vingers vertegenwoordigt.
De kleine duimvleugel speelt een rol bij het afremmen aan het einde van de vlucht.

De enige juiste wijze van leewieken is het verwijderen van de grote slagpennen van één hand.
Terwijl de duim waaraan zich nog drie pennen bevinden behouden blijft.
Op deze wijze heeft het geamputeerde gedeelte bescherming van de duim en wordt het
aanzicht van de vogel praktisch niet geschaad.
De amputatie kan men best verrichten bij jonge vogels tot 3 weken daar de beenderen nog
veel kraakbeen bevatten en daardoor praktisch geen bloeding veroorzaken.
De amputatie kan worden uitgevoerd door middel van een scherpe chirurgen schaar.


 

KORTWIEKEN
Hieronder word verstaan het wegknippen van de slagpennen aan 1 vleugel.
Zolang de rui niet is voltooid een afdoend middel om het wegvliegen te voorkomen, toch een beetje
gevaarlijk daar deze een jaarlijks terugkerende ingreep is.
Meestal zal de vogel niet direct wegvliegen, indien hij niet vliegende soortgenoten hoort of ziet.
Zeker niet als deze reeds gepaard hebben ,toch om veel ellende te verkomen toch beter optijd kortwieken.
Mijn voorkeur gaat toch naar geleewiekte vogels dan naar gekortwiekte, daar men dit 1 keer doet en de vogels niet
ieder jaar weer moet vangen om te kortwieken .