Aan de body-tag van deze pagina zit het event "onLoad".

De "action" die hieraan gekoppeld is, is het doorsturen naar de webpagina "http://www.tibetanterrier.be"