Pour un enseignement fondamental bilingue
qui prévilégie l'éducation de l'enfant
dans toute sa personne

Voor een tweetalig fundamenteel onderwijs
dat de opvoeding van het kind voorrang verleent
in zijn volledige persoonlijkheid