Kortrijk -Stadhuis

          

 

 

 

Esperanto Kortrijk

 

Aangesloten bij de Vlaamse Esperantobond (VEB)

flandra Esperanto -Ligo (FEL)

 

welkom-bonvenon

eo- niemands 1ste, ieders 2de.

Kortrijk -Broeltorens
 

 

 

Esperantogrupo "La Konkordo" -Kortrijk

 

 

     

programma :  voorjaar 2010

 

 

 

<< lees meer >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Vreemde talen

uit "kolektaro de eo-poemoj kaj eo-kantoj" 

-red. Roger Iserentant

 << lees meer >>

*

nieuwe verwijzingen (Links)

la Esperanto-forumo

esperanto.start.be

*

 
Ekde nun vi povos mendi vian ekzempleron

de la fama flandra mezeopoka  bestepopeo

Renardo Vulpo

ĉe la tradukinto Pieter Jan Doumen,

Peerderbaan 81, B-3940 Hechtel-Eksel,

retadreso pieter.doumen@adsl4you.be

telefonnumero 0032-(0)11-73.20.47.

La libro enhavas 156 paĝojn.

Prezo:15  + sendokostoj 2,97  por Belgio. Analogaj sendokostoj por Nederlando 

Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.

 

 

 

 

 

               bijgewerkt op : 05-01-2010

 

eo-versie

Esperantofonds Cesar Vanbiervliet

Esperantogrupo "La Konkordo"-Kortrijk

Verwijzingen (Links)

 

 

Webbeheerder "Esperanto-Kortrijk"
Joost Vander Bauwhede

 

 

          

 

 

  Esperantofonds  

Cesar Vanbiervliet

 

  

       Cesar Vanbiervliet (1905-1992)

 
Over het Esperantofonds :

               
Dit fonds is ontstaan als de persoonlijke verzameling Esperanto-objecten van Cesar Vanbiervliet, esperantist en toenmalig hoofd van de dienst burgerlijke stand in de Kortrijkse stadsadministratie. De collectie kreeg op termijn een aanzienlijke omvang en waarde zodat Cesar het nuttig achtte om ze een degelijk onderkomen te verschaffen. Cesar had toen het schitterende idee om de collectie te schenken aan de stad. De collectie, van toen af (1972) het "Esperantofonds Cesar Vanbiervliet" geheten, vond een onderkomen in lokalen van de Kortrijkse stadsbibliotheek waar ze zich nu nog altijd bevindt en groeit. 
De huidige beheerder - sinds 1998 - is Hugo Rau, die met de hulp van andere vrijwilligers, probeert om de blijvende instroom van Esperanto-objecten te klasseren en te registreren. 
Volgens de laatste telling omvat het fonds zo'n 8500 boeken, zo'n 10 000 ingebonden jaargangen van tijdschriften en nog tal van andere Esperanto-objecten. Met zo'n omvang kan deze collectie zich meten met belangrijke buitenlandse collecties. Het fonds geniet dan ook een uitgebreide bekendheid in Esperantomilieus in binnen- en buitenland. Buitenlandse esperantisten zakken, omwille van het "Esperantofonds Cesar Vanbiervliet", speciaal af naar Kortrijk. Redenen te over om het zo goed mogelijk toegankelijk te maken.
Piet Glorieux uit "Horizon.taal " 2005/2

 

Project: periodieke publicaties

lijst ontbrekende nummers en lijst met dubbels

 

opgepast : in opbouw

Catalogus: periodieke publicaties

opgepast : inhoud onder voorbehoud

 

-samenst. :  Joost Vander Bauwhede 
-bronnen : Katalogo "Cesar Vanbiervliet", Kortrijk (1984) 

Catalogus: niet-periodieke publicaties, boeken en brochures

opgepast : inhoud onder voorbehoud

Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-

           N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

 

-samenst. :  Joost Vander Bauwhede ; Leo De Cooman
-bronnen : Katalogo "Cesar Vanbiervliet", Kortrijk (1984) ;  datumbanko Trovanto, Wien

 

 

                  bijgewerkt op : 01-01-2010

 

Welkom

Esperantofonds Cesar Vanbiervliet

Esperantogrupo "La Konkordo"-Kortrijk

Verwijzingen (Links)

 

 

 

Esperantofonds Cesar Vanbiervliet

fonds.vanbiervliet