Esperantofonds  

Cesar Vanbiervliet

 

  

   Cesar Vanbiervliet (1905-1992)

 
Over het Esperantofonds :

               
Dit fonds is ontstaan als de persoonlijke verzameling Esperanto-objecten van Cesar Vanbiervliet, esperantist en toenmalig hoofd van de dienst burgerlijke stand in de Kortrijkse stadsadministratie. De collectie kreeg op termijn een aanzienlijke omvang en waarde zodat Cesar het nuttig achtte om ze een degelijk onderkomen te verschaffen. Cesar had toen het schitterende idee om de collectie te schenken aan de stad. De collectie, van toen af (1972) het "Esperantofonds Cesar Vanbiervliet" geheten, vond een onderkomen in lokalen van de Kortrijkse stadsbibliotheek waar ze zich nu nog altijd bevindt en groeit. 
De huidige beheerder - sinds 1998 - is Hugo Rau, die met de hulp van andere vrijwilligers, probeert om de blijvende instroom van Esperanto-objecten te klasseren en te registreren. 
Volgens de laatste telling omvat het fonds zo'n 8500 boeken, zo'n 10 000 ingebonden jaargangen van tijdschriften en nog tal van andere Esperanto-objecten. Met zo'n omvang kan deze collectie zich meten met belangrijke buitenlandse collecties. Het fonds geniet dan ook een uitgebreide bekendheid in Esperantomilieus in binnen- en buitenland. Buitenlandse esperantisten zakken, omwille van het "Esperantofonds Cesar Vanbiervliet", speciaal af naar Kortrijk. Redenen te over om het zo goed mogelijk toegankelijk te maken.
Piet Glorieux uit "Horizon.taal " 2005/2

nieuwe aanwinsten

 

Chomsky, Noam / Lingvo kaj Menso / =Language and mind, third edition. Noam Chomsky, Masaĉuseca instituto de teknologio. Tradukita de Edmund Grimley Evans sub aŭspicioj de UEA en oficialaj rilatoj kun Unesko. / Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 2010. / 188 p. / dokumento eo / ISBN 978-92-9017-114-0

oost uwhede ; Leo De Cooman
-bronnen : Katalogo "Ces984) ;  datumba

Project: periodieke publicaties

lijst ontbrekende nummers en lijst met dubbels

 

opgepast : in opbouw

Revuoj_A-Z

 

 

Catalogus: periodieke publicaties

opgepast : inhoud onder voorbehoud

 Perioda^joj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-

N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

-samenst. :  Joost Vander Bauwhede 
-bronnen : Katalogo "Cesar Vanbiervliet", Kortrijk (1984) 

Catalogus: niet-periodieke publicaties, boeken en brochures

opgepast : inhoud onder voorbehoud

Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-

           N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

 

-sa

 

 

nko Trovanto, Wien

 

 

                  bijgewerkt op : 01-01-2010

 

Welkom

Esperantofonds Cesar Vanbiervliet

Esperantogrupo "La Konkordo"-Kortrijk

Verwijzingen (Links)

 

 

 

Esperantofonds Cesar Vanbiervliet

fonds.vanbiervliet