Esperantofondaĵo 

Cesar Vanbiervliet

 

  

       Cesar Vanbiervliet (1905-1992)

 
Pri la Esperanto-Fondaĵo :      

La fondaĵo originas el la persona kolekto de Esperanto-objektoj de Cesar Vanbiervliet,
esperantoparolanto kaj iama sekciestro de la registrejo de la urbo Kortrijk, Belgio. Dum la jaroj la amplekso kaj valoro de la kolekto konsiderinde kreskis, tiel ke Cesar opiniis grave havigi al ĝi sekuran ejon. Tiam venis al li la brila ideo donaci la kolekton al la urbo. La kolekto, ekde tiam (1972) nomita"Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet", estis gastigita en ĉambroj de la Kortrijka urba biblioteko, kie ĝi ankoraŭ nun estas ... kaj kreskas.
La nuna mastrumanto de la Fondaĵo -ekde 1998- estas Hugo Rau. Kun pluraj aliaj volontuloj, li klopodas ordigi kaj registri la daŭran alfluon de esperantaĵoj. Laŭ la lasta nombrada la kolekto enhavas proksimume 8500 libroj, 10 000 jarkolektoj de revuoj kaj multaj aliaj Esperanto-objektoj. Laŭ grandeco ĝi kompareblas kun similaj eksterlandaj kolektoj. Tial la Fondaĵo estas bone konata ĉe en- kaj eksterlandaj Esperanto-medioj. Eksterlandaj Esperantoparolantoj pro la kolekto speciale vojaĝas al Kortrijk.


Piet Glorieux el "Horizon.taal" 2005-2
trad. Roland Rotsaert

 

enst. :  Joost uwhede ; Leo De Cooman
-bronnen : Katalogo "Ces984) ;  datumba

Projekto: periodaĵoj 

mankolisto kaj listo dublaĵoj 

 

atentu : in opbouw

Revuoj_A-Z

 

          

Katalogo: periodaĵoj

Atentu: povas ankoraŭ esti eraroj en la enhavo. 

 

 Perioda^joj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-

N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

-kompil. :  Joost Vander Bauwhede 
-fontindiko : Katalogo "Cesar Vanbiervliet", Kortrijk (1984) 

Katalogo: ne-periodaĵoj, libroj kaj broŝuroj"

Atentu: povas ankoraŭ esti eraroj en la enhavo. 

 

Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-

           N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

-kompil.:  Joost Vander Bauwhede ; Leo De Cooman
-fontindiko: Katalogo "Cesar Vanbiervliet", Kortrijk (1984) ;  datumbanko Trovanto, Wien

 

 
                 bijgewerkt op : 01-01-2010

 

Bonvenon

Esperantofondaĵo Cesar Vanbiervliet

Esperantogrupo "La Konkordo"-Kortrijk

Ligiloj

 

 

 

 

 

Esperantofonds Cesar Vanbiervliet

fonds.vanbievliet