www.esperanto-kortrijk.info

 

Esperantogrupo La konkordo -Kortrijk
-Sinds 1927
-Koninklijke vereniging
-Afdeling van de Vlaamse Esperantobond (FEL)
-Erkend door de Culturele Raad van de stad
  Kortrijk

 

onze activiteiten gaan door in het:

Muziekcentrum Track

Conservatoriumplein 1

8500 Kortrijk

(op 5min. van het station)

 


elke vierde dinsdag van de maand om 19u30.
(Met uitzondering juli en augustus.)
(De derde dinsdag indien de vierde een feesdag is)
Bezoekers van andere clubs melden bij voorkeur hun komst.

Dit laat toe hen beter te ontvangen en hen te verwittigen bij verandering locatie.