Esperantogrupo La Konkordo –Kortrijk

-Depost 1927

-Reĝa societo
-Sekcio de la Flandra Esperanto Ligo (FEL)

-Agnoskita far prikultura konsilaro de la urbo Kortrijk.

 

 

loko por niaj aktivecoj : 

 

 

Erfgoedhuis salono Lessius
O.L. Vrouwstraat 45
Kortrijk
tel. 056/27 74 24

 

 

 

Klubaj aktivecoj okazas ĉiun kvaran mardon de la monato je 19h30

(escepte ne en julio kaj aŭgusto.)

(Kiam la kvara mardo estas festotago tiam la trian mardon.)

 

Vizitantoj de aliaj kluboj prefere sin anconcu.  Tio ebligas ackepti ilin pli bone kaj informi ilin pri ŝanĝo de loko.

 

 

uma programo de 2011

 

 

 

 

-Mardon, 

 

*

 

-Mardon, 

 

*

 

-Mardon, 

 

*

 

-Mardon, 

 

*

 

-Mardon, 

 

*

 

-Mardon,

 

 

 

bijgewerkt op : 03-02-2011

 

Bonvenon

Esperantofondaĵo Cesar Vanbiervliet

Esperantogrupo  "La Konkordo"-Kortrijk

Ligiloj

 

 

por informo:

esperantokortrijk@hotmail.com

piet.glorieux@gmail.com