www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN   Sluitelwoorden

web_libroj_A_2011  
*


A DECLARATION FOR ALL A declaration for all
[s.l.] : Esp Ligo Norda Ameriko, [s.j]. *


A PROPOS D' UNE CIRCULAIRE DU "PIONIRO" A propos d' une circulaire du "Pioniro" : = Naar aanleiding van eenen omzendbrief van Pioniro"
Antwerpen : Ligue Espérantiste Belge, [1909]. 7, 8 p. / dokumento fr-nl


Aarse, S[imon] Naciismo kaj Esperantismo
Laroque Timbaut : Cercle Espér. de l'Agenais "Laute!", 1981. (2. eld.) 73 p. / dokumento eo [8]

naciismo : esperantismo
ABC's The ABC 's of Esperanto : the "second language" for everyone
USA : A Scriptographic Booklet, 1971. *

lernolibroj
Abd-al-Baha' Parizaj paroladoj de Abdul Baha Abd-al-Baha'.trad.el angla Zamenhof, L. Weinheim : "La Nova Tago", 1932. 102 p. / dokumento eo

pre^goj bahaaj ; bahaismo
Abonyi, Árpád [=Abonyi-Nagy, Arpád] Mallumaĵoj : rakonto Lengyel, Pál trad.el hungara. Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. (2. eld.) 44 p. / dokumento eo [16] Kolekto de Lingvo Internacia
rakontoj hungarlingvaj : tradukoj
About, Edmond Reĝo de la montoj Kun 158 ilustr. De Gustave Doré. trad. el la franca Gaston Moch. Paris : Hachette, 1909. 248 p. : multaj ilustr. / dokumento eo [8] Esperanto : Kolekto de la Revuo
noveloj franclingvaj : tradukoj
Absolon, Karel Moravia Karsto : Abismo Macoĥa kaj grotoj laŭ prof. d-ro K. Absolon. tradukis J. Blahoslav. kovrilo de Ed. Milén. Brno : Esperantista Klubo, 1921. 42 p. : ilustr. / dokumento eo [16]


ACIDA PLUVO Acida pluvo : = Zure regen
[s.l.] : Nederland Ministerie van Volkshuisvesting, [s.j.]. *


Adam, Eugène Manifesto de la sennaciistoj
Paris : Sennaciista Frakcio, 1931.* 31 p. / dokumento eo


Adams, Alfred Jno [=John] Esperanto inter la Blindularo eltiraĵo el "La Revuo" julio 1912. Hastings : Adams, 1913. 16 p. / dokumento eo [18] Kolekto de la Revuo

Adamson, Hendrik Auli : rakonto pri knabeto
Budapest : Literatura Mondo, 1934. 86 p. / dokumento eo [16]

originalaj infanlibroj
Adamson, Hendrik Vesperkanto : Beletraj kajeroj kovrilo de Jan Schaap jr. La Laguna : Régulo, 1967. 131 p. / dokumento eo [16] Stafeto Beletraj Kajeroj ; 30
originalaj poemoj
ADB De taal van vrede en verbroedering
Sint Niklaas : Esperantische groep, 1915. 14 p. / dokumento nl [14]


Adcock, C[yril] J[ohn] Fundamentoj de Psikologio = Fundamentals of psychology. verkita de Cyril John Adcock. liège : [s.n.], 1976. 99 p. / dokumento eo [4]


Addison, Joseph La vizio de Mirza : -[el La Revuo]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Adema, Tseerde Dekkinga fuĝas : nekredebla rakonto el la milita tempo Faulhaber, F. trad.el Nederlanda. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1957. 219 p. / dokumento eo [12]

romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Adi [=Christensen Ida] La forto de l' vero : facila legolibro (romano) por komencantoj
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1945. 63 p. / dokumento eo

originalaj romanetoj ; legolibroj Esperantaj
Adi [=Christensen Ida] La forto de l' vero : facila legolibro (romano) por komencantoj
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1948. (2. eld.) 62 p. / dokumento eo

originalaj romanetoj ; legolibroj Esperantaj
ADORU KANTANTE Adoru kantante : Evangelia Himnaro
[Ede] : Kristana Ligo Internacia,
1971.
287 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo

[kantoj]
ADRESARO Adresaro <Aŭstralia Esperanto-Asocio> Aŭstralia Esperanto-Asocio. [Manly] ; Sunnybank : Australia Esperanto-Asocio, [s.j.]. 28 p. / dokumento eo-en

adresaroj : Australia Esperanto-Asocio : 1976
ADRESARO Adresaro 1989
[s.l.] : Tutmonda pacifista movado, 1989. dokumento eo


ADRESARO DE FIRMOJ KIUJ UZAS ESPERANTON Adresaro de firmoj kiuj uzas Esperanton en la internaciaj rilatoj : komerco - industrio - turismo : prova listo.
Milano : C.E.K.I.T., 1960. 37 p. / dokumento eo

adresaroj : 1960 ; adresoj : firmaoj aplikantaj Esperanton
ADRESARO DE LA ESPERANTISTOJ : 1893 Adresaro de la Esperantistoj : 1893
[s.l. : s.n., s.j.]. *

adresaroj
ADRESARO DE LA ESPERANTISTOJ 1907/1909 Adresaro de la Esperantistoj
Paris : Hachette, [s.j.]. *

adresaroj
ADRESARO IKUE : 1951 Adresaro IKUE : 1951
Vleuten : [s.n., s.j.]. 20 p.

adresaroj
ADRESARO KAJ LIBROLISTO Adresaro kaj librolisto : Espero Katolika 1951
Vleuten : Espero Katolika, 1951. *

adresaroj
Ady, Endre La morto de la ĉielarko : elektitaj poemoj kaj artikoloj [red. Vilmos Benczik. trad.el hungara Baranyai, I. ; Benczik, V. ; [k.a.] . Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1977. 87 p. / dokumento eo [Libroserio n°2 ; 2] ISBN 963 571 028 1*
poemoj hungarlingvaj : tradukoj ; gazetartikoloj hungarlingvaj : trad.
Ady, Endre Ady Endre 1877-1919 Rados, P. ; Kalocsay, K. ; [k.a.] trad. [Budapest : Hungara Esperanto Asocio ; [k.a.], 1977. 39 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 963 571 025 7*
Ady, Endre: biografioj
AGADPROGRAMO DE KOMUNISTA PARTIO DE Agadprogramo de Komunista Partio de Ĉeĥoslovakio : akceptita en plenkunsido de la CK de KPĈ la 5-an de aprilo 1968 / Jaromir Jermá^r [antaŭp.]. Praha : Ĉeĥoslovaka Esperanto-Komitato, [proks. 1968]. 110 p. / dokumento eo

komunista partio: Ĉe^hoslovakio
Agourtine, Léon La Communauté Européenne de Defense et la question des langues Léon Agourtine. préface d. G. Malraison. introd. d. R. Leger. Clichy : Agourtine, 1952 IV, 12 folioj / dokumento fr


Aharonjan, Aretiss La patro : -[el Orienta Almanako]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Aharonjan, Aretiss La lupoj bojegis : -[el La Revuo] novelo [s.l. : s.n., s.j.]. *


Ahlin, Lars Alveno per paraŝuto : -[el Sveda novelaro]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo


Ahmad, Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Kial mi kredas je l' islamo : radioparolado Chiussi, I. trad. Frankfurt (Main) : Ahmadiyya
Misio, 1969.
15 p. / dokumento eo


AINAJ JUKAROJ Ainaj Jukaroj : (eposoj de aina gento, la indiĝeno en Hokkajdo, la plej norda insulo de Japanujo) kompil. Ĉiri Jukie. el la Hokkaja Esper.Ligo trad.grupo Aizawa Haruo ; [k.a.]. Sapporo: Hokkajda Esperanto-Ligo, [proks. 1980]. 93 p. : ilustr. / dokumento eo

epopeoj ajnulingvaj : tradukoj
Aisberg, Eŭgeno* [*Eugène] Mi komprenas fine la radion! : Amuza kaj populara enkonduko en la radioteĥnikon Fine mi komprenas la radion. bildojn desegn. Guilhac H. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 140 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

radiotekniko : enkonduko
Aïvanhov, Omraam Mikhaël Sub la signo de la kolombo: paco regu = L' égrégore de la colombe ou le règne de la paix. trad.el franca. Fréjus : eld. Prosveta, 1995. 140 p. : bibliogr. p.
[155] / dokumento eo
Kolekto Izvor ; 208 ISBN 2-85566-612-0
tekstoj franclingvaj : tradukoj ; paco
Aïvanhov, Omraam Mikhaël Oraj reguloj por la vivo ĉiutaga Piron, Claude trad.el Franca. Fréjus : eld. Prosveta, 2002. 133 p. / dokumento eo Kolekto Izvor ; 227 ISBN 2-85566-825-5
esoterismo
Aïvanhov, Omraam Mikhaël Feliĉu eblas ! Piron, Claude trad.el franca. Fréjus : eld. Prosveta, 1996. *


Aïvanhov, Omraam Mikhaël La jogo de nutrado = Le yoga de la nutrition. trad.el franca. Fréjus : eld. Prosveta, 1992. 122 p. : bibliogr. / dokumento eo Kolekto Izvor ; 204 ISBN 2-85566-542-6
esoterismo : nutrado
Aïvanhov, Omraam Mikhaël Spirita vivo en la socio [2] = Le spiritualiste dans la société. el la franca tradukis Claude Piron. Fréjus, Cedex : eld. Prosveta, 2008. 19 p. / dokumento eo Eldonejo Prosveta ; 2 ISBN 2-85566-578-7
esoterismo
Aïvanhov, Omraam Mikhaël Espero por la mondo : spirita galvanoplastiko trad.el franca. Fréjus : eld. Prosveta, 1991. 177 p. : grafikaĵoj, bibliogr. / dokumento eo Kolekto Izvor ; 214 IBSN 2-85566-502-7
esoterismo
Aïvanhov, Omraam Mikhaël La alta idealo
[Fréjus, Cedex]: eld. Prosveta, [1985]. 13 p. : bibliogr. / dokumento eo [Kolekto Izvor] ; 104 ISBN 2-85566-359-8
Universala Blanka Frataro : idealoj ; esoterismo : kontribuaĵoj
AKADEMIAJ STUDOJ : 1983 Akademiaj studoj 1983 enhavo ĉefaj kontribuoj kaj represoj Bailieboro : Esperanto Press, [1983]. 201 p. : literaturindikoj / dokumento eo ISBN 0-919186-19-X

AKCEPTU SINJORO Akceptu Sinjoro : komunaj preĝoj kaj kantoj dum la sankta meso kompil.: Ludwig Thalmaier. [s.l.] : Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista,
1965.
20 p. : muziknotoj / dokumento eo

meslibretoj katolikaj
AKROBATO DE NIA SINJORINO La akrobato de Nia Sinjorino : milcentjara legendo trad. Payson, Edward S. [s.l. : s.n., 1919]. 19 p. : ilustr. / dokumento eo


Aksjonov, Vladimir Renkonte al la 12a tutmonda festivalo : "por kontraŭimperiisma solidareco, paco kaj amikeco" Dmitrij A. Perevalov [red.]. Aroloviĉ, Viktor S. [trad]. Moskva : eld.de Presagentejo Novosti, 1985. 35 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

tekstoj ruslingvaj : tradukoj ; junularaj festivaloj : Moskwa : 1985
AKTIE ESPERANTO Aktie Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


AKTIVA PORPACA LABORADI [!] Aktiva porpaca laboradi [!].
Enfield : Internacio de Militrezistantoj, [proks. 1957]. 16 p. / dokumento eo

pacmovado : kontribuaĵoj
AKTOJ DE LA AKADEMIO Aktoj de la Akademio 1963-1967 oficiala bulteno de la Akademio de Esp. -antaŭp.Waringhien Gaston Rotterdam ; Paris : U.E.A. ; S.A.T., [1968]. 75 p. / dokumento eo Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto ; 9
Akademio de Esperanto : aktoj
AKTOJ DE LA AKADEMIO II Aktoj de la Akademio II : 1968-1974 oficiala bulteno de la Akademio de Esp. -antaŭp.Waringhien Gaston Rotterdam ; Paris : U.E.A. ; S.A.T., [1975]. 75 p. / dokumento eo Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto ; 10
Akademio de Esperanto : aktoj
AKTUELT OM ESPERANTO Aktuelt om Esperanto.
[Köbenhavn : Esperantoforeningen for Danmark, proks. 1970]. 14 p. : ilustr. / dokumento da

Esperanto : informiloj danlingvaj : 1970
AKUPUNKTURO KAJ KAUTERIZO DE ĈINIO La akupunkturo kaj Kaŭterizo de Ĉino Esplora Instituto de Akupunkturo kaj Kaŭtrizo de la Akademio de Tradicia Ĉina Medicino Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1964. 16 p. : ilustr. / dokumento eo

akupunkturo ĉina ; kaùterizo ĉina
Akutagawa, Ryunosuke La kapao : kaj aliaj rakontoj trad.el japana Nozima-Yasutaro. Tokio : Japana Esperanto -Instituto, 1954. 93 p. / dokumento eo

rakontoj japanlingvaj : tradukoj ; Akutagawa, Ryunosuke: biografioj
AL ALTARO DE DIO ! Al altaro de Dio ! : Katolika preĝlibreto en Esperanto kompil. kaj prilab.de Ludwig Thalmaier München : Katholische Esperanto-Zentrale in Deutschland, 1949. 43 p. / dokumento eo

pre^garoj katolikaj
AL DIOGNETO Al Diogneto : (pri nia religio) = Pros Diogneton. trad.el helena Sumber, Isai. Vlaardingen : VoKo, 1981. 24 p. / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 4

AL KIU TRIESTO ? Al kiu Triesto ? : [= Triesto al kiu ?]
Ljubljano : Slovenia Esperanto ligo, 1953. 44 p. : mapo / dokumento eo

Trieste : disputoj : Slovenio-Italio
AL KONTINENTAJ PARTOPRENONTOJ Al kontinentaj partoprenontoj de la 18a U.K. Edimburgo 1926
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ALADINO KAJ LA MIRINDA LAMPO Aladino kaj la mirinda lampo
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, [1961]. [12] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Esperantaj Francaj Eldonoj ; 7

Alamo-Sandgren, Anna Religia vivo en Svedujo
[Nora Stad] : Esperanto-Missionen, [1953]. 18 p. / dokumento eo Evangelia Serio ; 6
Esperanto-Missionen ; 6


Alba, Santiago Letero el Palestino : Vojaĝraporto pro popolo kondamnita al ekstermo Kamaĉo, Georgo trad. el Hispana. France : [s.n., s.j.]. *


Alberdi, Juan Bautista La krimo de l' milito = El crimen de la guerra. trad.el hispana Bonaero, Ergoto de-. Buenos Aires : Argentina Esperanto- instituto, 1973. 212 p. / dokumento eo

komedioj anglalingvaj : tradukoj
Alberic Jofrè, S. Elements de la llengua Esperanto : = Elementoj de la lingvo Esperanto adapt. catalana per S. Alberic Jofrè. Barcelona : Federació Esperantista Catalana, 1937. 36 p. / dokumento eo-ka

vortaroj Esperantaj-katalunaj : 1937
ALBUMO PRI ĈINIO Albumo pri Ĉinio kompil. de la red. de "Ĉinio". Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1984. (1. eld.) 96 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

propagandoj
ALBUMO PRI GERMANAJ MILITKAPTITEJOJ Albumo pri germanaj militkaptitejoj.
Berlin : Deutscher Esperanto-Dienst
; Ellersiek, 1916.
31 p. : multaj ilustr. / dokumento eo Internacia Bulteno ; Aldono
mondmilito unua : Germanio: militkaptitejoj : fotoj
Alcyone [=Krishnamurti J.] Ĉe la piedoj de la majstro Mann, W.W.de- trad. Paris : Presa Esper.; London : The Theosophical Publ.Society, 1913. 88 p. : ilustr. / dokumento eo


Alcyone [=Krishnamurti J.] Ĉe la piedoj de la majstro Mann, W.W.de- trad. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1928. 61 p. / dokumento eo


Aleksiev, Nikola [Bogdanov] Al aktiva pacbatalo : elektitaj pripacaj artikoloj [red.: Asen Grigorov]. Sofija : Bulgara Komitato de Mondpaca Esper. Movado, 1982. 48 p. : ilustr. / dokumento eo

Bulgario : pacmovado
Aleksiev, Nikola [Bogdanov] Internacia jaro de Paco [red.: Evgeni Georgiev. teknika red.: Ljuben Aleksov]. Sofija : Bulgara Esper. Asocio; Bulgara MEM-Komitato, 1986. 50 p. / dokumento eo

Bulgario : pacmovado
Aleksiev, Nikola [Bogdanov] Georgo Dimitrov : pri Esperanto-movado kaj pacbatalo : [red.: Detlev Blanke]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1982. 38 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Aleksiev, Nikola [Bogdanov] Pioniroj kaj veteranoj de M.E.M. : (skizoj kaj rememoroj) [red.: Dimitro Papazov. Teknika red.: Vanja Borisova]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1983. 68 p. : ilustr. / dokumento eo

MEM : historio
Aleksiev, Nikola [Bogdanov] La internaciismo de Hristo Botev kaj nia nuntempo : raporto antau internacia konferenco de Esperanto-redaktoroj en Vraca, Bulgario [Red. Evgeni Georgiev]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1986. 22 p. / dokumento eo

Botev, Hristo : internaciismo
Aleksiv, Ljuben 100 demandoj kun respondoj pri la Bulgara virino
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1986. *


Alencar, J[osé] [Martiniano] de- La Vidvineto : romano el la portugala lingvo esperantigis L.C.Porto Carreiro Neto, lingvokomitatano. Rio de Janeiro : Brazila Ligo Esper. ; Pongetti, [proks. 1941]. 87 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

romano portugallingvaj : tradukoj
Alencar, José [Martiniano] de- Iracema : (Legendo pri Cearao) antaŭparolo de Roberto das Neves. trad.el portugala Silva, Benedicto. Rio de Janeiro: Kultura Kooperativo de Esperantistoj, [proks. 1975]. 149 p. : ilustr. / dokumento eo

romano portugallingvaj : tradukoj
Alexander, Bernardo Reĝo Lear : [el Lingvo Internacia 1912] trad.el hungara [s.l. : s.n., s.j.]. *


Alexandersson, Sven Ĝia bezono de internacia lingvo
[s.l.] : La skolta movado, [s.j.]. *


ALFA -BETA Tra la mondo per biciklo
[s.l.] : La Juna Penso, 1974. * La Juna Penso 100 B

Alfandari, Arturo Cours pratique de Neo : deuxième langue dictionnaire français - Neo et Neo - français avec un guide de conversation Bruxelles : Brepols, 1961. * p. / dokumento fr-eo

lernolibroj Neo-francaj
Alfandari, Arturo Rapid method of Neo : international auxiliary language English-Neo and Neo-English vocabulary Bruxelles : Brepols, 1961.** 402 p. / dokumento en-neo

lernolibroj Neo-anglaj
Alfandari, Arturo Methode pratique de Neo, langue auxiliaire
Bruxelles : auteur, 1937. 144 p. / dokumento fr-neo

lernolibroj Neo-francaj
Alfandari, Arturo Methode rapide de Neo : deuxième langue Vocabulaire français-Neo et Neo-français Bruxelles : Brepols ; [k.a.], 1965.** 318 p. / dokumento fr-neo

lernolibroj Neo-francaj
Ali <imamo> Arabaj maksimoj (de la 7-a jarcento) Al-Amily, Hussain Muhammed [trad]. [Bagdad : s.n., proks. 1967]. folioj 10 - 14 / dokumento eo


Ali <imano> Arabaj maksimoj de la sepa jarcento : kaj aliaj diversaj maksimoj Al - Amily, Hussain Muhammed trad.el araba. [Bagdad : s.n., proks. 1967]. 77 p.: ilustr. / dokumento eo

maksimoj arablingvaj tradukoj ; proverboj arablingvaj tradukoj
ALIANCO UNIVERSALA Epitomo de la alianco universala
Kalamata : Alianco Universala, [1998]. 34 p. / dokumento eo

Alianco Universala: kredo: celoj
Alimĝan, Ĥamid Zejnab' kaj Aman' : poemo Poliscuk, Petro trad.el uzbeklingva. Taŝkent : Ligoj de Esperantistoj de Uzbekistano, 1968. 30 p. / dokumento eo

epopeoj uzbeklingvaj : tradukoj
Alings, H[endrik] W[olter] Zakwoordenboekje FLE : Esperanto-Nederlands Nederlands- Esperanto
Amsterdam : Federatie van Arbeiders- Esperantisten, [proks. 1935]. (2. eld.) 79 p. / dokumento eo-nl

vortaroj : nl-eo-nl
Alings, H[endrik] W[olter] Esperanto : de internationale taal voor iedereen
Amsterdam : Bond van Arbeiders-Esperantisten, [proks. 1952]. 16 p. / bruŝuro nl

lingvistikoj
Alings, H[endrik] W[olter] Zakwoordenboekje FLE : Esperanto-Nederlands Nederlands- Esperanto
Amsterdam : Federatie van Arbeiders- Esperantisten, [proks. 1935]. (2. eld.) 79 p. / dokumento eo-nl

vortaroj : nl-eo-nl
Alings, H[endrik] W[olter] Waarom Esperanto?
Amsterdam : Federatie van Arbeiders-Esperantisten, [prok. 1936]. 16 p. / bruŝuro nl

Esperanto : informiloj nederlandlingvaj
ALIŜER NAVOIJ Aliŝer Navoij : granda pensulo kaj poeto de mezepoko : 525 jaroj de la
naskiĝtago
Granda Uzbeka poeto Aliŝer Navoij. [Poliŝĉuk, Petro trad.]. Taŝkent : Ligoj de Esperantistoj de Uzbekistano, 1968. 7 p. / dokumento eo

Navoij, Ali^ser
Almada, F[rancisco de S[ousa] Esperanto elementar : (para principiantes)
[s.l.] : Brazila Konsilantaro de Esperanto, 1977. 22 p. / dokumento eo-pt

lernolibroj Esperantaj-portugalaj : 1977
ALMANAKETO Almanaketo : Literatura aldono
[Martin : Esperantsky Kru^zok pri Dome Osvety, 1958]. 68 p. / dokumento eo Esperanto en Slovakio : Literatura Aldono ; 1957/1958
literaturo slovaklingva : tradukoj ; antologioj
ALMANAKETO Almaneketo : [Esperanto en Slovakio : Literatura Aldono ; 1957/1958]
[Martin : Esperantsky Kru^zok pri Dome Osvety, 1958]. 68 p. / dokumento eo Literatura eldono al Esperanto Slovakio, Jarkolektoj 1957/1958
literaturo slovaklingva : tradukoj Esperantaj : antologioj
ALMANAKO Almanako <Universala Ligo> : [1958] Universala Ligo. 's-Gravenhage : Universala Ligo, [s.j.]. 96 p.

[almanakoj]
ALMANAKO DE BULGARAJ ESPERANTISTOJ Almanako de Bulgaraj Esperantistoj red. Asen Grigorov. [respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red. Viloms Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto- Asocio, 1984. 141 p. / dokumento eo ISBN 963-571-128-X
originala literaturo : Bulgario ; antologioj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [1982] Spirita Eldona Societo F. V. Lorenz. Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1982. * / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [1987]
Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1987. * / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [1997 ; n° 17] Spirita Eldona Societo F. V. Lorenz. Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1997. 96 p. / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [1998 ; n° 18] Spirita Eldona Societo F. V. Lorenz. Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1998. 95 p. / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [2001 ; n° 21] Spirita Eldona Societo F. V. Lorenz. Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 2001. 108 p. / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [1984]
Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1982. 182 p. / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [1983]
Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1983. * / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [1981]
Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1981. * / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
ALMANAKO LORENZ Almanako de Lorenz - [1985]
Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1985. * / dokumento eo

spiritismo : kontribuaĵoj
Almeida, A[ntonio] S. A formação das palavras em Esperanto
Lisboa : Portugala Esperanto-Asocio, 1980. 47 p. / dokumento eo-pt

lernolibroj Esperantaj-portugalaj : 1980
Almeida, Antonio S. Apontamentos de Esperanto compil. por: A. S. Almeida. [Lisboa] : Portugala Esperanto-Asocio, 1978. 287 p. / dokumento eo-pt

lernolibroj Esperantaj-portugalaj : 1978
ALPHABETISCHER KATALOG DER Alphabetischer katalog der Sächsischen Esperanto-bibliothek II. Band : = Alfabeta katalogo de la Saksa Esperanto-biblioteko La katalogon redaktis: Benoît Philippe. Dresden : Sächsischen Esperanto-bibliothek , 2007. 80 p. : dokumento eo

Sächsische Esperanto-Bibliothek <Dresden> : Alfabeta katalogo de la Saksa Esperanto-biblioteko
ALTE TENU LA GRANDAN RUĜAN FLAGON DE LA Alte tenu la grandan ruĝan flagon de la penso de Mau Zedong, aktive partoprenu en la granda socialisma kultura revolucio volumo M. Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 30 p. / dokumento eo


ALTE TENU LA GRANDAN RUĜAN STANDARDON Alte tenu la grandan ruĝan standardon de la penso de Mau Zedong, konduku la grandan proletan kulturan revolucion ĝis la fino
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 37 p. / dokumento eo


Altenberg, Peter Skizoj Breunlich, Grete trad. Wien : [Austria Esperanto-Instituto, 1980]. 32 p. / dokumento eo

skizoj germanlingvaj : tradukoj
ALVOKO AL LA SUDKOREA POPOLO DE LA Alvoko al la sudkorea popolo de la Centra Komitato de Korea Labora Partio.
[Pjengjano], 1960. 12 p. / dokumento eo Korea Paco : Aldono

Amado, Jorge La morto kaj la morto de Kinkas Akvobleko : novelo Pádua, Geraldo trad.el portugala. Chapecó : eld. Fonto, [1984]. 111 p. : ilustr., bibliogr. p. 101-103 / dokumento eo Fonto-serio ; 1
noveloj portugallingvaj : tradukoj
AMADOU MAHTER M BOW Amadou Mahter m bow : Parolado 62 UK Reykjaviko 1977
Reykjavik : [s.n.], 1977. *


Amaya, Jezus Mejiko kaj Kardenas : kritiko socio-politika de la pasinta kaj nuntempa Meksika vivo
Mejiko : Ed. Lumen, 1937. 122 p. : ilustr. / dokumento eo

Meksikio : socipolitika kritiko
AMBAŬ MAMOJ DE LA MONTO POROSIR Ambaŭ mamoj de la monto Porosir : el "Ainaj popolfabeloj" Mukai Toyoaki [ed.]. Mituisi-tyo : Toyoaki, 1975. [6] p. : mapskizo / dokumento eo


Amery, Heather Mil unuaj vortoj en Esperanto Heather Amery. ilustraĵoj de Stephen Cartwright. redaktita de Nicole Irving kaj fasonita de Andy Griffin. traduko de Edmund Grimley Evans. Stoke-on-Trent : Esperanto-asocio de Britio, 2004. 63 p. ĉefe ilustr. / dokumento eo ISBN 0-902756-21-4
bildvortaroj : infanlibroj
AMIKECA RETO Amikeca reto 1988 : Turismo en la servo de la laboristaro
Paris : SAT ; Socivojaĝa servo de S.A.T., 1988. * / dokumento eo

Amikeca Reto : adresaroj : 1988
AMO DE BLINDULO Amo de blindulo Jukov, Mihail trad.el Pola. [s.l. : s.n.], 1908. *


AMUZA LEGADO PRI TIL' STRIGOSPEGUL' Amuza legado pri Til' Strigospegul' : naskita en Brunsvika lando : kiel li plenumis sian vivon : naudek ses el liaj historioj = Ein kurzweilig Lesen von Dyl Ulenspiegel. el la germana lingvo de la dek-sesa jarcento esperantigita kaj per meditemaj notoj provizita de -* Rikardo Ŝulco. Paderborn: Esperanto-Centro, [1987]. 376 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 3-922570-47-X
rakontoj germanlingvaj : tradukoj
Andersen, A.P. Pri bredado de abeloj Nederland H.N.trad.el dana. Kalundborg ; Rudköbing : Olesen ; SEFO, 1943. 102 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

abelbredado
Andersen, H[ans] Chr[istian] Fabeloj - [plena kolekto unua parto] tradukis D-ro L.L.Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo,
1926. (2. eld.)
152 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andersen, H[ans] Chr[istian] Fabeloj - [plena kolekto unua volumo] ilustr.Uniechowski, Antoni. tradukis D-ro L.L.Zamenhof. Bruselo : Heroldo de Esperanto, 1965. (2. eld.) 237 p. ilustr. / dokumento eo

fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andersen, H[ans] Chr[istian] Bildolibro sen bildoj Lederer, Siegfried trad.el dana. Wolfenbüttel ; Wien : Heckner ;
Verl. Nova Tempo, [1909].
35 p. / dokumento eo Esperanta Universala Biblioteko ; 1
fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andersen, H[ans] Chr[istian] Fabeloj - [plena kolekto tria parto] tradukis D-ro L.L.Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1932. * p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andersen, H[ans] Chr[istian] La Marvirineto ilustr.de Hjortlund Gustav. trad. el dana Schliecher, Ib. Köbenhavn : eld. Koko, 1962. 53 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andersen, H[ans] Chr[istian] Fingrulino bildoj Born Gerda. trad el Germana Sirk, H. Vieno : eld. Waldheim -Eberle, 1953. 16 p. / dokumento eo

fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andersen, H[ans] Chr[istian] Fabeloj - [plena kolekto kvara volumo] ilustr.Uniechowski, Antoni. trad. Zamenhof, L.L. (en libro 2106* 1974) Bruselo : Heroldo de Esperanto, 1963. (1. eld.) * p. : ilustr. / dokumento eo

fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andersen, H[ans] Chr[istian]. Fabeloj - [plena kolekto dua parto] tradukis D-ro L.L.Zamenhof. Paris : Esperantista centra, 1923. * p. / dokumento eo

fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andersen, H[ans] Chr[istian]. Fabeloj - [plena kolekto unua parto] tradukis D-ro L.L.Zamenhof. Paris : Esperantista centra, 1923. * p. / dokumento eo

fabeloj danlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Andrée, Salomon August Per balono al la poluso : la polusekspedicio de Andrée en 1897 de S.A. Andrée, Niels Strindberg kaj Knut Fraenkel. trad.el sveda Engholm, Stellan. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto U. P. A., [1930]. 411 p. : multaj ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo

voja^goj : Arktiko
Andreev, A[leksandr] [Petroviĉ] Revolucio en la lingvoscienco : jafetida lingvoteorio de akademiano N. Marr skizo de A. P. Andreev. Leipzig : eld. Fako Kooperativa, 1929. 67 p. / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 9

Andrews, F. Emerson Ekskurso en nombroj repr. el "The Atlantic monthly" ; 1934. Staten Island, NY : Duodecimal Society of America, [proks. 1956]. 10 p. / dokumento eo

dekdu-sistemo
Andrianova, Nadija H. Ukrainaj popolaj fabeloj [Kompil.kaj trad.N[adija] H[ordijenko]-Andrianova. red. Lidia Raeva]. Sofija : BEA, 1983. 76p. / dokumento eo

popolrakontoj ukrajnlingvaj : tradukoj
Andric' Ivo Sonĝo kaj maldormo sub la karpeneto : novelkolekto = San i java por grabiĉem. trad.el serba Imbert, Roger ; Zlatko, Tiŝljar. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1972. 79 p. / dokumento eo [Internacia Kultura Servo ; 1]
noveloj serblingvaj : tradukoj
Andric' Ivo Vizaĝoj : novelaro Imbert, Roger trad. [s.l.] : Esper. Ligo de Bosnio-Hercegovino, 1981. *


Andropov, Ju[rij] V[ladimiroviĉ] La doktrino de Karl Marks kaj kelkaj aspektoj de la socialisma konstruado en USSR [red.: Ŝandor Hideg ; Dmitrij Perevalov. trad Ludmila Novikova]. Moskva : eld. APN, 1983. 28 p. / dokumento eo


Andropov, Ju[rij] V[ladimiroviĉ] Raporto en la komuna solena kunsido de Centra Komitato de KPSU, Supera Soveto de USSR kaj Supera Soveto de *- -* USSR kaj Supera Soveto de RSFSR, dediĈita al la 60-jariĝo de la fondo de Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj : la 21-an de -*decembro 1982 / Moskva : eld. APN, 1983. 23 p. / dokumento eo


Andropov, Ju[rij] V[ladimiroviĉ] Deklaro de Ĝenerala Sekretario de CK de KPSU, prezidanto de prezidio de Supera Soveto de USSR [red.: L. Novikova; D. Perevalov]. trad. V. Aroloviĉ. Moskva : eld. APN, 1983. 13 p. / dokumento eo


Andropov, Jurij Vladimiroviĉ Konservi la pacon por la nunaj kaj estontaj generacioj : deklaroj kaj intervjuoj : augusto - novembro 1983 [red.] Dmitrij A. Perevalov. [trad.] V. Aroloviĉ. Moskva : eld.de Presagentejo Novosti, 1983. 29 p. / dokumento eo

tekstoj ruslingvaj : tradukoj ; paco: politiko : kontribuaĵoj
Androvska, Raja Kunĉo Valev : Bio Bibliografio redaktoro Ljubomir Trifonĉovski. Sofia : Bulgara Esperanto Asocio, 1994. 32 p. / dokumento eo ISBN 954-8703-01-7

ANEKDOTARO Anekdotaro : trad. el la germana kaj Ĉeha lingvoj J. Süsser. Saaz : Memeld., 1921. 62 p. / dokumento eo Kolekto de la Saazaj Esperantistoj ; 2

ANEKDOTOJ PRI DANTE Anekdotoj pri Dante antaŭparolo, elekto kaj trad. de Bruno kaj Elio Migliorini. S.Vito al Tagliamento : Paolet, [1956]. (2. eld.) 22 p. / dokumento eo


ANEKDOTOJ PRI GABROVANOJ Anekdotoj pri Gabrovanoj [red. Georgi Dolepĉiev. korektis Simeon M. Simeonov trad. Neno janev]. Sofija : [s.n.], 1982. 28 p. / dokumento eo

anekdotoj bulgarlingvaj : tradukoj
ANGLA ANTOLOGIO Angla antologio : [periodo 1000-1800] redaktis William Auld ; Reto Rossetti. tradukis William Auld ; John Francis ; Reto Rossetti [k.a.]. Rotterdam : UEA, 1957. 319 p. / dokumento eo

literaturo anglalingva : tradukoj Esperantaj : antologioj
Anh Duk Hon Dat : romano [kunlabore de Ngujen Minh Tung kaj Ngo Quy Toan]. trad.el Vjetnamo Minh Kinh Ngujen. Hanoi : Fremdlingva eld., 1968. 446 p. / dokumento eo

romanoj vjetnamlingvaj : tradukoj
Anjos, Rose Dos Ha! Se mi scius volumo 1 Brasilia : s.n., s.j.] *


ANNE FRANK -DOMO Anne Frank -domo
Amsterdam : Anne-Frank-Fondaĵo, [ca.1965]. 36 p. multaj ilustr./ dokumento eo


An-Ski, Ŝ. [=Rappoport, Ŝlomo Zanvel] Dibuk ; Inter du mondoj [eld.: J. Alfus]. trad.el juda Izrael Lejzerowicz, L.K. Kraków : Biblioteko Beletristika, 1927. 90 p. / dokumento eo Biblioteko Beletristika ; 1
teatraĵoj jidlingvaj : tradukoj
Antal, László A világnyelv : válogatta és szerkesztette oro kaj kontraù Esperanto -en Hungara lingvo Budapest : Gondolat, 1984. 480 p. : bibliogr. p. 479 - [481] / dokumento hu Pro és Kontra ISBN 963-281-319-7
planlingvo : kontribuajxoj
ANTAŬEN Antaŭen : okaze de la 50a Universala Kongreso de Esperanto en Tokio, 1965 [Moriŝima Takeo]. Tokio : Japana Esperanto -Ligo Studenta, [1965]. 32 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Esperanto-movado : Japanio : studentoj
ANTAŬEN AL LA LABORO! Antaŭen al la laboro! : Tempo de "Esperantisto" Kanzi Ito [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1974. 344 p. / dokumento eo Iam Kompletigota Plena Verkaro de L. L. Zamenhof : 1 ; 3
Esperanto : historio: dokumentoj : 1890 - 1895 proks.
Antheunis, G.T. Apud la Lulilo = Bij de wieg. en Kantoreto de A.-J Witteryck. poezio de G.T. Antheunis. esperantigita de M. Seynaeve. muziko de A.-J. Witteryck. Brugge : Witteryck, [s.j.]. 4 p. : faldfolioj eo

muziko
ANTIKVA RIGO La antikva Rigo
Riga : eld. Liesma, 1978. [48] p. : multaj ilustr.,
mapskizo / dokumento eo


Riga : gvidiloj
ANTOLOGIO DE AMORO Antologio de amoro
Rotterdam : eld. Eroto, 1972. (2. eld.reviziita) 51 p. / dokumento eo

originalaj poemoj ; originalaj prozaĵoj : antologioj
ANTOLOGIO DE ARGENTINAJ NOVELOJ Antologio de Argentinaj noveloj [antaŭparolo: Ergoto de Bonaero. kompil.: Bastono de Kordobo. Ilustr. kaj eld. Horaco de Diamanto trad. Bastono de Kordobo ; Ergoto de Bonaero ][k.a.]]. Diamanto : AEM, 1979. 200 p. : ilustr. / dokumento eo

noveloj : hispanlingvaj : Argentino : tradukoj Esperantaj : antologioj
ANTOLOGIO DE BRAZILAJ RAKONTOJ Antologio de brazilaj rakontoj : 33 autoroj 33 rakontoj 33 tradukintoj elektitaj de la Brazila Beletristika Akademio. antaŭparolo de s-ro Barbosa Lima Subrinho. [Rio de Janeiro] : Brazilo Esperanto ligo, 1954. (2. eld.) 304 p. : bibliogr. p. [297] - [305] / dokumento eo

rakontoj portugallingvaj : Brazilo : tradukoj Esperantaj : antologioj
ANTOLOGIO DE BRAZILAJ RAKONTOJ Antologio de Brazilaj rakontoj : [33 autoroj 33 rakontoj 33 tradukintoj] elektitaj de la Brazila Beletristika Akademio. antaŭparolo de Barbosa Lima Sobrinho. [Rio de Janeiro] : Brazila Esperanto ligo, 1953. 307 p. / dokumento eo

rakontoj portugallingvaj : Brazilo : tradukoj Esperantaj : antologioj
ANTOLOGIO DE FANTASTIKAJ RAKONTOJ Antologio de fantastikaj rakontoj de Sovetaj verkistoj : [vol. II]
Ĥarkovo : Asocio Sovetaj Esperantistoj, [s.j.]. 59 p. / dokumento eo

rakontoj ukrajnlingvaj [sciencfikciaĵoj] : tradukoj Esperantaj : antologioj
ANTOLOGIO DE LA SERBA POEZIO Antologio de la serba poezio : (1200-2000) kompilinto kaj ĉefredaktoro Srdj Arandjeloviĉ. tradukintoj Margarethe-Greta Stoll. Beograd : Sebia Esperanto -Ligo, 1998. 499 p. / dokumento eo ISBN 86-901281-3-1
serblingvaj poemoj 1200-2000 : tradukoj Esperantaj : antologio
ANTOLOGIO DE MALTAJ POETOJ Antologio de Maltaj poetoj Esperantigis Carmel Mallia. Zagreb : Carmel Mallis, 1985. 168 p. / dokumento eo

antologio
ANTOLOGIO DE PORTUGALAJ RAKONTOJ Antologio de portugalaj rakontoj kompil. Seabra, Manuel de- . trad. Silva, Alberto Pedro da- ; Nunes, Adolfo [k.a.]. Lisboa : Grupo de Admirantoj
de Zamenhof, [proks. 1959].
250 p. / dokumento eo

rakontoj portugallingvaj : tradukoj ; antologioj
ANTVERPO Antverpo : al la 20 a universala kongreso de Esper. -dedicita de la urbo Antverpo Schoofs, Fr. trad. Antwerpen : Urbo propaganda kaj informa servo, [s.j.]. 32 p. / dokumento eo

Antverpeno :
ANUARIO ESPERANTISTA Anuário Esperantista : 1967 Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Rio de Janeiro : Cooperativa Cultural dos Esperantistas, 1967. 108 p. / dokumento eo

[kalendaroj]
Anuruddha, T.T. [=Petri Rudolf] Tiel parolis la Budho : kaj liaj disĉiploj
[Vung-Tau : Bó-Tát Csoma Inst. por Budhologio, 1971]. (1. eld.) II, 98 p. / dokumento eo

tekstoj palilingvaj : tradukoj ; tekstoj sanskritaj : tradukoj ; budhismo
Anuruddha, T.T. [=Petri Rudolf] La vojo al nirvano : aŭ la Dhammapado = Dhammapada Vung-Tau : Bo-Tát-Csoma-Instituto por Budhologio, 1973. (1. eld.) 94 p. : ilustr. / dokumento eo

tekstoj palilingvaj : tradukoj ; budhismo
APENAU BUKEDETO ... Apenaŭ bukedeto ... : poemoj tradukitaj el la franca literaturo trad.el franca Bois-Colombes : Bernard, [proks. 1971].* 46 folioj / dokumento eo

poemoj franclingvaj : tradukoj ; antologioj
APEROJ DE LA SANKTA VIRGULINO EN LA La aperoj de la sankta Virgulino en la pasinta jarcento
[Gent : Fratoj de la Karitato, 1956]. [24] p. : ilustr. / dokumento eo

Maria <Sankta> : aperoj: 19-a jarcento
Apitz, Bruno Nuda inter lupoj : romano = Nackt unter Wölfen. Schulze, Karl trad. el germana. Leipzig : ed. Leipzig, [1974]. 480 p. / dokumento eo

romanoj germanlingvaj : tradukoj ; Buchenwald : koncentrejo
APLIKO DE ESPERANTO Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko
Brno : [s.l.], 1984. *


Apolloner, Heide Nia originala prozo
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [1976]. 58 p. : bibliogr. p. 52 - 53 / dokumento eo ISBN 87-85020-90-7
prozaĵoj originala ; historio
APOLOGIISTOJ DE NOVKOLONIISMO Apologiistoj de novkoloniismo : kvara komento pro la malferma letero de la Centra Komitato de KPSU de la red. de Renmin Ribao kaj Ruĝa Flago. Beijing : Fremdlingva eld., 1964. 35 p. / dokumento eo

[eld.de Peking]
Apostolov, Miladin La medicino dum 1300-jara historio de Bulgario
Sofio : Bulgara Esper.Asocio -, 1981. *


Appel, H.A. Esperanto leerboekje : voor de lagere school en voor hen, die geen ander dan lager onderwijs hebben genoten 1e deeltje Bergen op Zoom : "De Zoom", 1951. 80 p. / bruŝuro eo-nl

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1951
Applebaum, J[akob] D[avid] Jozefo : drama poemo en 4 aktoj kaj epilogo, bazita sur la biblia rakonto : [libro originale verkita en Esperanto] prezento de Reto Rossetti. La Laguna : Régulo, 1957. 120 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 10
originalaj dramoj ; Jozefo <Biblio>:
Appleby, Wilfrid M. Ĉu vi scias? kompil. de Wilfrid M. Appleby. Rickmansworth : Esperanto
Publ. Co., 1944.
15 p. / bruŝuro eo


APUD LANDLIMOJ Apud landlimoj : skizoj pri naciminoritatoj en USSR kaj socialisma konstruado [trad. kaj komentis N. Incertov. Antaùparolo E. Drezen]. Leipzig : Ekrelo, 1932. 79 p. / dokumento eo


Apulejus, Lucius Amoro kaj Psiĥe Pfeffer, Emilo trad.el latina. Berlin : Möller & Borel, [1910]. 62 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 14/15

Aquila, Ricardo del' Operacio Esperanto eniras mondon
Benevento : Sanja Esperanto Grupo, [s.j.]. *


Arantes do Nascimento, Edson Mi estas Pelé = Eu sou Pelé. Prologo de Roberto das Neves. trad. Francisko Almada Rio de Janeiro : Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1971. 164 p. : ilustr. / dokumento eo

autobiografioj portugallingvaj : tradukoj ; piedpilkludo : Brazilo
Arany, János Toldi [ilustr.] Károly Soós . trad.el hungara Miklós Fehér. Marci -Privata eldonejo, 1988.* 56 p. : ilustr.* / dokumento eo

epopeoj hungarlingvaj : tradukoj
Araujo, Humberto Leite de- De Francisko el Asizo por vi ... : pacon kaj fratecon [ilustraĵo de Hector Sapia. trad. el la 5a eld. portugallingva de Délio Pereira de Souza kaj reviziita de Benedicto Silva. Rio de Janeiro: Capemi 1981, 1995. 326 p. : ilustr. / dokumento eo

tekstoj portugallingvaj : tradukoj ; Francisko el Asizo <sankta>
ARBEITER UND DIE INTERNATIONALE Der Arbeiter und die internationale Verständigung.
[Wien : Arbeiter-Esperantistenschaft, 1947]. 7 p. / dokumento de


Arbes, J[akub] La unua nokto ĉe la mortinto : -[el Rakontoj] nokturno [s.l. : s.n., s.j.]. dokumento eo

rakontoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
Arbes, J[akub] Rakontoj Gr^na, Jos. trad.el Ĉeĥa. Jeviĉko : Boháĉek, 1908. 135 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko de Ĉeĥaj Aŭtoroj ; 1
rakontoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
Arbes, J[akub] El la vivo de Mosart : -[el Rakontoj] en Bertramka. Gr^na Jos el Ĉeĥa. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

rakontoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
Arbes, J[akub] La blanka edziniĝa vesto : : -[el Rakontoj] Arabesko [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

rakontoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
Arbes, J[akub] Moderna Magdaleno : -[el Rakonoj] kelke da scenoj el la silenta angulo de l' arbaro [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

rakontoj ĉe^hlingvaj : tradukoj
ARBOJ, FRUKTOJ KAJ FLOROJ SUR Arboj, fruktoj kaj floroj sur poŝtmarkoj.
[Chesterfield] : "Nia Voĉeto",
[s.j.].
1 albumeto / albumeto/ senenhava eo

po^stmark-albumoj malplenaj
Archdeacon, Ernst Pourquoi je suis devenu espérantiste avec une préface de Henri Farman Paris : Arthéme Fayard Editeur, 1910. 265 p. / dokumento fr


Archdeacon, R. La mistero de nia surtera ekzisto trad. André Caubel Laroque Timbaut, La Juna Penso, 1979. 28 p. / dokumento eo


ARĜENTA DUOPO Arĝenta duopo : jubilea libro pri Julio Baghy - Kolomano Kalocsay unua volumo. [red. V. Bleier; F. Szilágyi]. Budapest : Literatura Mondo, 1937. * / dokumento eo

originalaj poemoj ; Kalocsay, Kálmán; Baghy, Gyula
ARGENTINA Argentina ekspozicio Bruselo 1958 [s.l. : s.n.], 1958. *


ARGENTINA Argentina novelaro
[s.l.] : La Juna Penso, 1978. *


ARGENTINA POEMARO Argentina poemaro trad.: H. de Diamanto ; B. de Kordobo ; E. de Bonaero. ilustr.: H. de Diamanto. Kompostado, antauparolo kaj notoj pri la autoroj: E. de Bonaero. Diamante : AEM, 1978. 64 p. : ilustr. / dokumento eo


Argus [=Ellernick Friedrich] Pro kio? : Internacia kriminal-romano originale verkita
Berlin : Ellersiek, 1920. 157 p. / dokumento eo Nova Esperanto-Biblioteko ; 5
originalaj krimromanoj
Ariŝima, T[akeo] Deklaracio Tooguu, T. trad.el japana. Liepzig : Hirt, 1924. 124 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 11/12
leterromanoj japanlingvaj : tradukoj
Armand, E. Nia individuismo : ĝiaj depostuloj kaj tezoj per demandoj kaj respondoj D.C. trad. Laroque Timbaut : Cercle Espér.de L'Agenais"Lauxte", 1981. 28 p. / dokumento eo


ARMEO Ĉu armeo aŭ civila, neperforta defendo? Pacista frakcio de SAT trad. el franca Laroque Timbaut : La Juna penso, 1977. * / dokumento eo


Arnaudov, Petko [Petrov] ; Arnaudova, Ljudmila Amuza matematiko por gelernantoj / [La Esperantan tekston reviziis kaj kompletigis: Fernand Boyet. La poemojn reviziis: Péter András Rados. resp. eld.: Vaskó Tibor. respondeca red.: Koutny Ilona.] Budapest : Scienca eld. Centro, 1984. 99 p. : ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo ISBN 963-571-129-8
matematiko : instruhelpiloj ; matematikistoj : kontribuajxoj
Arnhemse Koerier Elementaire Esperanto kursus / georganiseerd door het Arnhemse Esperanto Samenwerkingscomité, verschenen in en uitgegeven door de Arnhemse
Koerier.

Arnhem : Arnhemse Koerier, [proks. 1964]. 63 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj: 1964 [proks.] ; vortaretoj nederlandaj-Esperantaj
Arnold, Edwin La lumo de Azio (oka libro) Prediko de la Budho : el la Oka Libro de "La lumo de Azio". Yoxon, Geo.H. trad.el angla. Heswall : Budhana Ligo Esperantista, [1936]. [20] p. / dokumento eo Biblioteko de "La Budhismo" ; 1
budhismo
Arntz, Helmut Faktoj pri Germanujo - [III] = Deutschland im Überblick. [Wiesbaden] : Informa Servo de la Federacia Registaro, [1966]. (3. eld.) 94 p. / dokumento eo

Germanio; FRG: 1966
Arntz, Helmut Faktoj pri Germanujo - [I - II - III] = Deutschland im Überblick. [Wiesbaden] : Informa Servo de la Federacia Registaro, [1958]. 72 p., 72 p., 94 p.* / dokumento eo

Germanio; FRG: 1958, 1966
Arntz, Helmut Faktoj pri Germanujo - [I] = Deutschland im Überblick. [aŭtoro: Helmut Arntz]. [Wiesbaden] : Informa Servo de la Federacia Registaro, [1958].(Esper.eld.) 72 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo

Germanio : 1958 ; FRG : 1958
Arntz, Helmut Faktoj pri Germanujo - [II] = Deutschland im Überblick. [aŭtoro: Helmut Arntz]. [Wiesbaden] : Informa Servo de la Federacia Registaro, [1960]. (2. eld) 79 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo

Germanio : 1960 ; FRG : 1960
Artigues, Rene La filino de la feinoj : Esperanta fabelo En: Laŭroj : kolekto de la originalaj verkoj premiitaj en la unua literatura konkurso de "La revuo". [s.l. : s.n., s.j.]. p.1 - 8 / dokumentoparto eo [el Laŭroj]  
Asahiga, N[oburo] Literaturo en japana Esperanto-movado : 1946 - 1972 : okaze de la 60a kongreso de Japanaj Esperantistoj, Kameoka kompil. Asahiga, N. kaj Mine, Y. [Kameoka] : Esperanto-Propaganda Asocio, 1973. 15 p. / dokumento eo-ja

bibliografioj : Esperanto : Japanio : 1946-1972
Asch, Salom La sorĉistino el Kastilio : (historia bildo) Lejzerowicz, I. trad.el juda. Budapest : Literatura Mondo, 1933. 147 p. / dokumento eo

romanoj jidlingvaj : tradukoj
Asdreni Versaĵoj tradukis Vasil Pistoli Tirano : Albana Esperanto Ligo, 1991. 22 p. / dokumento eo

tradukoj Esperantaj : albanlingvaj poemoj
Ashvinikumar Hilbert spaces in intuitionism : = Hilbertaj spacoj en instuiciismo academisch proefschrift -verkita angle kaj Esperante kun resumo en la ned. Amsterdam : univ., doktoriĝa tezo, 1966. 87 p. / dokumento eo-en

matematiko : Hilbertaj spacoj
Asklund, Erik La Bando : -[el Sveda novelaro]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo


ASPEKTOJ DE LA GERILO EN VJETNAMIO Aspektoj de la gerilo en vjetnamio
Hanoi : Fremdlingva Eldonejo, 1966. 51 p. / dokumento eo


ASTURA BUKEDO Astura bukedo [trad.: Fernando de Diego, Jorge Camacho, Liven Dek]. [Gijón : Astura Esperanto-Asocio, 1987]. 138 p. : ilustr. / dokumento eo Hispana literaturo ; 2 ISBN 84-398-8908-9
literaturo hispanlingva : tradukoj ; antologioj
Aszlány, Karlo* [*=Károly] Sep vangofrapoj el la hungara lingvo esperantigis Ladislao Spierer. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1943. 148 p. / dokumento eo La "Epoko" Libroj ; 7
rakontoj hungarlingvaj: tradukoj
Aszlányi, Károly Sep vangofrapoj : romano Tibor Vaskó [ed.]. Vilmos Benczik [red.]. L. Somlai (Spierer) [trad.el hungara]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1984. (2. eld.) 148 p. / dokumento eo ISBN 963-571-131-X
rakontoj hungarlingvaj: tradukoj
Atanasov, Atanas D[anĉev] La lingva esenco de Esperanto
Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1983. 175 p.: literaturindikoj / dokumento eo ISBN 92-9017-024-7
originalaj eseoj ; Esperanto : kontribuaĵoj
Atanasov, Atanas D[anĉev] [=Ada] La slavaj lingvoj kaj la slava skribo
Beograd, 1970. ** p.


Atanasov, Atanas D[anĉev] [=Ada] Rememaroj de Esperantisto
Pazarĝik: Tuĝarov, [1925]. 85 p. / dokumento eo

Bulgario : Esperanto-movado ; autobiografioj : Atanasov, Atanas D.
Atanasov, Atanas D[anĉev] [=Ada] El la intima vivo de la verd-urbaj esperantistoj : skizoj el la esperantista vivo
Sofija : [Atanasov], 1927. 67 p. : bibliogr. p. [69] / dokumento eo [16]

originalaj skizoj ; originalaj unuaktaĵoj
Atanasov, G. Ah, Excellence! : [el La Revuo]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ATENDATA L' SAVANTO Atendata l' savanto el Japanujo [s.l.] : Tenmori Amo Biblioteko, 1957. *


ATOMBOMBA MALSANO Atombomba malsano : facila enkonduko por laikoj [red. kaj eld.: R. Zivago]. [Hiroŝima-Uĵina : Zivago, 1970]. 24 folioj : grafikaĵoj / dokumento eo


Augustinus, <Br.> Naar een internationale taal met "een woord ter inleiding" door Veraart J.A. Tilburg : R.K. jongensweeshuis, [1921]. 68 p. / dokumento nl opvoedkundige brochurenreeks n°7

Auld, William En barko senpilota : plena originala poemaro redaktis Aldo de' Giorgi Piza : Edistudio, 1987. 874 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-030-4*
originalaj poemoj
Auld, William Kulturo kaj internacia lingvo
Brazilo : Fonto, 1986. *


Auld, William Spraket över gränserna = Esperanto: a new approach. trad.el angla al sveda Carlén, Erik. Alingsas : Förl. Gröna Sjärnan, 1970. 94 p. / dokumento eo-sv

lernolibroj Esperantaj-svedaj : 1970
Auld, William Humoroj : [libro originale verkita en Esperanto] [antaŭparolo de Henri Vatré]. kovrilo Jan Schaap Jr. La Laguna : Régulo, 1969. 113 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 39
originalaj poemoj
Auld, William La infana raso : poemo en 25 ĉapitroj : [libro originale verkita en Esperanto] kun antaŭparolo de John Francis. [ilustr. de la
pentristo Pierre Laval].
La Laguna : Régulo, 1956. 104 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 7
originalaj epopeoj ; originalaj poemoj
Auld, William La infana raso : poemo en 25 ĉapitroj : [libro originale verkita en Esperanto] prologoj de V.Benczik kaj J. Francis. [ilustr. de George McIntosh. Kovrilo de Jennifer Campbell]. Saarbrücken : Iltis, 1980. (3. eld.) 121 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj epopeoj
Auld, William Facetoj de Esperanto
[London] : Brita Esperanto-Asocio,
1976.
31 p. / dokumento eo

originalaj eseoj ; originalaj poemoj
Auld, William La infana raso : poemo en 25 ĉapitroj : [libro originale verkita en Esperanto] prologoj de Vilmos Benczik kaj John Francis. La Laguna : Régulo, 1968. (2. eld.) 121 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 36
originalaj epopeoj ; originalaj poemoj
Auld, William Paŝoj al plena posedo : progresiga legolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj
Bruxelles : Heroldo de Esperanto; Praha : Ĉeĥa Esper.Asocio, 1970. 239 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : lernolibroj Esperantaj : progresintoj : 1970
Auld, William Unufingraj melodioj : [libro originale verkita en Esperanto] [skizo de John I. Francis. ilustr. de David Hastie Young]. La Laguna : Régulo, 1960. 126 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 6
originalaj poemoj ; originalaj komedioj ; originalaj unuaktaĵoj
Auld, William Het kinderras : gedicht in 25 hoofdstukken = "La infano roso". trad.el esperanto Verloren van Themaat, Willem A. Amsterdam: Uitg. Tor, [1982]. 88 p. : ilustr. / dokumento nl ISBN 90-70055-384
originalaj epopeoj : tradukoj nederlandaj
Auld, William Esperanto: a new approach
Bruselo : Heroldo de Esperanto, [1965]. (1. eld.) 92 p. / dokumento eo-en

lernolibroj Esperantaj-anglaj: 1965
Auld, William Enkonduko en la originalan literaturon de Esper. enkonduka eseo kaj bibliografio de Reinhard Haupenthal Saarbrücken : Iltis, 1979. 101 p. : bibliogr. p. 100 - 101 / dokumento eo


Auld, William Esperanto einmal anders = Esperanto: a new approach. trad. El angla al germana Heupenthal, Reinhard. Bruxelles : Heroldo de Esperanto, [1975]. (1. eld.) 111 p. / dokumento eo-de

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1975
Auld, William El unu verda vivo
Kuopio : Lingvoponto, 1978. 44 p. / bruŝuro eo


Auld, William 14-hora rapidkurso pri Esperanto nederlanda - esperanta lingvo. trad. Smedt, Petro de-. Leuven : Esperanto 2000, 1987. (2. eld.) *

lernolibro
Auld, William Vereco, distro, stilo : romanoj en Esperanto enkonduko, notoj kaj bibliografio de R.Haupenthal. Saarbrücken : Iltis, 1981. 101 p. : bibliogr. p. 95 - 101 / dokumento eo


Auld, William Pri lingvo kaj aliaj artoj
Antwerpen ; La Laguna : TK ; Stafeto, 1978. 216 p. / dokumento eo Stafeto : Movado ; 7 ISBN 90-6336-006-1
originalaj eseoj ; mondliteraturo : tradukado
Auld, William Indekso de tradukitaj poemoj publikigitaj en "Literatura mondo", "La Nica literatura revuo", "Monda kulturo" kaj Norda prismo"
[Dollar : Auld], 1979. 25 p. / dokumento eo

poemoj tradukitaj : "Literatura mondo" <revuo>
Ault, William A first course in Esperanto

31 p. / dokumento eo


AURORO Auroro : Brajlo skribo libro por blinduloj [s.l. : s.n., s.j.]. 40 p.

[braille]
AŬSKULTU, LA VOĈOJN DE OCEANO ! Aŭskultu, la voĉojn de oceano ! : Postrestigaj skribaĵoj de militmortintaj
studentoj en Japanio.
Kansai ligo de Esper.Grupoj trad.el japana. Osaka : Kansai Ligo de Esperantistaj Grupoj, 1951. 53 p. / dokumento eo

prozaĵoj janpanlingvaj : tradukoj ; Japanio : pacmovado
Austin, Manjo* [=*Mary] Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas : romano
Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1988. 128 p. / dokumento eo Serio "Stafeto" n°6 ISBN 90-71205-21-5
originalaj romanoj
Austin, Manjo* [=*Mary] Insulo de revoj : romano [enkonduko de Aldo de' Giorgi].kovrilpaĝa foto de Rossella Bargellini. Pisa : Edistudio, 1989. 95 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-038-X
originalaj romanoj
AŬSTRALIA ANTOLOGIO Aŭstralia antologio red. de Alan Towsey. [antaŭparoloj de Humphrey Tonkin kaj Ralph Harry. trad. William Auld ; Marjorie Boulton ; Donald Broadribb [k.a.]. Pisa : Edistudio, 1988. 431 p. / dokumento eo Serio oriento - okcidento ; 24 ISBN 88-7036-036-3*
literaturo anglalingva : Australio : tradukoj Esperantaj : antologioj
AŬSTRALIO Aŭstralio koncizaj fakto eldonita kun rajtigo de la ministro pri komunikiloj Bonn : Aŭstralia Ambasado en Bonno, 1974. 88 p. / dokumento eo -propagandiloj


AŬTORO Niaj aŭtoroj sin prenzentas al vi
[s.l.] : Literatura sekcio de Ĉeĥa Esper.-Asocio, 1980. *


AŬTOSTOPO Aŭtostopo
Warszawa, Polska : Biuro Autostop, 1975. *


Avo [=Venture, Alec] Laŭokazaj lingvaj notoj
[s.l.] : Brita Esperanto -Asocio, 1977. 95 p. / dokumento eo ISBN 0-902756-11-7

Avoto [=Thomson, Alexander William] Gutaro muntita de Avoto. Hastings : Esperanto Ed., 1979. 64 p. : ilustr. / dokumento eo


Avoto [=Thomson, Alexander William] Memuaro pri geografiaj nomoj : prezentita al la 44a Univers. Kongreso de Esperanto en Varsovio, 4an augusto 1959
London : Avoto, 1960. 8 p. / dokumento eo

originalaj paroladoj ; geografiaj nomoj : kontribuaĵoj
Avsec, Otmar Esperantsko-slovenski in slovensko-esperantski slovar : = Esperanta-slovena kaj slovena-Esperanta vortaro
Ljubljana : [Drzavna Zalozba Slovenije], 1958. 301 p. / dokumento eo-sl

vortaroj Esperantaj-slovenaj: 1958
Avsejenko, V.G. Fraŭlino Suzano : novelo Medem, P. trad.el rusa. Dresden : Ader & Borel, 1919. 63 p. / dokumento eo

noveloj ruslingvaj : tradukoj
Aymonier, Camille Lazaro-Ludoviko Zamenhof : aŭtoro de Esperanto
Paris : Office central Espérantiste, 1918. 31 p. / dokumento eo Société des Amis de l' Esperanto ; 5

Aymonier, Camille Cours méthodique d' Esperanto : thémes* Camille Aymonier ; E. Grosjean-Maupin. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1921. 132 p. / dokumento fr-eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
lernolibroj Esperantaj-francaj : progresintoj gramatikoj Esperantaj-francaj : ekzercoj
Aymonier, Camille L' Esperanto Langue première de l' enseignement introduction a l'etude du langage en général et du Français en particulier Paris : Les presses universitaires, 1924. *


Aymonier, Camille Conférence contradictoire sur l' Esperanto et l' Ido orateurs : Aymonier; Papillon. Paris : "Commercia", 1912. 61 p. / dokumento fr


Aymonier, Camille Une langue vivante artificielle : (commentaire de l' Esperanto)
Paris : Office central Espérantiste, 1917. 62 p. / dokumento fr Publications de la Société des Amis de l' Esperanto ; 3

Aymonier, Camille Essai sur la dérivation comparée dans le langues naturelles et artificielles par Aymonier Camille Paris : Office central Espérantiste, 1921. 132 p. / dokumento fr Publication de la Société des Amis de l' Esperanto ; 9

Aymonier, Camille L' Esperanto : réponse a des critiques [extr. de la "Revue du mois" ; 1909, 45] Paris : Ed. de la Revue du Mois, 1909. 15 p. / dokumento fr


Aymonier, Camille Cours méth. d'Espéranto : versions
Paris : Office central Espérantiste, 1921. (2. eld.) * / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo
lernolibroj
Aymonier, Camille Cours methodique d' Esperanto : versions*
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1921. 133 p. / dokumento fr-eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
lernolibroj Esperantaj-francaj : progresintoj gramatikoj Esperantaj-francaj : ekzercoj
Aymonier, Camille Cours méth. d'Espéranto : versions
Paris : Hachette, 1909. * / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo
lernolibroj
Aymonier, Camille Cours méthodique d' Esperanto corrigé des thèmes Paris : Hachette, 1910. * / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo
lernolibroj
Aymonier, Camille Aŭtour de l' Espéranto : discussion de quelques modifications
projetées

Paris : Esperantista Centra Oficejo,
1912.
72 p. / dokumento fr

Esperanto : Ido
Aymonier, Camille Cours méthodique d' Esperanto Camille Aymonier ; E. Grosjean-Maupin. Paris : Esperantista Centra Librejo,
1918.
174 p. / dokumento fr-eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
lernolibroj Esperantaj-francaj : progresintoj gramatikoj Esperantaj-francaj : ekzercoj
Aymonier, Camille Cours méthodique d'Esperanto Grammaire complète Paris : Office central Espérantiste, 1918. * / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo
lernolibroj
Azevedo, Arthur Amo per proverboj : unuakta komedio =Amor por anexins. trad.el portugala Fernandes, Alberto Couto. [s.l.] : Liga Brasileira de Esper., 1964. * / dokumento eo

komedioj portugallingvaj : tradukoj ; unuaktajxoj
Azevedo, Arthur Amo per proverboj : unuakta komedio =Amor por anexins. trad.el portugala Fernandes, Alberto Couto. Rio de Janeiro : Pongetti, 1932. (2. eld.) 23 p. / dokumento eo

komedioj portugallingvaj : tradukoj
Azorin [Izquierdo], Francisco Ilustrita vortaro de Esperanto : kun bazo seslingva kaj etimologia [!] de Ĉiu radikvorto : 50.000 vortoj grandparte ilustritaj unua volumo A-K Meksiko : [Ed. Stylo], 1955. * / dokumento eo

vortaro
Azorin [Izquierdo], Francisco Adamo kaj Eva drama en tri aktoj -konkurso Haarlem Nederlando : 39a Universala kongreso, 1954. 14 p. / dokumento eo