www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Sluitelwoorden

web_libroj_B_2011  B.G.D. Kvarfolia trifolio
Paris : La Juna Penso, 1971. 24 p. / dokumento eo [4°] La juna penso : Suplemento ; 78A
B.G.D. MEM
[s.l.] : La Juna Penso, [s.j.].. 118 p. / dokumento eo [8°] La juna penso : Suplemento ; 88A
B.G.D. Jen la Dioj
[s.l.] : La Juna Penso, 1973.. 44 p. / dokumento eo [8°] La juna penso : Suplemento ; 88A
B.G.D. Sur la monto
Paris : La Juna Penso, 1974. 20 p. / dokumento eo [4°] La juna penso : Suplemento ; 83A
Ba Jin [=Pa, Chin] Aŭtuno en la printempo Laůlun trad. Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1980. (1. eld.) XIII, 97 p. / dokumento eo
romanoj ĉinlingvaj: tradukoj
Babin, P[ierre] Pluaj paŝoj al vivanta lingvo... Por la praktikantoj. ilustr. Mussier G. [Sablé] : Franca Asocio de Esperantistaj Edukistoj, [1957]. 85 p. : ilustr. / dokumento eo
lernolibroj por la praktikantoj
Babits, Miĥaelo [=Mihály] La Cikoni-kalifo : romano Bodó, Karlo trad.el hungara. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1929. 188 p. : illustr. / dokumento eo Biblioteko Tutmonda ; 23-25 romanoj hungarlingvaj : tradukoj
Bacev, Marin Ŝlosilo de Esperanto : [Bulgara] adaptis por bulgaroj laŭ "Esperanto auf einen Blatt", Marin Bacev. aŭtoro de la vortaro Marin Bacev. korektis Kremona Baceva Sofija : La Urba Estaro de BEA, 1984. (2. eld.) 48 p. / dokumento eo [21cm]

Bach-Sisley, Jean [=Rognat, M.] Rakontoj al mia belulino Touchebeuf, L. trad.el franca. Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. 134 p. / dokumento eo
rakontoj franclingvaj : tradukoj
Backer, P.J. de- Meritplenaj Medicinistoj en Belgio dum la pasita jarcento
Kortrijk : De Backer, 2001 6 folioj / folioj eo

Backer, P.J. de- Se aŭskultas la amino kanto kaj muziko Kortrijk : P.J. Debacker, 1987. *

Backer, P.J. de- La printempo estas kant muziko kaj teksto de Dr-o Debacker Kortrijk : [s.n., s.j.]. *

Backer, P.J. de- Se aŭskultas la animo muziko de P.J. De Backer. Poezio de Guido, Gezelle [s.l. : s.n., s.j.]. 1 p. / folio eo
muziko
Backheuser, Everardo Brazilio : parolado
Paris : Hachette, 1909. 26 p. : ilustr. / dokumento eo Esperanto : kolekto de la Revuo Brazilo : informoj : 1909
Backmann, G[ustav] H[enrik] Esperanto-svensk ordbok utarb. av G. H. Backman. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, [1919].* IV, 166 p. / dokumento eo-sv
vortaroj Esperantaj-svedaj
Bacquer, Jean La kunprinclando Andoro, lasta feuda ŝtato Lettre-Préface D' Isabelle Sandy. Marmande : Esperantaj Francaj eld., [1962]. 73 p. : ilustr. / dokumento eo
Andoro
Bácskai, István Fervoja terminareto Esperanta - hungara, hungara - Esperanta : = Vasuti kis szakszótár Eszperantó - magyar, magyar - Eszperantó redaktis: Bácskai István. la manuskripton tralegis: Pechan Alfonz. Budapest : Hungara Sekcio de la
Inter. Fervojista Esper.-Fed., 1968.
142 p. / dokumento eo-hu
treminaroj : Esperantaj-hungaraj : fervoja
Baekelmans, Lode Elektitaj noveloj Schoor, Jan van- trad. Kortrijk : Flandra Esperanto-Instituto, [1931]. 82 p. : ilustr. / dokumento eo
rakontoj nederlandlingvaj : tradukoj
Baghy, Julio [=Gyula] Verdaj Donkiĥotoj ; Paulo Paal. Mejloŝtono el la vivo de unu el ni : originala romano
Budapest : Szalay, 1933. 221 p. / dokumento eo
originalaj romanoj ; originalaj satiroj
Baghy, Julio [=Gyula] Verkaro : Dancu, marionetoj ! ; La vagabonda kantas ; Pilgrimo
[s.l. : s.n., s.j.]. ** p. / dokumento eo

Baghy, Julio [=Gyula] Viktimoj
Budapest : Bleier, [s.j.]. (3a eld.) 237 p. / dokumento eo
originalaj romanoj ; mondmilito unua : militkaptitoj : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] La teatra korbo : senpretenda babilado
Leiden : geamikoj de l' aŭtoro, 1934. 110 p. : bibliogr. p.[112] / dokumento eo
originalaj rakontoj
Baghy, Julio [=Gyula] Viktimoj ; Sur sanga tero : mozaikromano (daŭrigo de la romano "Viktimoj")
Köbenhavn : TK, 1971. 504 p. / dokumento eo ISBN 87-87089-06-8 originalaj romanoj ; mondmilito unua : militkaptitoj : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] Publika letero pri la reorganizado : memorando al la esperantistaro kaj al ĝiaj gvidantoj
Budapest : Hungarlanda Esperanto-
Societo, [1931].
23 p. / dokumento eo
Esperanto-movado : organizado
Baghy, Julio [=Gyula] Gramatika demandaro resuma kompil.: Julio Baghy. Respondeca eld.: Tibor
Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik.
Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1982. (4. eld.) 39 p. / dokumento eo ISBN 963-571-108-5 gramatikoj Esperantaj : 1982
Baghy, Julio [=Gyula] Dancu, marionetoj ! : Novelaro
Budapest : Baghy, 1931. (2. eld.) 173 p. / dokumento eo
originalaj noveloj
Baghy, Julio [=Gyula] Migranta plumo : (teatraĵoj, noveletoj, poemoj)
Budapest : Hungarlanda Esperanto Societo ; Kókai, 1929.* * / dokumento eo
originalaj teatraĵoj ; originalaj noveloj ; originalaj poemoj
Baghy, Julio [=Gyula] Viktimoj ; Sur sanga tero : mozaikromano (daŭrigo de la romano "Viktimoj")
Budapest : Literatura Mondo, 1933. (4. eld.) * / dokumento eo
originalaj romanoj ; mondmilito unua : militkaptitoj : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] Printempo en la aŭtuno : rakonto pri dolĉe melankolia renkonto kun ilustr. de Irma Szathmáry. Köln : Heroldo de Esperanto, 1931. 113 p. : ilustr. / dokumento eo
originalaj romanetoj
Baghy, Julio [=Gyula] Sonĝe sub pomarbo : triakta lirika komedio en ses fantaziaj bildoj. [libro originale verkita en Esperanto] kun antaŭparolo de Marjorie Boulton. [dekoracioj de Stefano Barta. kovrilo de JohnHartley]. La Laguna : Régulo, 1958. 221 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 14 originalaj komedioj
Baghy, Julio [=Gyula] Koloroj : novelaro [red. Boleslaw Monkiewicz]. Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1966.** 166 p.** : ilustr. / dokumento eo
originalaj noveloj
Baghy, Julio [=Gyula] El poezio de Julio Baghy
Zagreb : Studenta Esperanto klubo, [s.j.]. klankdrager / 33 toerenplaat

Baghy, Julio [=Gyula] La verda koro : facila romaneto por komencantoj [titolpaĝo de László Sebestyén. internaj ilustr. de P. kaj M. Ehrlich. La sintaksan resumon verkis K. Kalocsay]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1982. 104 p. : ilustr. / dokumento eo (21cm) ISBN 963-571-106-9 originalaj romanetoj ; Esperanto-kurso : militkaptito : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] En maskobalo : kvin unuaktaĵoj [elektis kaj red.: Maria Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1977. 141 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 963-571-003-8 originalaj unuaktaĵoj
Baghy, Julio [=Gyula] La verda koro : facila romaneto el la vivo de esperantistoj en Siberio por komencantoj, por daurigaj kursoj
Amsterdam: Nederlandaj geamikoj de la aŭtoro, 1954. (3. populara eld.) 93 p. / dokumento eo (20cm)
originalaj romanetoj ; Esperanto-kurso : militkaptito : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] Preter la vivo : poemaro
Budapest : Literatura Mondo, 1931. (2. eld.) 94 p. / dokumento eo
originalaj poemoj
Baghy, Julio [=Gyula] Aŭtuna foliaro : poemaro
Oosaka : liberejo Pirato, 1970. *

Baghy, Julio [=Gyula] Gramatika demandaro resuma kompil.: Julio Baghy. [s.l. : s.n., s.j.]. 43 p. / dokumento eo
gramatikoj Esperantaj
Baghy, Julio [=Gyula] Hura! : Ne romano, nur grimaco
Budapest : Literatura Mondo, 1930. 411 p. : ilustr. / dokumento eo
originalaj romanoj
Baghy, Julio [=Gyula] Koloroj : novelaro [red. Boleslaw Monkiewicz]. Warszawa : Pola Esperanto-Asocio, 1960. 105 p. : ilustr. / dokumento eo
originalaj noveloj
Baghy, Julio [=Gyula] Printempo en la aŭtuno : rakonto pri dolĉe melankolia renkonto
[s.l.] : Dansk Esperanto Forlag,1972. 116 p. / dokumento eo
originalaj romanetoj
Baghy, Julio [=Gyula] Sur sanga tero : mozaikromano (daŭrigo de la romano "Viktimoj")
Budapest : Szalay, 1933. 264 p. / dokumento eo
originalaj romanoj ; mondmilito unua : militkaptitoj : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] La verda koro : facila romaneto el la vivo de esperantistoj en Siberio por komencantoj, por daŭrigaj kursoj la libron ilustr. : P. kaj M. Ehrlich. sintaksan resumon verkis : K. Kalocsay. Budapest : La Nederlandaj Geamikoj de la aŭtoro, 1937. 97 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo (21 cm)
originalaj romanetoj ; Esperanto-kurso : militkaptito : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] Printempo en la aŭtuno : rakonto pri dolĉe melankolia renkonto kun ilustr. de Irma Szathmáry. Köln : Heroldo de Esperanto, 1931. 113 p. : ilustr. / dokumento eo
originalaj romanetoj
Baghy, Julio [=Gyula] Eterna printempo
[s.l. : s.n., 1967.]. 26 p. / dokumento eo

Baghy, Julio [=Gyula] Pilgrimo : poemaro
Budapest : Eldono de la aŭtoro, 1926. 123 p. / dokumento eo
originalaj poemoj
Baghy, Julio [=Gyula] La vagabondo kantas... : simplaj versoj [La titolpaĝojn kaj kadrojn desegn.: P. kaj M. Ehrlich]. Budapest : [Baghy], 1937. (2. eld kompletigita) 104 p. / dokumento eo

Baghy, Julio [=Gyula] Preter la vivo : poemaro
Budapest : Literatura Mondo,
1923.
124 p. / dokumento eo
originalaj poemoj
Baghy, Julio [=Gyula] Metodiko - demandaro kompil.: Julio Baghy. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1972. 43 p. : tabeloj / dokumento eo-hu
gramatikoj Esperantaj
Baghy, Julio [=Gyula] La venĝo : -[el Bukedo]
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Baghy, Julio [=Gyula] Viktimoj
Budapest : Literatura Mondo, [1930]. (4. eld.) 236 p. / dokumento eo
originalaj romanoj ; mondmilito unua : militkaptitoj : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] Viktimoj [eld. Bleier Vilmos]. Budapest : Hungaria Esperantista Societo Laborista, [1930]. (2. eld.) 237 p. / dokumento eo
originalaj romanoj ; mondmilito unua : militkaptitoj : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] Dancu, marionetoj ! : Novelaro
Budapest : Literaturo Mondo, 1933. (3. eld.) 173 p. / dokumento eo
originalaj noveloj
Baghy, Julio [=Gyula] Ĉielarko : antologio de fabeloj originale en versoj reverkitaj
La Laguna : Régulo, 1966. 111 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 27 originalaj poemoj ; diverslingvaj fabeloj reverk.. ; antologioj
Baghy, Julio [=Gyula] La verda koro : facila romaneto el la vivo de esperantistoj en Siberio por komencantoj, por daŭrigaj kursoj
Rotterdam : Nederlandaj geamikoj de la aŭtoro, 1947. (2. populara eld.) 74 p. / dokumento eo
originalaj romanetoj ; Esperanto-kurso : militkaptito : Siberio
Baghy, Julio [=Gyula] La vagabondo kantas : simplaj versoj
Budapest : geamikoj de la aůtoro, 1933. 59 p. : ilustr. / dokumento eo

Baghy, Julio [=Gyula] Dancu, marionetoj ! : Novelaro
Budapest : Baghy, 1927. 173 p. / dokumento eo
originalaj noveloj
Baghy, Julio [=Gyula] Verdaj Donkiĥotoj ; Paulo Paal. Mejloŝtono el la vivo de unu el ni : originala romano [Ed. H. Mayer. Enkonduko de Marjorie
Boulton].
Wien : Pro Esperanto, 1996. 175 p. / dokumento eo Serio originala literaturo ; 14 ISBN 3-85182-036-3 originalaj romanoj ; originalaj satiroj
Baghy, Julio [=Gyula] Printempo en la aŭtuno : rakonto pri dolĉe melankolia renkonto
[s.l.] : Dansk Esperanto Forlag,1972. 116 p. / dokumento eo
originalaj romanetoj
Bagrjana, Elisaveta De Bordo al bordo : elektitaj poemoj [red.: Georgi Mihalkov. kunmetis: Venelin Mitev. trad. Georgi Mihalkov ; Venelin Mitev]. Sofija : Sofia-Pres, 1988. 95 p. / dokumento eo
poemoj bulgarlingvaj : tradukoj
BAHA RELIGIO La Baha religio : Voĉo al paco
Langenhain Germanio : Hofheim, [s.j.]. *

Bahá 'u' lláh [=Abd-al-Baha'] La kaŝitaj vortoj de Bahá 'u' lláh Rodriguez Onteria, E. trad.el angla. Fortaleza : [Bahaa Esperanto-Ligo], 1981. 54 p. / dokumento eo

Bahá’í International Community Bahá’u’lláh : La tero estas nur unu lando kaj ĉiuj ĝiaj civitanoj : [deklaro] [preparita de la Bahaa Internacia Komunumo, Oficejo por Publika Informado Novjorko] Belvaux : Bahaa Esperanto -Ligo, 1992. 60 p. / dokumento eo
bahaismo
Bahaa La bahaa revelacio
[s.l.] : Amer. Nacia Spirita Kunveno, [s.j.]. *

BAHAA REVELACIO Bahaa revelacio
Amerika : [s.n., s.j.]. *

BAHAAJ INSTRUOJ POR MONDKREDO Bahaaj instruoj por mondkredo
Wilmette, Ill.: Bahá'i Publ. Committee, [1945]. 28 p. / dokumento eo

Bailey, William <trad> La Gildhala Pro = Paca kunveno en London trad. en Esperanton de William Bailey. London : Pro Paco, [1911]. 23 p. / dokumento eo
pacpolitiko
Bajron, Lordo [=Byron, George Gordon Noel] Don Johano : kanto unua = Don Juan. de Lordo Bajron. trad. William Auld Manchester : Esperantaj Kajeroj, 1979. 71 p. / dokumento eo Esperantaj kajeroj ; 5 ISBN 0-9505323-3-9 epopeoj anglalingvaj : tradukoj
Bakin [= Ba, Jin] Frosta nokto = Han yeh. de Bakin. elĉinigita de Laulum. [kovrilo kaj ilustraĵoj de Liu Chengyin] Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1990. 301 p. ilustr. / dokumento eo ISBN 7-5052-0031-3 ĉinlingvaj romanoj : tradukoj
Bakker Hans Ĉu vi parolas tendare? : Bildokurso por labortendaroj Renato Corsetti ; Mauro Latorre. laů la materialo pretigita de Hans Bakker. Rotterdam : Tutmonda Esper. Junulara Organizo, 1980. (3. eld.) * / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj : skoltoj : 1974
Bakker Hans Ĉu vi parolas tendare? : Bildokurso por labortendaroj Renato Corsetti ; Mauro Latorre. laů la materialo pretigita de Hans Bakker. Rotterdam : Tutmonda Esper. Junulara Organizo, 1974. 57, F, 25 p. : multaj ilustr. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj : skoltoj : 1974
Bakker, Hans Esperanto in een doosje : leerboek
Amsterdam : Meulenhof, [s.j.]. 104 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Bakker, Hans Esperanto in 20 lessen + woordenlijst. Amsterdam : Meulenhof, [s.j.]. 122, 16 p. : ilustr. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Bakker, Hans Lingvo kaj komunikado fundamentaj prelegoj kaj artikoloj. Rotterdam : Tutmonda Esper. Junulara Organizo, 1984. *

Bakker, Hans Ĉu vi parolas tendare? : Bildokurso por labortendaroj Renato Corsetti; Mauro Latorre. Laů materialo pretigita de Hans Bakker. [s.l.] : Esperantista Junularo, [proks. 1969]. (1. eld.) 57, [7] folioj : ĉefe ilustr. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj: 1969 [proks.] ; skoltoj:
Bakker, Hans Esperanto in een doosje
Amsterdam : Meulenhof, [s.j.]. 24 p. / dokumento nl-eo
lernolibro
Bakker, Hans Problemes linguistiques dans les relations internationales des jeunes
Amsterdam, 1967. 32 p. / dokumento **

Bakker, Hans Het groeiend taalprobleem
Amsterdam : Federatie van Esperanto-Organisaties, [ca. 1969]. [28] p. ĉefe ilustr. / dokumento nl
Esperanto : informiloj nederlandlingvaj
Bakker, Hans Esperanto in 20 lessen : sleutel
Amsterdam : Meulenhof, [s.j.]. 23 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Bakker, Hans Esperanto in een doosje : sleutel
Amsterdam : Meulenhof, [s.j.]. 23 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Bakker, Hans Waarom zou ik Esperanto leeren? teekeningen van Han Bolte [Amsterdam : Esperanto-Instituut, proks. 1935] 29 p. : ilustr. / dokumento nl
propagandoj : informiloj nederlandlingvaj
Bakker, Hans Esperanto in 20 lessen : sleutel en woordenlijst
Amsterdam : Meulenhof, [s.j.]. 23 p.; 16 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Bako, [Sandor J.] Tiaj ni estas : originalaj ka kompilitaj rakontoj
Los Angeles : AL-BA Libroj, 1965. 252 p. / dokumento eo
originalaj rakontoj
Bakradze La du leteraj trompistoj : -[el Lingvo Internacia 1911]
[s.l. : s.n., s.j.] *

Baks, N Psikotransformismo
[s.l. : s.n., s.j.] *

Balano, Johán [=Piron, Claude] Ĉu ŝi mortu trafike : priseksa kaj prikrima fantaziaĵo
Antwerpen [k.a.] : Stafeto, 1982. (1. eld.) 92 p. / dokumento eo ISBN 90-6336-027-4 originalaj krimromanoj ; literatura temo : erotiko
BALATON Balaton
Budapest : eld. Corvina, 1966. [60] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo Hungario sur bildoj Balaton : gvidiloj
Balazs, Bela La sep reĝidoj = A hét királyfi .[trad.: Eva Farkas-Tatár]. ilustr. Adám Würtz. Budapest : Hungara Esperanto -Asocio, 1970. 24 p.** / dokumento eo

Balbin, Julius Imperio de l' koroj : du poemaroj [enkonduko de Marjorie Boulton]. Italujo : Edistudio Pizo, 1989. 237 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-037-1* originalaj poemoj
Balbin, Julius Damnejoj : poemoj = Osiedla zaglady : wiersze. Z Esperanto przelozyl Adam Szyper. Pisa : Edistudio, 1992. 156 p. / dokumento eo-pl ISBN 88-7036-056-3 originalaj poemoj : tradukoj polaj
Balbin, Julius Inter vivo kaj morto : poemoj
Pisa : Edistudio Pizo, 1996. 155 p. / dokumento eo ISBN 88-7036-068-7 originalaj poemoj
Balda, Thomas <red.> Kio estas MEM ? [red.: Tomáŝ Balda]. [Praha : Ĉeĥoslovaka sekcio de MEM, 1968]. 28 p. : ilustr. / dokumento eo

Balech, E. Planktono kaj mara produktado : (Someraj universitataj Kursoj, 1974)
Liége : SUK, 1974. 88 p. / dokumento eo

BALGARSKI-ESPERANTSKO REĈNIK Bălgarsko-esperantski rečnik : = Bulgara-Esperanto vortaro Atanas D. Atanasov ; Ivan Sarafov ; Asen Simeonov ; Dimitar Simeonov. Sofija : Nauka i Izkustvo, 1961. 624 p. / dokumento bg-eo
vortaroj Esperantaj-bulgaraj : 1961
BALKAN TOURISTE Balkan touriste [Ivan Kovaĉev - respondeca pri la ĝusta trad. en
Esperanto].
Sofija : Koop. Pres. "Esperanto", [proks. 1950]. [16] p. : ilustr. / dokumento eo

Balkanski, G. La Bazoj de Anarkiismo
[s.l.] : La Juna Penso, 1979. *

Ballantyne, R[obert] M[ichael] La hundo kruso Inman, J.M. trad.el angla. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1951. 150 p. : ilustr. / dokumento eo
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Balliman J[ean] <trad.> Majstro Pierre Pathelin : farso : laŭ franca teksto de l' XV-a jarcento verse trad.: J. Balliman. Paris : Felietono de France-Esperanto, 1922 62 p. / dokumento eo France-Esperanto : Supplément ; 1922,12 farsoj franclingvaj : tradukoj
Ballimann, J.<trad.> Tradukoj de francaj poezioj : kun teorio de nova versfarado J. Balliman. Paris : Esperantista Centra Librejo, [proks. 1905]. 22 p. / dokumento eo

Balucki, M[ichal] Kuzeto : scena bagatelaĵo en unu akto Grenkamp, S. trad.el pola. Jaslo : eld. "Esperantista Voĉo", [proks. 1928]. 14 p. / dokumento eo
unuaktaĵoj pollingvaj : tradukoj
Balucki, Miĥaelo* [=Michal] Ama bileto : komedieto unuakta Ender, F. trad. Lodz : Miszewski, 1909. 48 p. / dokumento eo Nova Esperanta Biblioteko ; 1 unuaktaĵoj pollingvaj : tradukoj
Balzac, H[onoré] de- La vendetta Merckens, Marcel trad.el franca. Paris : Presa Esperantista Societo, 1911. 120 p. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia noveloj franclingvaj : tradukoj
Balzac, H[onoré] de- La firmao de la kato kiu pilkludas Benoit, Paul trad. Leipzig : Hirt, 1924. 74 p. / dokumento eo Intenacia mondliteraturo ; 14 noveloj franclingvaj : tradukoj
BAMBUFLUTO La bambufluto : novelaro el Sud-Vjetnamio
Hanoi : Fremdlingva eld., 1973. 207 p. : ilustr. / dokumento eo
noveloj vjetnamlingvaj : tradukoj
Bandlow, Heinrich Nord-Germanaj Rakontoj Scheerpeltz, Ella trad. Berlin : Möller & Borel, [s.j.].* 48 p.* / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 22
Bańeres, Jordi Diskutlibro pri malpli uzataj lingvoj Jordi Bańeres kaj Miquel Strubell. Esperantigis Edmund Grimley Evans Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 2002. 59 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 92-90170-81-6 minoritataj lingvoj
Banham, A Translation Course in esperanto : For advanced students
Clontarf Beach, Queensland : Hilda Banham, 1979. VIII, 176 p. / dokumento eo-en
lernolibroj
Banhatti, Manĝu Iru mia kukurbo, saltante : tradicia hinda rakonto por infanoj verkis kaj designis Manĝu kaj Aniruddha Banhatti [Pune] : Viŝua Anuůad, 1997. [26] p.ĉefe ilustr. / dokumento eo
rakonto por infanoj
Baranauskas, Antanas Arbareto ĉe Anykŝĉiai = Anykŝĉiu ŝilelis. Ĉeliauskas, Petras trad. [Vilnius] : Petras Ĉelianskas, 1975. 15 p. / dokumento eo
poemoj litovlingvaj : tradukoj
Barbusse, Henri Eklumo en la Abismo : ni volas fari la revolucion en la spiritoj = La lueur dans l'abime. Else trad. Düsseldorf : SAT, Eldona Fako Kooperativa, 1923. 96 p. : ilustr. / dokumento eo
socialismo ; mondmilito unua : kritiko ; antimilitarismo
BARCELONA Barcelona
[s.l. : s.n., s.j.]. 16 p.
turismoj
BARCELONON Barcelonon. - Barcelona : Komitato de la Va Kongreso de Esperanto, 1909.
Barcelona : Komitato de la Va Kongreso de Esperanto, 1909. 15 p. : mapskizo / dokumento eo
Barcelona : gvidiloj
Barcsay, Zsuzsa <red.> Metodiko en la praktiko red.: Zsuzsa Barcsay. Budapest : Hungara Esperanto -Asocio, 1982. 122 p. / dokumento eo ISBN 963-571-107-7 Esperanto-instruado : metodiko : kontribuaĵoj
Barker, B La lingvo de la bestoj
koln, 1930. 24 p.

Barker, Florence La lingvo de la bestoj : prelego farita de Florence Barker. [London : s.n., 1930]. 23 p. : ilustr. / dokumento eo
bestlingvo
Baroja, Pio La arbo de la sciado = El árbol de la ciencia. Pío Baroja. El la hispana. trad. de Fernando de Diego La Laguna : Régulo, 1973. 231 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Belliteratura serio ; 31 tradukoj Esperantaj : hispanlingvaj romanoj
Baronnet, F. La Langue Universelle Espéranto : grammaire et textes synthétiques
Paris : Librairie Centrale Esperanto, 1949. *

Barreto, Abilio Resumo de la historio de Belo Horizonte : ĉefurbo de la stato Minas Gerais verkis Abilio Barreto. Esperanten trad. A. Caetano Coutinho Rio de Janeiro : XII Brazila Kongreso de Esperanto, 1949. 26 p. : ilustr. / dokumento eo

Barrio Y Moraita, Lorenzo Kritika Ekzameno de la proceso kontraŭ Kristo kun la alta aprobo de la Madrid-Alcala'a Eklizia Autoritato. Garzón Y Ruiz, Jozefo trad.el hispana. Arendonk Belgujo : eld. Leo Heidendal, [s.j.]. *

Barsony, Stefano La vualita virino : Kristnaska rakonto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1909]
Bartels, Ernst Biopolo - centro por soci-ekologio bijlage bij "La Mevo". Makkink, G.F. [trad.]. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto, 1975. 20 p. / dokumento eo
ekologio
Bartels, Ernst Biopolo - centro por soci-ekologio bijlage bij "La Mevo". Makkink, G.F. [trad.]. Den Haag : Internacia Esperanto Instituto, 1975. 20 p. / dokumento eo
ekologio
Bartels, H.M.H. Garcia Moreno Jolo trad. Rotterdam : Universala Katolika Esperanta Biblioteko, [1909]. 24 p. / dokumento eo Universala katolika Esperanta biblioteko ; 1
Barthelmes[s], N[orbert] Mia vivo
Paris, 1975. * 72 p.*

Barthelmes[s], N[orbert] Mia vivo : aŭtobiografio, sekvita de dek elektitaj artikoloj
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1975. 58 p. La juna penso : Suplemento ; 104B
Barthelmes[s], N[orbert] Juneca ardo : rakonto
Paris : SAT, 1936. 119 p. / dokumento eo
originalaj romanoj
Barthelmes[s], N[orbert] Poemaro
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1976. p 61-72 * La juna penso : Suplemento ; 114B
Barthelmes[s], N[orbert] Diablidoj : rakonto por la junularo
Leipzig : SAT, 1928. 47 p. / dokumento eo
originalaj rakontoj ; literaturo adoleska
Barthelmes[s], N[orbert] Unua legolibro [kompil.: N. Bartelmes]. Paris : Sennacieca Asocio
Tutmonda, [proks. 1932].*
101 p. : ilustr. / dokumento eo

Barthelmess, N[orbert] Ne plu ludo... : kaj aliaj noveloj
Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1973. 127 p. / dokumento eo
originalaj noveloj
Barthelmess, N[orbert] Vartejoj : romano
Paris : SAT, 1938. 128 p. / dokumento eo
originalaj romanoj ; socikritiko
Barthelmess, Norbert Petro : kursa lernolibro por laboristoj Norbert Barthelmess ; Richard Lerchner. Leipzig : eld. Fako Kooperativa ;
SAT, 1927. (2. reviziita eld.)
63 p. : ilustr / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj : 1927
Barthelmess, Norbert Petro : kursa lernolibro por laboristoj [repril. de N. Bartelmes]. Paris : SAT, 1934. (6. eld.) 112 p. : ilustr. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj : 1934
Bastien, Louis Vocabulaire de poche français-Esperanto : suivi d' un aide-
mémoire Esperanto-français

Paris : Librairie Centrale Espérantiste, [1960]. 127 p. / dokumento eo-fr
vortaroj francaj-Esperantaj : 1960
Bastien, Louis Naŭlingva etimologia leksikono
[London] : The Esperanto Publ. Co., 1950. XVIII, 317 p. / dokumento eo-plurlingva
vortaroj Esperantaj : etimologio : 1950
Bastien, Louis Naŭlingva etimologia leksikono de la lingvo Esperanto
Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. XVIII, 249 p. / dokumento eo-plurlingva
vortaroj Esperantaj : etimologio : 1907
Bastien, Louis Vocabulaire de poche français-Esperanto : suivi d' un aide-
mémoire Esperanto-français
Lous Bastien membre du "Lingva Komitato" Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1932. 127 p. / dokumento eo-fr
vortaroj francaj-Esperantaj : 1932
Bastien, Louis Vocabulaire de poche français-Esperanto : suivi d' un aide-
mémoire Esperanto-français
Lous Bastien membre de l' Akademio. Paris : Librairie Centrale Espérantiste, [s.j.]. (4. ed.) 127 p. / dokumento eo-fr
vortaroj francaj-Esperantaj
Bastien, Louis Vocabulaire de poche français-Esperanto : suivi d' un aide-
mémoire Esperanto-français
Lous Bastien membre de l' Akademio. Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1947. (3. ed.) 127 p. / dokumento eo-fr
vortaroj francaj-Esperantaj : 1947
Bates, Arlo Stranga idilio Harris, Herbert trad. London : Brita Esperantista Asocio, [proks. 1930]. 43 p. / dokumento eo

Batt, A[ubrey] G[eorge] A School Esperanto Course
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1962. (2. ed.) 63 p. / dokumento eo-en
lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1962
Battisti, Cesare Gvidlibro tra Trentino
Trento : Federacio por Fremdulaj Aferoj en Trentino, [proks. 1920]. 277 p. : multaj ilustr. / dokumento eo
Trentino : gvidlibro
Baude C. Esperanto en 24 paĝoj : pronunciation & grammaire
Paris, 1972. 24 p.* La juna penso : Suplemento ; 87B
Baudelaire, Charles La spleno de Parizo Enkonduko, elfrancigo kaj notoj de Paul Lobut. [Enkonduko pri la serio Oriento-Okcidento: Ivo Lapenna]. Köbenhavn : eld. Koko, 1967. 122 p. : ilustr. / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 8 prozpoemoj franclingvaj : tradukoj
Baudelaire, Charles La floroj de l' malbono : kompleta eldono aranĝita lau nova ordo ; La defalaĵoj = Les fleurs du mal ; Les Epaves. [el la franca esperantigis pluraj tradukintoj sub la redakto de -* Kalocsay Kálmán ; Waringhien, Gaston ]. La Laguna : Régulo, 1957. 398 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Belliteratura eldon-serio ; 8-9 poemoj franclingvaj : tradukoj
Baudet, André La Conférence Internationale de Venise pour l' adoption d' une langue commercial commune rapport présenté, au nom de la Commision de 'l Enseignement commercial par M. André Baudet, et dont les conclusions ont eté adoptées par la Chambre de Commerce de Paris, dans sa séance du 9 mai 1923. Paris : Chambre de Commerce de Paris, [1923]. 19 p. / dokumento fr-eo

Baudet, André La Langue auxiliaire en progrčs
Paris : Ed. de la Revue Politique et Littéraire, [1930]. 10 p. / dokumento fr
Esperanto-movado : 1930
Baudouin, Charles La arto de memdisciplino : psikagogio
Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1926. 95 p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteko Tutmonda ; 5-6 psikagogio ; budhismo : kristanismo : hipnozo : psikanalizo
Baum, Vicki Amo kaj morto en Balio = Liebe und Tod in Bali. Reviziis Karl Beckmann kaj Akiko Woessink-Nagata. trad.el germana P.H. Moojj. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1986. 420 p. / dokumento eo ISBN 92-9017-033-6 romanoj germanlingvaj : tradukoj
Baupierre, Henri Specimene : parodioj kaj pastiĉoj (Kun tri koloraj dekoracioj de Gérard Jaques kaj unu nigra de Manolo Millares) Henri Baupierre. La Laguna : Régulo, 1962. 131 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 11 originalaj parodioj ; originalaj pastiĉoj
Baur, Arthur Von der Utopie zur Wirklichkeit : die Geschichte der Plansprachen [Sonderdr. aus "Zeichen + Werte", kulturelle Beil. des "Landboten, Tagblatt von Winterthur und Umgebung" ; 1976, 5.VI.]. La Chaux-de-Fonds : Esperanto-Kulturzentrum , [1976]. 23 p. / dokumento de
Esperanto : informiloj germanlingvaj : 1976
Baur, Arthur Das Problem der internationalen Sprache Sonderdr. aus dem "Jahrbuch der eidgenössischen Räte" 1953 Bern : Verbandsdruckerei, 1953. 19 p. / dokumento de

Baur, Arthur La fenomeno Svislando : originale verkita en Esperanto bildoj : Schweizeriche Verkehrszentrale, Zürich. [Romanshorn] : Svisa Esperanto-Societo, [1979]. 144 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 3-85659-001-8* originalaj tekstoj ; Svisio
Bayol Guide Esperanto Red Cross eld. angla [s.l. : s.n., s.j.]. 16 p.

Bayol Guija Esperanto Cruz Vermelha eld. portugala [s.l. : s.n., s.j.]. 16 p.

Bayol Guide Esperanto de la Croix-Rouge Diversaj landoj [s.l. : s.n., s.j.]. *

Bayol Quia Esperanto Cruz Roja eld. hispana [s.l. : s.n., s.j.]. 16 p.

Bayol Röda Korsets Esperanto-parlör eld. sveda [Stockholm : Fritze, proks. 1910]. [20] p. / dokumento sv-eo

Bayol Guide Esperanto Rode Kors eld. dana [s.l. : s.n., s.j.]. 16 p.

Bayol Espéranto et Croix-rouge par 1e Lietenant Bayol -instructeur a l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Paris : Hachette, 1906. 167 p. / dokumento eo-fr
Esperanto : Ruĝa Kruco
Bayol Guide Esperanto de la Croix-Rouge eld. franca [Paris : Presa Esperantista Societo, proks. 1907]. 16, IV p. / dokumento fr-eo

Bayol Esperanto-Führer für das Rote Kreuz eld. germana [Berlin] : [Möller & Borel], [proks. 1910]. [16] p. / dokumento de-eo

BAZA LITERATURA KRESTOMATIO Baza literatura krestomatio [red. Vilmos Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1986. (3. eld.) 281 p. / dokumento eo ISBN 963-571-165-4
BAZA LITERATURA KRESTOMATIO Baza literatura krestomatio [respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio,
1979.
266 p. / dokumento eo ISBN 963-571-044-5
BAZA LITERATURA KRESTOMATIO Baza literatura krestomatio [red. Vilmos Benczik. respondeca eld.: Tibor
Vaskó].
Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1982. (2. eld ampleksigita) 281 p. / dokumento eo ISBN 963-571-095-X
BAZA LITERATURA KRESTOMATIO Baza literatura krestomatio [red. Vilmos Benczik. respondeca eld.: Tibor
Vaskó].
Budapest : Hungara Esperanto-Asocio,
1988.*
281 p. / dokumento eo

Bazin, René La muelilo kiu ne plu turniĝas = Contes de Bonne Perrette <parto>. Badert, René trad. Tours : Esperantista Oficejo, [proks. 1910]. 12 p. / dokumento eo

Beaton, Grace M. Antaŭen renkonte al la defio : raporto Enkondukita de Harold Bing. [Enfield] : Internacio de Militrezistantoj, [1954]. 31 p. / dokumento eo

Beaton, Grace M. Raporto pri la Internacia Movado : julio 1934 - julio 1937 kun antaůparolo de la prezidento la Rt. Hon. Georgo Lansbury. Enfield : Internacio de Militkontraŭuloj,
[1937].
27 p. / dokumento eo
pacmovado
Beaucaire, Louis Kruko kaj Baniko el Bervalo : maldecaj anekdotoj por neprudaj legantoj
Köbenhavn: TK, 1970. 143 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 87-87089-00-9 originalaj anekdotoj ; originalaj ŝercoj ; erotiko : ŝercoj
Beaucaire, Louis El la vivo de Bervala sentaŭgulo : maldeceta epizodaro kun dediĉo de la aŭtoro La Laguna : Régulo, 1974. 134 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 46 ISBN 84-400-7637-1 originalaj rakontoj ; originala satiroj ; erotismo : rakontoj
Beaucaire, Louis Fabeloj de la verda pigo kolektitaj de Louis Beaucaire kaj ilustr. de
Stano Markoviĉ.
Antwerpen ; La Laguna: TK ; Stafeto, 1981. 110 p. : multaj ilustr. / dokumento eo ISBN 90-6336-20-7
Beaufront, L[ouis] de- Dictionnaire Esperanto-Français
Paris : Hachette, 1907. (18000mille) 220 p. / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo vortaroj francaj-Esperantaj : 1907
Beaufront, L[ouis] de- Vocabulaire usuel (Ido-français, français-Ido) et grammaire de la langue
Paris : Chaix, 1923. 80 p. / dokumento fr-ido
vortaroj francaj-Ido
Beaufront, L[ouis] de- Dictionnaire français-Ido par L. de Beaufront et L. Couturat. Paris : Chaix, 1915. XIII, 586 p. / dokumento fr-ido
vortaroj francaj-Ido
Beaufront, L[ouis] de- Dictionnaire Esperanto-Français
Paris : Hachette, 1906. 220 p. / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo vortaroj francaj-Esperantaj : 1902
Beaufront, L[ouis] de- Supplément au Dictionnaire Esperanto-Français
Paris : Hachette, [1903]. 45 p. / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo vortaroj francaj-Esperantaj
Beaufront, L[ouis] de- Ido gyakorlókönyv L. de Beaufront. Atdolg. és sajtó alá rend. Bakonyiné Lichtenstein Rózsi Budapest : Ido-Ed., 1918. 52 p. / dokumento ido Nyelvészeti sorozat ; 3
Beaufront, L[ouis] de- Dictionnaire Esperanto-Français
Paris : Hachette, 1902. 220 p. / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo vortaroj francaj-Esperantaj : 1902
Beaufront, L[ouis] de- Commentaire sur la Grammaire Espéranto : revue et augmentée
Paris : Hachette, 1903. (3. eld.) 156 p. / dokumento eo-fr Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof lernolibroj : gramatikoj
Beaufront, L[ouis] de- Petit manuel complet en dix leçons [Ido] : (ancien "Premier manuel") par L. de Beaufront. Paris : Chaix, 1927. 32 p. / dokumento fr-ido

Beaufront, L[ouis] de- Kompleta gramatiko detaloza di la linguo internaciona Ido da L. de Beaufront Esch-Alzette : Meier-Heucke, 1925. 232 p. / dokumento ido
gramatikoj Ido
Beaufront, L[ouis] de- Commentaire sur la Grammaire Espéranto : revue et augmentée
Paris : Hachette, 1903. (3. eld.) 156 p. / dokumento eo-fr Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof lernolibroj : gramatikoj
Beaufront, L[ouis] de- Texte synthétique des rčgles, préfixes, suffixes, expressions de l' Esperanto : Text Esperanto et traduction française en regard
Paris : Hachette, 1901. 19, 19 p. / dokumento eo-fr [Biblioteko de la Lingvo Internacia Esperanto] ; 142 lernolibroj
Beaufront, L[ouis] de- Preĝareto por Katolikoj : (imprimatur: F.H.Compant, vic. gen.) : pričres usuelles du matin et du soir et fragments Bibliques Beaufront, L.de- trad. Epernay: Bonnard [k.a.], [1893].* 45 p. / dokumento eo

Beaufront, L[ouis] de- La langue internationale Esperanto : ses raisons d' étre, sa
structure, ses services

Paris : Presa Esperantista societo, 1906. 85 p. / dokumento eo-fr

Beaufront, L[ouis] de- Texte synthétique des rčgles, préfixes, suffixes, expressions de l' Esperanto : texte esperanto et traduction française
Paris : Hachette, 1907. (4. éd., revue) 19, 19, 8 p. / dokumento eo-fr Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof ; 8 lernolibroj
Beaufront, L[ouis] de- La langue internationale peut-elle ętre le latin? : Etude extraite de "L'Espérantiste"
Paris : Librairie-imprimerie Espérantiste, [proks. 1902]. 79 p. / dokumento eo-fr

Beaufront, L[ouis] de- Grammaire et exercices- Espéranto
Paris : Hachette, 1902. (4. eld.) 124 p. / dokumento eo-fr
lernolibroj
Beaufront, L[ouis] de- Corrigé de "Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto"
Paris : Hachette, 1904. (3. eld.) 40 p. / dokumento eo-fr
lernolibroj
Beaufront, L[ouis] de- Pourquoi l'Espéranto lettres a un ami. Paris : Presa Esperantista societo, 1909. * / dokumento fr

Beaufront, L[ouis] de- Corrigé grammaire & exercices Espéranto
Paris : Hachette, 1907. (5. eld.) * / dokumento eo-fr
lernolibroj
Beaufront, L[ouis] de- Pri tri projektoj prezentita al la Bologna kongreso : =sur trois projets présentés au Congrčs de Boulogne.
[Paris : s.n., 1905] 35 p. / dokumento eo-fr

Beaufront, L[ouis] de- Klariga libreto de l' "Delmas'aj helpaj bildoj" : por la praktika instruado de l' modernaj lingvoj per la senpera metodo kaj bildaro
Bordeaux : G. Delmas, Pres Eldonisto, [s.j.]. 108 p. / dokumento eo

Beaufront, Louis de- Ekzercoj de aplikado : leksikologio, sintakso, vortfarado Esperantaj
Paris : Hachette, 1906. (2. éd. revue) 71 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof lernolibro
Beaufront, Louis de- Grammaire et exercices de la langue internacia Esperanto
Paris : Hachette, 1906. (7. éd. revue) 110, 12 p. / dokumento fr-eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof ; 1 lernolibroj Esperantaj-francaj : 1906 gramatikoj Esperantaj-francaj
Beaufront, Louis de- Corrigé de "Grammaire et exercices de la langue internationale Esperanto"
Paris : Hachette, 1907. 40 p. / dokumento fr-eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof ; 1 bis lernolibroj Esperantaj-francaj: ŝlosiloj : 1907
Beaufront, Louis de- Suplément au "Dictionnaire Esperanto-français" [L. de Beaufront]. [Paris : Hachette, 1902]. 48 p. / dokumento fr-eo [Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof] vortaroj Esperantaj-francaj : suplementoj : 1902
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de La barbiro de Sevilla au la senefika antauzorgo : komedio en kvar aktoj = Le barbier de Séville. Meyer, Sam trad.el franca. Paris : Librairie de l' Espéranto, 1909. 63 p. / dokumento eo
komedioj franclingvaj : tradukoj
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de La barbiro de Sevilla = Le barbier de Séville. trad. Kiril Draĵev. Paris : UFE, 1985. 64 p. / dokumento eo Franca esperantisto ; 364 komedioj franclingvaj : tradukoj
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de La freneza tago au la edziĝo de Figaro : komedio en kvin aktoj, en prozo prezentita unuafoje en 1784. Gonin, Hervé trad. Anwerpen : Revue Française d'Espéranto, 1989. * / dokumento eo
komedioj franclingvaj : tradukoj
Becerro de Bengoa, Ricardo La ĵusnaskito : nekredebla historio Berenguer, José F. trad.el hispana. Purmerend : Muusses, [1937]. 31 p. / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 9 rakontoj hispanlingvaj : tradukoj
Beck, René La mistera sinjorino : novelo originale verkita
Tours : Asselin, [1913]. 23 p. / dokumento eo

Becker, Michel Cours pratique d' Esperanto : d' aprčs la méthode directe
combinée
Michel Becker ; E. Grosjean-Maupin. Paris : Hachette, 1910. (2. eld.) VII, 164 p. : ilustr. / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo lernolibroj Esperantaj-francaj : 1910
Becker, Michel Cours pratique d' Esperanto : d' aprčs la méthode directe
combinée
Michel Becker ; E. Grosjean-Maupin. Paris : Hachette, 1909. VII, 164 p. : ilustr. / dokumento eo-fr Esperanto : Kolekto de la Revuo lernolibroj Esperantaj-francaj : 1909
Beckers, Fonds Sankta Meso : Universala Esperanto Kongreso, 1982.
Antwerpen, 1982. 7 p. / dokumento eo

Beckmann, Karel Esperanto en la Viena radio 1985
Wien : Esperanto-Red. de ORF, 1985. (1. eld.) 20 folioj : ilustr. / dokumento eo

Beckmann, Karel Superrigardo pri aŭstrio : [vol.1]
Wien : eld.de la Esperanto-redakcio de ORF, 1980. 49 p. / dokumento eo

Beckmann, Karel Kolekto de kvin artikoloj okaze de la Beethoven-memor-jaro 1970 en Wien en Esperanto originale verkita de Karl Beckmann. verl.: Grete Breunlich. Wien : Breunlich, 1970. 11 p. / dokumento eo
Beethoven, Ludwig van
Beckmann, Karel Superrigardo pri aŭstrio : vol.[2]
Wien : eld.de la Esperanto-redakcio de ORF, 1986. 35 p. / dokumento eo

Beckmann, Karel Esperanto in der diskussion Breunlich, Grete [red.] Wien : Österr. Esperantoinstitut, 1977. [16] p. / dokumento de

Beckmann, Karel La mondo en la jaro 1887 : historia skizo
Wien : Esperanto-Red. de ORF, 1987. 27, [20] p. : ilustr. / dokumento eo

Beckmann, Karel Esperanto: Einführungskurs
Wien : Österr. Esperantoinstitut, 1984. (1. eld.) 83 p. : ilustr. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1984
Beckmann, Karel Kolekto de kvin artikoloj okaze de la Beethoven-memor-jaro 1970 en Wien en Aŭstria Esperanto instituto n°2 Wien : Aŭstria Esperanto-Instituto, 1970. 16 p. / dokumento eo
Beethoven, Ludwig van
Beckmann, Karel Historio de Esperanto : skizo kompil. de Karl Beckmann. Wien : Aŭstria Esperanto-Instituto, 1980. 11 p. / dokumento eo
originalaj eseoj ; Esperanto : historio
Beckmann, Karl <red.> Esperanto survoje, variaj kontribuoj := Esperanto unterwegs, verschiedene beiträge kolektitaj kaj eld. de la Aŭstria Esperanto Inst. [red.: Karl Beckmann ; Grete Breunlich ; Leopold Grimme]. Wien : Österr. Esperanto-Inst., 1984. 163 p. / dokumento eo-de

Bécquer, Gustavo Adolfo Kun sopira koro = Rimas. Diego, Fernando de- trad.el hispana. Zaragoza : Hispana Esperanto Federacio, [1972 ; 1973]. 93 p. / dokumento eo ISBN 84-300-5652-1 poemoj hispanlingvaj : tradukoj
Bednarz, Irena Bibliografio de la Esperanto-eldonaĵoj aperigitaj en Pollando 1945-1979 [eld. kaj respondeca red. Czeslaw Biedulski]. Roma ; Warszawa : [s.n.], 1979. 29 p. / dokumento eo Serio bibliografia ; 1
Mozaiko : Serio bibliografia ; 1
bibliografioj : Esperanto : Pollando : 1945-1979
Beekman, Vladimir Lumo de orienta Eŭropo : poemo = Ida-Euroopa Valgus. [el la estona lingvo trad.: Hilda Dresen ; Jaan Ojalo ; Hillar Saha. red. Henrik Seppik. Formis kaj ilustr. Heldur Laretei]. Tallinn : eldonejo "Eesti Raamat", 1978. 48 p. : ilustr. / dokumento eo

Beethoven, Ludwig van La testamento = Heiligenstädter Testament. Ludwig van Beethoven ; Klemens Kramert [ed.]. Wien : Wiener Beethovengesellschaft, 1976. [8] p. / dokumento eo-de-en-fr

Behrendt, Arnold Universala poŝtmarko : raporto al la kvara kongreso de Universala Esperanto-Asocio
Genčve : Universala Esperanto-Asocio, 1913 12 p. / dokumento eo

Behrendt, Arnold Universala leterafranko : raporto al la IIIa kongreso de Universala Esperanto-Asocio -Krakow 11-18 aŭgusto 1912
Dijon : Laborista Kooperativa Presejo, [1912]. 16 p. : bibliogr. p. [1] / dokumento eo

Behrendt, Arnold Deutscher Esperanto-Bund e. V. : ein Rückblick auf 25 Jahre (1906-1931) zsgest. von Behrendt. Magdeburg : Paul Göring, [1931]. 16 p. / dokumento eo-de
Germanio : Esperanto-movado : 1906-1931
Behrmann, Hermann Esperanto programmato 1 (Esperanto programita. Ital.) : programma di studio per autodidatta Hanno collaborato per la traduzione e l' adettamento: Francesco Chiappeti ; Vittorio Dall' Acqua ; Michela Lipari ; Carlo Minnaja Milano : Federazione Esperantista Italiana, [1974]. * p. / dokumento eo-it
lernolibro
Behrmann, Hermann Esperanto programita 2 : Lehrprogramm für den Selbstunterricht (2. Testfassung)
[Löhne-Obernbeck : Behrmann, s.j.]. * p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj
Behrmann, Hermann Esperanto programita 3 : leerboek voor zelfstudie met grammofoonplaat en informatiemateriaal Hermann Behrmann. [Bewerkt uit het Duits door Paul Peeraerts]. Antwerpen ; Löhne : H. Behrmann, [s.j.]. (2. verbeterde uitg.) * p. : ilustr. / dokumento eo-nl [21cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Behrmann, Hermann Esperanto programita 4 : Lehrprogramm für den Selbstunterricht (2. Testfassung)
[Löhne-Obernbeck : Behrmann, s.j.]. * p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj
Behrmann, Hermann Esperanto programita 1-2-3-4 : Lehrprogramm für den Selbstunterricht (2. Testfassung)
[Löhne-Obernbeck : Behrmann, s.j.]. *,*,*,* p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj
Behrmann, Hermann Esperanto programmato 4 (Esperanto programita. Ital.) : programma di studio per autodidatta Hanno collaborato per la traduzione e l' adettamento: Francesco Chiappeti ; Vittorio Dall' Acqua ; Michela Lipari ; Carlo Minnaja. Milano : Federazione Esperantista Italiana, [1974]. * p. / dokumento eo-it
lernolibro
Behrmann, Hermann Esperanto programita : taalcursus voor zelfstudie [zonder cassette] Hermann Behrmann. [Bewerkt uit het Duits door Paul Peeraerts]. Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 1986. (7. verbeterde uitg.) 351 p. : ilustr. / dokumento eo-nl [21cm] ISBN 90-71205-14-2 lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1986
Behrmann, Hermann Esperanto programita 3 : Lehrprogramm für den Selbstunterricht (2. Testfassung)
[Löhne-Obernbeck : Behrmann, s.j.]. * p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj
Behrmann, Hermann Esperanto programita 1 : leerboek voor zelfstudie [zonder grammofoonplaat] en informatiemateriaal Hermann Behrmann. [Bewerkt uit het Duits door Paul Peeraerts]. Antwerpen ; Löhne : H. Behrmann, [s.j.]. (2. verbeterde uitg.) * p. : ilustr. / dokumento eo-nl [21cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Behrmann, Hermann Esperanto programita 1 : Lehrprogramm für den Selbstunterricht (2. Testfassung)
[Löhne-Obernbeck : Behrmann, s.j.]. * p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj
Behrmann, Hermann Esperanto programita 2 : leerboek voor zelfstudie met grammofoonplaat en informatiemateriaal Hermann Behrmann. [Bewerkt uit het Duits door Paul Peeraerts]. Antwerpen ; Löhne : H. Behrmann, [s.j.]. (2. verbeterde uitg.) * p. : ilustr. / dokumento eo-nl [21cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Behrmann, Hermann Esperanto programmato 2 (Esperanto programita. Ital.) : programma di studio per autodidatta Hanno collaborato per la traduzione e l' adettamento: Francesco Chiappeti ; Vittorio Dall' Acqua ; Michela Lipari ; Carlo Minnaja Milano : Federazione Esperantista Italiana, [1974]. * p. / dokumento eo-it
lernolibro
Behrmann, Hermann Esperanto programmato 3 (Esperanto programita. Ital.) : programma di studio per autodidatta Hanno collaborato per la traduzione e l' adettamento: Francesco Chiappeti ; Vittorio Dall' Acqua ; Michela Lipari ; Carlo Minnaja Milano : Federazione Esperantista Italiana, [1974]. * p. / dokumento eo-it
lernolibro
Behrmann, Hermann Esperanto programita 4 : leerboek voor zelfstudie met grammofoonplaat en informatiemateriaal Hermann Behrmann. [Bewerkt uit het Duits door Paul Peeraerts]. Antwerpen ; Löhne : H. Behrmann, [s.j.]. (2. verbeterde uitg.) * p. : ilustr. / dokumento eo-nl [21cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Behrmann, Hermann Esperanto en lingvolaboratorio : tekstoj de 69 magnetofonaj bendoj
Löhne, Germanio : Esperanto-eldonejo, 1973. [1. eld.] [76] p. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj-germanaj: 1973
Beijer, Harald Liberigita En: Sveda novelaro [s.l. : s.n., s.j.]. p.37 - 48 / dokumentoparto eo

Bein, Kasimierz Literatura antologio : represo
Warszawa : Pola Esperantisto Asocio, 1977. (represo) 127 p. / dokumento eo
[antologioj]
BEITRAEGE ZUR GESCHICHTE DER DEUTSCHEN Beiträche zur geschichte der deutschen Esperanto- Bewegung Dietterle, Hans-Burkhard ; Blanke, Detlev ; Lins, Ulrich Berlin : Deutsches Esperanto -Institut, 2000. 62 p. : literaturindikoj / dokumento eo Esperanto Dokumente ; 5 Germanio : Esperanto-movado : historio : kontribuaĵoj
Bekčr, Gustavo-Adolfo La ora fingroringo : [el Bukedo] trad.el hispana. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

Bela Manto [= Mirski, Boris] La dorna karesilo
Warszawa : [s.n.], 1917. 31 p. / dokumento eo
originalaj poemoj
Béláné, Hegedüs Eszperantó szakpróba [irta: Hegedüs Béláné. Az illusztr. és a boritót
Péterffy Agnes készitette].
[Gyula] : Ifjusági Lapkiadó Vállalat, 1973. 103 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo-hu (Uttörö szakpróbafüzetek) lernolibroj Esperantaj-hungaraj : 1973
Beleva, Belka Teatro sen lingva bariero : travivitaj rememoroj [red.: Kunĉo Valev]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1986. 127 p. : ilustr. / dokumento eo
teatro : Esperanto : memoraĵoj
BELGA ADRESARO ESPERANTISTA Belga adresaro Esperantista
[s.l.] : Centra Esper. Oficejo, [s.j.]. 156 p.
adresaroj
BELGA ANTOLOGIO Belga antologio : [franca parto] redaktis Maurice Jaumotte. Antwerpen : Belga Esperantisto Instituto, 1928. 284 p. / dokumento eo
literaturo belga : antologioj
BELGA ANTOLOGIO Belga antologio : [flandra kaj franca parto] redaktis Hector Vermuyten ; Maurice Jaumotte. [trad. Biest, A. van der- ; Cogen, Léon ; [k.a.]]. Antwerpen : Belga Esperantisto Instituto, 1928. 285 p. ; 285 p. / dokumento eo
literaturo belga : antologioj
BELGA ANTOLOGIO Belga antologio : [flandra parto] redaktis Hector Vermuyten. Antwerpen : Belga Esperantisto Instituto, 1928. 284 p. / dokumento eo
literaturo belga : antologioj
BELGA ESPERANTO-FEDERACIO Belga Esperanto-Federacio. Raportoj 1974-1976

*

BELGA LIGO ESPERANTISTA Belga Ligo Esperantista : Regularo
[s.l.] : Belga Sonorilo, [s.j.]. 13 p.
Statutoj
BELGIO Belgio : el Heroldo 1982
Aalst : [s.n., s.j.]. *

Belhoste, L. ; Doue M. Gvidlibro pri Parizo kun du planoj de la urbo. eld.25a Universala kongreso. [s.l.] : Universala Esperanto -Asocio, 1932. 65 p. / dokumento eo

Belie, A. de- Quonesto : Duden vortlibro ilustrita [sen bildoj, manuskripto] adaptita ad Ido da A. De Belie, Judiciale tradukisto asermentita ye la tribunalo di Unesma Instanco en Antwerpen [Antwerpen : A. De Belie, 1942]. 348, 94 p./ dokumento ido

Bellamy, Eduardo Rigardante malantaŭen : (en la jaro 2000) Hamaker, C.M. trad. Amsterdam, Ned. :Fratos & Cohen, [s.j.]. 182 p. / dokumento eo
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Bellamy, Eduardo La parabolo pri la cisterno
[s.l.] : La Juna Penso, 1974. * La juna penso : Suplemento ; 97B
Bellamy, Eduardo La parabolo pri la cisterno
[s.l.] : La Juna Penso, 1978. * La juna penso : Suplemento ; 123A
Belly, Georg Friedrich Sinjoro Herkules : unuakta burleskaĵo de Georg Belly. trad. H. Arntz kaj M. Butin. Berlin : Möller & Borel, 1911. 40 p. / dokumento eo Esperanta biblioteko internacia ; 19
BELORUSAJ POEZIAJ KAJEROJ Belorusaj Poeziaj Kajeroj : 1974 [kajero tria 31/45]
[Minsk : Adam Pavlukovec, 1974]. 10 folioj / dokumento eo
antologioj : poeziaj belorusaj trad.
Benavente, Jacinto Triumfanta animo : (triakta dramo) -[el La Revuo]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

Benavente, Jacinto La angora katino : komedio en kvar aktoj -[el La Revuo]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

Benavente, Jacinto Hispanaj dramoj de Jacinto Benavente. trad. Vicente Inglada. Berlin : Möller & Borel, 1911. 37 p. / dokumento eo Esperanta biblioteko internacia ; 23 hispanlingvaj unuaktaĵoj : tradukoj
Benavente, Jacinto La kreitaj profitoj : Pulĉinela komedio en du aktoj, tri partoj kaj unu prologo Jacinto Benavente. El la hispana lingvo trad. Vicente Inglada. Unafoje prezentita en la Madrida teatro Lara la 9-an decembro 1907. Madrid : Chulilla y Angel, 1932. 96 p. / dokumento eo
hispanlingvaj komedioj : tradukoj Esperantaj
Benavente, Jacinto La Gefavoratoj : (unuakta komedio) -[el La Revuo]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

Benczik Vilmos Baza legolibro por komencantoj
Budapest : Hungara Esperanto Asocio, 1986. 117 p. / dokumento eo

Benczik, Vilmos Korespondu ! : Letermodeloj
[s.l.] : Hungara Esperanto junularo, 1967. 15 p. / dokumento eo

Benczik, Vilmos Studoj pri la Esperanta literaturo [eld.: Mine Yositaka]. [Takasago-si] : Kritikanto, [1980]. (1. eld.) 141 p. / dokumento eo

Benczik, Vilmos Libro de romanoj [respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Ilona Sirkó. kovrilo desegnaĵo de István Fábián]. Budapest : Hungara Esperanto-
Asocio, 1979.
229 p. / dokumento eo ISBN 963-571-063-1
Benczik, Vilmos La kato en la sako válogatta és a jegyzeteket készitette Benczik Vilmos. Budapest : Tankönyvkiadó, [1978].* 133 p. / dokumento eo ISBN 963-17-3305-X
Benczik, Vilmos <red.> Ŝercoj, rakontoj válog. és a jegyzeteket kész.Benczik Vilmos. Budapest : Tankönyvkiado, [1972]. 104 p. / dokumento eo Idegen Nyelvi Kiskönyvtár originalaj ŝercoj ; originalaj rakontoj ; rakontoj diverslingvaj trad.
Benda, H. La Sankta Meso : Voĉa partituro
[s.l. : s.n., s.j.]. *
muziko
Benedek, Elek Hungaraj fabeloj : eld.okaze de la internacia jaro de la infano [ilustr. de Ida Csáky. respondeca eld.: Tibor Vaskó. respondeca red.: Vilmos Benczik. trad. kaj elektis Mária Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 70 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 963-571-O61-5 fabeloj hungarlingvaj : tradukoj
Benetka, Bo^rivoj Sankta Venceslao : patrono de Ĉeĥa nacio : lia vio, martira morto kaj gloro [laŭ manuskripto de Msgro Hanuŝ aranĝis Bo^rivoj Benetka. desegn. B^retislav Ŝtorm]. Praha : Komitato por Festoj de Miljara
Jubileo de Sta Venceslao, 1928.
29 p. : ilustr. / dokumento eo
Venceslao <sankta> : biografioj
Bengstsson, Harry Järnvägsfackordbok : svensk-Esperanto, Esperanto-svensk : = Fervoja terminaro : Sveda-Esperanta-Sveda utarb. Av Harry Bengtsson. [Malmö] : Svenska Järnvägsanställdas Esperanto Förening, 1976. VI, 167 p. / dokumento eo-sv
Vortareto pri fervojaj terminaroj : sveda-Esperanta, Esperanta-sveda
Benická, Eva Esperanto esperante por infanoj kaj komencantoj teksto: Eva Benická. Bildoj: Ervin Braun. Košice : Mestsky Esperantsky Vybor, 1983. 128 p. : ilustr. / dokumento eo

Benink, G[rietje] H[armina] Vertaalde oefeningen van het Esperanto leerboek door G. H. Benink. Almelo : Hilarius, [1931]. 82 p. / dokumento nl-eo
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1928
Benink, G[rietje] H[armina] Esperanto
Haarlem : Stam, [1966]. (3. druk) 160 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1966
Benink, G[rietje] H[armina] Esperanto leerboek
Almelo : Hilarius, [1931]. (2. druk) 182 p. / dokumento nl-eo
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1928
Bennemann, Paul Esperanto Hand Worterbuch : 1a tiel Esperanto-Deutsch
Leipzig : Hirt & Sohn, 1923. 159 p. / dokumento eo-de
vortaroj germanaj-Esperantaj
Bennemann, Paul Tra la mondo : internacia legolibro -[Ia parto : por komencantoj, kun multaj bildoj kaj muziknotoj] kolektita kaj prilab. de Paul Bennemann. Leipzig : Hirt, 1929. (4. eld.) 96 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo [22cm]
legolibroj Esperantaj : 1929
Bennemann, Paul Tra la mondo : internacia legolibro -[IIa parto: por progresintoj. Kun aldono de 4 komponaĵoj] kolektita kaj prilab. de Paul Bennemann. Leipzig : Hirt, 1922. (1. eld.) 144 p. : grafikaĵoj, muziknotoj / dokumento eo [22cm]
tekstoj diverslingvaj: tradukoj ; legolibroj Esperantaj : 1922
Bennemann, Paul Tra la mondo : internacia legolibro -[Ia parto : por komencantoj, kun multaj bildoj kaj muziknotoj kolektita kaj prilab. de Paul Bennemann. Leipzig : Hirt, 1922. (2. eld.) 96 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo [22cm]
tekstoj diverslingvaj : tradukoj
Bennemann, Paul Esperanto Hand-Wörterbuch : 2a tiel Deutsch-Esperanto
Leipzig : Hirt & Sohn, 1926. 455 p. / dokumento eo-de
vortaroj germanaj-Esperantaj
Bennemann, Paul Tra la mondo : internacia legolibro -[I a parto : por komencantoj, kun multaj bildoj kaj muziknotoj] kolektita kaj prilab. de Paul Bennemann. Leipzig : Hirt, 1921. (1. eld) 96 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo [22cm]
tekstoj diverslingvaj : tradukoj
Bennemann, Paul Internacia kantaro : kolekto de 64 popolaj kantoj el 26 nacioj kun aldono de 3 famaj koncertarioj : muzika eldono kolektitaj, grandparte trad. kaj prilaboritaj de Paul Bennemann. aranĝita de Josef Achtélik. Leipzig : Hirt, [1922]. 70 p. : ĉefe muziknotoj / dokumento eo
kantoj Esperantaj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj Esperantaj
Bennemann, Paul Internacia Kantaro [teksaro] : 139 popolaj kantoj el 55 landoj, 7 esperantaj kantoj, rondkantoj kaj salutoj, 3 famaj koncertarioj kolektitaj kaj tradukitaj de Paul Bennemann. Leipzig : Hirt, 1929. (16. - 20. Milo) 100 p. / dokumento eo
kantoj Esperantaj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj
Bennemann, Paul Internacia kantaro : kolekto de 139 popolaj kantoj el 55 landoj, 7 esperantaj kantoj, rondkantoj kaj kantsalutoj, 3 famaj koncertarioj : muzika eldono kolektitaj, grandparte trad. kaj prilaboritaj de Paul Bennemann. Leipzig : Hirt, 1930. (4. - 6. Milo) 154 p. : muziknotoj / dokumento eo
kantoj Esperantaj ; kantoj diverslingvaj : tradukoj Esperantaj
Bennemann, Paul Miru ! Pensu ! Ridu ! : La libro de la bona humoro elektita kaj prezentita de Paul Bennemann. [Scheveningen] : Heroldo de Esperanto, 1950. 240 p. : ilustr. / dokumento eo [21cm]
legolibroj Esperantaj : 1950 ; humuro : legolibroj
Bennett, Arnold Tri epizodoj en la vivo de sinjoro Cowlishaw dentisto : -[el Ok noveloj]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Bennett, Arnold La heroeco de Tomaso Chadwick : -[el Ok noveloj]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Bennett, Arnold Jok -aventura : -[el Ok Noveloj]
[s.l. : s.n., s.j.]. dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Bennett, Arnold Sub la horloĝo : -[el Ok Noveloj]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Bennett, Arnold La letero kaj la mensogo : -[el Ok Noveloj]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Bennett, Arnold La reganta iluzio : -[el Ok Noveloj]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Bennett, Arnold Ok Noveloj = The Matador of the Five Towns and other Stories.Wackrill, Alfred E. trad.el angla. London : Brita Esperantista Asocio, 1919. 124 p. / dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Bennett, Arnold Mimi : -[el Ok Noveloj]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Bennett, Arnold La matadoro de la kvin urboj : -[el Ok Noveloj]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo
noveloj anglalingvaj : tradukoj
Benson, [William Sol] Universala Esperanto-metodo - [ I-a p.]
Newark, NJ : Benson School of Esperanto, 1932. 90 p. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj : 1932
Benson, [William Sol] Universala Esperanto-metodo - [ II-a p.]
Newark, NJ : Benson School of Esperanto, 1932. 138 p. / dokument eo
lernolibroj Esperantaj : 1932
Benson, [William Sol] Universala Esperanto metodo : enhavanta kompletan rektan lernolibron, ampleksan ilustritan legolibron, universalan multlingvan bildvortaron = Bensona universala Esperanto metodo Newark, NJ : Benson School of Esperanto, 1932. 559 p. : multaj ilustr. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj : 1932
Benson, [William Sol] Universala propagandilo : specimena leciono
Newark, NJ : Benson School of Esperanto, 1928. [22] p. : ilustr. / dokumento plurlingva

Benson, [William Sol] Universala Esperanto-metodo - [ IV-a p.]
Newark, NJ : Benson School of Esperanto, 1932. 24 p. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj : 1932
Benson, [William Sol] Universala Esperanto-metodo - [ III-a p.]
Newark, NJ : Benson School of Esperanto, 1932. 310 p. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj : 1932
Benson, [William Sol] Universala Esperantistigilo
Newark, NJ : Benson School of Esperanto, 1932. 120 p. / dokumento eo

Ben-Yaakov, Baruch The Union of Earth's Citizens
Jeruzalem Israel : Baruch Ben-Yaakov , 1977. * / dokumento en

Beraru, Misu Spite la vivon ! : Mezgajaj poemoj originalaj kaj parodiaj
Bucuresti : eld. "Bibliofila", 1928. 107 p. / dokumento eo
originalaj poemoj ; originalaj parodioj
Berger, Joseph F[erdinand] Niko kaj Nina : postkursa legolibreto originala
Limburg/Lahn : Vereinsdruckerei, [proks. 1952]. 70 p. : ilustr. / dokumento eo
originalaj romanoj ; legolibroj Esperantaj : progresintoj: 1952
Berger, Ric Vortaro Occidental-Esperanto kaj Esperanto-Occidental
Chapelle-Vd : Occidental-Buro, [proks. 1930]. [18] p. / dokumento occidental-eo
vortaroj Esperantaj-Occidental : 1930 [proks.]
Berger, Ric <red.> Esperanto aŭ, o, or, ou, oder, o Interlingua
Morges : Ed. Interlingua, 1972. [150] p. / dokumento io-eo-plurlingva Collection pro Interlingua
Bergh, John Lolo : (Kristnaska rakonto) -[el Lingvo Internacia 1912]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo

Bergman, Hjalmar Studenta ekzameno ; La ĉefo sinjorino Ingeborg : -[el Sveda antologio] En: Sveda antologio : Unua parto, vol II. ; p.396 - 428. [Gevle-anoj ; Rodin, Bertil trad]. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo

Bergman, Peter M. The concise dictionary of 26 languages in simultaneous translation compiled by Peter M. Bergman. New-York : Bergmann, 1968. 408 p. / dokumento multlingvaj A Signet book ; E8312 vortaroj Esperantaj-multlingvaj
Bergman, Sten Tra sovaĝa Kamĉatko Gerdman, Birger trad.el sveda. Stockholm : Förlagsföreningen Esperanto, [1932]. 276 p. : ilustr., mapo / dokumento eo
Kamĉatko: vojaĝoj
Bergstein, Fanya Venis vespero teksto: Fanya Bergstein laŭ H. C. Andersen. trad. Amri Wandel. desegnoj: Ĥaim Hausman. Isrealo : Hakibbutz Hameuchad, 1985* [20] p. : ĉefe ilustr.
infanlibroj tradukitaj
Berka Aleŝ <kompil.> Interesa legaĵo : internacia legolibro kompil.: Aleŝ Berka. Vsetin-Ohrada : ONV, 1967. 124 p. / dokumento eo
legolibroj Esperantaj : 1967
Berka, Aleŝ Esperanta-Ĉeska vortaro
Ĉeĥoslovakio : [s.n.], 1966. dokumento eo
vortaroj Esperantaj-ĉe^haj
Bernadotte, Folke La fino : miaj humanecaj en intertraktoj en Germanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj Engholm,Stellan trad.el sveda. Stockholm : Eldona societo Esperanto, [1945]. (2. eld.) 139 p. : ilustr. / dokumento eo Stelo Libro ; 1 Germanio : 1945
Bernadotte, Folke La fino : miaj humanecaj en intertraktoj en Germanujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj Engholm,Stellan trad.el sveda. Stockholm : Eldona societo Esperanto, [1945]. (1. eld.) 77 p. : ilustr. / dokumento eo
Germanio : 1945
Bernard, R[oger] ; Ribod, A. Falsaj amikoj en Esperanto
Marmande : Esperantaj Francaj eld., [1971]. 39 p. / dokumento eo-fr

Bernard, Roger Raymond Schwartz : lia vivo kaj verkaro
[La Chaux-de-Fonds] : Kultura Centro Esperantista, [1977]. 22 folioj / folioj eo studoj ; 4 Schwartz, Raymond : biografioj
Bernard, Roger <trad.> Apenaŭ bukedeto ... : poemoj tradukitaj el la franca literaturo trad.el franca Bois-Colombes : Bernard, [proks. 1971].* 46 folioj / dokumento eo
poemoj franclingvaj : tradukoj ; antologioj
Bernard, Tristan Angla lingvo sen profesoro : unuakta komedio el franca lingvo, kun permeso de l' aŭtoro tradukis Gaston Moch Paris : Hachette, 1907. 44 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo franclingvaj unuaktaĵoj : franclingvaj komedioj : tradukoj
Bernard, William Bayle Lia lasta ŝanco : komedio en 2 aktoj Gego trad.el la angla lingvo. London : British Esperanto Association, 1915. 42 p. / dokumento eo
komedioj anglalingvaj : tradukoj
Bernardi, Vittorio de- Pierina Morosini : silenta sinofero de juna laboristino En: Lettere ; 4 (1983), 6 Bergamo : Gregorio Berbarigo, 1983. 16 p. / dokumento eo
katolikino : martiro ; Morosini, Pierina: biografioj
Bernasconi Edo [=Carlevaro Tazio] Esperanto aŭ Interlingua ? : Faktoj kaj teorioj kontraŭ mitoj kaj antaŭjugoj, studoj
La Chaux-de-Fonds : Centre Culturel
Espérantiste, 1977. [1. éd.]
163 p. / dokumento eo Studoj ; 9 Esperanto : Interlingua : komparo
Bernasconi Edo [=Carlevaro Tazio] Espéranto et interlingua : brčve étude comparative trad. par Nicole Piron. La Chaux-de-Fonds : Centre Culturel
Espérantiste, 1976. [1. éd.]
25 folioj : bibliogr. folioj [26 - 27] / dokumento fr Studoj ; 11 Esperanto : Interlingua : komparo
Bersetzerre, U.E. La ĉaso al diablo : rakonto trad. Reni, A.L. S.Vito al Tagliamento : Paolet, 1916. 32 p. / dokumento eo Malgranda kolekto de "L' Esperanto" ; 4-5
Berthelot, P[aul] Komercaj leteroj de P. Berthelot kaj Ch. Lambert. Paris [k.a.] : Hachette, 1905. (2. éd.) 47 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof
Berthelot, P[aul] Komercaj leteroj de P. Berthelot kaj Ch. Lambert. Paris : Hachette, 1908. (3. éd.) 47 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof
Berthelot, Paul La evangelio de la horo = L' évangile de l'heure. traduko de D-ro Osvaldo Pires de Holanda, el portugallingva versio Chapecó-SC : Fonto ; Gilbert R. Ledon, 1990. 36 p. / dokumento eo

Berthier, P.V. Alveno de abundo kaj konsumsocio
[ s.l.] : La Juna Penso, 1972. *

Bertin, Christian La mikroprocesoro Intel 8080 Christian Bertin. Rennes : CCETT, 1982. 77 p. / dokumento eo

Bertin, Christian La datentransiga proceduro X. 25 kun generala enkonduko pri proceduroj : (Someraj Universitataj Kursoj. 1980.)
Liége : SUK, 1980. 133 p. / dokumento eo

Bertin, Christian Kurso pri rapida legado aŭtoro: Christian Bertin Cesson-Sévigné : eld.de la aŭtoro, 1986. 126 p. / dokumento eo

Bertin, Christian Komputika Vortaro: Angla-Esperanta-Ĉina
[s.l. : s.n., s.j.]. 57 folioj / dokumento eo-en-zh
vortaroj : Angla-Esperanta-Ĉina
Bertin, Christian Computer dictionary, English-Esperanto (draft)
Cesson-Sévigné : Bertin, 1985. 105 folioj / dokumento en-eo
terminaroj Esperantaj-anglaj : komputilo
Bertolini, Dante El la nova ĝardeno : (originalaj poemoj itallingven tradukitaj el Esperanto) : = Dal nuovo giardino : (poesie dall' Esperanto tradotte in italiano) [antaŭparolo de Tazio Carlevaro]. Locarno : Pedrazzini, [1979]. 100 p. / dokumento eo-it
originalaj poemoj : tradukoj italaj ; antologioj
Bertrana, Prudenci Barbaraj prozaĵoj Grau Casas, Jaume trad.el kataluna. Leipzig : Hirt, Esperanto-Fako, 1926. 58 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 18 rakontoj katalunlingvaj : tradukoj
Berveling, Gerrit Esperanto -literatuur van de laatste 25 jaar : enkele kanttekeningen
Den Haag Vereniging "Esperanto Nederland", afdeling Den Haag, 1994. 28 p. / dokumento nl
dokumento nl : originala literaturo 1969-1994
Berveling, Gerrit Vi kion legus tie ĉi : poemaro
Vlaardingen : VoKo, 1988. 27 p. / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 16
Berveling, Gerrit Dio, kristanismo, aliaj religioj =God, christendom, andere godsdiensten. Gerrit Bervaling. Vlaardingen : VoKo, 1985. 36 p. / dokumento eo [8°] Voĉoj kristanaj ; 7
Berveling, Gerrit Kie oni trovas tion en la Korano? : Malgranda konkordanco Isai Sumber. Vlaardingen : VoKo, 1986. 32 p. / dokumento eo [8°] Voĉoj kristanaj ; 11
Berveling, Gerrit Trifolio : Versaĵoj trilingve
Vlaardingen : VoKo, 1988. 48 p. / dokumento eo-nl-la [8°] Vlardingena Kajero ; 5 originalaj poemoj
Berveling, Gerrit <red.> Se KELI poetas : poemoj el la K.E.L.I.-rondo [red. de Gerrit Berveling]. Vlaardingen : VoKo, 1987. 48 p. / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 15
Berveling, Gerrit <trad.> Beatrijs trad. el la mezepoka nederlanda de Gerrit Berveling. Vlaardingen : VoKo, 1986.. 24 p. / dokumento eo [8°] Voĉoj kristanaj ; 10 Maria :
Berveling, Gerrit <trad.> Al Diogneto : (pri nia religio) = Pros Diogneton. trad.el helena Sumber, Isai. Vlaardingen : VoKo, 1981. 24 p. / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 4
Berveling, Gerrit <trad.> Sinkonservo : artikolaro pri nukleaj armiloj kaj kristanismo =Zelfbehoud. de pluraj aŭtoroj. en red. de la Intereklezia Packonsiliĝo. [trad. sub red. de Gerrit Berveling] Vlaardingen : VoKo, 1981. 51 p. / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 3
Berveling, Gerrit* Ekumena jardeko de eklezioj en solidareco kun virinoj
Vlaardingen : VoKo, 1988. 20 p. / dokumento eo [8°] Voĉoj kristanaj ; 17
BES : ADRESARO 1920 BES : Adresaro 1920
[s.l. : s.n., s.j.]. 66 p.
adresaroj
BES : ADRESARO 1934 BES : Adresaro 1934
[s.l. : s.n., s.j.]. 92 p.
adresaroj
BES : ADRESARO 1937/1938 BES : Adresaro 1937/1938
Postejn : BES, [s.j.]. 16 p.
adresaroj
BESA ADRESARO BESA Adresaro de Esperantistoj el ĉiuj landoj : 9a eldono 1931
Potsteyn : [s.n., s.j.]. 100 p.
adresaroj
BES-A ADRESARO DE L' ESPERANTISTOJ EL BES-a adresaro de l' esperantistoj el ĉiuj landoj : [1928]
[s.l. : s.n., s.j.]. 70 p.
adresaroj
Bessičres, Albert Parvuli : rakonto Ramo trad.el franca. Paris : Espero Katolika, [1924]. 32 p. / dokumento eo [18°]

BET Bet -folio (Tendara gazeto de BET -26)
Litovio : BET 26, 1989. *

Beta - Alfa Tra la mondo per biciklo
[ s.l.] : La Juna Penso, 1974. *

Betts, F.F. Johano kaj Silvio : a first reading book in Esperanto
London : Esperanto Publ. Co., 1943. 47 p. / dokumento eo-n
legolibroj Esperantaj-anglaj : 1943
Beverling, Gerrit <red.> La evangelio laŭ Petro ; Berveling, Gerrit: La morto de Jesuo kaj kio poste? trad. el la helena kaj eseo de Gerrit Berveling Vlaardingen : Voĉoj Kristanoj, 1980. (2. eld. korektita) 12 p. / dokumento eo Voĉoj kristanaj ; 1
Bezruĉ, Petr. [=Vaŝek, Vladimir] Sileziaj kantoj : [eldonita je honoro de la 25-a datreveno de liberigo de Ĉeĥoslovakio] Petr Bezruč. [trad. Tomáš Pumpr, Jiři Koržinek, Rudolf Hromada]. Opava : Distrikta Popola Biblioteko, 1970 121 p. : ilustr. / dokumento eo [8°]
ĉeĥlingvaj poemoj ; trodukoj Esperantaj
Bezruĉ, Petr. [=Vaŝek, Vladimir] Petr Bezruĉ : 1867 - 1958 [respondeca red.: Jiři Urbanec. trad. Rudolf Hromada ; Jiři Kořinek] Opava : Památnik Petra Bezruče, 1970. 16 p. / dokumento eo
ĉeĥlingvaj poemoj : tradukoj Esperantaj
Bezzina, Mario F. Maz-zifna tar-rebbiegha : poeziji : = Printempa danco : poemaro Mallia, Carmel trad.el malta. B'Kara, Malta : Megga Letterarja, 1983 38 p. / dokumento eo-mt
poemoj maltlingvaj : tradukoj Esperantaj
BHAGAVAD-GITÂ Bhagavad-Gitâ, tio estas, sublima kanto pri la senmorteco el la sanskrita originalo verse trad. Francisco Valdomiro Lorenz. Rio de Janeiro : Livraria da Fed. E. Brasileira, 1942. 95 p. / dokumento eo
poemoj sanskritaj : tradukoj
Bhianchini, Sac. Jakobo [=Bianchini, Giacomo] Malgranda Katolika Katekismo originale verkita de Jakobo Bianchini. S. Vito al Tagliamento : Paolet, 1937 47 p. / dokumento eo [16°]
katekismo katolika
BIALYSTOK Bialystok [en bildoj] w grafice Henryka Wilka. Bialystok : Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, [proks. 1970]. 157 p. : multaj ilustr. / dokumento eo/pl/ru/en
Bialystok : gvidiloj
Biart, L. Akvo dormante
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Biau, Lin Vivu la venko de popola milito : memore al la 20-a datreveno de la venko de la kontraŭjapana rezistmilito de la Ĉina popelo
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. 56 p. / dokumento eo
Ĉinio: politiko
Biau, Lin Vivu la venko de popola milito : rememore al la 20-a datreveno de la venko de la kontraŭjapana rezistmilito de la Ĉina popolo (3 septembro 1965)
Beijing : Fremdlingva eld., 1965. 79 p. / dokumento eo
Ĉinio: politiko
Biau, Lin Raporto al la Naŭa Tutlanda Kongreso de la Komunista Partio de Ĉinio Lin Biau Beijing : Fremdlingva eld., 1969. 103 p. / dokumento eo
Ĉinio : komunista partio
BIBLIOGRAFI OVER DANSK SKOENLITTERATUR Bibliografi over dansk skönlitteratur oversat til Esperanto : Bibliografio pri dana ĉefliteraturo Tradukita en Esperanton. Köbenhavn : Centra Dana Esperantista Ligo, 1962. 14 folioj / dokumento *

BIBLIOGRAFIE DE TRADUCERI DIN LITERATURA Bibliografie de traduceri din literatura română în limba Esperanto = (bibliografio de tradukaĵoj el la rumana literaturo en Esperanton) donacio de Ionel Onet Rotterdam : eld. Bero, 2007. 88 p. / dokumento ro-eo
rumana literaturo : tradukoj Esperantaj : bibliografioj
BIBLIOGRAFIO DE JAPANA LITERATURO Bibliografio de japana literaturo tradukita en Esperanto
[Tokio] : 43a Kongreso de Japanaj Esperantistoj, 1956. II, 21 p. / dokumento eo-ja
bibliografioj : japanlingva literaturo : tradukoj
BIBLIOGRAFIO DE MEDICINA LITERATURO Bibliografio de medicina literaturo Esperanta en Japanujo
[Tokio] : 43a Kongreso de Japanaj Esperantistoj, 1956. IV, 46 p. / dokumento eo-ja
bibliografioj : medicina literaturo
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA Biblioteka uniwersytecka katolickiego uniwersytetu lubelskiego = Esperanto Liberejo en la ĉefa biblioteko ĉe la kat. Un. Lublina
[s.l. : s.n., s.j.]. 8 p. / dokumento eo

BIBLIOTEKO DE KANTISTO Biblioteko de kantisto : [kajero I] [red. V. Samodaj. trad. V. Gusev]. [*Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj] Moskva : [Ligoj de Sovetaj Esperantistoj*], 1968. 11 p. / dokumento eo
kantoj ruslingvaj: Esperantaj tradukoj
BIBLIOTEKO DE KANTISTO Biblioteko de kantisto : [kajero II] [red. V. Samodaj]. [*Komisiono pri Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj] Moskva : [Ligoj de Sovetaj Esperantistoj*], 1968. 7 p. / dokumento eo
kantoj ruslingvaj: Esperantaj tradukoj
Biedulski, Czeslaw Strategiaj demandoj de la Esperanto-komunumo : la 1-a Internacia Simpozio, Varsovio, 1984 - 04 - 24-28 [respondeca red. Biedulski, Czeslaw]. Warszawa : Pola Esperanto Asocio, 1985. 145 p. : literaturindikoj / dokumento eo ISBN 83-7013-012-7 originalaj paroladoj : antologioj ; Esperanto-movado : simpozioj
Bielinski, Józef Pawel Gramatika Ekzercaro de Esperanto
Bydgoszcz : [s.n.], 1984. 24 p. / dokumento eo-pl [8°]

Bielinski, Józef Pawel Esperanto por feriadoj
Bydgoszcz : Monda turismo, 1980. 22 p. / dokumento eo-pl [8°]

Bielinski, Józef Pawel Oraj Pensoj : proverboj, aforismoj, sentencoj komikaj, poemetoj
Bydgoszcz : [s.n.], 1983. 22 p. / dokumento eo-pl [8°]

Bielinski, Józef Pawel Esperanto dla Kazdego
Bydgoszcz : Polski Zwiazek Esperantystow, 1973. 27 p. / dokumento eo-pl [8°]
lernolibroj Esperantaj-polaj : 1973
Bielinski, Józef Pawel Esperanto dla Kazdego
Bydgoszcz : Polski Zwiazek Esperantystow, 1989. * / dokumento eo-pl
lernolibroj Esperantaj-polaj : 1989
Bienen, Wolfgang Katolika Diservo St. Antonius
Bad Aachen : W.Bienen, 1990. *

Biernacki, Mieczyslaw La verko de Chopin Medrkiewicz, jan trad. kaj verkis biografion. Budapest : Literatura Mondo, 1936. 26 p. : ilustr. / dokumento eo [12°]
Chopin, Frederiko
Biest, W. van der- Ŝi ne legos ĝin : (monologo)
Brugge : A.J. Witteryck, 1909. 7 p. / dokumento eo [12°]

Biest, W. van der- Esperantistenliefde : (blijspel in één bedrijf) [manuskripto]
[s.l. : s.n., s.j.]. 21 p. / dokumento eo [12°]

Biest, W. van der- Amours espérantistes : (vaudeville en un acte)
Brugge : A.J.Witteryck editeur, 1910. 15 p. / dokumento eo-fr [12°]

Biest, W. van der- Esperantistenliefde : (blijspel in één bedrijf)
Steenbrugge : Witteryck, 1926. 21 p. / dokumento eo [12°]

Bigor, Georgi Stojanov <red.> Ili pereis por la libero : leteroj de bulgaraj kontraufaŝistoj, pereintaj en la batalo por libereco kaj demokratio 1941 - 1944 Bigor, Georgi Stojanov Sofija : Bulgara Esperantista Kooperativo, 1947. 31 p. : ilustr. / dokumento eo [12°]

Bijlsma, T. Ĉu interkonsento en la Meza Oriento? : Voĉoj por kaj kontraŭ Izraelo : malfermita letero 6* T. Bijlsma ; H. van Praag ; M. Suudi. Trad. W.A. Verloren van Themmat.* [s.l. : s.n., proks. 1970]. 61 p.* / dokumento (kopiita) eo [8°]
Israelo : kritikoj
BILDLIBRO PRI BESTOJ Bildlibro pri bestoj Daily Mail bild-libro pri bestoj. Gething, W.A. trad. London : Associated Newspapers Limited, 1961. [74] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

BILDOJ KAJ TEKSTOJ EL LA BIBLIO Bildoj kaj tekstoj el la biblio Esperanto selections n° 1 tot 8. London, Brita Biblia Societo * Esperanto selections
BILDOJ PRI LA APEROJ DE LA SANKTA Bildoj pri la aperoj de la Sankta Virgulino en Banneux (Belgujo) [Beckers, A. trad]. [s.l.] : [Espero Katolika, 1953]. 1 faldfolio : ĉefe ilustr. / faldfolio eo Espero Katolika Maria <Sankta>: aperoj
BILDOJ PRI LA APEROJ DE LA SANKTA Bildoj pri la aperoj de la Sankta Virgulino en Banneux (Belgujo) [Beckers A. trad]. [s.l.] : Espero Katolika, 1956. 1 faldfolio : ĉefe ilustr. / faldfolio eo Espero Katolika : Aldono ; 1956 Maria <Sankta>: aperoj
BILDUNG UND BERECHNUNG Bildung und Berechnung : = Klerigo kaj prikalkulado hrsg. von Hermann Behrmann und Spomenka Ŝtimec. Bamberg : Verl. Difo-Druck, [1976]. 135 p. : literaturindikoj / dokumento eo/de Europäische Reihe : Entnationalisierte Wissenschaft ; 1 klerigado
Bilhaud, Paul Solo de fluto Doré, Fernand trad. kaj ludita. Paris : Librairie de l' Espéranto, 1907. 11 p. / dokumento eo [16°]

Bing, Harold [F.] Historia kaj filozofia fono de la moderna pacifismo Tordoff, Guy kaj Rossetti, Reto trad.el angla. London : War Resisters' International, [1971]. 28 p. / dokumento eo [16°] Kvakera Esperantisto: Aldono ; 27
Bing, Harold F. La interna rolo de la pacmovado
[s.l.] : Militrezistantoj, 1965. 12 p. / dokumento eo [16°]

Bing, Harold F. La interna rolo de la pacmovado
[s.l.] : Militrezistantoj, 1965. 12 p. / dokumento eo [16°]

BIRDOJ KAJ BESTOJ SUR POŜTMARKOJ Birdoj kaj bestoj sur poŝtmarkoj.
Chesterfield : "Nia Voĉeto", [s.j.]. * / albumeto eo (senenhava)
poŝtmark-albumoj malplenaj
Biro, Lajós La Greka soldato : [el La Revuo]
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Björnson, Björnstjerne Gaja knabo = En glad gutt. Sandberg, Liv ; Johansen, Dordi trad.el norvega. Oslo : Norvega Esperantista Ligo, 1934. 89 p. : ilustr. / dokumento eo [12°]
romanoj norveglingvaj : tradukoj
Björnson, Björnstjerne Synnöve Solbakken : norvega rakonto Weide, Edith ; Weide, August trad. Aarhus : Weide, 1939. 96 p. / dokumento eo [8°]
romanoj norveglingvaj : tradukoj
Blade, François La bela Magdaleno Rey-Pailhade, C. de- trad. [s.l.] : Imprimerie-Librairie De Montligeon, 1907. 7 p. / dokumento eo [8°]

Blagoeva, Stela Georgi Dimitrov : biografia skizo
Sofio : Els. De Fremlingva Literaturo, 1962. 211 p. : ilustr. / dokumento eo [8°]
Dimitrov, Georgi : biografioj
Blais, Hélčne Skribistino anhelanta = Scribe haletante. Arlette Blais-Kwiecien [ilustr.]. Lebuis, Claude trad. La Salle : eld. Ondo, [1988]. 73 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 2-89384-000-0 poemoj franclingvaj : tradukoj
Blakitniy, Vasil Literatura Aldono
[Kiev : Esperanto-komisiono de UTDKZ, s.j.]. p. 40-68 / dokumentoparto eo [4°]

Blanco-Hoevers, A. Het eerste onderwijs in Esperanto : op aanschouwelike grondslag naar platen van "Van Lummel"
Utrecht : Keminck en zoon, 1908. 62 p. / dokumento nl-eo

BLANKA SABLO Blanka sablo : Fabeloj, legendoj, rakontoj el Vjetnamio. Pasinta kaj nuntempa. Nguyen Minh Kinh ; Dang Dinh Dam trad. Hanoi : Fremdlingva eld., 1981. 55 p. / dokumento eo Kolekto Hibisko
Blanke, Detlev Plansprache und Nationalsprache : einige Probleme der Wortbildung des Esperanto und des Deutschen in konfrontativer Darstellung
Berlin : Akademie der Wissenschaften der DDR, 1981. [1. Aufl.] 161 p. : bibliogr. p. 141 - 158 / dokumento de Linguistische Studien : Reihe A, Arbeitsberichte ; 85 Esperanto : planlingvoj : kontribuaĵoj
Blanke, Detlev Esperanto und Wissenschaft : [zur Plansprachenproblematik] Mit einem Vorw. v. Georg F. Meier u. Beiträgen v. Till Dahlenburg u. Martin Schüler. Berlin : Kulturbund der DDR, Esperanto-Verband, [s.j.]* 88 p. : tabeloj, bibliogr. p. 80 - 88 / dokumento de
planlingvo ; Esperanto : scienco ; tekniko
Blanke, Detlev Internationale Plansprachen : Eine Einführung
Berlin : Akademie-Verl., 1985. 408 p. : tabeloj, bibliogr. p. 304 - 381 / dokumento de Sammlung Akademie-Verlag ; 34 interlingvistiko : enkonduko
Blaschko, S. La kometo de Halley S. Blaĵko. el rusa lingvo esperantigis W. Ŝmurlo. Kötzschenbroda-Dresden : Thalwitzer, 1910. 21 p. / dokumento eo [4°] Kolekto de la Internacia Scienca Revuo ; 1
Blasco Ibanez, Vicente Sango kaj sablo : romano de tipaj hispanaj moroj Salas Bonal, Ramón de- trad. Zaragoza : Aragona Esperanto-Federacio, 1935. 230 p. / dokumento eo [8°]
romanoj hispanlingvaj , trad.
BLEA KAJ IPE BLEA kaj IPE : historio de la Brita Laborista Esperanto-Asocio kaj Internacio de Proleta Esperantistaro* kompil. Nobes, Arthur [s.l.: Kolektivo de Britaj Socialistoj, 1983].* 22 p. : ilustr. / dokumento eo
laboristoj : Britio : historio
Bleier, V[ilmos] ; Cense, E. Ora libro de la Esperanto movado 1887-1937
Budapest, Hungarujo : Literatura Mondo, 1937. 221 p. / dokumento eo [8°]

Blicher, M[artin] El mia Esperantista vivo
[Köbenhavn] : TK, 1967. 16 p. : ilustr. / dokumento eo
aŭtobiografioj : Blicher, Martin
Blicher, St[een] St[eensen] La pastro en Vejlbye : kriminalrakonto : el la taglibro de la distrikta juĝisto Erik Sörensen, kun du notoj de la pastro en Aalsöe Hunderup Petersen, Aage trad.el dana. Odense : Eget Forl., 1945. 47 p. / dokumento eo
rakontoj danlingvaj : tradukoj
Blicher, St[een] St[eensen] Taglibro de vilaĝ-pedelo Bulthuis, H.J. trad. Godesberg : Butin & Jung, 1922. 48 p. / dokumento eo
rakontoj danlingvaj : tradukoj
Blicher, St[een] St[eensen] Jozefa : (rakonto) Bulthuis, H.J. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *

Blok, A. Sleutel op "Het Esperanto in twintig lessen" van A. Blok. Rotterdam : W.Zwagers, 1924. (5. Druk) 36 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj: ŝlosiloj : 1924
Blok, A. Zwagers' Esperanto zakwoordenboek : Esperanto-Nederlandch Nederlandsch-Esperanto samengest. en bewerkt door A. Blok. [2. uitg. bewerkt door M. de Waard] Rotterdam : Zwagers, 1935. (2. vermeerderde uitgave) 193 p. / dokumento nl-eo
vortaroj Esperantaj-nederlandaj-Esperantaj
Blok, A. Het Esperanto in twintig lessen : bewerkt voor zelfonderricht, cursus- en schoolgebruik door A. Blok. Herzien door M. de Waard. Rotterdam : W.Zwagers, 1936. (17. uitg.) 117 p. / dokumento nl-eo
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1936
Blok, A. Aanhangsel tot Esperanto Sleutel
Amsterdam : [s.n.], [s.j.]. 17 p.
ŝlosiloj
Blok, A. Het Esperanto in twintig lessen : bewerkt voor zelfonderricht, cursus- en schoolgebruik
Rotterdam : W.Zwagers, 1912. 97 p / dokumento nl-eo
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1912
Blok, A. Het Esperanto in twintig lessen : bewerkt voor zelfonderricht, cursus- en schoolgebruik
Rotterdam : W.Zwagers, 1914. (2. druk) 100 p. / dokumento nl-eo
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1914
Blok, A. Het Esperanto in twintig lessen : bewerkt voor zelfonderricht, cursus- en schoolgebruik
Rotterdam : Zwagers, [s.j.]. 98 p. / dokumento nl-eo
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj :
Blok, A. Het Esperanto in twintig lessen : bewerkt voor zelfonderricht, cursus- en schoolgebruik
Rotterdam : W.Zwagers, 1924. (15. Druk) 97 p. / dokumento nl-eo
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1924
Blok, H. Esperanto zakwoordenboekje door H. Blok profesoro de Esperanto [s.l. : s.n., 1923]. (5. druk) 24, 16 p. / dokumento eo
vortaroj Esperantaj-nederlandaj
Blok, H. Esperanto zakwoordenboekje : met grammatica
[s.l. : s.n., s.j.]. (13. Druk) 24, 16 p. / dokumento eo
vortaroj Esperantaj-nederlandaj
Blomgren, Alvar La provo de fido de Alvar Blomgren. [Östansjö] : Esperanto-Missionen, [1964]. 18 p. / dokumento eo Evangelia Serio ; 9
Esperanto-Missionen ; 9

Blondeaux, André Lexique ferroviaire français-Espéranto avec index en Esperanto, langue internationale : = Fervoja leksikono franca-Esperanta kun indekso en Esperanto,
lingvo internacia

Loctudy : Association Francaise des Cheminots pour l' Esperanto, 1978. III, 165 p. : grafikaĵoj / dokumento eo-fr

Boatman, Douglas P. La nekonata konato : mistera rakonto fote reproduktita de la unua eldono Heroldo de Esperanto 1932. [antaŭnoto de Alano Tomson]. Kopenhagen : Kehlet, 1977. 121 p. / dokumento eo
originalaj romanoj
Boatman, Douglas P. La juna majstro : kun pli ol tridek aliaj verkoj, poeziaj kaj prozaj Douglas P. Boatman. [tajpita manuskripto] [s.l. : s.n., s.j.]. * p. / dokumento eo

Boatman, Douglas P. Kara diablino Douglas P. Boatman Antwerpen : Stafeto, 1979. 112 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 40 ISBN 90-6336-014-2 originalaj romanoj
Boatman, Douglas P. Jes, panjo ! : Unuakta komedio
Köln : Heroldo de Esperanto, [proks. 1936]. 31 p. / dokumento eo
originalaj komedioj ; originalaj unuaktaĵoj
Boatman, Douglas P. Kaprico : (rakonto originale en Esperanto) En: El "Navigado estas necesa" kaj aliaj rakontoj* [s.l. : s.n., s.j.]. * / [broŝurparto] dokumento eo
originalaj rakontoj
Boatman, Douglas P. La nekonata konato : mistera rakonto [antaŭnoto de Alano Tomson]. Köln : Heroldo de Esperanto, 1932. 121 p. / dokumento eo
originalaj romanoj
Bobin, Marcel Les mots Esperanto : groupés selon le sens Marcel Bobin ingénieur des Arts et Manufactures, membre du "Lingva komitato." Paris : Polgar, 1927. (2. éd.) 160 p. / dokumento eo-fr

Bociort, Ignat La spirito de Esperanto kaj la "samideanaj" malamikaĵoj Ignat Bociort. diskutkajeroj / Universala Esperanto-Asocio ; 2 Rotterdam : Universala Esperanto -Acocio, 1999. 12 p. / dokumento eo diskutkajeroj ; 2 ISBN 1388-2252 originalaj eseoj
Bociort, Ignat Florian Lucrari practice de Esperanto - interlingvistica : teorie, exercitii, texte alese, vocabular esper.-român si român-esper.
Timisoara : Universitatea din Timisoara,
Facultatea de Filologie, 1980.
298 p. / dokumento eo-ro [8°]
legolibroj Esperantaj : 1980 ; vortaroj Esperantaj-rumanaj : 1980
Bodnár, Remigo La princo S-kta Emeriko : el la gento de Sankta Stefano
[s.l. : s.n., 1929]. 15 p. : ilustr. / dokumento eo

Bödvarsson, Arni Islanda Lingvo : enkonduko en la gramatiko
[s.l.] : Islanda Esperanto -Asocio, 1977. * p. / dokumento eo

Boetzelaar van- La internacia misia konsilantaro I.M.K. : ĝia celo kaj ĝia tasko
Zeist : eld.la Nederl. Misia studkonsilantaro, 1932. *

Boeynaems, P. De ex-libris van apoteker van Schoor. 1973 en Apoteker Oscar Van Schoor (1873-1936) : bij de honderste verjaardag van zijn geboorte [sl : s.n., 1973]. p. ** / dokumentoparto nl
Oscar Van Schoor ; ex-libris
Bogaard, J.P. Stenografio Duploye Flaguel por La Nederlanda Lingvo verkita de J.P. Bogaard, Profesoro diplomita de SIT, Vic-Prezidanto de SIT por Nederlando Terneuzen : aŭtoro, 1937. 12 p. / dokumento eo-nl

Bogdanov, A[leksandr Nikolaeviĉ] Ruĝa stelo : fantazia romano Kolektive el rusa lingvo trad.sub red. de N. Nekrasov kaj S. Rublov. Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda, eld. Fako Kooperativa, 1929. 166 p. / dokumento eo
romanoj ruslingvaj : tradukoj
Bogdanov, A[leksandr Nikolaeviĉ] Ruĝa stelo : fantazia romano Kolektive el rusa lingvo trad.sub red. de N. Nekrasov kaj S. Rublov. Leipzig : Sennacieca Asocio Tutmonda, eld. Fako Kooperativa, 1929. 166 p. / dokumento eo
romanoj ruslingvaj : tradukoj
Bögh-Högsted, Agnes [La] mistero de l' vivo : noveloj tradukita el la dana lingvo de C.Graversen. Aabyhöj : Dansk Esperanto Verlag, 1950. 97 p. / dokumento eo
noveloj danlingvaj : tradukoj
Bögh-Högsted, Agnes Pli ol fantazio tradukita el la dana lingvo de C.Graversen. kovrilan desegaĵon faris Arne Petersen. Aabyhöj : Dansk Esperanto Verlag, 1946. 70 p. / dokumento eo
noveloj danlingvaj : tradukoj
Boguŝeviĉ, K. Kozu-Kurpeĉ kaj Bajan-Slu : Kirgiza tradicio popola
[s.l. : s.n., s.j.]. dokumentoparto eo [el Esperanta prozaĵoj]
BOHEMAJ MONDBANLOKOJ KAJ ILIAJ La bohemaj mondbanlokoj kaj iliaj ekskursteritorioj : Ĉeĥoslovakio.
Karlsbad : Landligo por Interkomuniko de Fremduloj, [proks. 1920].* 43 p. : ilustr. / dokumento eo
Bohemio : banlokoj
Boia, Aurel 11 x 11 esperanto prin proverbe : curs minimal
Bukarest : [s.n.], 1979. 32 p. / dokumento eo-ro
lernolibroj Esperantaj-rumanaj : proverboj Esperantaj
Boirac, E[mile] Fundamentaj principoj de la vortaro Esperanta : antaŭparolo al "Plena vortaro Esperanto-Esperanta"
Paris : Esper. Centro Librejo, 1925. (2. eld.) 30 p. / dokumento eo

Boirac, E[mile] Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto : laŭ "Universala vortaro" kaj unua oficiala aldono
Paris : Hachette, 1911. 27 p. / dokumento eo Esperanto : Kolekto de la Revuo
Boirac, E[mile] Le congres Espérantiste de Geneve
Paris : Delagrave, [s.j.]. *

Boirac, Emile Plena vortaro Esperanto-Esperanta kaj Esperanto-franca : [unua parto]
Paris : Hachette, [1909]. XIX, 430 p. / dokumento eo-fr
vortaroj
Boirac, Emile Pri la homa radiado
Paris : Presa Esperantista Societo, 1906. 16 p. / dokumento eo

Boirac, Emile Le problčme de la Langue Internationale Extr. de la "Revue pédagogique" ; 1911, 15. I Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1911. 16 p. / dokumento fr [8°] exstr.de la "Revue pédagogique"
Boirac, Emile Perdita kaj retrovita : originala rakonto
Paris : Presa Esperantista Societo, 1905. 23 p. / dokumento eo [12°] Kolekto de "Lingvo Internacia" ; 5
BOIS DE HAL Bois de Hal
Aalst : [s.n., s.j.]. *

Bojaĝieva, Ljuba Floranta branĉete : poezio kaj poezo per infanoj (Versagoj): Ljuba Bojagieva, (rakontoj): Minail Cobanov [Michail Cobanov]. Poezio kaj prozo por infanoj. (Red.: Asen Grigorov.) [Sofija] : eld.L.K.K.de la 40a kongreso de BGA, 1980. 66 p. / dokumento eo [8°]

Bojaĝieva, Ljuba Milda Pipro jam eksonis : poezio
Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1986. 58 p. / dokumento eo [8°]

Bokarev, E[vgenij Alekseeviĉ] Russko-esperantskij slovar : okolo 24000 slov : = Rusa-Esperanta vortaro : preskaŭ 24000 vortoj kompilis doktoro de filologiaj scienoj E.A. Bokarev ; J.V. VoleviĈ ; V.P. Grigorjev [k.a.]. redaktita E.A. Bokarev. Moskva : Sovetskaja Enciklopedija, 1966. 536 p. / dokumento eo-ru
vortaroj rusaj-Esperantaj: 1966
Bokarev, E[vgenij Alekseeviĉ] Esperanta - Rusa vortaro
Moskva : [s.n.], 1962. (2. steriotipa eldono) dokumento eo-ru
vortaroj rusaj-Esperantaj
Bokarev, E[vgenij] A[lekseeviĉ] Russko-esperantskij slovar : okolo 26000 slov : = Rusa-Esperanta vortaro : preskaŭ 26000 vortoj kompilis doktoro de filologiaj scienoj E.A. Bokarev. kun eldono de mallonga gramtika skizo de Esperanto. Moskva : Izd. Sovetskaja Enciklopedija, 1974. 488 p. / dokumento eo-ru
vortaroj Esperantaj-rusaj : 1974
Böll, Heinrich La perdita honoro de iu Katarino Blum' : au kiel potenco povas estiĝi kaj kien ĝi povas konduki : rakonto = Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Ŝulco, Rikardo trad.el Germana. [Gerlingen-Stuttgart] : Bleicher, [1978]. 154 p. + korektoj / dokumento eo [12°] ISBN 3-88350-500-5 romanoj germanlingvaj : tradukoj
Bölsche, Wilhelm Unu ĉapitro el la ama vivo en la naturo : ( La ama vivo en la naturo) de Wilhelm Bölsche. Esperantigita laŭ la germana originalo de L. E. Meier Stuttgart : Franckh, [1906]. 62 p. / dokumento eo [12°]

Bolyai, János Matematikaoktatási
Eger : [s.n.], 1988. *

Bomford, Jean Marfilo Karlo : legendo el Kornvalo [La originalajn desegn. faris Irena Campbell]. Glasgow : eld. Kardo, 1978. 10 p. : ilustr. / dokumento eo [8°] Libroj por Komencantoj ; 1 ISBN 0-905149-07-6
BONA PAŜTISTO La bona paŝtisto
London : Esperanto Selections, [s.j.] [4] p. / folio eo Esperanto Selections ; 5
BONA RIDO… Bona rido... : anekdotaro kolektita kaj esperantigita de Axel A. Helm.
ilustr. de Lennart Spove.
Mälmo : eld.Societo Esperanto, [1965]. 85 p. : ilustr. / dokumento eo
ŝercoj
Bondt, R[obert] de- Esperanto Universala lingvo : in 15 lessen
[Aalst] : Esperanto-groep Aalst, [1978]. 77 p. : ilustr. / dokumento eo
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj ; 1978
BONHUMORAJ RAKONTOJ DE NUNTEMPAJ Bonhumoraj rakontoj de nuntempaj verkistoj Balkányi, p. ; Faludi, E. ; Tilkovszky, K. ; [k.a.] trad. Budapest : "Per Esperanto al la tutmondo", 1921. 31 p. / dokumento eo El la hungara literaturo rakontoj hungarlingvaj : tradukoj
Bonnehon D. Petit cours primaire d' Esperanto : en 50 leçons graduées par D. Bonnehon ; A. Rosiaux. Paris : Hachette, 1910. VIII,128 p. : illustr. / dokumento eo-fr [16°] Esperanto : Kolekto de la Revuo lernolibroj Esperantaj-francaj: 1910
Bonnehon, D. Petit cours primaire d' Esperanto : en 50 leçons graduées
Paris : Hachette, 1913. 136 p.* / dokumento eo-fr [16°] Esperanto : Kolekto de la Revuo lernolibroj Esperantaj-francaj :
Bonsels, Waldemar Ŝolandro Sós, Edmund trad.el germana. Wien : Knepler, [1924]. 32 p. / dokumento eo [12°] Nova Biblioteko Esperanto ; 2 rakontoj germanlingvaj : tradukoj
Bontje, G.J.B. Op de bres voor Esperanto : een reeks artikelen zooals deze van tijd tot tijd verscheen in de Opr. Haarl. Courant : 1887 - 1937
Haarlem : Enschede en Zonen, [proks. 1937]. 48 p. / dokumento nl
Esperanto : informiloj nederlandlingvaj : 1937
BONVENON KAJ SALUTON Bonvenon kaj saluton! : parolu Esperanton kun ni
Aalst : [s.n., s.j.]. *

BONVENON, AMIKO! Bonvenon, amiko! : Ĉu vi parolas Esperanton? Kompreneble!.
Aalst : [s.n., s.j.]. *

Boon, N. Nederlanda kantaro Esperantista
Den Haag : Espero, 1910 15 p.
muziko
Booth, Frank Arboj de la arbaro kaj kampo kun ilustr. de Edith R. Turlington. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1947. 37 p. : multaj ilustr. / dokumento eo [18°]

Borĉiĉ, Lucija Pulsas la viv' : poemoj 1977 - 2001
Zagreb : Internacia Kultura Servo, 2001. 128 p. / dokumento eo kolekto IKS ; 3 ISBN 953-6697-04-1 originalaj poemoj ; Borĉiĉ, Lucija : biografioj
Borel, J[ean] Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache : mit Übungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa
Berlin : Möller & Borel, 1913. 146 p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1913
Borel, J[ean] Schlüssel zum "Vollständigen Lehrbuch der Esperanto-Sprache"
Dresden : Ader & Borel, 1912. (**. taus) 64 p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj
Borel, J[ean] Legolibreto Borel J. trad. Berlin : Möller & Borel, 1926. (4. eld.) 47 p. / dokumento eo [24°] Esperanta Biblioteko Internacia ; 1 legolibroj Esperantaj : 1926
Borel, J[ean] Komerca korespondo kunmetis J. Borel. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1922. (2. eld.) 46 p. / dokumento eo [24°] Esperanta Biblioteko Internacia ; 16 komerco : frazaroj Esperantaj : 1922
Borel, J[ean] Legolibreto Borel J. trad. Berlin : Möller & Borel, 1926. (4. eld.) 47 p. / dokumento eo [24°] Esperanta Biblioteko Internacia ; 1 legolibroj Esperantaj : 1926
Borel, Jean Praktika frazaro : dialogoj de la ĉiutaga vivo kunmetis J. Borel laŭ A. Matthias. Berlin : Möller & Borel, 1922. (7. milo) 45 p. / dokumento eo [24°] Esperanta Biblioteko Internacia ; 9 frazaroj Esperantaj laůtemaj: 1922; legolibroj Esperantaj
Bormann, Artur Nieder mit den Sprachenschranken! : Der Weg zur Universalsprache : [Wasserstoffbomben veraltert] Sonderdr. "La ponto" ; 1950, 5/6 München-Pasing : [Germana Esperanto-Asocio], [1950]. p. 50 - 68* / dokumento*
Esperanto : informiloj germanlingvaj : 1950
Bormann, Werner Bona ŝanco : dek du prelegoj pri la internacia lingvo kaj la sociaj sciencoj
La Laguna : Régulo, 1970. 112 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Movado ; 5 Esperanto-movado : kontribuaĵoj ; Eůropo : lingvoproblemo
Bormann, Werner Funktion und Kultur des Esperanto
Augsburg : Deutscher Esperanto-Bund, [1981]. 32 p. / dokumento de Schriftenreihe des Deutschen Esperanto-Instituts Esperanto : kulturo ; gramatikoj Esperantaj-germanaj : 1981
Bormann, Werner Deutsches Esperanto-Institut : Aufbau, Entwicklung, Leistungen [verantw. für den Inhalt : Werner Bormann. Gesamtred. und Gestaltung : Gerald Tucker]. Augsburg : [Deutsches Esperanto-Institut], 1977. [8°] 56 p. : ilustr., mapskizoj / dokumento de

Bormann, Werner Lingva unueco
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Bormann, Werner Mondkomerco kaj lingvo : studmaterialo por kursoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj Dr. Werner Bormann Hamburg : eld. De la aŭtoro, 1993. 47 p. / dokumento eo
komerco : lingvoproblemo
Bormann, Werner Por plurlingveco de Europo : disputo pri argumentoj : = Für Europas Mehrsprachigkeit : ein Streit um Argumente Bormann, Werner ; Frank Helmar G. San Marino ; [k.a.] : AIS, 1994. 167 p. / dokumento eo-de ISBN 3-929853-02-7 Europo : plurlingvismo : Esperanto
Bormann, Werner ; [k.a.] Esperanto in theorie und praxis Bormann, Werner ; Tucker, Gerald ; Welger, Helmut ; Sakaguchi, Alicja Augsburg : Germana Esperanto Instituto, 1981. 44 p. : resumoj en Esperanto / dokumento de Deutsches Esperanto-Institut : Seminare Dokumentation ; 1 Esperanto : kontribuaĵoj
Borsboom, Ed Vivo de lanti
Paris : SAT, 1976. 271 p. : ilustr.,bibliogr. p. 257 - 260 / dokumento eo [12°]
Lanti, Eugeno : biografioj
Boschvogel, F[rans] R[amon] Godelieve la noblino de Gistel Decorte, Arni ; Ruyver, Leotadio de- trad.el flanda [Bierbeek : Fratoj de la Karitato], 1958. 35 p. / dokumento eo [8)]
Godelieve <sankta> : biografioj
Boŝevski, Dragan Parolado antaŭ sunsubiro : minijaturoj Dragan Boŝevski. je la makedona lingvo al Esperanto tradukis Kostadinka Ŝimuniĉ, Zagreb. korektis kaj komputile preparis Viktor Galeski. Prilep : Esperanto -societo "La Progreso", 2010. 57 p. ; 49 p. / dokumento eo-ru

Bosman Phil Ŝanco por feliĉo = Menslief ik hou van jou. trad.el la nederlandlingva originalo Lydia Kerremans. Kovrilo kaj grafika prizorgado Bert Pieters. Tielt ; [Berchem]: Lannoo ; [movado sen nomo], 1988. 93 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 3-451-21387-7 poemoj nederlandlingvaj : tradukoj Esperantaj
Bosmans Freddy Musee Communal [Xhoris] tiré en 100 ex. en mars 1984. Xhoris : s.n, [1984]. 61 p. : ilustr. / dokumento fr-eo-wa-de-nl
Xhoris : muzeoj : komuna muzeo
Bossičre, René E. Sur la feliĉvojo Meunier, Ch.trad.kun la kunlaboroj de aliaj. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1930. 40 p. / dokumento eo [16°]
utopioj politikaj
Bossuet, Jacques-Bénigne Unua kateĥismo : au resumo de la kristana kredo Deschamps, Paul trad. Tours : Menard, 1912. 76 p. / dokumento eo [18°]

Bossuet, Jacques-Bénigne Funebra parolado pri Louis de Bourbon, prince de Condé el la franca lingvo tradukis Louis Bastien. Paris : Presa Esper.Societo, 1911. 69 p. / dokumento eo [16°]
paroladoj franclingvaj : tradukoj ; literaturo franclingva klasika
Botela, Antonio Marco Esperanto en Katalunio (1887-1987) Antonio Marco Botella. Barcelona : eld. Barcelona Esperanto-Centro, 2005. 358 p. / dokumento eo [20cm] ISBN 84-933700-1-0 Katalunio
Botev, Ĥristo Elektita verkaro [red. Ĥristo Gorov. trad.el bulgara Ivan, Dobrev ; Ivan Sarafov]. Sofija : Sofia Press, 1969. 83 p. / dokumento eo [12°]
poemoj bulgarlingvaj: tradukoj
Botjov, Ĥristo [=Botev Hristo] Versaĵoj antaŭparolo de Zahari Zahariev. trad.el bulgara Ivan Dobrev. Sofija : Centra Librejo "Esperanto", [1929]. 47 p. : ilustr. / dokumento eo [16°]
poemoj bulgarlingvaj : tradukoj
Bou Leu Si La filino de Gous Ŝan, K.Ĉ. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Orienta Almanako]
Boucon, H[erman] Humuraĵoj
Markt-Redwitz : Ziegler, 1919. 16 p. / dokumento eo [24°]

Boucon, Herman Mia lasta klaso en la vilaĝa lernejo En: Lauroj : kolekto de la originalaj verkoj premiitaj en la unua literatura konkurso de "La revuo" [s.l. : s.n. , s.j.]. p.[61] - 69 / dokumentoparto eo [el Lauroj 1908]
Boudier - Bakker, Ina Surprizoj = wat komen zal. Flint, Tekla trad.el nederlanda. Heerlen : Esperanto Instituto "Isosek", 1936. 206 p. / dokumento eo [12°]
romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Boulanger, Nadine L' Esperanto dans le parlement Européen
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Boulet, Paul Du mil novaj vortoj : ĉerpitaj el la verkaro de Dro L. L. Zamenhof : netroveblaj en "Universala vortaro" : kun sep naciaj tradukoj kaj referencoj montrantaj la lokon, kie ĉiu vorto troviĝas ellaboris Paul Boulet. Paris : Hachette, 1909. (2. eld., korektita) XI, 75 p. / dokumento eo/fr/en/de/es/it/ru/pl [12°] Esperanto : Kolekto de la Revuo vortaroj Esperantaj-plurlingvaj: 1909
Boulet, Paul Franca gramatiko por esperantistoj antaŭparolo de E. Boirac. Dijon : Presejo Jobara, 1907. 85 p. / dokumento eo-fr [12°]
gramatikoj francaj-Esperantaj: 1907
Boulet, Paul Kongresa Libro : 1a universala kongreso de Esper. en Boulogne sur Mer
Boulogne sur Mer : Hamain, 1905. 163 p.

Boulet, Paul Franca gramatiko por esperantistoj antaŭparolo de E. Boirac. Dijon : Presejo Jobara, 1907. 85 p. / dokumento eo-fr [12°]
gramatikoj francaj-Esperantaj: 1907
Boulton, Marjorie Eroj kaj aliaj poemoj : (libro originale verkita en Esperanto)
La Laguna : J. Régulo, 1959. 367 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto Bel-literatura eldonserio ; 15 originalaj poemoj
Boulton, Marjorie Okuloj : novelaro
La Laguna : J. Régulo, 1967. 177 p. / dokumento eo Stafeto Beletraj kajeroj ; 28 originalaj noveloj
Boulton, Marjorie Cent ĝojkantoj antaŭbildo de Reto Rossetti. [Stoke-on-Trent : Boulton], 1957. 46 p. : ilustr. / dokumento eo [12°]
originalaj poemoj
Boulton, Marjorie Ni aktoras... : 3 komedietoj
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1971. 36 p. / dokumento eo Gajaj klubvesperoj ; 2 ISBN 87-85020-48-6 originalaj komedioj ; originalaj unuaktaĵoj
Boulton, Marjorie Dekdu piedetoj
Saarbrucken : Iltis eld., 1979. 34 p. / dokumento eo [12°]
originalaj rakontoj
Boulton, Marjorie Virino ĉe la landlimo : drametoj kaj skeĉoj
Köbenhavn : eld. Koko, 1959. 196 p. / dokumento eo
originalaj unuaktaĵoj ; originalaj skeĉoj
Boulton, Marjorie Nia sango : teatraĵo por 8 personoj.
London : Brita Esperanto Asocio, 1970. 24 p. / dokumento eo

Boulton, Marjorie Dekdu Piedetoj [kun subskribo de la aŭtorino]. [Stoke-on-Trent : Boulton], 1964. 33 p. : ilustr. / dokumento eo [12°]
originalaj rakontoj ; katoj : rakontoj
Boulton, Marjorie Rimleteroj Marjorie Boulton ; William Auld. Manchester : Kajeroj, 1976. 93 p. / dokumento eo [8°] Esperantaj kajeroj ; 2 ISBN 0-9505323-0-4 originalaj rimleteroj
Boulton, Marjorie Zamenhof : aŭtoro de Esperanto libro originale verkita en esperanto. Kovrilo de David Hastie Young. La Laguna : J. Régulo, 1962. 265 p., 12 folioj : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Movado ; 3 Zamenhof, Ludwik Lazar: biografioj
Boulton, Marjorie Kontralto
La Laguna : Stafeto, [s.j.]. *

Boulton, Marjorie Cent ĝojkantoj antaŭbildo de Reto Rossetti. - [repr. De la eld. Stoke-on-Trent 1957] Saarbrücken : Iltis eld., 1977. [repr.de 1. eld.1957] 46 p. : ilustr. / dokumento eo [12°]
originalaj poemoj
Boulton, Marjorie Faktoj kaj fantazioj : progresiga legolibro
Rotterdam : UEA, 1984. 431p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 92-9017-028-X legolibroj Esperantaj : 1984
Boulton, Marjorie Kvarpieda kamarado : taglibro de kelkaj monatoj kun Siama katido
[Stoke-on-Trent : Boulton], 1956. 47 p. : ilustr. / dokumento eo
originalaj taglibroj ; kato : taglibroj
Boulton, Marjorie Ne nur leteroj de plum-amikoj : Esperanta literaturo - fenomeno unika
Malmö : eld.Societo Esperanto, 1984. 63 p. / dokumento eo ISBN 91-85288-06-3 originalaj eseoj ; originala literaturo
Bourgois, Lucien Proverbaro Franca-Esperanta : aldone Esprimoj sankciitaj de l' uzado
[s.l.] : Nord franca Federacio, 1981. 44 p. / dokumento eo-fr

Bourgois, Lucien Proverbaro Franca-Esperanta : kun aldona Esprimoj sankciitaj de l' uzado nova
Laroque Timbaut : Cercle Espérantiste de l' Agenais, 1985. 70 p. / dokumento eo-fr

Bourgois, Lucien Esprimaro Franca-Esperanta Kunlaboris André Gilles kaj Georges Lagrange. Laroque Timbaut : Cercle Espérantiste de l' Agenais, 1987. 229 p. / dokumento eo-fr

Bourgois, Lucien Laŭ la fluo de l' interparolo : konversacia gvidlibro franca - Esperanta
Laroque Timbaut : SAT-Broŝurservo ; Cercle Espérantiste de l' Agenais, 1985. 88 p. / dokumento eo-fr

Bourlet, Carlo Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto
Paris : Hachette, 1905. 32 p. / dokumento fr-eo
lernolibroj Esperantaj-francaj : 1905
Bourlet, Carlo Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto
Paris : Hachette, 1907. (150. mille) 32 p. / dokumento fr-eo
lernolibroj Esperantaj-francaj : 1907
Bourlet, Carlo Monumento : artikoloj el "La revuo" de Carlo Bourlet. elektitaj de Ismael Gomes Braga. Rio de Janeiro: Livraria da Fed. E. Brasileira, 1940. 106 p. / dokumento eo
Esperantologio : kontribuaĵoj ; Bourlet, Carlo
Bourlet, Carlo La tria notoj pri la tria kongreso Esperantista en Cambridge 1908. Paris : Hachette, 1908. *

Bourlet, Carlo Langue auxillaire scientifique
[Lille] : Intern Asoc. Esper., 1910. 30 p. / dokumento fr*

Bourlet, Carlo Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto
Paris : Hachette, 1913. (400. mille) 32 p. / dokumento fr-eo
lernolibroj Esperantaj-francaj : 1913
Bourlet, Carlo Premier manuel de la langue auxiliaire Esperanto
Paris : Hachette, 1911. (350. mille) 32 p. / dokumento fr-eo
lernolibroj Esperantaj-francaj : 1911
Bouŝka, H[ynek] K. Jazykové vyklady k mluvnici Esperanta : dle "Lingvaj respondoj" = Lingvaj respondoj. Praha : La progreso, 1927. p. [1] - 32, 37 - 76 [nekompleta]* / folio *
Esperanto : evoluo lingva : frua periodo
Bouŝka, H[ynek] K. Granda instruisto de la nacioj ; La vivo kaj laboro de Jan Amos Komensky (Comenius)
Porto : Portugala eld. Rondo, 1981. 45 p. : ilustr. / dokumento eo Enkonduko en la Kulturon ; 2 originalaj eseoj : Comenius, Johann Amos : biografioj
Boutwood, J.J. Love and Language : an playlet in three acts
London : British Esperanto Association, [s.j.]. *

Bovet, Pierre Enketo pri Internacia Helplingvo : (sciena esploro)
New York, USA : [s.n.], 1948. 32 p.

Bovet, Pierre Enketo pri Internacia Helplingvo [Pierre Bovet; Henriette Ith]. Stockholm : [Sveda Esperanto Federacio], 1948. 32 p. / dokumento eo
Esperanto-kursoj : enketo
Bovet, Pierre L' Espéranto ŕ l' ecole : [conférence faite ŕ l' Aula de l' Université de Genčve, le 20 avril 1922] extr.de "L' Education" ; 1922, x. Paris : Hatier, [1922]. 16 p. / dokumento fr
lernejo : Esperanto
Bow, M. Amadou Parolado 62a universala kongreso de Esperanto
Rejkjavik : [s.n.], 1977. 6 p.

Brabandere, Luc de-* Infoduktoj : nova vorto - nova futuro / kunlabore kun Anne Mikolajczak. = Les infoducs. [el la franca lingvo trad. en la nederlandan de: P. van Antwerpen sub kontrolo de R. Jonkers. trad.el nederlanda R. Beskers [k.a]]. [Rotterdam]: UEA ; BSO, [1988]. 142 p. : bibliogr. p. 139 - 142 / dokumento eo ISBN 92-9017-038-7 komputila lingvistiko : Esperanto
Bracke, Albert Hodiaŭa Afriko
[s.l. : s.n., s.j.]. 8 p.

Braga, Ismael Gomes Zamenhof
Lisboa : eld. "Nia stelo", 1959. 65 p. : ilustr. / dokumento eo
Zamenhof, Ludwik Lazar: biografioj
Braga, Ismael Gomes Dicionário : Portuguęs - Esperanto compilado por Ismael Gomes Braga. Rio de Janeiro : Cooperativa Cultural dos Esperantistas, 1965. 362 p. / dokumento eo/pt
vortaroj portugalaj-Esperantaj : 1965
Braga, Ismael Gomes Curso de Esperanto pela Biblia
Rio de Janeiro : Cooperativo Cultural dos Esperantistos, [1963]. 44 p. / dokumento eo-pt
lernolibroj Esperantaj-portugalaj : Biblio
Braga, Ismael Gomes Iniciaçao no Esperanto Gramatica,Exercicios,Vocabulario. Rio de Janeiro : Cooperativa Cultural dos Esperantistas, 1956. 62 p. / dokumento pt-eo
lernolibroj Esperantaj-portugalaj
Braga, Ismael Gomes Veterano ? : Respondoj al la demandaro por la "Festo de la Veteranoj", aranĝita de la jubilea kongreso de Esperanto, augusto de 1937a
Rio de Janeiro : Gazeto de Ameriko, 1937. 119 p. / dokumento eo
Esperanto-movado : veteranoj
Braga, Ismael Gomes Veterano ? : Respondoj al la demandaro por la "Festo de la Veteranoj", aranĝita de la jubilea kongreso de Esperanto, augusto de 1937a kaj originalaj artikoloj
Rio de Janeiro : Kultura Kooperativo Esperanto, 1965. (2. eld. Reviziita) 231 p. / dokumento eo
Esperanto-movado ; originalaj gazetartikoloj
Braga, Ismael Gomes Vortaro Esperanto - Portugala
Rio de Janeiro : [s.n.], 1964 *

Braga, Ismael Gomes Grande dicionario Esperanto - Portugues
Rio de Janeiro : Cooperativa Cultural dos Esperantistas, 1964. 500 p. / dokumento eo-pt
vortaroj Esperantaj-portugalaj : 1967
Braga, Mario Stigmato Nunes, Adolfo trad. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[157] - 165 / dokumentoparto eo [el antologio de Portugalaj rakontoj]
Braino, Johano Baptisto [=Briano, Giovanni-Battista] Esperanto-lingva muzika leksikono [Prezento de Aldo Schmuckher]. Milano : Itala Esperanto-Federacio (IEF-CEKIT), 1972. 95 p. / dokumento eo-it
leksikonoj : muziko : 1972
Brajant Ros, Liland <kompil> Kalendaroj kun indekso por la jaroj 1851-2100 kompilita de Liland Brajant Ros. Seatlo : Eldonejo Cigneto, 1980. (2. eld) 8 p. / dokumento eo
kalendaroj
Brandys, Kazimierz Kiel esti amata = Jak byc kochana. [teknika red.Walerian Wlodarczyk. trad.el pola Jerzy Grum]. Warszawa : Pola Esperanto Asocio, 1964. 65 p. : ilustr. / dokumento eo
noveloj pollingaj : tradukoj
Bratescu-Voinesti, I. Al. Niĉjo mensogulo : kaj aliaj noveloj = Nicolaita Minciuna. trad.el rumana T. Morariu. Berlin : R. Mosse, Esperanto -Fako, 1927. 63 p. : ilustr. / dokumento eo biblioteko tutmonda ; 10 noveloj rumanlingvaj : tradukoj
Brattström, Inger Somera tago kaj aŭtuna vespero = Sista dagen poa sommarlovet. Fredagskväll i november. Markheden, Malte trad.el sveda. Motala : Progreso eld., 1988. 52 p. / dokumento eo ISBN 91-87320-03-7 rakontoj svedlingvaj : tradukoj
BRAZILO : TIPOJ KAJ ASPEKTOJ DE BRAZILO Brazilo : tipoj kaj aspektoj de Brazilo = Brazila revuo de Geografio [s.l.] : Brazila Instituto de Geografio, 1945. 151 p.

Brechbuhl, Daniela Medicina raporto pri Daniela Brechbuhl
Svislando : [s.n.], 1991. *

Brecht, Bertolt Trigroŝa romano = Dreigroschenroman. Schulze, Karl trad.el germana. [Leipzig] : Ed. Leipzig, [1977]. 374 p. / dokumento eo
romanoj germanlingvaj : tradukoj
Breiger La artefarita "Altmontarsun"-bano : nova kuracmetodo
Dresden : Ader & Borel, 1912. 18 p. / dokumento eo

Breinholst, Willy Ni en skandinavio ilustr.: Léon van Roy. Szilágyi, F. ; Emson, Regina trad. Stockholm : Norda Prismo, 1956. 19 p. : ilustr. / dokumento eo
satiroj svedlingvaj : tradukoj
Bremón Masgrau, [D.] J[acint] Hejma prozo : kolekto de tradukoj eldonitaj okaze de la XIIa Kataluna Kongreso en Palma de Mallorca
Barcelona [k.a.] : Vinyals, 1925. 64 p. / dokumento eo

Brennan, Anna Kiu faru kion: gvidilo por plenumo de la programo pri la centjara jubileo de Esperanto (1887 - 1987) A. Brennan; R. Corsetti Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1982. 31 p. / dokumento eo Konsilaroj pri Esperanto-agado ; 8 Esperanto
Brennan, Anna Suzanna
Romo : [s.n.], 1980. *

Brentano, Fritz La Simio de Josua : Humoraĵo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1907]
Brežnev, L[eonid] I[l'iĉ] Pri la projekto de Konstitucio Baza Leĝo el Moscou News. [s.l. : s.n.], 1977. *

Brežnev, L[eonid] I[l'iĉ] Pri kvindekjara datreveno de Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj : raporto en la komuna solena kunsido de Centra Komitato de KPSU… Berlin, Z.I.; Belova, L.P.; Rakov, A.M. ; [k.a.] trad. Moskva : Sovetaj Esperantistoj, 1973. 45 p. / dokumento eo
Sovetunio : politiko : 1972
Brežnev, L[eonid] I[l'iĉ] Kvindek jaroj de la grandaj venkoj de socialismo : raporto kaj finparolado dum la Komuna Solena Kunsido de Centra Komitato de KPSU, Supera Soveto de USSR kaj Supera Soveto de RSFSR
Moskva : Sovetaj Esperantistoj, 1968. 51 p. / dokumento eo

Bricard, Raoul Matematika terminaro kaj krestomatio
Paris : Hachette, 1905. 59 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof
Briggs, Louise Antaŭ la balo, kaj poste
[s.l. : s.n., s.j.]. p.[25] - 34 / dokumentoparto eo [el Internacia teatraĵetaro : originale verkitaj teatraĵetoj]
Briggs, Louise La silka robo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Internacia Legolibro]
Briggs, Louise Cindrulino: kaj aliaj teatraĵetoj por la infanoj
London : Brita Esperanto Asocio, 1920. 24 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo
originalaj teatraĵoj : infanoj
Briggs, Louise Kia ideo : Unuakta komedieto
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Brigole, Alexander Santos-Dumont : la aerpioniro
Rio de Janeiro : Ministerio por Eksterlandaj Aferoj, 1945. 30 p. : ilustr. / dokumento eo

Brikisto, P. [=Ziegler Siegfried] Kleines lehrbuch der Weltsprache Esperanto
Gießen : Schmitz, 1947. 87 p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1947 ; vortaroj Esperantaj-germanaj
BRILANTA RUĜA STELO Brilanta ruĝa stelo [kompil. de Vang Pejgia. Pentr. de Vang Ĉunhin kaj Jang Ŝa]. Beijing : Fremdlingva eld., 1974. 115 p. : multaj ilustr. / dokumento eo
bildlibroj
Briquet, M. Esperanta teknika medicina vortaro
Bruxelles : Internacia Medicina Revuo, 1932. 358 p. / dokumento eo

Brisigelo, M.E. Mozaiko de lumo kaj ombro : 16 poezioj kaj 1 poemo = Mosaico de luz y sombra. Selso Diego trad.el hispana Cordoba Argentina : La Centekzemplera eld., 1966. (Dulingva eld.) 28 p. / dokumento eo-es multobligitaj kajeroj ; 7 poemoj hispanlingvaj : tradukoj
Brjusov, Valerij Kvar noveloj : traduko el la rusa lingvo antaŭp. Korĵenkov, A. trad.el la rusa G. Arosiev ; A. Korĵenkov ; I. Novikova. Jekaterinburg : Sezonoj, 1999. 23 p. / dokumento eo Serio Rusa literaturo ; 5 noveloj ruslingvaj : tradukoj
Broadribb, Donato Projekto por prepari novan tradukon de la Biblio en preparado
[s.l. : s.n.], 1970. *

Broczko, Peter Mikro komputilo (Ĉu amiko aŭ malamiko)
Budapest : [s.n.], 1983. *

Broek, P. W. van den- Devi Angreni ; Mak Miah : du rakontoj el Javo originale en Esperanto ilustr. de Ilse Hofmann. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1927. 167* p. : ilustr.* / dokumento eo Ilustrita Biblioteko ; 1/2 originalaj rakontoj ; Javo : rakontoj
Brogaĵota <s.roj> Federacio Interregna : projekto
Paris : L' Universala, 1911. 31 p. / dokumento eo

Broise, A[uguste] Technika Terminaro pri ŝoseoj kaj pontoj
Rotterdam : U.E.A., 1959. 168 p. / dokumento eo-en-de-fr
terminaroj Esperantaj-anglaj-francaj-germanaj : ^soseoj : pontoj
Bronte, Charlotte Jane Eyre Bulthuis, H.J. trad.el angla. Zutphen : Thieme, 1931. 493 p. / dokumento eo
romanoj anglalingvaj : tradukoj Esperantaj
Brooke, Anthony La estonteco de la homo : = The future of man : parolado
Sofija : 48-a Universala Kongreso de Esperanto, 1963. 16 p. / dokumento eo-en
UK 48-a : Sofija: 1963 : paroladoj
Brooke, Anthony Revolutionary man in the cosmic age : address : = La revolucia homo en la kosma epoko : parolado foreword by Privat Edmond. Harrogate : 46th Universal Espanto Congress, 1961. 16 p. / dokumento eo-en
UK 46-a : Harrogate : 1961 : prelegoj
BROŜURO Broŝuro. Jubileo de la Bruĝa grupo Paco kaj Justeco
[s.l.] : Bruĝa Grupo, 1987. *

Broughton, A. H. <red.> La vojo de la vero kaj la saĝo : au la Vero, malkaŝita en la Biblio, kiel io distingebla de la Kristana Teologio havebla de A. H. Broughton. Cornwall : Broughton, [s.j.]. [2], [12], 3 p. / dokumento eo
Biblio : revelacio
Brouwer, H.A. La mesaĝoj de la Sinjorino de ĉiuj popoloj = De boodschap van de vrouwe van alle volkeren. [Wijn, C.trad.el nederlanda]. Amsterdam : Komitato "Sinjorino de Ĉiuj Popeloj", 1967. 43 p. : ilustr. / dokumento eo
Maria <sankta> : mesaĝoj
Brouwere, Gerard de- Gvidlibreto tra Kortrijk : historio-industrio-turismo
Kortrijk : Esperantista grupo, 1932. *

Broz, Josip =[Tito Josip] La nealianciteco konscienco de la homaro
[s.l.] : Sarajeva Esperanto Ligo, 1979. *

Brückner, Horst Monda krizo de vidpunkto religia : pensoj pri la signifo de religio Leather, Arnold J. trad.el angla. [Glasgow] : Kvakera Esperanto Societo, [1978]. 10 p. / dokumento eo Lampiro serio ; 3
Brueys, David Augustin de- Advokato Patelin : triakta proza komedio Brueys kaj Palaprat. Evrot, M.-J. trad. Paris : Hachette, 1906. (2. eld) 42 p. / dokumento eo Kolekto Esperanto aprobita de Do Zamenhof komedioj franclingvaj : tradukoj
Brueys, David Augustin de- Advokato Patelin : triakta proza komedio Brueys kaj Palaprat. Evrot, M.-J. trad. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1924. (3. eld.) 42 p. / dokumento eo
komedioj franclingvaj : tradukoj
BRUĜA GRUPO ESPERANTISTA Bruĝa grupo Esperantista. Programo de la teatra festo Tridekjara jubileo 1902-1932. Vendreda revuo aů triumfo de Esperanto en Bruĝo. [s.l. : s.n., s.j.]. *

Brüggemann, [Karl] Historio de Esperanto : kun la paroladoj, leteroj ktp. de Dro Zamenhof, kreinto de la lingvo Esperanto
Dresden : Fr. Ader, 1923. 160 p. / dokumento eo Universala biblioteko ; 3 Esperanto : historio : 1887-1923
Brüggemann, [Karl] El la mitologia de antikvoj popoloj
Dresden : Fr. Ader, 1923. 80 p. / dokumento eo Universala biblioteko ; 5
Brüggemann, [Karl] Dua legolibreto : (el literaturo, arto kaj scienco)
Dresden : Fr. Ader, 1922. 63 p. / dokumento eo Universala biblioteko ; 2 legolibroj Esperantaj : 1922 ; prozaĵoj diverslingvaj
Brüggemann, K[arl] Unua legolibreto : (rakontoj, fabeloj kaj popollegendoj)
Dresden : Fr. Ader, 1922. 64 p. / dokumento eo Universala biblioteko ; 1 prozaĵoj germanlingvaj : tradukoj ; legolibroj Esperantaj : 1922
Brüggemann, K[arl] Schlüssel zum "Esperanto-Lehrbuch für Schul-, Kursus- und
Selbstunterricht"

Dresden : Fr. Ader, 1922. 147 p. / dokumento eo-de
lernolibroj Esperantaj-germanaj : ŝlosiloj : 1922
Bruin, G[errit] P[aulus] de- De Esperanto tentoonstelling : hoe men ze inricht en wat er te zien moet zijn
[Amsterdam : Federatie van Arbeiders Esperantisten, proks. 1933]. 14 p. ilustr. / dokumento eo
Esperanto : ekspozicioj : konsiloj : 1933
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Gvidilo tra la Esperanto-movado
Amsterdam ; [k.a.] : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1936. 75 p . / dokumento eo
Esperanto-movado : 1936
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Gvidilo tra la Esperanto-movado : suplemento 1936-1948
Paris ; [k.a.] : Sennacieca Asocio Tutmonda ; [k.a.], 1948. 16 p . / dokumento eo
Esperanto-movado : 1936-1948
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Gvidilo tra la Esperanto-movado
Amsterdam ; [k.a.] : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1933. 75 p . / dokumento eo
Esperanto-movado : 1933
Bruin, G[errit] P[aulus] de- La komencanto : eenvoudig Esperanto leerboek
Amsterdam : Federatie van Arbeiders Esperantisten, [proks. 1936]. (3.druk) 144 p. : tabelo / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj: 1936
Bruin, G[errit] P[aulus] de- La komencanto : eenvoudig Esperanto leerboek
Amsterdam : Federatie van Arbeiders Esper., 1945. (4. druk) 145 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj: 1945
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Wat ieder van Esperanto weten moet
Amsterdam: Federatie van Arbeiders-Esperantisten, [proks. 1936]. (2. druk) 23 p. / dokumento nl

Bruin, G[errit] P[aulus] de- De Esperanto-literatuur in vogelvlucht : een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is G. P de Bruin. Amsterdam : Libro Servo F.L.E., 1946. 56 p. / dokumento nl
originala literaturo : bibliografioj
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Historia Skizo de la Internacilingva ideo [antaŭparolo: F. Faulhaber]. Amsterdam : Asocio de Laboristaj Esper., [1955]. 39 p. : literaturindikoj / dokumento eo
planlingvoj : historio
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Laborista Esperanta Movado antau la mondmilito : faktoj kaj dokumentoj kolektitaj de G. P. de Bruin. Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1936. 36 p. / dokumento eo
laboristoj : Esperanto-movado : historio : 1900-1914
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Werkboek bij La Komencanto
Vogelzang, Nederland : [s.n.], 1979. *

Bruin, G[errit] P[aulus] de- Ni parolu en Esperanto
[s.l.] : eld. La progresanto, [s.j.]. *

Bruin, G[errit] P[aulus] de- La komencanto : Esperanto-leerboek voor leerlingen van V.G.L.O.- en U.L.O.- scholen door G. P. de Bruin. Geheel bewerkt door F. Faulhaber en A. M. D. Korff. Amsterdam : F.L.E., [1965]. (8. druk, 29.-31. duizt.) 127 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj: 1965
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Historia Skizo de la Internacilingva ideo [antaŭparolo: F. Faulhaber]. Amsterdam : Asocio de Laboristaj Esper., [1955]. 39 p. : literaturindikoj / dokumento eo
planlingvoj : historio
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Post la kurso : leesboek ter herhaling, met woordenlijsten, vragen over grammatica, zinnen ter vertaling, enz. enz. door G. P. de Bruin en F. Faulhaber. Amsterdam : Federatie van Arbeiders-Esperantisten, [1936]*** 85 p. / dokumento eo-nl
legolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1936
Bruin, G[errit] P[aulus] de- Facile lerni Esperanton : = Gemakkelijk Esperanto leren
Amsterdam : Libro Servo F.L.E., 1946. 56 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1946
Bruin-Kooij, I. de Energio [kompil.: I. de Bruin-Kooij kaj A. J. F. de Wit]. [Almelo] : Federacio de Esperanto-Organizoj en Nederlando F.E.N., [1981]. 62 p. : ilustr., mapskizo, bibliogr. / dokumento eo

Bruyn, Joh Internationale taal Esperanto
Amsterdam : Lobo, 1931. *

Bruyne, L. de- Esperanto Turismo en Perspektivo
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Bryce, T. H. Report ... on the International Conference to consider the use of Esperanto in pure and applied science, Paris, May -* 14-16, 1925 presented ... By their delegates T. H. Bryce; E. J. Cullis; T. J. Gueritte. London : [s.n.], 1925. 7 p. / dokumento en
scienco kaj tekniko : Esperanto
Brzebowscy, Regina Turista Polska Esperancki
Bydgoszcz : [s.n.], 1982. *

Bucking-Luykx, A Moderna martiro : Patro Maksimiliano Kolbe Ruyver,Leotado de- trad.el nederlanda. Bierbeek : Fratoj de la Karitato, [1961]. 63 p. : ilustr. / dokumento eo
prozaĵoj nederlandlingvaj : tradukoj Kolbe, Maximilian : biografioj
BUDAPEST Budapest 1983 Horváth, Márta trad. Budapest : Sekretario de Hungara Esperanto-Asocio, 1983. 31 p. : multaj ilustr. / dokumento eo
Budapest : gvidiloj
BUDAPEST Budapest : [=Hungario sur bildoj] [la antaŭparolon verkis: Zoltán Halász]. [Budapest] : Libro-eld. Corvina, [1965]. [60] p. : multaj ilustr. / dokumento eo
Budapest : gvidiloj ; Budapest : mapoj
BUDAPEŜTA PRINTEMPA FESTIVALO Budapeŝta printempa festivalo ; 1982
[s.l. : s.n.], 1982. *

BUDAPEŜTA TRAFIKA La Budapeŝta trafika muzeogara* & Esperanta teksto
Budapest : [s.n.], 1983. *

BUDAPEŜTO ATENDAS VIN Budapeŝto atendas vin : '75
[Budapest : Magyar Eszperanto
Szövetség], 1975.
47 p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo
Budapest : turismaj informiloj ; Esperanto-renkontiĝoj
Budhana Kuriero*** St Blasius D
[s.l. : s.n., s.j.]. *

BUDHO KAJ LA MODERNA HOMO Budho kaj la moderna homo : prelego okaze de la 64a U.E.K., Lucerno/Svislando
[St. Blasien : Budhana Ligo Esperantista, 1979]. (2. eld.) 26 p. / dokumento eo
budhismo moderna
Bugge-Paulsen Rolf Ordlisto Norsk Esperanto
[s.l.] : Eldonejo Esperanto, 1972. *

Bui, Duc Ai Franjo Tu Hau Nguyen Minh Kinh ; Nguyen Minh Tung trad. Hanoi : Fremdlingva eld., 1961. 192 p. / dokumento eo
romanoj vjetnamlingvaj : tradukoj ; fiŝistoj : Vjetnamio : 1945-1954
Buis, Th. Hoe kan ik het in Esperanto zeggen? : Een aantal nederlandse zegswijzen vertaald naar de werken van Dr. Zamenhof e. a. schrijvers en vertalers door Th. Buis en F. Faulhaber. Amsterdam : Libro Servo F.L.E., [1936] 28 p. / dokumento nl/eo
frazaroj nederlandaj-Esperantaj
Bukar [=Saudian-Roussau, Jean Lois] La reto : teatraĵo
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [1971]. 32 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-50-8 originalaj dramoj
Bukar [=Saudian-Roussau, Jean Lois] Gizela kaj Roberto : 5 skeĉoj
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [1974]. 32 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-78-8 originalaj unuaktaĵoj
BUKEDETO Bukedeto : (sep diversnaciaj rakontoj) Margarethe I. Krestanoff [red.]. kun antaůparolo de Marie Hankel. Deisenhofen b. München : Ziegler,
[s.j.].
47 p. / dokumento eo
rakontoj diverslingvaj : tradukoj
BUKEDETO Bukedeto el slovakaj popolkantoj
[s.l.] : Martin Benka, 1974. *

BUKEDO Bukedo kunmetis : ^Hristo Gorov. korektis: Mariana Elenova. teknika red.: Vanja Borisova. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, Centra Estraro, 1985. 78 p. / dokumento eo
poemoj bulgarlingvaj: tradukoj ; antologioj
BUKEDO Bukedo : kolekto de literaturaĵoj originalaj kaj tradukitaj de diversnaciaj aŭtoroj [1-a volumo] reviziita de Zanoni. Horrem bei Köln : Jung, 1923. 70 p. / dokumento eo
originala literaturo : antologioj
BUKEDO Elektitaj rakontoj : Esperanta stenografio
Issy-les Moulineaux : [s.n., s.j.]. 6 p.
Stenografioj
BUKEDO Bukedo : kolekto de literaturaĵoj originalaj kaj tradukitaj de diversnaciaj aŭtoroj [2-a volumo] reviziita de Zanoni. Horrem bei Köln : Jung, 1924. 78 p. /dokumento eo
originala literaturo : antologioj
BUKEDO DE POPOLKANTOJ Bukedo de popolkantoj
Bristol : [s.n., s.j.]. 36 p.
[kantoj]
BUKEDO EL SLOVAKAJ POPOLKANTOJ Bukedo el Slovakaj popolkantoj komp. Izak, Ludoviko. [s.l.] : Esperanto klubo " Martin Benka", 1974. 62 p.
[kantoj]
Bulencea, Nicolae V. Limba Esperanto : studiu analitic [=Esperanto: limba internationala] [red.: Radu Albala]. Bucuresti : [s.n.], 1974. 182 p. : ilustr., grafikaĵoj, bibliogr. / dokumento ro/eo
lernolibroj Esperantaj-rumanaj : 1974
BULGARA ANTOLOGIO Bulgara antologio : (prozo kaj poezio) kunmetis Ivan H. Krestanov. Kun antaŭparolo de At. D. Atanasov. Sofija : Bulgara Esperanto-Biblioteko, 1925. 247 p. : ilustr. / dokumento eo Bulgara Esperanto-Biblioteko : 2. Serio ; 5/6 literaturo bulgarlingva : tradukoj Esperantaj : antologioj
BULGARA ESPERANTISTA ASOCIO - AKTIVA Bulgara Esperantista Asocio - aktiva batalanto por paco, internacia komprenigxo kaj socia progreso : referaĵoj, prezentitaj dum la sciencopraktika konferenco "75 jarojn BEA"… Dimitr Papazov [red.]. Sofija : Bulgara Esperantista Asocio, 1982. 350 p. : ilustr. / dokumento eo
originalaj paroladoj ; Esperanto-movado : Bulgario : historio
BULGARA ESPERANTO BIBLIOTEKO Bulgara Esperanto Biblioteko Esperantista komedio en bulgara lingvo n°3/4 Bulgario : [s.n.], 1910. *

BULGARA NUNTEMPA POEZIO KAJ PROZO Bulgara nuntempa poezio kaj prozo : antologio [Ĥristo Gorov, kompilinto.necesa atentigo (antaŭparolo) de Nikola Aleksiev]. Sofija : Sofia-Pres, 1985. 229 p. / dokumento eo
literaturo bulgarlingva : 20-a jarcento : tradukoj Esperantaj : antologioj
BULGARA PROZO Bulgara prozo diversaj trad.el bulgara Sofija : eld. de Fremdlingva Literaturo, 1960. 250 p. / dokumento eo
rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj ; antologioj
BULGARIO Bulgario : [Geografia- historia- ekonomia- scienca- kaj kultura] [respondeca red. kaj kompil. Bojan Balabanov]. Sofija : eld. de Literaturo en Fremdaj Lingvoj, 1959. 281 p. : multaj ilustr., mapo / dokumento eo

BULGARIO ĈE INTERNACIAJ KONKURSOJ Bulgario ĉe internaciaj konkursoj kaj festivaloj
Sofija : eld.de Fremdlingva Literaturo, 1961. 71 p. : ilustr. / dokumento eo
Bulgario: festivaloj ; Bulgario : konkursoj
BULGARUJO Bulgarujo : = Balkanturist . Sofija : Balkanturist, [proks. 1980].* 48 p. : ilustr. / dokumento eo
Bulgario : turismaj informiloj
Bullen, George Lessons in Esperanto on the basis of Dr.Zamenhof's "Ekzercaro" London : Casell, 1905. 24 p. / dokumento eo
lernolibro
BULLETIN DE LA SECTION DE PROPAGANDE Bulletin de la section de propagande de la ligue Espérantiste Belge
Steenbrugge : Belga Ligo Esper., 1914. *

Bulthuis, H[indrik] J[an] Esperanto : eenvouding leerboekje voor schoolgebruik en diploma A [deel II] geďllustreerd door Joke Elias. 's-Gravenhage : Ykema's Joh., 1931. 109 p. / dokumento eo-nl [20cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1931
Bulthuis, H[indrik] J[an] Allereerste Essperanto -Leesboekje : La juna komencanto voor cursussen en schoolgebruik [1a parto] door H.J. Bulthuis L.K. Zutphen : W.J.Thieme, 1932. 46 p. / dokumento eo-nl [22cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Bulthuis, H[indrik] J[an] Leerboek "Esperanto" : met oefeningen en sleutel voor zelfstudie, schoolgebruik en opleiding examen A en B door H.J. Bulthuis, ano de la Lingva Komitato. Amsterdam : Cohen, [proks. 1930]. (3. uitg.) 107 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1930 [proks.]
Bulthuis, H[indrik] J[an] De Voorlooper : Allereerste Spraakkunst voor Nederlandsche Esperantisten, vertaal-, lees-, en spreekoefeningen voor zelfstudie en cursussen
Utrecht : H.Honig, 1911. 88 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1911
Bulthuis, H[indrik] J[an] Jozef kaj la edzino de Potifar au Idoj de Merkuro kaj Eroso : romano en du partoj originale en Esperanto [dua parto: Jozef kaj Jempsar]
Horrem bei Köln : Heraldo de Esperanto, 1926. 200 p. / dokumento eo [20cm]
originalaj romanoj
Bulthuis, H[indrik] J[an] Rapide kaj bone : metoda legolibreto por infanoj -2a parto
Zutphen : W.J.Thieme, 1932. 61 p. / dokumento eo-nl [22cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj por infanoj : 1932
Bulthuis, H[indrik] J[an] Rapide kaj bone : metoda legolibreto por infanoj -1a parto
Zutphen : W.J.Thieme, 1932. 43 p. / dokumento eo-nl [22cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj por infanoj : 1932
Bulthuis, H[indrik] J[an] La onklino el Ameriko : ŝerco en unu akto En: Lauroj : kolekto de la originalaj verkoj premiitaj en la unua literatura konkurso de "La revuo" [s.l. : s.n., s.j.]. p. 109-127 / dokumentoparto eo [kopio][19cm]

Bulthuis, H[indrik] J[an] Idoj de Orfeo : originala romano
's-Gravenhage : Bulthuis, 1923. 542 p. / dokumento eo
originalaj romanoj
Bulthuis, H[indrik] J[an] La vila mano : idoj de Cereso : originala romano ilustrita de Tjeerd Bottema 's-Gravenhagen : Ykema's Joh., 1928. 299 p. : ilustr. / dokumento eo [20cm]
originalaj romanoj
Bulthuis, H[indrik] J[an] Allereerste Essperanto -Leesboekje : La juna komencanto voor cursussen en schoolgebruik [2a parto]
Zutphen : W.J.Thieme, 1932. 51 p. / dokumento eo-nl [22cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Bulthuis, H[indrik] J[an] Malriĉa en spirito : teatraĵo en du aktoj kaj unu interakto originale verkita en Esperanto de H.J. Bulthuis, L.K. reviziita de Zanoni. Horrem bei Köln : T.&H.Jung, 1923. 66 p. / dokumento eo [18cm]
originalaj teatraĵoj
Bulthuis, H[indrik] J[an] Inferio : rakonto originale verkita [bildoj desegnis Rico Bulthuis]. 's-Gravenhagen : Internacia Cseh Instituto de Esperanto, 1938. 147 p. : ilustr. / dokumento eo [21cm]
originalaj romanoj ; sciencfikciaĵoj
Bulthuis, H[indrik] J[an] Esperanto : eenvouding leerboekje voor schoolgebruik en diploma A [deel I] geďllustreerd door Joke Elias. 's-Gravenhage : Ykema's Joh., 1931. 109 p. / dokumento eo-nl [20cm]
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1931
Bulthuis, H[indrik] J[an] <kompil.> La Juna Robinsono : legolibreto por infanoj kompilis H.J. Bulthuis. enkondukanto al "Robinsono kruso por geknaboj". Zutphen : W.J.Thieme, 1932. 50 p. / dokumento eo
legolibroj Esperantaj
Bulthuis, H[indrik] J[an] <red.> Krestomatio : eenvoudig leesboek der wereldtaal "Esperanto" met verklaringen door H.J. Bulthuis
Zutphen : Thieme, 1932. (2., omgewerkte en verbeterde druk) 300 p. / dokumento eo
krestomatioj : Esperanto
Bulthuis, H[indrik] J[an] <red.> Krestomatio : eenvoudig leesboek der wereldtaal "Esperanto" met verklaringen
Blaricum : Uitgeversvereeniging "Vrede", 1909. 192 p. / dokumento eo-nl
krestomatioj : Esperanto
Bulthuis, Rico La alia pasinteco : romano = Het andere verleden. [Enkonduko: Paul Dietz]. Isbrücker, Julia trad.el nederlanda. 's-Gravenhagen : Internacia Esperanto Instituto, 1952. 291 p. / dokumento eo [20cm]
romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Bunjano, Johano [=Bunyan, John] La progresado de la pilgrimanto de tiu ĉi mondo ĝis la venonta = The pilgrim's progress from this world, to that which is to come. Rhodes, Jozefo trad.el angla. London : Stead's Publ.House, [1907]. 150 p. : ilustr. / dokumento eo
romanoj anglalingvaj : tradukoj ; kristanismo : alegorioj
Burger, Josef Originala kantareto
Paris : s.n., s.j.]. 20 p.
muziko
Burger, Josef Rido Sanigas
Paris : [s.n.], [s.j.]. *

Burkhardt, Adolf Tero kaj Ĉielo kantu
Nederlando : Kristanaj Esperantistoj, 1981. * / dokumento eo
kantoj diverslingvaj : tradukoj
Burkhardt, Adolf Tero kaj Ĉielo kantu - [Naŭa parto n° 127/141]
[Bissingen : K.E.L.I.], 1988. * / dokumento eo
kantoj diverslingvaj : tradukoj ; antologioj
Burmeister, Rudolf Katalogo pri poŝtaj Esperanto stampoj
[Solna : ELF-AREK], 1978.*** ([3. eld.]***) 24 p., 1 suplementa folio / bruŝuro eo
Esperanto : poŝtstampoj : katalogoj
Burnelle, T. Hundo en cirko lectures en Esperanto Ličge : SAT-Amikaro, [s.j.]. *

Burns, Robert Poemoj, kantoj kaj satiroj Rossetti,Reto trad.el angla. [s.l. : s.n., s.j.]. 27* p. / dokumento eo
poemoj anglalingvaj : tradukoj
Burns, Robert Kantoj, poemoj kaj satiroj Rossetti,Reto ; Auld, Willy trad.el angla. Manchester : Esperanto Kajeroj, 1977. 79 p. / dokumento eo Esperantaj kajeroj ; 3 ISBN 0-9505323-1-2 poemoj anglalingvaj : tradukoj
Burroughs, Edgar Rice Princino de marso tradukis el la Usona (angla) originalo K.R.C. Sturmer. Rickmansworth : Esperanto Publ.C°, [1938]. 189 p. / dokumento eo La "Epoko" libro klubo ; 5 romanoj anglalingvaj : tradukoj ; sciencfikciaj
Busch, Wilhelm Maks kaj Moric = Max und Moritz. Zwach, Franz <Kolonelo> trad. Wien : Esper.Societo "Danubio", [s.j.]. 18 f. / [manuskrito] eo
poemoj germanlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Busch, Wilhelm Maks kaj Morits : knaba rakonto en sep bubaĵoj = Max und Moritz. Ficher, Rudolf trad.el Germana. Münster : F.Coppenrath Verlag, [1985]. 84 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo ISBN 3-88547-273-2 poemoj germanlingvaj : tradukoj ; infanlibroj
Busson, Paůlo La voko alloga : -[el Lingvo Internacia 1911] Schroder, Johan trad.el germana. [s.l. : s.n., s.j.]. *

Bussum, A.E. van- Sleutel op het Esperanto-leerboek voor cursus, school en zelfstudie
's Hertogenbosch : Malmberg, [1935] (2e herziene druk) 94 p. / dokumento eo-nl
lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : ŝlosiloj : 1935
Butin, Max H. Wie sage ich's auf Esperanto? : Ins tägliche Leben geschaut und aus ihm geschöpft
Munchen Pasing : Ziegler, [1953]. 100 p. / dokumento eo-de
frazaroj germanaj-Eo
Butin, Max H. Wörterbuch Esperanto - Deutsch Max Butin und Josef Sommer. Limburg Lahn, Germanio : Limburger Vereinsdruckerei, [1952]. (1. aufl.) 244 p. / dokumento eo-de
vortaroj Esperantaj-germanaj
Butin, Max H. Wörterbuch Esperanto - Deutsch : = Esperanto - Germana vortaro Max Butin und Josef Sommer. Nürnberg : Deutsche Esper.Bund, [s.j.]. * / dokumento eo-de
vortaroj Esperantaj-germanaj
Butin, Max H. Esperanto-Leitfaden für den Kaufmann : Nach Pitmans Commercial Esperanto von W. M. Page für Deutsche bearbeitet
Berlin ; Dresden : Ellersiek & Borel, 1926. 63 p. : tabeloj, grafikaĵo / bruŝuro eo-de Deutsch-Esperanto-Bücherei ; 8 lernolibroj Esperantaj-germanaj ; leteroj : frazaroj
Butin, Max H. Fausto: konciza komentario al Fausto I (Esperanto-traduko de N. Bartelmes) [1a parto ] Butin, Max & Barthelmess, N. trad. Munchen : S.Ziegler Esperanto Fako, [1949]. (2. eld.) 18 p. / dokumento eo
Goethe, Johann Wolfgang von: "Faust": komentarioj;
originalaj eseoj
Butin, Max H. Wörterbuch Esperanto - Deutsch Max Butin und Josef Sommer. Saarbrüchen : Saarlandischer Esper.Bund, 1977. 244 p. / dokumento eo-de
vortaroj Esperantaj-germanaj
Butler, M[ontagu] C[hristie] Linguaphone Converstional course Esperanto : [= Esperanto in 30 lessons] the Esperanto text prepared by M.C. Butler, M.R.S.T. London : Linguaphone institute, 1930. [2. ed.] 144 p. / dokumento eo/en [19cm]
lernolibroj Esperantaj-anglaj
Butler, M[ontagu] C[hristie] Linguaphone : Rapid Esperanto course, thirty simple lessons prepared by M.C. Butler, M.R.S.T. London : Linguaphone institute, [s.j.]. 41 p. / dokumento eo/en
lernolibroj Esperantaj-anglaj
Butler, M[ontagu] C[hristie] Step by step in Esperanto : a simple textbook for English speaking students with graduated reading-matters and numerous exercises; for class teaching
or for home study

[Rickmansworth] : Esperanto Publ. Co., 1965. (8. eld.) 280 p. / dokumento eo-en
lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1965
Butler, M[ontagu] C[hristie] Klasifo de Esperantoj temoj
Bergen op Zoom : Esperanto Film-Grupo, 1950. 144 p. / dokumento eo Esperanto Film-Grupo ; L 110
Butler, M[ontagu] C[hristie] Linguaphone : interparola kurso : [=Linguaphone Converstional course Esperanto] the Esperanto text prepared by M.C. Butler, M.R.S.T. London : Linguaphone institute, [s.j.] XIII, 144 p. / dokumento eo/en [21cm]
lernolibroj Esperantaj-anglaj
Butler, M[ontagu] C[hristie] First steps in Esperanto : for class teaches or for home study
London : British Esperanto Asocio, [s.j.]. * / dokumento eo

Butler, M[ontagu] C[hristie] Esperanto en 30 lessons
London : s.n., s.j.]. 144 p. / dokumento en/eo
lernolibro
Butler, M[ontagu] C[hristie] Muzika terminaro : kun alfabeta indekso de David G. Hill de M. C. Butler kaj F. Merrick. Rickmansworth : Int. Esper.-Ligo, 1944. * / dokumento eo
terminaroj Esperantaj : muziko
Butler, M[ontagu] C[hristie] Step by step in Esperanto : a simple textbook for English speaking students with graduated reading-matters and numerous exercises; for class teaching
or for home study

[Rickmansworth] : Esperanto Publ. Co., 1948. (7. ed.) 280 p. / dokumento eo-en
lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1948
Butler, M[ontagu] C[hristie] Step by step in Esperanto : a simple textbook for English speaking students with graduated reading-matters and numerous exercises; for class teaching
or for home study

London : British Esperanto
Association, 1933. (4. ed.)
243 p. / dokumento eo-en [18cm]
lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1933
Butler, Montagu C[hristie] Raporta stenografio : alfaro de la angla sistemo Pitmana al Esperanto verkis Montagu C. Butler kun helpo de kelkaj amikoj. London : Cameron, [1920]. (5. eld.) 47 p. / dokumento eo
stenografio Esperanta : Pitman-sistemo
Butler, Montagu C[hristie] <kompil.> Himnaro Esperanta kompil. de Montagu C. Butler. London : Fellowship of British Christian Esperantists, 1954. (4. eld.) X, 161 p. : muziknotoj / dokumento eo

Butler, Montagu C[hristie] <kompil.> Himnaro Esperanta kompil. de Montagu C. Butler. Nottingham : Kuratoroj de la Himnara Kaso, 1966. (5. eld.) X, 205 p. : muziknotoj / dokumento eo

Butler, Montagu Christie Esperanto for beginners
London : British Esperanto Association, 1931. (12. ed.) IV, 24 p. / dokumento eo-en
lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1931
Butler, Montagu Christie Esperanto-English dictionary
London : British Esperanto Association, 1967. 450 p. : bibliogr. p. [4] / dokumento eo-en
vortaroj Esperantaj-anglaj : 1967
Butler, Samuel Erevono : utopia satira romano = Erewhon. Venture, Alec trad. el angla. London : Venture, 1978. VI, 176 p. : muziknotoj / dokumento eo
romanoj anglalingvaj : tradukoj
Byron, [George Gordon Noel] Parizina Lord Byron. el la angla poezio esperantigis Venancio da Silva. Paris : Presa Esperantista, 1912. 21 p. / dokumento eo