www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_E_2012  
*


Ebert, Teodore Ĉu neperforta revolucio aŭ Revolucia Liberiga milito
Paris : La Juna Penso, 1972. 18 p. / dokumento eo Juna Penso ; 84A

EBURA KOMBILO La embura kombilo : noveloj pri Sud-Vjetnamio kovrilo kaj ilustraĵoj de Diep Minh Chau Sud-Vjetnamio : Liberigo-Eldonejo, 1967. 160 p. : ilustr. / dokumento eo

noveloj vjetnamlingvaj : tradukoj
Eĉeveria, Stefano [=Echeverria, Esteban] La Buĉejo kaj Gaŭĉaj priskriboj = El matadero ; el Fakundo. En traduko de Diego Selso. Bonaero : [La Centekzemplera eld.], 1965. 40 p. / dokumento eo Multobligitaj kajeroj ; 3
rakontoj hispanlingvaj : tradukoj
ÉCHEC DE LA DÉLÉGATION POUR L' ADOPTION L' Echec de la délégation pour l' adoption d' une langue
internationale : recueil de documents.

Paris : Office Central Espérantiste, 1911. 21 p. / dokumento eo


Eckstein, Ernst La vizito en la karcero : humuraĵo Kun sep originalaj ilustr. de G. Sundblad. trad.el germana Rud. Freericks. Dusseldorf : Freericks, [s.j.]. 47 p. : ilustr. / dokumento eo


Eco, Umberto Esperanto et le plurilinguisme de l' avenir ; entretien avec Umberto Eco de István Ertl et François Lo Jacomo Umberto Eco ; István Ertl ; François Lo Jacomo. Rotterdam : Association
Universelle d' Espéranto, 1996.
25 p. / dokumento eo Documents sur l' Espéranto ; 27
Esperanto : plurlingvismo
Edelbaum, Halina Halina - Dokumento pri la studentaj jaroj de L. L. Zamenhof : oficialaj arkivoj gimnaziaj kaj universitataj en la rusa lingvo Halina. La komentaro de Naokazu Kawasaki. eld. de ^Juntaro Iuaŝita. Tokio : Iuaŝita, 1977. 239, 22 p. : ilustr. / dokumento eo

Zamenhof, Ludwik Lazar : dokumentoj : 1874-1885
Edgren-Leffler, Anne Charlotte Onklino Malvina Anne Charlotte Edgren- Leffler ; Ella Nilsson [trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. Unua parto, vol I. ; p.136 - 146 / dokumentoparto eo [el Sveda antologio]

Edogaua, Rampo [=Edogawa, Rampo] Unu bileto el la japana originalo tradukis Joŝiŝi Ŝimomura. [Tokio]: Esperanto-Kenkju-Sa, 1930. 41 p. / dokumento eo biblioteko de Japana literaturo ; 6

Edogaua, Rampo [=Edogawa, Rampo] Ora Masko : [volumo 1] kun afabla permeso de la aŭtoro tradukis Joŝiŝi Ŝimomura. konsilinto Hirokazu Kaĵi. Preson aranĝis Takeŝi Kinoŝita. Ilustris Ĵirô Joŝimura. kovrilon desegnis Takeo Morimoto. Tokio : Japana Esperanto -Asocio, 1931. 110 p. / dokumento eo

romanoj japanlingvaj : tradukoj
EDZIĜINTAJ Edziĝintaj : unuakta komedio heredaĵo de Alfred Nachtergaele. [manuskripto -kopio] [s.l. : s.n., s.j.]. 10 p. / dokumento eo

manuskripto
Eeckhoud, Georges Servokapabla ! ; Marcus Tybout [antaŭparolo de Otto Stöber]. El la flandra
(franclingva) originalo trad. Léon Bergiers.
Leipzig : Hirt, 1927. 70 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 20

Eeden, Fr[ederik] van- La malgranda Johano Laů la dek-oka holanda eld. trad. Bulthuis, H.J. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1926. 183 p. : ilustr. / dokumento eo biblioteko tutmonda ; 2-4
romanoj nederlandlingvaj : tradukoj
Egami, Fujio La serĉado de la vivo trad.el japana Matuba, Kikunobu. la trad. kontrolis la aůtoro kaj Saburo Yamazoe. Tokio : Japana Esperanto -Instituto, 1971. 167 p. / dokumento eo

biokemio ; kemio : biologio
Egerrup, H.L. D-ro Dorner
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1935. 208 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; gravedigo artefarita : literatura temo
Eichendorff, Joseph von- El la vivo de netaŭgulo = Aus dem Leben eines Taugenichts. [desegnaĵoj de Lisa Beyer-Jatzlau]. el la germana lingvo tradukis Paul Bennemann. Limburg/L.: Limburger Vereinsdruckerei, [s.j.]. 140 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj germanlingvaj : tradukoj
Eichendorff, Joseph von- Tri noveloj : La marmora statuto, La kastelo Durande kaj La kidnapo =as Marmorbild ; Das Schloß Dürande ; Die Entführung. Haupenthal, R. trad el germana. Wurzburg : Eichendorff gesellschaft, 1985. 184 p. / dokumento eo

noveloj germanlingvaj : tradukoj
Eichholz, [Rüdiger] Esperanta bildvortaro : Duden 2a parto
[Cardiff, Ontario : Esperanto
Press], 1980.
p.194-368 / dokumento eo

bildvortaroj Esperantaj : 1980
Eichholz, [Rüdiger] Esperanta bildvortaro : Duden 1a parto
[Cardiff, Ontario : Esperanto
Press], 1980.
193 p. / dokumento eo

bildvortaroj Esperantaj : 1980
Eichholz, R[üdiger] Latriks-instrukcioj por Esperantistaj komputorantoj : versio 3.6 preparitaj de R. Eichholz. Bailieboro, Ont. : Esperanto Press, 1988. 58 p. / dokumento eo


Eichholz, Rüdiger Novaj informoj pri Vopo 5.1 kaj 24-pinglaj printatoroj aldone al miaj informoj pri Vopo 5.1 en akademiaj Studoj (pa^goj 353-361, 367-371). [Bailiboro, Ontario, Kanado : Akademio de Esperanto, Sekcio pri Fakaj Vortaroj, 1990]. 20 p. / dokumento eo Cirkulaĵo ; TC90/2

Eichholz, Rüdiger Esperantaj klarigoj al la surdiska instru-programo de WordPrefect 4.2 (Vopo 4.2)
[Bailiboro, Ontario, Kanado : Terminologia Centro de ISAE, s.j.].. 32 p. / dokumento eo


Eichholz, Rüdiger Esperanto kiel interlingvo en maŝina tradukado represaĵo el "Akademiaj Studoj, 1985" [Bailiboro, Ontario, Kanado : Terminologia Centro de ISAE, 1985].. p.210-242 : grafikaĵoj / dokumentoparto eo

Esperanto : pontlingvo : tradukado : komputilo
Eichholz, Rüdiger Esperanto : The solution to our language problems : = Esperanto lingvo internacia : la solvo de niaj lingvaj problemoj 1959/1981 Eichholz, Rüdiger ; Eichholz, Vilma Sindona Bailiboro, Ontario, Kanado : Esperanto Press, 1981. (1a eld.) 472 p. / dokumento eo-en


Eichholz, Rüdiger Esperanta bildvortaro : (la moderna vortaro de la interetna lingvo : en kiu la terminoj por 25000 objektoj estas difinitaj per bildoj)
Bailieboro, Ontario : Esperanto Press, [1988]. 880 p. : multaj ilustr.* / dokumento eo ISBN 0-919186-32-7
bildvortaroj Esperantaj : 1988
Eichholz, Rüdiger Esperanto en la moderna vivo : studoj kaj artikoloj pri lingvaj problemoj 1959/1982 Eichholz, Rüdiger ; Eichholz, Vilma Sindona Bailiboro, Ontario, Kanado : Esperanto Press, 1982. (2a eld.) 600 p. / dokumento eo Univsal Decimal Classification 800,892 ISBN 0-919186-18-1

Eicholz, R. Reviziita laborplano de la terminologia centro de ISAE kaj sekcio teknikaj terminarioj
Bailiboro, Ontario, Kanado : Esperanto Press, 1989. 54 p.;14 p.;30 p. / dokumento eo ISBN 0-919186-36-X

EINFUEHRUNG IN DIE INTERLINGUISTIK Enkonduko en la interlingvistikon : =Einführung in die Interlinguistik T. Carlevaro, G. Lobin (Hrsg.). Alsbach : Leuchtturm-Verl., 1979. 263 p. / dokumento eo-de Sennaciigita Scienco ; 2 ISBN 3-88064-073-4
interlingvistiko: enkonduko
Ejsmont, Tadeusz <red.> Problemy komunikacji miedzynarodowej. Uniw. lodzki, Stud. Kolo nauk. esperantystow. Problemy miedzynarodowej komunikacji jezykowej. Problemoj de internacia lingva komunikado. Materialy konferencyjne. redaktor Tadeusz Ejmont. redaktor techniczny Jan Szalowski. korektory Anna Borczyk ; Alicja Patryka. Tlumaczenie streszczen Andrzej Brozi. Lodz : [s.n.], 1982. 286 p. / dokumento eo-pl UL - z. 199/1011/82
Problemoj komunikado internacia ; Problemoj de internacia lingva komunikado. 1982
EK AL MANĈOUKUO ! Ek al Manĉoukuo !
[Mukden] : Sud- Manĉuria Fervoja Kompanio, 1937. 26 p. : multaj ilustr., mapo / dokumento eo

Manĉurio : gvidiloj ; Manĉurio : mapoj
EKKONU ISRAELON 1971 Ekkonu Israelon 1971
Tel Aviv : Esperanto-Ligo en Israelo, 1971. 15 p. / dokumento eo

Israelo : gvidiloj
EKLEGU KOMENCANTO Eklegu komencanto [prilab.: Józef Pawel Bielinski. desegn. faris:
Mariusz Bielinski].
Bydgoszcz : Pola Esperanto-Asocio, Filio en Bydgoszcz, 1983* 9 p. : ilustr. / dokumento eo


EKONOMIAJ FAKTOJ Ekonomiaj faktoj : en dudek ok bildoj.
Beverwijk : Internacia Asocio
"Bellamy", [s.j.].
1 faldfolio : multaj ilustr. / faldfolio eo


EKONOMIAJ KAŬZOJ DE MILITO KAJ DE La ekonomiaj kaŭzoj de milito kaj de industria malbonstato Wihl, oscar M. trad.el angla London : Intern. Unuiĝo por Tervaloro-Impostado kaj Libera Komerco, [1928]. 8 p. / dokumento eo

milito : ekonomio
EKSPOZICIO DE INFANPENTRAĴOJ Ekspozicio de infanpentraĵoj el kvin kontinentoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


EKSPOZICIO DE LA PENTRARTO Ekspozicio de la pentrarto, skulparto kaj grafiko, Artistoj, plastikistoj mambroj de la Pola Esperanto Asocio ekspozicio organizita okaze de la II-a kulturfestivalo de la Esperanto Junularo en la naskigurbo de Ludoviko Zamenhof -Bjalistoko, 22-25 julio 1970. Bialystok : Pola Esp Asoc., 1970. 11 p. : ilustr. / dokumento eo


Ekstrand, Leon La ekonomiaj fortoj en Finnlando verkis Leon Ekstrand; Martti Kovero. Helsinki : [s.n.], 1922. 32 p. : ilustr. / dokumento eo Esperanta Publikaĵo de Finnlanda Foiro ; 1
ekonomio : Suomio : 1922
EKUMENA DISERVO Ekumena Diservo 73a UK Rotterdam 1988 Rotterdam : [s.n.], 1988. *


EKUMENA DISERVO Ekumena diservo : IFEF : 33a kongreso
Regenburg : [s.n.], 1981. 12 p.


EKUMENA DISERVO Ekumena Diservo 35a IFEF kongreso Oostende 1983 [s.l. : s.n.], 1983. *


EKUMENA DISERVO Ekumena diservo : Jubilea kongreso Kortrijk, Pentekosto 1977
Kortrijk : [s.n.], 1977. 10 p.


EL AFRIKO El Afriko [red.: Derrick P. Faux]. [Bicester : Faux, 1965]. 24 p. / dokumento eo Legu kaj Lernu ; 1

EL ĈINA FOTOGRAFIA ARTO El Ĉina fotografia arto kompil. de la red. de "Ĉina fotografio". Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1963. 112 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo


EL ĈINA POEZIO El Ĉina poezio Zee, S.J. esperantigis. Beijing : El Popola Ĉinio, [1980]. XIV, 135 p. / dokumento eo

ĉinlingvaj poemoj : tradukoj <antologioj>
EL DRAMOJ El dramoj : fragmentoj de "Ifigenio en Taurido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller Zamenhof, L.L. trad.el la germana lingvo. Berlin : Möller & Borel, 1924. (2. eld.) 44 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 7
dramoj germanlingvaj : tradukoj
EL DRAMOJ El dramoj : fragmentoj de "Ifigenio en Taurido" de Goethe kaj de "La rabistoj" de Schiller Zamenhof, L.L. trad.el la germana lingvo. Berlin : Möller & Borel, [1909]. 44 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 7
dramoj germanlingvaj : tradukoj
EL JAPANA LANDO KAJ POPOLO El japana lando kaj popolo : por la infanoj en la mondo skribita de japanaj infanoj. Tokio : Kokusai Korya Kikik, 1977* 20 p. : ilustr. / dokumento eo


EL JAPANA LITERATURO El japana literaturo : Meizi-epoko - antaŭ la dua mondomilito : (1868 - 1945) red. Miyamoto Masao kaj Isiguro Teruhiko. kun konsiloj de Mijake Ŝihej. Tokio : Japana Esperanto -Instituto, [1965]. 264 p. / dokumento eo

prozaĵoj japanlingvaj : tradukoj ; literaturo japanlingva : historio ; [antologioj]
EL KOMEDIOJ El komedioj : fragmentoj el "La revizoro" de Gogol kaj el "Georgo Dandin" de Moličre Zamenhof, L.L. trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. (2. eld.) 48 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 8
komedioj franclingvaj : tradukoj
EL LA BIBLIO El la Biblio : elektitaj ĉapitroj de la "Psalmaro", "Sentencoj de Salomono" kaj "Predikanto" Zamenhof, L.L. trad.el la originalo. Berlin : Möller & Borel, [1909]. 43 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 6

EL LA HISTORIO DE ESPERANTO El la historio de Esperanto Zamenhof, Ludwik Lazar ; Bein, Kazimierz Byst^rice-Hostyn : Ĉejka, 1906. 32 p. / dokumento eo Biblioteko Neutrala Lingvo Internacia Esperanto ; 4

EL LA JAPANA MODERNA POEZIO El la japana moderna poezio Miyamoto Masao trad. Kioto: L' Omnibuso, 1977. *


EL LETEROJ DE E. LANTI El leteroj de E. Lanti
Laroque Timbaut : La Juna Penso, [s.j.]. * La juna penso : Suplemento ; 91A

EL MANJOO El manjoo : japana antikva utaaro kompil. kaj trad. Miyamoto Masao. [Kyoto] : L' Omnibuso, 1971. 110 p. / dokumento eo


EL MODERNA HISPANA PARNASO El moderna Hispana Parnaso Mangada Rosenörn, Julio trad. Madrid : Hispana Esperanto-Biblioteko, [proks. 1923].* 32 p. : ilustr. / dokumento eo Hispana Esperanto-biblioteko
poemoj hispanlingvaj : tradukoj
EL NOVAJ ĈINSTILAJ PINTRAĴOJ El novaj ĉinstilaj pentraĵoj 24 bildoj Beijing : [s.n.], 1980. *


ELEKTITAJ LIBROJ EN ESPERANTO Elektitaj libroj en Esperanto

64 p.

[katalogoj]
ELEKTITAJ PRELEGOJ Elektitaj prelegoj : 1949 - 1954 Internacia Somera universitato -2a volumo Purmerend : Muusses, 1955. 104 p. : ilustr. / dokumento eo ISU
sciencaj artikoloj
Elem, János Ĉu vi vidis jam la piedsignon de l' profeto? : teatraĵo = Ön látta már a próféta lábanyomát? : színmú. Benczik, Vilmos trad. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1982. 92 p. / dokumento eo-hu ISBN 963-571-102-6
teatraĵoj hungarlingvaj ; teatraĵoj hungarlingvaj : tradukoj
ELEMENTAIRE ESPERANTO CURSUS Elementaire Esperanto cursus georganiseerd door het Arnhemse Esperanto samenwekingscomité Arnhem : Arnhemse Koerier, [proks. 1964]. 63p. / dokumento eo-nl

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj: 1964 [proks.]
ELEMENTS DE GEOLOGIE Elements de geologie : en six langues A. Cailleux ; A. Ehrlich ; R. Gérard ; A. Gorodiski ; J.-P. Michel ; M. Moreno. Paris : Société d' Ed. d' Enseignement Supérieur, 1965. 191 p. : ilustr. / dokumento fr-de-en-es-eo-ru

geologio : terminaroj Esperantaj-multlingvaj
Elias, E. Nederlando : miraklo el akvo kolekto de fotoj de Ed. van Wijk. teksto de E. Elias. Trad. Julia Isbrücker. 's-Gravenhage [k.a.] : Van Hoeve, [1954]. 191 p. : multaj ilustr. / dokumento eo


Elin, Pelin [=Ivanov, Dimitar] Fratoj Fandikov G. trad.el bulgara. Sofija : Centra Librejo Esperanto, 1926. 16p. / dokumento eo kolekto "Bulgara Bukedo" n°2

ELIRO Eliro Zamenhof L.L. trad.el la originalo. Paris : Hachette, 1912. 99 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof La Biblio ; 2. libro

Elisabeta <Rumanio, Re^gino> La vizio de la poeto : (urbo por la geblinduloj) originale verkita angle de Elizabeto de Rumanujo (Carmen Sylva). trad. Kasimir Eucharis. London : Centra Angla Esperantejo, [proks. 1908]. 15 p. : ilustr. / dokumento eo La "Verd-Stelo" Serio ; 3

Eljot, Joab Joab Eljot defendas sin
Willoughby, N.S.W. : "Sukro", 1951.* 15 p. / dokumento eo


Ellerbeck, Leopold Lehrgang des Esperanto
Berlin : Hermann & Co, 1928. 80 p. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj: 1928
Ellis, John La statuo de Zamenhof En: Lauroj : kolekto de la originalaj verkoj premiitaj en la unua literatura konkurso de "La revuo". [s.l. : s.n., s.j.]. p.[43] - 60 / dokumentoparto eo [el La Revuo]

Elola [Gutierrez], José de- La amo en la jaro dekmil : El Coronel Ignotus = El amor en el siglo cien. [Berenguer, José Fernando trad.el hispana]. Köln : Heroldo de Esperanto, 1932. 315 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj hispanlingvaj : tradukoj
ELRIGARDO AL BUDHISMO Elrigardo al Budhismo
[s.l.] : Budhisma Ligo Epserantista, [s.j.]. *


Elsudo, V. [=Kolĉinskij, V] A.B.C. de sennaciismo
Paris [k.a.] : Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona Fako, 1926. (2. eld.) 59 p. / dokumento eo

SAT
Elsudo, V. [=Kolĉinskij, V] A.B.C. de sennaciismo
Paris [k.a.] : Sennacieca Asocio Tutmonda, Eldona Fako, 1926. (2. eld.) 59 p. / dokumento eo

SAT
Elsudo, V. [=Kolĉinskij, V] Karl Marx : Lia vivo kaj lia verko kompil-esperantigis V. Elsudo. Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1926. 88 p. : ilustr. / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 5 Serio Soci-politika

Elwert, W. Theodor Aurea Moguntia : profilo de urbo [desegn.: Helimar Schoormans. trad. Willi Böhm]. [Mainz : Presseamt, proks. 1968]. 31 p. : ilustr. / dokumento eo

Mainz : gvidilo
ELZASAJ LEGENDOJ Elzasaj legendoj Pulvers, Charlotte trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. (2. eld.) 47 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 28
legendoj germanlingvaj: tradukoj ; Alzaco : legendoj
ELZASAJ LEGENDOJ Elzasaj legendoj Pulvers, Charlotte trad. Dresden : Ader & Borel, [1914].* 47 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 28
legendoj germanlingvaj: tradukoj ; Alzaco : legendoj
Emba [=Baranyai, Imre] Maria kaj la grupo : originala romano
Budapest : Literaturo Mondo, 1936. 172 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; Budapest: Esperanto-movado : literatura temo
Emba [=Baranyai, Imre] En ekzilo : originalaj poemoj de Emba Ĉi tiu estas la sepdekkvina libro eldonita de Literatura Mondo. Budapest : Literaturo Mondo, 1938. 56 p. / dokumento eo


Emba [=Baranyai, Imre] Ekzilo kaj azilo : Poemkolekto. [Libro originale verkita en Esperanto] [Prologe de Norberto Bartelmes]. La Laguna : Régulo, 1962. 164 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 15
originalaj poemoj
Eminescu, Mihai Luĉifero = Luceafarul. de Mihai Eminescu. trad. el la rumana lingvo de Jozefo Petrin. San Francisco : California Publishing Company, 1998. 47 folioj : multaj ilustr / dokumento eo ISBN 0940471-59-0

Emori, Minosuke Invito al Go-ludo
[Tokio] : Japana Esperantista Go-
Asocio, 1979.
51 p. : ilustr., multaj grafikaĵoj / dokumento eo [Esperanta Go-Serio ; 1]

Emori, Minosuke Fundamento de taktiko kaj strategio de Go-ludo
[Tokio : Japana Esperantista Go-Asocio], 1981. 193 p. : multaj grafikaĵoj / dokumento eo Esperanta Go-Serio ; 2

EN FRUA MAJMATENO En frua majmateno : kelkaj perloj el la mezepoka nederlanda poezio kolektis kaj trad. Wouter Pilger. [Lelystad] : Vulpo-Libroj, [1977]. 16 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 90-70074-02-8

EN LA JARO DE LA En la jaro de la centjariĝo de Esperanto
[s.l. : s.n.], 1987. 26 p. / dokumento eo-hu-de


EN LA KORO DE EUROPO En la koro de Europo : Esperanto en arta kuirejo de Ĉeĥaj poetoj kaj prozistoj aranĝis kaj komentas Josef Rumler. Praha : Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1983. 31 p. / dokumento eo Paco : Literatura Suplemento ; 1983,1
literaturo ĉe^hlingva : tradukoj ; antologioj
EN LA NUBON ŜI SORBIĜIS FOR! En la nubon ŝi sorbiĝis for! : La apelo el Nagasaki.
[Minamibara] : Kjuŝua Esperanto-Ligo, 1973. 62 p. : ilustr. / dokumento eo

atombombo
EN SVISLANDO En Svislando : kvin rakontoj : el verkoj de svisaj aŭtoroj Ramo, E. trad. Paris : Librairie de l' Esperanto, 1908. 104 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj franclingvaj : tradukoj ; antologioj ; Svisa literatura
Engelhardt, V.N. Ŝkola, uĉitel'stvo i Esperanto Lernejo Instruistaro kaj Esperanto* Moskva : CK SESR, 1930. 16 p. / dokumento ru Me^zdunarodnyj Jazyk Esperanto

Engen, Per Kelkaj pensoj pri la stato de la fervojoj kaj de Esperanto kiel Fervoja faklingvo 35a IFEF kongreso Oostende 1983 Oostende : IFEF, 1983. *


Engen, Per Ordbok over jernbaneuttrykk norsk - Esperanto, Esperanto - norsk : = Fervoja terminaro norvega - Esperanto, Esperanto norsk [Per Engen; Per Johan Krogstie]. [Löten] : Norske Jernbanemenns
Esperantoforbund, [1968].
75, 89 p. / dokumento no-eo

terminaroj Esperantaj-norvegaj : fervojo: 1968
Engholm, Stellan Homoj sur la tero : romano
[Budapest] : Literatura Mondo, 1932. 201 p. / dokumento eo

originalaj romanoj
Engholm, Stellan Al torento : novelo
Köln : Heroldo, 1930. 93 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; literaturo adoleska
Engholm, Stellan Al torento : novelo
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag,
1972. (3. eld.)
95 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; literaturo adoleska
Engholm, Stellan Infanoj en Torento : skizo [unua parto]
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1972. (3. eld.) 100 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-65-6
originalaj romanoj ; infanoj : literatura temo ; literaturo adoleska
Engholm, Stellan Infanoj en Torento : skizo [unua parto]
Stockholm : Esperanto Societo, 1939. (2a eld.) 114 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; infanoj : literaturo adoleska
Engholm, Stellan Maljunulo migras : (1943)* En: 33 rakontoj : la Esperanta novelarto : [libro originale verkita en Esperanto]. Stockholm : [s.n.], 1943. 48 p. / dokumentoparto eo


Engholm, Stellan Infanoj en Torento : skizo - [dua parto]
Stockholm : Esperanto Societo, 1939. 144 p. / dokumento eo


Engholm, Stellan Junuloj en torento
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1972. 144 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-66-4
originalaj romanoj ; literaturo adoleska
Engholm, Stellan Vivo vokas
Stockholm : Eldona Societo Esperanto, [1946]. 180 p. / dokumento eo Stelo Libro ; 4
originalaj romanoj ; literaturo adoleska
Engholm, Stellan Junuloj en torento
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1972. 144 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-66-4
originalaj romanoj ; literaturo adoleska
Engholm, Stellan Infanoj en Torento : skizo [unua parto]
Budapest : Literatura mondo, 1934. 114 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; literaturo adoleska
Engholm, Stellan Al torento : novelo
Stockholm : Eldona Societo
Esperanto, 1934. (2. eld.)
93 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; literaturo adoleska
Engholm, Stellan Homoj sur la tero : romano
La Laguna : Régulo, 1963. (2. eld.) 487 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 21
originalaj romanoj
ENGLISH - ESPERANTO RAILWAY TECHNICAL English - Esperanto railway technical terms, fervojaj terminoj* by Edward M. Rosher. Haslemere : Rosher, 1958.* 57 p. / dokumento en-eo


ENGLISH ESPERANTO VOCABULARY English Esperanto vocabulary
London : [s.n., s.j.]. 36 p.

[vortaroj]
Engström, Albert La grizfoko ; Johano ; La malriĉulejo Jönsson, Otto ; Jansson, Sam Owen ; Ystad-anoj trad. [s.l. : s.n., s.j.]. Unua parto, vol II. ; p.297 - 306 / dokumentoparto eo [el Sveda antologio]

ENKETO PRI ESPERANTO Enketo pri Esperanto.
Köbenhavn : Komuna Konversacia Klubo, [proks.1958]. 25 p. : ilustr. / dokumento eo


ENKONDUKILO EN LA FUNDAMENTAJN REGULOJN Enkondukilo en la fundamentajn regulojn de la mondlingvo Esperanto.
Leipzig : Neupert, [proks. 1920]. 23 p. / dokumento eo


EPREUVES DE LANGUAGE SCIENTIFIQUE Epreuves de language scientifique et théorique
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Erard, Marie Malgranda kor-Jesu-monato : aŭ pensoj pri la reciproka amo inter koro Jesua kaj pia animo laů franca originalo verkis Marie Erard. Wien : Erard, 1936. 47 p. / dokumento eo


Erasmo de Roterdamo [=Erasmus, Desiderius] Laŭdo de l' stulteco = Stultitiae laus. [ilustr. de Hans Holbein la Juna. Antaŭ<p.: Humphrey Tonkin. enkond.: A. Goodheir. trad.el latina Gerrit Berveling]. Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1988. 111 p. : ilustr. / dokumento eo Serio Oriento - Okcidento ; 24 ISBN 92-9017-039-5
satiroj latinlingvaj : tradukoj
Erdberg, [O.] [=Razumov, Sergej Petroviĉ Ĉinaj noveloj Gavilov, P. trad.el rusa. Liepzig : Ekrelo, 1933. 72 p. / dokumento eo


Erdey, Francisko Unua Eŭkaristia Esperanto mondkunveno
Budapest : Konstanta Komiato Eŭk.Mondk., 1938. 160 p / dokumento eo


Ergoto [= Hrynkiewicz, Adán] Laŭtema vortaro Esperanto - angla - franca - hispana : helpilo de magistroj kaj studantoj Ergoto. Kompil.: Adán Hrynkiewicz. Angla-Esperanta kontrolado: Cecil C. A. Capp. Franca-Esperanta kontrolado: André Lefillastre. Buenos Aires : Hrynkiewicz, 1972. 234 p. / dokumento eo-en-fr-es

vortaroj Esperantaj-anglaj-francaj-hispanaj : lautemaj : 1972
Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Kalejdoskopa varieteto : originaloj kaj tradukoj en prozo kaj verso
[Bonaero] : Argentina Esperanto-Instituto, 1974. 160 p. ilustr. / dokumento eo


Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Habla usted en Esperanto? : = Ĉu vi parolas en Esperanto? : Curso basico completo de la lengua internacional dinamico y moderno Ilustr. Del autor. Buenos Aires : [Hrynkiewicz], 1972. 182 p. : ilustr. / dokumento eo-es

lernolibroj Esperantaj-hispanaj : 1972
Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Clave Y ejercicios adicionale Esperanto
Buenos Aires : [s.n., s.j.]. 36 p. / dokumento eo


Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Bonhumora injektilo : 120 spritaj dialogoj kaj amuzaj anekdotoj
Buenos Aires : [s.n.], 1973. 192 p. / dokumento eo

originalaj anekdotoj : -dialogoj : -humuro ; legolibroj Esperantaj
Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] 50 Argentinaj tangoj Ergoto de Bonaero ; Horacio Re. [Buenos Aires] : AEM, [1975]. 58, 93 p. : ilustr., multaj muziknotoj / dokumento eo


Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Tangoj muziko : suplemento
[s.l.] : Argentina Esperanto Muzik eldono, [s.j.]. 93 p.

muziko
Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Kurso relampago de Esperanto jen fulma kurso en 10 lecionoj Buenos Aires : [s.n.], 1978. 35 p. / dokumento


Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Habla usted en Esperanto? : = Ĉu vi parolas en Esperanto? N°2 daŭrigo* Ilustr. de Horacio Ré. Buenos Aires : Instituto Argentino de Esperanto, 1975. (2. ed. revis. y corr.) 80 p. / dokumento eo-es

lernolibroj Esperantaj-hispanaj : 1975
Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Se azeno blekas, Ergoto lin vekas! : kaj nasredinaj subtilaĵoj plus kromaĵoj
Buenos Aires : Argentina Esperanto Inst., 1992. 44 p. : ilustr. / dokumento eo


Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Esperanto laŭema vortaro : Esperanto English, Français, Espanol
Buenos Aires : [s.n.], 1972. *


Ergoto de Bonaero [=Hrynkiewicz, Adán] Niaj plej grandaj verkistoj Ken F. ekflorado Ĉe plata rivero Bonaero : Argentina Esperanto-Instituto, 1974. 112 p. / dokumento eo


Erichson, Hugo Kremacio kontraŭ enterigado : parolado farita en la kremaciejo de Indianapolis, je la 27-a de septembro 1913, *-kaj en la Instituto de
Carnegie, Pitsburgh, je la 13-a de decembro 1913
-*kaj en la Instituto de Carnegie, Pitsburgh, je la 13-a de decembro 1913 / Sigel, Tobias trad. [Cincinnati, Ohio : Kremacia Asocio, proks.1914]. 16 p. / dokumento eo

kremacio : enterigado
Erkko, J[uhana] H[enrik] Spegulo homarana : [dedicita al la] koroj maljunaj kaj junuloj trad.kaj subskribo Vilho Setälä [Helsinki : Esperanto-Instituto de Finnlando, 1946]. [20] p.*: ilustr. / dokumento eo


Erkko, J[uhana] H[enrik] Spegulo homarana : por koroj maljunaj kaj junuloj trad.kaj subskribo Vilho Setälä [Helsinki : Esperanto-Instituto de Finnlando, 1946]. [32] p. : ilustr. / dokumento eo


Eroŝenko, V[asilij Jakovleviĉ] Lumo kaj ombro [kompilis Mine Yositaku]. [Toyonaka-si]: Japana Esperanta Librokooperativo, [1979]. 94 p. / dokumento eo


Eroŝenko, V[asilij Jakovleviĉ] La tundro ĝemas : el vivo de Ĉukĉoj [kompilis Mine Yositaku]. [Toyonaka-si] : Japana Esperanta Librokooperativo, [1980]. 82 p. : mapskizo / dokumento eo


Eroŝenko, V[asilij Jakovleviĉ] Rakontoj de velkinta folio : malgrandaj fabelaj skizoj de Ŝanhaja vivo
Osaka : Japana Esper.Librokooperativo, 1923.* 40 p. / dokumento eo


Eroŝenko, Vasilij [Jakovleviĉ] Stranga kato [kompil. de Mine Yositaka. antaŭparolo de Nyozekan Hazegawa]. [Toyonaka]: Japana Esperanta
Librokooperativo, [1983].
82 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Escrivá de Balaguer, Josemaria Vojo López Escartin, Nicolás trad.el hispana [Madrid : Rialp], 1968. 319 p. / dokumento eo


ESENCAJ TRAJTOJ DE LA KVAKERISMO La esencaj trajtoj de la kvakerismo : informa letero al iu, kiu interesiĝas pri la "Society of Friends".
London : Friends Service Council, [proks.1930].* [4] p. / folio eo

kvakerismo
Eshilo Prometio ligita trad. el helena D-ro Albert Goodheir Glasgow : Kardo, 1982. 94 p. / dokumento eo


Eŝhilo [=Aischylos] Prometeo ligita = Prometeus desmotes. Goodheir Albert D-ro trad.el helena. Glasgow : eld.Kardo, 1982. 54p. / dokumento eo ISBN 0-905149-19-5
tragedioj greklingvaj : tradukoj
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA Esperanta bibliotheko internacia : [kolekto n° 28-29-30-31-32-33]
Belin : Ellersiek & Borel, [s.j.]. *

[kolektoj]
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA Esperanta biblioteko internacia : [kolekto n° 20-21-22-24-27]
Belin : Ellersiek & Borel, [s.j.]. *

[kolektoj]
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA Esperanta biblioteko internacia : [kolekto n° 2-3-4-5-6-7]
Belin : Ellersiek & Borel, [s.j.]. *

[kolektoj]
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA Esperanta biblioteko internacia : [kolekto n° 1-2-3-4-5]
Belin : Ellersiek & Borel, [s.j.]. *

[kolektoj]
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA Esperanta biblioteko internacia : [kolekto n° 13-14/15-16-17-18]
Belin : Ellersiek & Borel, [s.j.]. *

[kolektoj]
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA Esperanta biblioteko internacia : [kolekto n° 8-13-14/15-16-17]
Belin : Ellersiek & Borel, [s.j.]. *

[kolektoj]
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA Esperanta biblioteko internacia : [kolekto n° 6-7-8-9-12]
Belin : Ellersiek & Borel, [s.j.]. *

[kolektoj]
ESPERANTA BIBLIOTEKO INTERNACIA Esperanta bibliotheko internacia : [kolekto n° 20-21-22-24-28]
Belin : Ellersiek & Borel, [s.j.]. *

[kolektoj]
ESPERANTA ĈINA VORTARO Esperanta Ĉina vortaro
[s.l. : s.n.], 1986. 1071 p. dokumento zh-eo

vortaroj
ESPERANTA FRAZLIBRO DE L' TURISTO Esperanta frazlibro de l' turisto : el jarlibro de Franca Turing-Klubo.
Paris : Presa Esperantista Societo, [proks. 1907]. 84 p. / dokumento fr-eo-de-en-es-it


ESPERANTA HERBREA VORTARETA Esperanta Hebrea vortareta
[s.l. : s.n.], 1978. (2. eld.) *

(vortaro)
ESPERANTA KANTARETO Esperanta kantareto : finnaj religiaj kaj popolaj kantoj k.c.* kolektis H. Salokannel. Vaasa : Ilkka, 1935. 16 p. / dokumento eo


ESPERANTA KANTOKOLEKTO Esperanta kantokolekto
Scheveningen : Vink, [s.j.]. 32 p. : ĉefe muziknotoj, ilustr. / dokumento eo

muziko
ESPERANTA KRESTOMATIO Esperanta krestomatio
[s.l.] : Nederlanda Centra Komitato, [s.j.]. 119 p. / dokumento eo

[kolektoj]
ESPERANTA LEGOLIBRO Esperanta legolibro Elio Migliorini. [Napoli] : Itala Instituto de Esperanto, [1972]. (5. eld.-plena reviziita) 255 p. / dokumento eo

legolibroj Esperantaj : 1972
ESPERANTA LITERATURO Esperanta literaturo n° 20
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ESPERANTA LITERATURO Esperanta literaturo : [Ĉina antologio] konsilanto: Bakin. Ĉefred.: Cicio Mar. red.: Zhang Danchen ; Hu Guozhu ; Yu Guojian ; Deng Huijing ; Long Wen. antaůp.: Ye Junjian (Cicio Mar). Hubei : Huazhong Universitat, 1986 (1. eld.) 137 p. / dokumento eo-ch

[antologioj]
ESPERANTA MESLIBRETO Esperanta meslibreto.
Roma : IKUE-Centro, 1978. 16 p. / dokumento eo Internacia Katolika Unui^go Esperantista ; 8
Internacia Katolika Unui^go Esperantista ; 8
ESPERANTA PSIKISTARO Esperanta psikistaro : kunlaborada verketaro. Internacia Unuiĝo por Psikisma Studado per
Esperanto [Psikismo kaj Esperanto]
Antwerpen : Belga Spiritisma Federacio, 1911 (2. eld.) 80 p. / dokumento eo

spiritismo : Esperanto
ESPERANTAJ PROZAĴOJ Esperantaj prozaĵoj : fabeloj, noveloj kaj skizoj [eltiritaj el "L' Espérantiste" de Th. Cart, antaŭparolo de L. de Beaufront]. [Avellar, J ; Bourlet, C. ; Cederblad, H ; [k.a.] trad.]. Paris : Hachette, 1907. (3. éd.) VIII, 246 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta Aprobita de Do Zamenhof
prozaĵoj diverslingvaj : tradukoj Esperantaj ; originalaj prozaĵoj
ESPERANTAJ PROZAĴOJ Esperantaj prozaĵoj : fabeloj, noveloj kaj skizoj [eltiritaj el "L' Espérantiste" de Th. Cart, antaŭparolo de L. de Beaufront]. Avellar, J. ; Bourlet C. [k.a.] trad. Paris : Hachette, 1904. (Nouvelle éd.) VIII, 246 p. / dokumento eo

prozaĵoj diverslingvaj: tradukoj
ESPERANTAJ PROZAĴOJ Esperantaj prozaĵoj : fabeloj, noveloj kaj skizoj [eltiritaj el "L' Espérantiste" de Th. Cart, antaŭparolo de L. de Beaufront]. [Avellar, J ; Bourlet, C. ; Cederblad, H ; [k.a.] trad.]. Paris : Hachette, 1902. (1. éd.) VIII, 246 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta Aprobita de Do Zamenhof
prozaĵoj diverslingvaj : tradukoj Esperantaj ; originalaj prozaĵoj
ESPERANTAJ PROZAĴOJ Esperantaj prozaĵoj : fabeloj, noveloj kaj skizoj fabeleloj, noveloj kaj skizoj -part 2 Paris : Hachette, [s.j.].* p. 116-246 / dokumentoparto eo

prozaĵoj diverslingvaj: tradukoj
ESPERANTISTA Esperantista lingva komitato kaj akademio
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ESPERANTISTA DOKUMENTARO Esperantista dokumentaro : organiza statuaro : UEA 1920 inhavo : 1.kontrakto de Helsinki ; 2.regularo de kongresoj ; 3.regularo de K.R. ; 4.statuto de UEA. Geneve : Universala Esperanto Asocio, 1925. 31 p. / dokumento eo

[dokumentaroj]
ESPERANTISTA DOKUMENTARO Esperantista dokumentaro : dua oficiala aldono al Universala vortaro
Paris : [s.n.], 1919. *

[dokumentaroj]
ESPERANTISTA DOKUMENTARO Esperanto dokumentaro : N° 4.5.711.12
Rotterdam : [s.n.],1979. *

[dokumentaroj]
ESPERANTISTA DOKUMENTARO PRI LA Esperantista dokumentaro pri la oficialaj, historiaj, bibliografiaj kaj statistikaj aferoj = [Organiza statuaro]
Genčve : Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado, 1925. 31 p. / dokumento eo

[dokumentaroj]
ESPERANTISTA KANTARO Esperantista kantaro
[s.l.] : Espero Nederlando, [s.j.]. 24 p.

muziko
ESPERANTISTA KANTARO Esperantista kantaro : kolekto de 53 bonkonataj germanaj kaj diversnaciaj popolkantoj.
Leipzig : Esperanta Liberejo, 1913. 70 p.

muziko
ESPERANTISTA KANTARO Esperantista kantaro : kelkaj kantoj laŭ ĝacilaj melodioj
[s.l.] : Espero Nederlando, [s.j.]. 24 p.

[kantoj]
ESPERANTISTA KANTARO Esperantista kantaro : kolekto de 53 bonkonataj germanaj kaj diversnaciaj popolkantoj. Fries, Wilhelm trad. Leipzig : Germana Esperanto-Librejo, 1913. * / dokumento eo


ESPERANTISTA LINGVA KOMITATO Esperantista lingva komitato Akademio Paris : [s.n.], 1928. *


ESPERANTISTA SOCIETARO : KOREKTITA ĜIS Esperantista societaro : korektita ĝis la 30a de junio 1906
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1906. 2, 2, 112 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 3
[dokumentaroj]
ESPERANTISTA SOCIETARO: KOREKTITA ĜIS Esperantista societaro: korektita ĝis la 30a de junio 1907 [5a kajero]
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1907. 140 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 5
[dokumentaroj]
ESPERANTISTA SOCIETARO: LA 30AN DE JUNIO Esperantista societaro: la 30an de junio 1906 [2a kajero]
Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1906. 16 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 2
[dokumentaroj]
ESPERANTISTO : 1892/1893 La Esperantisto : 1892/1893 : Adresaro novaj Esperantistoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *

adresaroj
ESPERANTISTOJ ESTAS NI Esperantistoj estas ni : 12 originalaj Esperanto kantoj [unua parto] teksto Roelofs [s.l.] : propra eldono de la aŭtoroj, [s.j.]. 19 p.

[kantoj]
ESPERANTO Esperanto : lernolibro de la internacia lingvo
Zagreb : [s.n., s.j.]. (8a eld.) *


ESPERANTO Esperanto : Esperanto kursejo. Programo 1982-1983
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ESPERANTO Esperanto : lernolibro de la internacia lingvo [auteurs: Tiŝljar, Zlatko; Ŝtimec, Spomenka; Ŝpoljarec, Ivica; Imbert, Roger] Zagreb : [s.n.], 1982. (4a eld.) *


ESPERANTO Esperanto : Norsk - Esperanto forbind [leerboek voor Noren]
Hamar : [s.n.], 1978. 93 p.

[lernolibroj]
ESPERANTO Esperanto per briefwisseling nederlanda lernolibro [s.l.] : Belga Esperanto Instituto, [s.j.]. *


ESPERANTO - FAKTA Esperanto - fakta.
Malmö : Förlagsföreningen Esperanto, [1980]. 38 p. : ilustr. / dokumento sv Faceto ; 1 ISBN 91-85288-03-9

ESPERANTO - METODO 12 Esperanto - metodo 12 : manuel d'acquisition accélérée (suite) ; 12 textes illustrés avec exercices "Rencontres *- -* avec Marko, le jeune espérantiste " ; 12 leçons complémentaires illustrées; assimilation guidée de la grammaire et de tout le vocabulaire stile / Paris : Union Française pour l'Espéranto = UFE, [1984]. (2. eld.) 80 p. : ilustr. / dokumento eo-fr

lernolibroj Esperantaj-francaj porinfanaj : progresintoj : 1984
ESPERANTO : DIE BRUECKE VON VOLK ZU Esperanto: die Brücke von Volk zu Volk
Wien : [s.n.], 1947. 8 p. / dokumento eo-de


ESPERANTO : GRENZELOOS COMMUNICEREN Esperanto : grenzeloos communiceren [2. eld] Fabien van Mook ; Myriam Van der Steen ; Lode Van de Velde Antwerpen ; [k.a.] : FLEJA ; NEJ, 2000. 23 p. / broŝuro eo


ESPERANTO : GRENZELOOS COMMUNICEREN Esperanto : grenzeloos communiceren [5. eld] Anuschka De Coster ; Ivo Durwael ; Ben Indestege ; Yves Nevelsteen ; Lode Van de Velde ; Fabien van Mook ; Yannick Vercammen. Antwerpen ; [k.a.] : FLEJA ; NEJ, 2005. 23 p. / broŝuro eo


ESPERANTO : JUNULKURSO Esperanto: junulkurso : suplemento. [Junul-kurso ilustrita] : suplemento Paris : Sat Amikaro, 1981. (5. eld.) * / dokumento eo-fr


ESPERANTO : KION MI POVAS FARI PER TIO ? Esperanto : kion mi povas fari per tio? : resuma trarigardo tra la historio, la movado kaj la praktikaj eblecoj de la Internacia Lingvo Esperanto por esperantolernintoj kaj aliaj intereshavantoj
Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1982. (1. eld.) 20 p. : ilustr. / dokumento eo

Esperanto : praktiko
ESPERANTO : LA EKUMENA LINGVO Esperanto: la ekumena lingvo : informa folio en la lingvoj angla, franca, germana, hispana, nederlanda, sveda, esper.
Ede : Kristana Esperantista Ligo Internacia, [proks. 1968]. [16] p. / dokumento eo-en-fr-de-es-nl-sv

Esperanto : informiloj : kristanoj : 1968
ESPERANTO : LA INTERNACIA LINGVO Esperanto : la internacia lingvo - sciencaj aspektoj red.: Detlev Blanke. Berlin : Kulturligo de GDR, Centra Laborrondo Esperanto, 1979. 237 p. / dokumento eo

interlingvistiko : seminarioj : Ahrenshoop : 1978
ESPÉRANTO : LA MANIČRE DE S' EN SERVIR L'Espéranto : La maničre de s'en servir
Paris : [s.n., s.j.]. *


ESPERANTO : LA METODO 11 Esperanto : la metodo 11 : Manuel d' acquisition acceleree a utiliser avec un professeur
Paris : Union française pour Esperanto, 1980. 76 p.

[lernolibroj]
ESPERANTO : LINGVO, MOVADO, INSTRUADO Esperanto : lingvo, movado, instruado red.: Detlev Blanke. [Berlin] : Kulturbund der DDR, Zentraler Arbeitskreis Esperanto, 1977. IV, 187 p. : literaturindikoj / dokumento eo


ESPERANTO : NYELSTRAI ES SZOTAR Esperanto: nyelvtan és szótár
Budapest : [s.n., s.j.]. 62 p.

[vortaroj]
ESPÉRANTO : SOLUTION DU PROBLČME L'Espéranto Solution du problčme Franclingve Brugge : Witteryck, 1906. *


ESPÉRANTO : SOLUTION DU PROBLČME L'Espéranto solution du problčme de la langue int. Auiliaire
Brugge : Witteryck, 1907. *


ESPERANTO : THE LANGUAGE FOR Esperanto : the language for international friendship
[Sidney : Canadian Esperanto Association, proks. 1978]. 10 p. / dokumento en


ESPERANTO : UN DROIT Ŕ LA COMMUNICATION L’ Esperanto: un droit ŕ la communication [ont collaboré ŕ sa réalisation Pierre Janton; Claude Piron; Jean-Louis Texier; Renée Triolle] Paris : L’ Union Française pour l’ Esperanto, 1983. 15 p. : ilustr. / dokumento fr


ESPERANTO : UNE APPROCHE DE LA LANGUE Esperanto : Une approche de la langue internationale
Paris : Union Française pour l' Espéranto, 1980.* 60, 8 p. : ilustr. / dokumento eo-fr


ESPERANTO : UNUA LINGUA PER Esperanto : Unua lingua per l' Europo por italoj Atti del 52 congreso de la Federacio Esperantista Italiana Roma : [s.n.], 1981. *


Esperanto <d-ro>* [=Zamenhof, Ludwik Lazar] Langue internationale : préface et manuel complet : por francoj
Warszawa : Gebethner et Wolff, 1887. 48 p., 1 faldfolio / dokumento eo-fr

unua libro : franca versio ; lernolibroj Esperantaj-francaj : 1887
ESPERANTO ADRESARO 1929/1930 Esperanto adresaro 1929/1930 : Sudokcidenta Germanujo
Wiesbaden : Herman Reuch 48 p.

[adresaroj]
ESPERANTO ALS INTERNATIONALE Esperanto als internationale Hilfssprache : Bericht des Generalsekretariats des Völkerbundes, angenommen von *- -* der dritten Vollversammlung des Völkerbundes : deutsche Übersetzung / Leipzig : Hirt, 1924. (2. Aufl.) 48 p. / dokumento de

Esperanto : informiloj germanlingvaj : 1924
ESPERANTO AND THE INTERNATIONAL YEAR OF Esperanto and the International Year of Disabled Persons 1985.
Rotterdam : UEA, 1983. 8 p. / dokumento eo Esperanto Documents ; 30
Esperanto : Internacia jaro de handikapuloj 1985
ESPERANTO AND THE SCHOOL Esperanto and the school. Repr. from the "North American Esperanto review"
; 1963, XI
[Meadville, Penn.: Esperanto League for North America, proks.1963].* p. 171 - 202 : ilustr. / dokumento en

Esperanto : informiloj anglalingvaj 1963
ESPÉRANTO AU SERVICE DE PROLÉTARIAT L'Espéranto au service du prolétariat
Nimes : [s.n., s.j.]. *


ESPÉRANTO CA MARCHE L'Espéranto ça marche
Paris : UFE, 1987. *


ESPERANTO COMME LANGUE AUXILIAIRE L' Esperanto comme langue auxiliaire internationale : rapport du Secrétariat Général a la Troisičme Assemblée, amendé *- -* par la Cinquičme Commission et adopté par l' Assemblée, le 21 septembre 1922 / Ligo de Nacioj.
Nacioj
[s.l.]: Société des Nations, 1922.* 44 p. / dokumento eo

Ligo de Nacioj : Esperanto
ESPERANTO DE POCHE Esperanto de poche : L'espéranto, porquoi? ; Prononciation ; Grammaire ; Quelgues phrases simples ; Vocabulaire (2000 racines) ; Adresses utiles
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1978 71 p. / dokumento eo [15cm] La juna penso : Suplemento ; 127A

Esperanto d-ro Centjara jubileo de Esperanto represo el 1987. Varsovio : 40 p. / dokumento


ESPERANTO EN 24 PAGINES L' Esperanto en 24 pŕgines : gramŕtica, 1500 paraules.
Laroque Timbaut : Cercle Espérantiste de l'Agenais, 1984. 23 p. / dokumento eo Juna Penso ; 92B
gramatikoj Esperantaj-katalunaj : 1984 ; vortaroj Esperantaj-katalunaj
ESPERANTO EN KOMERCO Esperanto en komerco : spertoj lau enketo ĉe komercaj entreprenoj, uzantaj
regule Esperanton
kolektataj kaj eld. de Bruno Vogelmann. Crailsheim : Esperanto-Rondo, 1962. [104] p. / dokumento eo-en-fr-es-de

Esperanto : firmaoj: komerco : adresoj : 1962
ESPERANTO EN PERSPEKTIVO Esperanto en perspektivo : faktoj kaj analizoj pri la internacia lingvo verkita de Ivo Lapenna Ĉefred. Ulrich Lins (red.) kaj Tazio Carlevaro. London ; Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio ; [k.a.], 1974. XXXII, 844 p. : ilustr., bibliogr. p. 803 - 804 / dokumento eo


ESPÉRANTO ET L' ENSEIGNEMENT DU L'Espéranto et l'enseignement du français
Corbeil : Glad, 1911. 8 p. Notice / dokumento fr

Esperanto-instruado : franca lingvo
ESPÉRANTO ET L' EXPOSITION L'Espéranto et l'exposition
London : Steads Publ House, [s.j.]. *


ESPERANTO FAKO Esperanto fako Klubo de amikoj de Uresko, Barcelona 1969-1973 Barcelona : [s.n., s.j.]. *


ESPERANTO HANDBOEKJE Esperanto handboekje
's Gravenhage : [s.n., s.j.]. *


ESPERANTO I FN Esperanto i FN.
[Köbenhavn : Esperantoforeningen for Danmark, 1970]. 19 p. : ilustr. / dokumento da ISBN 87-87089-03-3
Esperanto: UN
ESPERANTO IN EEN MAAND Esperanto in een maand zonder onderwijzer
Amsterdam : [s.n., s.j.]. 22 p. / dokumento eo

lernolibro
ESPERANTO IN VLAANDEREN Esperanto in Vlaanderen
[Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 1980]. 16 p. / dokumento nl


ESPERANTO IN VLAANDEREN Esperanto in Vlaanderen
[Antwerpen : Vlaamse Esperantobond, 1980]. 16 p. / dokumento nl


ESPERANTO INTERNATIONAL SCOUT Esperanto International scout & guide Esperanto League

*


ESPERANTO KAJ BLINDULOJ Esperanto kaj la Blinduloj
[s.l.] : La Belga ligo Esperantisto, [s.j.]. *


ESPERANTO KAJ ESPERANTISMO Esperanto kaj Esperantismo
Athenai : [s.n.], 1935. *


ESPERANTO KAJ LA BLINDULOJ Esperanto kaj la blinduloj
Brugge : Witteryck, [s.j.]. *


ESPERANTO KAJ LERNEJOJ Esperanto kaj ĝia instruado en lernejoj : [laŭ materialo de Somera Pedagogia Semajno en Kranjska gora de 26a julio *- -* ĝis 1a augusto 1957] / Esperanto kaj lernejo / [red. Peter Zlatnar, antaŭparolo de E. Malmgren]. Ljubljana : Jugoslavia Esperanto-Federacio, 1959. 200 p. / dokumento eo

originalaj prelegoj ; Esperanto : lernejo : kontribuaĵoj
ESPERANTO KALENDARO Esperanto kalendaro : turismo, vojaĝoj, Monda turismo
Bydgoszcz : Monda turismo, 1985. 34 p.

[kalendaroj]
ESPERANTO KALENDARO Esperanto kalendaro de SEU : 1929
[s.l. : s.n., s.j.]. *

[kalendaroj]
ESPERANTO KLUBO Esperanto Klubo München. Decembro 1986
München : [s.n., s.j.] *


ESPERANTO KULCS Esperanto kulcs
Budapest : [s.n., s.j.]. 64 p.

vortaroj
ESPERANTO KURSUS Esperanto kursus van de Belga Esperanto Instituto en Magazin Radia Antwerpen
Antwerpen : [s.n.], 1934. 80 p. / dokumento eo

lernolibro
ESPERANTO LEGINDA Esperanto Leginda legajxoj 1987
Szekszard : [s.n.], 1987. *


ESPERANTO LINGVO DE LA MONDO Esperanto lingvo de la mondo 50 jaroj Esperanto Societo Paco Bulgario : Urbo Bjala, 1979. *


ESPERANTO MAGAZIN Esperanto magazin 1974
Budapest : [s.n.], 1974. *


ESPERANTO NORS ESPERANTO Esperanto Nors Esperanto : malgranda vortaro
[s.l. : s.n., s.j.]. 60 p.

Voraroj
ESPERANTO OOK VOOR ONS Esperanto ook voor ons
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ESPERANTO OP DE SCHOLEN Esperanto op de scholen
Arnhem : [s.n., s.j.]. *


ESPERANTO OP DE SCHOOL? Esperanto op de school ? : De beslissing is aan U !
's-Gravenhage : Bureau Esperanto bij het Onderwijs, [1959]. 16 p. : ilustr. / dokumento nl

Esperanto : informiloj nederlandlingvaj : 1959
ESPERANTO PAR CORRESPODANCE L' Esperanto par correspondance Franse uitgave Antwerpen : [s.n., s.j.]. * / dokumento eo

lernolibro
ESPERANTO PER BRIEFWISSELING Esperanto per briefwisseling : Uitgave in het nederlands en frans
[s.l.] : Belga Esperanto Instituto, [s.j.]. * / dokumento eo-nl-fr

lernolibro
ESPERANTO PER BRIEFWISSELING Esperanto per briefwisseling : 5 lessen Vlaamse uitgave Antwerpen : [s.n., s.j.]. * / dokumento eo

lernolibro
ESPERANTO RAKTAS Esperanto raktas
Vilnius : [s.n.], 1969. *


ESPERANTO SANS PROFESSEUR L' Esperanto sans professeur : en 10 leçons
Paris : Dosurine, [s.j.]. 31 p. / bruŝuro fr-eo

lernolibroj Esperantaj-francaj
ESPERANTO SCHRITT FÜR SCHRITT Esperanto Schritt für Schritt : ein neuer Einsteigerkurs (vor allem) für Jugendliche [Thomas Pusch, Klaus Dahmann] Bonn : Deutsche Esperanto -Jugend, 1989. 37 p. ilustr. / broŝuro de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj
ESPERANTO SELECTIONS Esperanto selections el la biblio
London : [s.n., s.j.]. *


ESPERANTO SU Esperanto su 24 pagina Itala Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1977. *


ESPERANTO SZKPROBA Esperanto Szkproba : Leerboek voor Hongaren Ifjusagi Lapkiado Vallalat [s.l. : s.n., s.j.]. 104 p. / dokumento eo

lernolibro
ESPERANTO THE INTERNATIONAL LANGUAGE Esperanto the international language Your passport to world friendship [s.l. : s.n., s.j.]. *


ESPERANTO THE WORLD AUXILIARY LANGUAGE Esperanto the world auxiliary language
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ESPERANTO TURISMO Esperanto turismo : 1981/1982
Bruselo : [s.n., s.j.]. *

Turismoj
ESPERANTO UND SEINE FEINDE Esperanto und seine Feinde : einige Worte zur Abwehr vom Vorstand der Esperanto-Gesellschaft Berlin. Berlin : Selbstverl. der Esperanto-
Gesellschaft, 1909.
40 p. / dokumento eo


ESPERANTO UNIVERSALA LINGVO Esperanto Universala lingvo
Istanbul : [s.n.], 1976. *


ESPERANTO UTOPIE OF REALITEIT Esperanto Utopie of realiteit
Nederland : FEL, 1981. *


ESPERANTO VANDAAG Esperanto vandaag
Antwerpen : Verda Stelo, 1978. *


ESPERANTO VOLGENS NATUURMETHODE Esperanto volgens natuurmethode Inleiding en leidraad Almelo : [s.n.], [s.j.]. *


ESPERANTO WEGWIJZER Esperanto wegwijzer
Den Haag : [s.n., s.j.]. *


ESPERANTO ZWEEDS GRAMATIKO Esperanto Zweeds gramatiko
Helsingfors : [s.n.], 1948. 16 p. / dokumento eo

lernolibro
ESPERANTO, SPRACHE KULTUR IDEE Esperanto, Sprache Kultur Idee
München : [s.n., s.j.]. *


ESPERANTO, THE AGGRESSOR LANGUAGE Esperanto, the aggressor language.
Washington, DC : Headquarters,
Department of the Army, 1962.
233 p. / dokumento eo-en Headquarters, Dep. of the Army : Field Manual ; 30-101-1
terminaroj anglaj-Esperantaj : milito : Usono : armeo
ESPERANTO: NACH GRAMMATIKALISCHER Esperanto : Nach grammatikalischer lehrmethode hrsg. vom Arbeiter-Esperanto-Bund. Berlin : Arbeiter-Esperanto-Bund, 1932. 96 p. : tabelo, ilustr. / dokumento eo-de

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1932
ESPERANTO: THE WORLD INTERLANGUAGE Esperanto : the world interlanguage compiled by George Alan Connor; Doris
Tappan Connor ; William Solzbacher ; J. B. Se-Tsien Kao.
New York, NY [k.a.] : Yoseloff, [1959]. (New rev. ed.) 245 p. / dokumento eo-en


ESPERANTO? Esperanto? : Wypowiedzi wybitnych polskich intelektualistów : =Esperanto? : Eldiroj de eminentaj polaj *- intelektuloj / rozmowy prezeprcwadzil oraz wstepem zaopatrzyl Walerian Wlodarczyk. A. Pettyn ; W. Wlodarczyk Wersje eserancka opracowali Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1964. 151 p. : ilustr. / dokumento eo-pl

tekstoj pollingvaj : tradukoj ; tekstoj pollingvaj ; citaĵkolektoj
ESPERANTO-BULGARA KONVERSACILIBRO Esperanto-bulgara konversacilibro : Esperantsko-balgarski razgovornik [teksta prev. na Esperanto Iv. Sarafov]. Sofija : Nauka i Izkustvo, 1972. (2. eld.) 147 p. / dokumento eo-bg


ESPERANTO-DEUTSCH HANDWOERTERBUCH Esperanto-Deutsch Handwörterbuch bearb. und hrsg. vom Österr. Esperanto-Institut. Wien : Tramondo ; Österr. Esperanto-Inst., 1947. 103 p. / dokumento eo-de

vortaroj Esperantaj-germanaj : 1947
ESPERANTO-GROEP "VREDE EN RECHTVAARDIGHEID" Esperanto-Groep " Vrede en Rechtvaardigheid" Brugge, 50 jarig bestaan ( 21 maart 1987) : = Esperanto-Grupo "Paco kaj Justeco" Brugge, festado de 50-jara ekzisto (21 marto 1987) Feesttoespraken : = festparoladoj. [Brugge : Paco kaj Justeco, 1987]. 25 p. / dokumento nl-eo

Brugge : Paco kaj Justeco : 1987
ESPERANTO-KANTOJ Esperanto-kantoj : originalaj kaj tradukitaj eld. de Centra Dana Esperantista Ligo. Köbenhavn : Centra Dana Esperantista Ligo,
1924.
16 p. / dokumento eo


ESPERANTO-KOREA VORTARO Esperanto-korea vortaro
[s.l. : s.n.],1964. 349 p. / dokumento eo-ko

vortaroj Esperantaj-koreaj : 1964
ESPERANTOLOGIAJ KAJEROJ Esperantologiaj kajeroj : 1977 n° 2 redaktita de Zsuzsannna Varga-Haszonits Budapest : Univ. Eötvös Loránd, Filologiscienca Fakultato, 1977. 273 p. / dokumento eo

esperantologio : kontribuaĵoj
ESPERANTOLOGIAJ KAJEROJ Esperantologiaj kajeroj : 1976 n° 1 redaktita de d-ro István Szerdahelyi Budapest : Univ. Eötvös Loránd, Filologiscienca Fakultato, 1976. 239 p. / dokumento eo

esperantologio : kontribuaĵoj
ESPERANTOLOGIAJ KAJEROJ Esperantologiaj kajeroj : 1977 n° 3 sub la gvidado de D-ro Szerdahelyi, István. redaktis Ehmann, Beáta ; Soós, Éva Budapest : Univ. Eötvös Loránd, Filologiscienca Fakultato, 1977. 273 p. / dokumento eo

esperantologio : kontribuaĵoj
ESPERANTOLOGIO Esperantologio : 1950 n° 2
Köbenhavn : [s.n.], 1950. *


ESPERANTOLOGIO Esperantologio : 1949 n° 1
Köbenhavn : [s.n.], 1949. *


ESPERANTOLOGIO Esperantologio :1951 n° 3
Köbenhavn : [s.n.], 1951. *


ESPERANTO-SOCIETO La Esperanto-societo
[Rotterdam] : UEA , 1966. 20 p. : ilustr. / dokumento eo

UEA
ESPERANTSKO-BALGARSKI REĈNIK Esperantsko-bălgarski rečnik : = Esperanto-bulgara vortaro Ivan Sarafov ; Dimitar Simeonov ; Kiril
Georgiev ; Simeon Ĥesapĉiev ; Georgi Dimov.
Sofija : Nauka i Izkustvo, 1963. 441 p. : bibliogr. p. [442] / dokumento bu-eo

vortaroj Esperantaj-bulgaraj : 1963
ESPERATO - ESPERANTOWEG Esperanto – Esperantoweg. De weg naar internationaal begrijpen
Den Haag : [s.n., s.j.]. *


ESPERO : KOMPLETA PARTITURO POR La Espero : Kompleta partituro por simfonia orkestro
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Espriu, Salvadore Tombejo de Sinera suplemento al Kataluna Esperantisto somero 1989. Mora di Arano, Gabrielo trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Esselin, Albert Esperanto : grammaire et syntaxe : cours complet
Paris : Librairie de l' Esperanto, 1908. IX, 102 p. / dokumento eo-fr

lernolibroj Esperantaj-francaj : 1908
Esslemont, J[ohn Ebenezer] Baha'U'Llah kaj la nova epoko = Baha'u'llah and the New Era. Lidja Zamenhof trad.el angla. Weinheim : "La Nova Tago", 1930. 191 p. / dokumento eo

bahaismo: enkonduko
Esslemont, J[ohn Ebenezer] Baha'U'Llah kaj la nova epoko = Baha'u'llah and the New Era. Gxisdatigis Roan Orloff Stone. [Elwyn Charles Pollock (Elkopo)red.]. Lidja Zamenhof trad.el angla. [Portland, Or. : Bahaa Esperanto-Ligo, 1978]. [2. eld.] 321 p. / dokumento eo ISBN 0-87961-085-9
bahaismo: enkonduko
ESTONA ANTOLOGIO Estona antologio : I
Tallinn : Esperanto-Asocio de Estonio, 1932. 136 p. : ilustr. / dokumento eo

literaturo estonlingva : tradukoj Esperantaj : antologioj
ESTONA PANORAMO Estona panoramo : Soveta Estonio en 1986 tradukis : Peeter Aitai ; Vjatseslav Hromov ; [k.a.]. formis : Aapo Pukk ; modelo : Tiiu Vent [Tallinn : Perioodika, 1986]. 142 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Estonio : kontribuaĵoj
ESTONA PANORAMO Estona panoramo kompilis : Gunnar Paal. formis : Tarmo Tali. modelo : Tiiu Vent. [Tallinn : Perioodika, 1982]. 127 p. / dokumento eo

Estonio : kontribuaĵoj
ESTONIO Estonio : [antaŭe kaj nun]
Tallinn : [s.n.], 1930. 24 p. / dokumento eo

Estonio : gvidiloj
ESTONIO Estonio [teksto : K. Itra. tradukis : H. Leis. arta aranĝo : H. Aas.] [Tallinn : Perioodika, 1974]. 39 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Estonio : gvidiloj
ETA KATO KIU NE VOLIS MORTI La eta kato kiu ne volis morti [verkis la lernantoj (5-jaraj) de la infanklaso de Prelles, kunlabore kun sia instruistino M.-L. Lagier-Bruno. trad. Lentaigne]. Cannes : Movado "Presarto en Lernejo", [s.j.]. 16 p. : ilustr. / dokumento eo Infanaĵoj
infanlibroj tradukitaj
ETERNA EVANGELIO La Esterna Evangelio : dua libreto
Vaasa : [s.n.], 1930. 40 p. / dokumento eo


ETERNA EVANGELIO La Esterna Evangelio : unua libreto
Suomi : [s.n.], 1937. 23 p. / dokumento eo


ETERNA EVANGELIO La Esterna Evangelio : sesa libreto
Veteli : [s.n.], 1946. 40 p. / dokumento eo


ETERNA EVANGELIO La Esterna Evangelio : tria libreto
Vaasa : [s.n.], 1931. 46 p. / dokumento eo


ETERNAN GLORON AL LA GRANDA GVIDANTO KAJ Eternan gloron al la granda gvidanto kaj instruisto prezidanto Mau Zedong
Beijing : Fremdlingva eld., 1976. 37 p. : ilustr. / dokumento eo

Ĉinio: politiko : 1976
ETNOGRAFIAJ DONITAĴOJ Etnografiaj donitaĵoj
Hanoi : Fremdlingva eld., 1974. 351 p., 1 faldfolio : ilustr., mapskizo / dokumento eo

Vjetamio : etnoj
Etten, Henri van- George Fox, 1624 - 1690 : fondinto de la Religia Societo de Amikoj (Kvakeroj) : = (Ĝorĝ Foks)
[Morecambe] : Kvakera Esperantista Societo, [1982]. 23 p. / dokumento eo

Fox, George : biografioj
Etten, Henry van- George Fox : fondinto de la Religia Societo de Amikoj (Kvakeroj) : 1624-1690
London: Friends Service Council, [1948]. [3. eld.] 15 p. : bibliogr. p. 15 - [16] / dokumento eo

Fox, George: biografioj
ETUDO '68 Etudo '68 : hajkaro. trad. kaj eld. Hajkista Klubo. [Oosaka] : Hajkista Klubo, 1968. 61 p. / dokumento eo


Etvimov, Georgi Intervjuo kun la Prezidanto se la Stata Komitato pri Turismo
[s.l. : s.n., s.j.]. 8 p. / dokumento eo

˛
EÚKARISTA ROZARIO Eukarista rozario
Romo : Direkcio de la E. R., 1960. 15 p. / dokumento eo


EŬROPA ALMANAKO Eŭropa almanako 1984/1985
[s.l. : s.n., s.j.]. 53 p.

[kalendaroj]
EŬROPA DOKUMENTARO Eŭropa dokumentaro : [n°31/44]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


EŬROPA DOKUMENTARO Eŭropa dokumentaro : [n°18/30]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


EUROPA DOKUMENTATIE Europa dokumentatie : Nederlandstalige bijlagen bij Eŭropa dokumentaro
[s.l. : s.n., s.j.]. *


EUROPA DOKUMENTATION Europa dokumentation : Deutsch sprachige beilagen van zu Eŭropa dokumentaro
[s.l. : s.n., s.j.]. *


EŬROPA KALANDARO 1979 Eŭropa kalendaro 1979 : Almanako Esperanta 1979
[s.l. : s.n., s.j.]. *


EŬROPA KALENDARO Eŭropa kalendaro : 1997-1998 laů la lernolibro Ludu kun ni de Elisabetta Vilisics Formaggio. desegno Anna Formaggio. Redakcio Vera Barandovská-Frank. Paderborn : Eůropa Klubo, 1996. 106 p. / dokumento eo ISBN 3-929853-05-1

EŬROPA KALENDARO Eŭropa kalendaro : 1981/1982
Paderborn : [s.n., s.j.]. 58 p.

kalendaroj
EŬROPA KALENDARO Eŭropa kalendaro : 1980
Paderborn : [s.n., s.j.]. 58 p.

kalendaroj
EŬROPA KALENDARO Eŭropa kalendaro : 1977
Paderborn : [s.n., s.j.]. 20 p.

kalendaroj
EŬROPA KALENDARO Eŭropa kalendaro : 1979
Paderborn : [s.n., s.j.]. 56 p.

kalendaroj
EŬROPA KLUBO Eŭropa klubo Speciala cirkulero Julio 1985 [s.l. : s.n., s.j.]. *


EŬROPA KLUBO Eŭropa klubo : Cirkuleroj kaj statutoj
[s.l. : s.n., s.j.]. *


EŬROPA UNIO Eŭropa Unio : tria epoko
Barcelona : [s.n., s.j.]. *


Europido [=Euripides] Bakĥantinoj Goodheir, Albert trad.el greka. Glasgow : eld.Kardo, 1975. 40p. / dokumento eo ISBN 0-905149-00-9
tragedioj greklingvaj : tradukoj
EVANGELIA KANTARO Evangelia kantaro
Örebro : Kristana Esperantista eld., [1952]. 78 p. : multaj muziknotoj / dokumento eo

[kantoj]
Evans, Colin Islamo esparantiste rigardata
London : Islama Koresponda Rondo, [1946]. 32p. / dokumento eo


EXAMENBESLUIT Examenbesluit Lager onderwijs Esperanto
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Eyama, Tokiziro Aŭta terminaro : Esperanta-japana-angla, japana-Esperanta-angla
Tokio : Asaka-Syoboo, 1969. 141 p. : ilustr. / dokumento eo-ja-en

terminaroj Esperantaj-japanaj-anglaj : automobiloj
Eyquem, Daniel La hundo parolanta : duakta burleska komedieto
Paris : Esperantista Presejo Solsona, 1921. 16 p. / dokumento eo

originalaj teatraĵoj
Eyquem, Daniel La hundo parolanta : duakta burleska komedieto
Paris : Esperantista Presejo Solsona, 1921. 16 p. / dokumento eo

originalaj teatraĵoj
Eyquem, Daniel La hundo parolanta : duakta burleska komedieto
Paris : Esperantista Presejo Solsona, 1921. 16 p. / dokumento eo

originalaj teatraĵoj
Ezerinŝ, Janis Homo en lageto Atkalns, Ansis trad.el latva. Tacoma, Washington : [s.n.], [proks. 1978]. 8p. / dokumento eo